Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 1 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

… + 15 < 82. Số tự nhiên lớn nhất thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 66

Bài giải:
82 - 15 - 1 = 66

… + 237 = 569. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 332

Bài giải:
569 - 237 = 332

Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 64

Bài giải:
35 + 29 = 64 (kg)

Cho hình vẽ: Độ dài đoạn thẳng AC là... Đáp án: 52


Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng AC là: 37 + 15 = 52 (cm)

Cho hình vẽ: Trong hình vẽ trên có… đoạn thẳng. Đáp án: 6


Bài giải:
Hình vẽ trên có 6 đoạn thẳng gồm: AB, BC, CD, AC, BD và AD

Chu vi hình tam giác ABC là 2m. Biết độ dài cạnh AB = 62cm, AC = 78cm. Độ dài cạnh BC là …cm. Đáp án: 60

Bài giải:
Đổi: 2m = 200cm
Độ dài cạnh BC là: 200 - 62 - 78 = 60 (cm)

Đổi: 2dm5cm = …cm. Đáp án: 25

Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và 28 là... Đáp án: 62

Bài giải:
90 - 28 = 62

Hiệu hai số là 145. Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là… Đáp án: 125

Bài giải:
145 - 20 = 125

Mai có 25 quyển vở. Mẹ mua thêm cho Mai 18 quyển vở nữa. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển vở? Đáp án: 43

Bài giải:
25 + 18 = 43 (quyển vở)

Mẹ Lan mua 40 bông hoa gồm hoa cúc và hoa hồng; trong đó có 15 bông hoa cúc. Hỏi mẹ Lan đã mua bao nhiêu bông hoa hồng? Đáp án: 25

Bài giải:
40 - 15 = 25 (bông hoa hồng)

Một người mang 95 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán được 38 quả. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu quả trứng? Đáp án: 57

Bài giải:
95 - 38 = 57 (quả trứng)

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là … Đáp án: 70

Tìm x, biết: 54 < x - 48 < 56. Đáp án: 103

Bài giải:
x = 56 + 48 - 1 = 103

Tìm x, biết: 875 - x = 431. Đáp án: 444

Bài giải:
x = 875 - 431 = 444

Tìm x, biết: x + 251 = 694. Đáp án: 443

Bài giải:
x = 694 - 251 = 443

Tính: 45 + 23 = … Đáp án: 68

Tính: 81 - 35 = … Đáp án: 46

Tính: 367 - 102 = … Đáp án: 265

Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là… Đáp án: 109

Bài giải:
101 + 8 = 109

Trong thùng 200 gói bánh. Lần thứ nhất người ta lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai lấy ra 34 gói. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu gói bánh? Đáp án: 150

Bài giải:
200 - 16 - 34 = 150 (gói bánh)

Trong thùng có 75 lít dầu. sau khi lấy ra 27 lít thì số dầu còn lại trong thùng là … lít. Đáp án: 48

Bài giải:
75 - 27 = 48 (lít dầu)

Tuổi mẹ hiện nay là 41 tuổi. tuổi mẹ cách đây 5 năm là … tuổi. Đáp án: 36

Bài giải:
41 - 5 = 36 (tuổi)

Bài 2: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng dưới đây (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

291976-43
394781-2755
5889-1516+7596
9810217014+78+86
19920254+128+46375-121
103+214Số gồm 3 trăm và 2 chục375Số liền sau số 404
Số liền trước số 600Số lẻ lớn nhất bé hơn 651700

Bài 3 : Đi tìm kho báu

215 + … = 318 + 245. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 348

362 = … + 60 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 300

Cho 3 chữ số 0; 3; 6. Viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho? Đáp án: 4

Bài giải:
Hàng trăm có thể sử dụng được 2 chữ số (trừ số 0)
Hàng chục có thể sử dụng được 2 chữ số (trừ chữ số hàng trăm)
Hàng đơn vị có thể sử dụng được 1 chữ số (trừ chữ số hàng trăm và hàng chục)
Theo quy tắc nhân, ta có: 2 x 2 x 1 = 4 (số)

Cho 3 chữ số 1; 4; 9. Viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho? Đáp án: 6

Bài giải:
Hàng trăm có thể sử dụng được 3 chữ số
Hàng chục có thể sử dụng được 2 chữ số (trừ chữ số hàng trăm)
Hàng đơn vị có thể sử dụng được 1 chữ số (trừ chữ số hàng trăm và hàng chục)
Theo quy tắc nhân, ta có: 3 x 2 x 1 = 6 (số)

Điền dấu thích hợp (>; <; =; +; -) vào chỗ chấm: 37 + 25 … 27 + 35. Đáp án: =

Hiệu của hai số kém số bị trừ 78 đơn vị. Tìm số trừ của phép trừ đó. Đáp án: 78

Một cửa hàng sau khi bán đi 142kg đường thì còn lại 356kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam đường? Đáp án: 498kg

Bài giải:
142 + 356 = 498 (kg)

Số bé nhất trong các số: 672; 680; 669; 685 là… Đáp án: 669

Số gồm 2 chục và 3 đơn vị là… Đáp án: 23

Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là… Đáp án: 504

Số liền trước số 175 là … Đáp án: 174

Số lớn nhất trong các số: 899; 796; 900; 875 là… Đáp án: 900

Sợi dây thứ nhất dài 1m3dm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8dm. Độ dài sợi dây thứ hai là… Đáp án: 21dm

Bài giải:
Đổi 1m3dm = 13dm
Độ dài sợi dây thứ hai là: 13 + 8 = 21 (dm)

Tam giác ABC có độ dài các cạnh như sau: AB = AC = 24cm; BC = 32cm. Chu vi của tam giác ABC là … Đáp án: 80cm

Bài giải:
Chu vi của tam giác ABC là: 24 x 2 + 32 = 80 (cm)

Tính: 28 + 47 = … Đáp án: 75

Tính: 57 + 36 - 28 = … Đáp án: 65

Tính: 91 - 75 = … Đáp án: 16

Tính: 165 + 203 = … Đáp án: 368

Tính: 653 - 420 = … Đáp án: 223

Tổng của hai số là 324. Nếu tăng số hạng thứ nhất thêm 45 đơn vị, giảm số hạng thứ hai đi 20 đơn vị thì tổng mới là… Đáp án: 349

Bài giải:
Tổng mới là: 324 + 45 - 20 = 349

Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 có tất cả bao nhiêu số chẵn? Đáp án: 12 số

Bài giải:
Số số chẵn là: (56 - 34) : 2 + 1 = 12 (số)
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 2 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau


0x3=0:52x5+60=15:3+652x6=7+52x6+69=5x7+46
2x9=6x33x5=167-1523x7+69=4x8+583x8=52-28
3x9-25=28:4-54x2=8x14x7=7x416:4=20:5
20:2=50:5213+45=245+135=25:56=24:4
9=27:332=4x835=5x745=5x9
56=50+6130=135-5145=140+5500=567-67

Bài 2 : Vượt chướng ngại vật

Cho 3 chữ số: 1; 2; 4. Viết được tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho? Đáp án: 4

Bài giải:
Vì số chẵn nên chữ số hàng đơn vị phải là chữ số chẵn
Chữ số hàng đơn vị có 2 cách chọn (chọn 2 hoặc 4)
Với mỗi cách chọn chữ số hàng đơn vị, có 2 cách chọn chữ số hàng trăm (chọn 1 và chữ số chẵn còn lại)
Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm, có 1 cách chọn chữ số hàng chục (chữ số còn lại)
Vậy có tất cả: 2 x 2 x 1 = 4 (số chẵn)

Cho: 5 x 7 + … = 37. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 2

Có 15 bông hoa chia đều vào 3 lọ. Mỗi lọ có ... bông hoa. Đáp án: 5

Bài giải:
Mỗi lọ có: 15 : 3 = 5 (bông hoa)

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm. 4 x 9 … 8 x 4. Đáp án: >

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm. 24 : 4 … 28 : 4. Đáp án: <

Hình tam giác ABC có độ dài 3 cạnh đều bằng 4dm. Chu vi của tam giác ABC là …dm. Đáp án: 12

Bài giải:
Chu vi của tam giác ABC là: 4 x 3 = 12 (dm)

Lấy 14 chia cho số liền trước của 3 ta được kết quả là… Đáp án: 7

Bài giải:
14 x 2 = 7

Mỗi hộp có 4 chiếc cốc. Hỏi 5 hộp như vậy có tất cả mấy chiếc cốc? Đáp án: 20

Bài giải:
5 hộp như vậy có tất cả: 4 x 5 = 20 (chiếc cốc)

Một lớp học có 20 bạn. Cô giáo cần chia lớp để thảo luận nhóm, mỗi nhóm có 1 bạn nhóm trưởng và 4 bạn thành viên. Hỏi cô giáo cần chia bao nhiêu nhóm? Đáp án: 4

Bài giải:
Số nhóm cô giáo cần chia là: 20 : (1 + 4) = 4 (nhóm)

Một sợi dây dài 1m2dm. Người ta cắt sợi dây đó thành 4 đoạn bằng nhau. Độ dài của mỗi đoạn là …dm.? Đáp án: 3

Bài giải:
Đổi 1m2dm = 12dm
Độ dài mỗi đoạn là: 12 : 4 = 3 (dm)

Số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 40 mà tổng các chữ số bằng 8 và tích các chữ số bằng 15 là… Đáp án: 35

Bài giải:
Ta nhận thấy: 8 = 3 + 5 và 15 = 3 x 5 (hoặc 5 x 3)
Vì số tự nhiên cần tìm bé hơn 40 nên số đó là: 35

Số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 50 mà tích các chữ số bằng 12 là... Đáp án: 62

Bài giải:
Ta nhận thấy: 12 = 6 x 2 (hoặc 2 x 6)
Vì số tự nhiên cần tìm lớn hơn 50 nên số đó là: 62

Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục bằng tích của chữ số hàng đơn vị và 5 là… Đáp án: 51

Bài giải:
Ta nhận thấy: 1 x 5 = 5 (số có 2 chữ số) và 2 x 5 = 10 (số có 2 chữ số)
Vì số tự nhiên cần là số có 2 chữ số nên chữ số hàng đơn vị của nó phải bằng 1. Suy ra: Chữ số hàng chục của nó là: 1 x 5 = 5
Số cần tìm là: 51

Tích của 4 và 2 là ... Đáp án: 8

Tìm một số tự nhiên mà khi nhân số đó với 5 thì được kết quả là 40. Đáp án: 8

Tìm x, biết: 4 x x = 32. Đáp án: 8

Tìm x, biết: x x 3 = 18. Đáp án: 6

Tìm x, biết: x : 5 = 4. Đáp án: 20

Tính: 3 x 5 = ... Đáp án: 15

Tính: 4 x 7 = ... Đáp án: 28

Tính: 12 : 2 = ... Đáp án: 6

Tính: 30 : 3 - 4 = ... Đáp án: 6

Tổ Một có 5 bàn. Cô giáo xếp mỗi bàn ngồi 2 bạn. Hỏi tổ Một có bao nhiêu bạn? Đáp án: 10

Bài giải:
Số học sinh của tổ Một là: 5 x 2 = 10 (bạn)

Bài 3 : Cóc vàng tài ba

Cách đây 3 năm, tuổi của bố là 38 tuổi, nhiều hơn tuổi Nam 32 tuổi. Tuổi Nam hiện nay là … Đáp án: 9

Bài giải:
Tuổi Nam cách đây 3 năm là: 38 - 32 = 6 (tuổi)
Tuổi Nam hiện nay là: 6 + 3 = 9 (tuổi)


Có tất cả bao nhiêu số chẵn lớn hơn 130 và bé hơn 234? Đáp án: 51


Bài giải:
Số số chẵn lớn hơn 130 và bé hơn 234 là: (232 - 132) : 2 + 1 = 51 (số)

Có 20kg đường chia đều thành 5 túi. Mỗi túi đựng số ki-lô-gam đường là… Đáp án: 4kg

Có 20 lít dầu chia đều trong các can, mỗi can 5 lít. Chia được số can dầu là… Đáp án: 4 can

Khoảng thời gian ngắn nhất để kim giờ di chuyển từ số 4 đến số 5 trên mặt số đồng hồ là... Đáp án: 1 giờ

Khoảng thời gian ngắn nhất để kim phút di chuyển từ số 9 đến số 12 trên mặt số đồng hồ là... Đáp án: 15 phút

Lan có 12 quyển truyện, 1/2 số quyển truyện của Lan là… Đáp án: 6 quyển


Một tháng nào đó có một ngày Chủ nhật là ngày 17. Hỏi Chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu? Đáp án: 3

Bài giải:
Chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày: 17 - 14 = 3

Người ta trồng cây cả hai bên một đoạn đường dài 16m, cứ cách 2m trồng 1 cây và hai đầu đường đều có cây. Hỏi cần bao nhiêu cây để trồng? Đáp án: 18 cây


Bài giải:
Số cây trồng một bên đường là: 16 : 2 + 1 = 9 (cây) (cộng thêm 1 vì hai đầu đường đều có cây)
Số cây cần để trổng cả hai bên đường là: 9 x 2 = 18 (cây)

Số bị chia là 12, thương là 3 thì số chia là… Đáp án: 4

Bài giải:
Số chia là: 12 : 3 = 4

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tích các chữ số bằng 18 là… Đáp án: 92


Bài giải:
Ta nhận thấy: 18 = 2 x 9 = 6 x 3 = 9 x 2
Số cần tìm là số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số nên nó là: 92 (92 > 63 > 29)

Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích hai chữ số bằng 12 là… Đáp án: 26

Bài giải:
Ta nhận thấy: 12 = 2 x 6 = 3 x 4
Số cần tìm là số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số nên nó là: 26 (26 < 34)

Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 10 thì tích là… Đáp án: 20

Tìm số tự nhiên x, biết rằng x là số chẵn và: 10 > x : 2 > 8. Đáp án: 18

Tìm x, biết: 2 x x = 7 x 2. Đáp án: 7

Tìm x, biết: x x 3 + x x 2 = 30. Đáp án: 6

Tìm x, biết: x : 5 = 10. Đáp án: 50

Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Đáp án: 20

Tính: 2 x 9 = … Đáp án: 18

Tính: 5 x 6 = … Đáp án: 30

Tính: 12 : 3  = … Đáp án: 4

Tính: 15 : 3 + 5 = … Đáp án: 10

Tính: 20 - 19 + 18 - 17 + 16 - 15 + … + 4 - 3 + 2 - 1 = … Đáp án: 10


Bài giải:
Ta nhận thấy: 20 - 1 = 18 - 17 = 2 - 1 = 1
Số nhóm có hiệu bằng 1 là: (20 - 2) : 2 + 1 = 10 (nhóm)
Tổng là: 1 x 10 = 10

Tính: 24 : 4 = … Đáp án: 6

Tính: 3m x 7 = … Đáp án: 21m

Tính: 36kg : 4 = … Đáp án: 9kg
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 3 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

Số bé nhất có 1 chữ số35:527:37x4
40805-72395101
103145168196
820-413-207204Hiệu của 573 và 348300+6
3478x5+360765-214-146460
400+70+6Số gồm 5 trăm và 3 chục568705
910931432+218+50958
975

Bài 2: Đi tìm kho báu

Cho 4 chữ số 1; 2; 3; 5. Viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho? Đáp án: 24

Bài giải:
Ta có 4 cách chọn chữ số hàng trăm
3 cách chọn chữ số hàng chục
2 cách chọn chữ số hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 4 x 3 x 2 = 24 (số)

Cho: 378 = 300 + … + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 70

Cho: 479 - 283 = 468 - … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 272

Cho: 672 - 168 = … - 188. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 692

Cho: 965 = … + 60 + 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 900

Cho các số: 9a8; 85; 6ab; 245. Số bé nhất trong các số là … Đáp án: 85


Cho các số: a95; a89; 96; a90. Số lớn nhất trong các số trên là … Đáp án: a95


Cho dãy số 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; … Số hạng tiếp theo của dãy là… Đáp án: 13

Có hai tổ công nhân được giao nhiệm vụ may một số áo. Số áo của tổ thứ nhất cần may là số tròn chục lớn nhất bé hơn 300. Số áo tổ thứ hai cần may ít hơn tổ thứ nhất 35 cái. Hỏi tổ thứ hai cần may bao nhiêu cái áo? Đáp án: 255

Bài giải:
Số áo tổ thứ nhất cần may là: 290 (<300)
Số áo tổ thứ hai cần may là: 290 - 35 = 255 (cái áo)

Cửa hàng thứ nhất có 428kg gạo, ít hơn số gạo ở cửa hàng thứ hai 65kg. Hỏi cả hai cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 921

Bài giải:
Số gạo cửa hàng thứ hai có là: 428 + 65 = 493 (kg)
Số gạo cả hai cửa hàng có là: 428 + 493 = 921 (kg)

Hiệu của hai số là 378. Nếu số bị trừ tăng thêm 13 đơn vị, số trừ giảm đi 24 đơn vị thì hiệu mới là… Đáp án: 415

Bài giải:
Hiệu mới là: 378 + 13 + 24 = 415

Hiệu của một số tự nhiên với 215 là 349. Số tự nhiên đó là… Đáp án: 564

Bài giải:
Số tự nhiên đó là: 215 + 349 = 564

Số gồm 2 trăm, 4 chục và 8 đơn vị được viết là… Đáp án: 248

Số gồm 8 trăm, 5 chục, 3 đơn vị được viết là… Đáp án: 853

Số lớn nhất trong các số 452; 418; 351; 501 là… Đáp án: 501

Tìm x, biết: 82 + x + 133 = 563. Đáp án: 348

Bài giải:
x = 563 - 82 - 133 = 348

Tìm x, biết: x - 276 = 75 + 56. Đáp án: 407

Bài giải:
x = 75 + 56 + 276 = 407

Tính: 4 x 9 + 125 = … Đáp án: 161

Tính: 257 + 82 = … Đáp án: 339

Tính: 472 - 156 = … Đáp án: 316

Tính: 475 + 108 = … Đáp án: 583

Tính: 736 - 452 = … Đáp án: 284

Tổng hai số là 675. Số thứ nhất tăng thêm 72 đơn vị, số thứ hai giảm đi 24 đơn vị thì tổng mới là … Đáp án: 723

Bài giải:
Tổng mới là: 675 + 72 - 24 = 723

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số? Đáp án: 900

Bài giải:
Số số có 3 chữ số là: 999 - 100 + 1 = 900 (số)

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm. 427 + 168 … 417 + 170. Đáp án: >


Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm. 518 - 325 … 525 - 330. Đáp án: <


Hiệu hai số kém số bị trừ 94 đơn vị và hơn số trừ 340 đơn vị. Tìm số bị trừ. Đáp án: 528

Khối Ba của một trường thu gom được 855kg giấy vụn, nhiều hơn khối Bốn 92kg. Số ki-lô-gam giấy vụn khối Bốn thu gom được là.. kg. Đáp án: 763

Một đội công nhân trồng rừng, ngày thứ nhất trồng được 412 cây, ngày thứ hai trồng được 478 cây. Cả hai ngày đội đó trồng được … cây. Đáp án: 890

Bài giải:
Số cây đội đó trồng được trong hai ngày là: 412 + 4789 = 890

Sau khi giảm số chia đi 4 lần, giữ nguyên số bị chia thì được thương là 20. Thương của hai số lúc đầu là… Đáp án: 5

Bài giải:
Khi giảm số chia đi 4 lần, giữ nguyên số bị chia thì thương sẽ tăng lên 4 lần
Thương của hai số lúc đầu là: 20 : 4 = 5

Sau khi giảm thừa số thứ nhất đi hai lần thì tích hai số là 8. Tích hai số lúc đầu là... Đáp án: 16

Bài giải:
Tích lúc đầu là: 8 x 2 = 16

Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 10 thì tích hai số là… Đáp án: 50

Số lẻ lớn hơn 170 và bé hơn 173 là… Đáp án: 171

Số liền sau số 492 là… Đáp án: 493

Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 15 là… Đáp án: 159

Thùng thứ nhất có 175 lít dầu, thùng thứ hai có 281 lít dầu. Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất … lít dầu. Đáp án: 106

Bài giải:
Số dầu thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là: 281 - 175 = 106

Tìm chữ số x, sao cho: 336 < 3x3 < 350. Đáp án: 4


Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó cộng với 208 rồi trừ đi 293, được kết quả bao nhiêu đem chia cho 4 thì được thương là 5. Đáp án: 105

Tìm số có 3 chữ số nhỏ hơn 115 có hiệu giữa chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng trăm là 7. Đáp án: 108

Tính: 3dm2cm + 8cm = …dm. Đáp án: 4

Tính: 69 + 525 = … Đáp án: 594

Tính: 182 + 324 = … Đáp án: 506

Tính: 213 + 458 + 155 = … Đáp án: 826

Tính: 340 + 273 - 105 = … Đáp án: 508

Tính: 406 - 372 = … Đáp án: 34

Tính: 738 - 485 = … Đáp án: 253

Tổng của số bé nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ là … Đáp án: 237

Tổng hai số là 467. Nếu tăng số thứ nhất thêm 58 đơn vị, giảm số thứ hai đi 45 đơn vị thì tổng hai số là … Đáp án: 480

Bài giải:
Tổng mới là: 467 + 58 - 45 = 480

Trong một hiệu có số trừ là 75, hiệu là 319 thì số bị trừ là… Đáp án: 394

Bài giải:
Số bị trừ là: 75 + 319 = 394

Trong một tủ của thư viện có 468 quyển sách. Lần thứ nhất người ta lấy ra 72 quyển, lần thứ hai lấy ra 69 quyển. Sau hai lần lấy thì số sách trong tủ còn … quyển. Đáp án: 327

Bài giải:
Số sách trong tủ còn là: 468 - 72 - 69 = 327 (quyển sách)
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 4 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau


2 x 6 = 3 x 42 + 4 + 6 + … + 18 = 360 - 270
3 x 2 x 45 = 6 x 456 x 8 = 8 x 6
6 x 50 = 600 : 218: 6 + 152 = 50 x 3 + 5
20 : 5 = 50 - 4624 : 4 = 36 : 6
25 x 4 = 485 - 38527 : 3 = 45 : 5
40 x 5 = 956 - 75660 x 5 + 82 = 782 – 136 - 264
685 - 438 = 785 - 53824 = 6 x 4
64 = 16 x 442 = 6 x 7
84 = 21 x 4146 = 73 x 2
158 = 2 x 79189 = 63 x 3
204 = 504 - 245 - 55258 = 200 + 50 + 8
275 = 468 - 193427 = 165 + 262
567 = 560 + 7975 = 5 x 20 + 875

Bài 2 : Vượt chướng ngại vật

1/6 số gạo trong bao là 3kg. Hỏi trong bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 18


Giải:
Trong bao có số gạo là: 3 x 6 = 18 (kg)

Mỗi đoạn ruy băng dài 2dm5cm. Muốn cắt được 4 đoạn ruy băng như thế thì cần một sợi dây ruy băng dài …m. Đáp án: 1

Giải:
Đổi: 2dm5cm = 0,25m
Muốn cắt được 4 đoạn ruy băng như thế thì cần một sợi dây ruy băng dài là: 0,25 x 4 = 1 (m)

Mỗi hộp bánh Trung thu có 6 chiếc bánh. Một cửa hàng có 12 hộp bánh như thế và 3 chiếc bánh rời. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu chiếc bánh Trung thu? Đáp án: 75

Giải:
12 hộp bánh như thế có số bánh là: 6 x 12 = 72 (chiếc bánh)
Cửa hàng đó có số bánh là: 72 + 3 = 75 (chiếc bánh)

Ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới nhiều hơn 1/5 số sách ở ngăn trên 15 quyển. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách? Đáp án: 24


Giải:
1/5 số sách ở ngăn trên là: 45 : 5 = 9 (quyển sách)
Số sách ở ngăn dưới là: 15 + 9 = 24 (quyển sách)

Tìm số có ba chữ số, biết rằng chữ số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị bằng 1/4 chữ số hàng chục. Đáp án: 841


Spoiler:
Chữ số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị bằng 1/4 chữ số hàng chục. Suy ra: Chữ số hàng trăm gấp 8 lần chữ số hàng đơn vị. Vì chữ số hàng trăm nằm trong khoảng từ 1 đến 9 và chia hết cho 8. Suy ra: Chữ số hàng trăm là 8 và chữ số hàng đơn vị là 1
Từ đó suy ra chữ số hàng chục là: 8 : 2 = 4
Số phải tìm là 841

Tìm x, biết: 6 x x + 6 = 60. Đáp án: 9

Tìm x, biết: 8 x 6 - x = 20. Đáp án: 28

Tìm x, biết: x : 6 - 16 = 38. Đáp án: 324

Tính: 6 x 4 = … Đáp án: 24

Tính: 6 x 7 = … Đáp án: 42

Tính: 6 x 9 + 238 = … Đáp án: 292

Tính: 24 x 2 + 116 = … Đáp án: 164

Tính: 28 x 3 - 17 = … Đáp án: 67

Tính: 31 x 3 = … Đáp án: 93

Tính: 35 x 2 + 230 = … Đáp án: 300

Tính: 36 : 6 = … Đáp án: 6

Tính: 42 x 2 = … Đáp án: 84

Tính: 43 x 2 - 37 = … Đáp án: 49

Tính: 46 x 8 - 46  x 4 = … Đáp án: 184

Tính: 48 : 6 = … Đáp án: 8

Tính: 60 : 6 + 147 = … Đáp án: 157

Tuổi Lan hiện nay ít hơn 1/5 tuổi mẹ 3 tuổi. Tuổi mẹ Lan hiện nay là 35 tuổi. Vậy tuổi Lan hiện nay là … tuổi. Đáp án: 4


Giải:
1/5 tuổi của mẹ là: 35 : 5 = 7 (tuổi)
Tuổi Lan hiện nay là: 7 - 3 = 4 (tuổi)

Bài 3 : Cóc vàng tài ba

1/3 của 21 là... Đáp án: 7


1/4 của 16m là... Đáp án: 4m


1/5 của 20kg là... Đáp án: 4kg


Cho dãy số: 2; 6; 12; 20; 30; … Số hạng tiếp theo của dãy là… Đáp án: 42


Giải:
Ta nhận thấy: 2 = 1 x 2; 6 = 2 x 3; 12 = 3 x 4; 20 = 4 x 5; 30 = 5 x 6
Vậy số hạng tiếp theo của dãy là: 6 x 7 = 42

Có 42 lít dầu chia đều vào các can, mỗi can 6 lít. Hỏi chia được tất cả bao nhiêu can? Đáp án: 7 can

Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà tất cả các chữ số đều chẵn? Đáp án: 48 số


Giải:
Ta có 5 chữ số chẵn gồm: 0, 2, 4, 6, 8
Từ 5 chữ số trên, ta có:
4 cách chọn hàng trăm (trừ chữ số 0)
4 cách chọn hàng chục (trừ chữ số hàng trăm)
3 cách chọn hàng đơn vị (trừ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục)
Theo quy tắc nhân, ta có: 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà tất cả các chữ số đều lẻ? Đáp án: 60 số


Giải:
Ta có 5 chữ số lẻ gồm: 1, 3, 5, 7, 9
Từ 5 chữ số trên, ta có:
5 cách chọn hàng trăm
4 cách chọn hàng chục
3 cách chọn hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 5 x 4 x 3 = 60 (số)

Đường gấp khúc ABCD gồm 4 đoạn thẳng dài bằng nhau, độ dài mỗi đoạn là 2m4dm. Độ dài đường gấp khúc đó là... Đáp án: 96dm


Giải:
Đổi 2m4dm = 24dm
Độ dài đường gấp khúc đó là: 24 x 4 = 96 (dm)

Lúc 7 giờ 15 phút An bắt đầu đi từ nhà đến trường, An đến trường lúc 8 giờ kém 20 phút. Thời gian An đi từ nhà đến trường là… Đáp án: 25 phút


Giải:
8 giờ kém 20 phút = 7 giờ 40 phút
Thời gian An đi từ nhà đến trường là: 40 - 15 = 25 (phút)

Lúc 10 giờ sáng, một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B và ô tô đến B lúc 1 giờ chiều. Thời gian ô tô đi từ A đến B là... Đáp án: 3 giờ


Giải:
1 giờ chiều = 13 giờ
Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 13 - 10 = 3 (giờ)

Mẹ có 36 quả táo. Mẹ cho An 1/6 số quả táo. Sau khi cho An, mẹ còn lại … quả táo? Đáp án: 30 quả


Giải:
1/6 số quả táo là: 36 : 6 = 6 (quả)
Số quả táo mẹ còn lại là: 36 - 6 = 30 (quả)

Mỗi bao gạo đựng 35kg. Hỏi 4 bao như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 140kg

Mỗi hộp có 6 chiếc cốc. 15 hộp có bao nhiêu chiếc cốc? Đáp án: 90 chiếc

Một cửa hàng có 35 gói bánh. Sau khi bán 1/5 số gói bánh thì cửa hàng còn lại… hộp bánh. Đáp án: 28 hộp


Giải:
Sau khi bán 1/5 số bánh thì số hộp bánh còn lại là: 35 - 35 : 5 = 28 (hộp)

Một người mang 28 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán 1/4 số trứng và 4 quả. Số trứng đã bán là... Đáp án: 11 quả


Giải:
Số trứng đã bán là: 28 : 4 + 4 = 11 (quả)

Sau khi dùng hết 1/3 số vở thì Bình còn lại 24 quyển. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu quyển vở? Đáp án: 36 quyển


Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng trăm chia cho 6 thì được chữ số hàng đơn vị, lấy chữ số hàng đơn vị cộng với 2 thì được chữ số hàng chục. Đáp án: 631


Giải:
Nếu lấy chữ số hàng trăm chia cho 6 thì được chữ số hàng đơn vị có nghĩa là chữ số hàng trăm là 6 và chữ số hàng đơn vị là 1 vì chữ số hàng trăm nằm trong khoảng từ 1 đến 9 và chia hết cho 6
Lấy chữ số hàng đơn vị cộng với 2 thì được chữ số hàng chục. Suy ra chữ số hàng chục là: 1 + 2 = 3
Số phải tìm là 631

Tìm x, biết: 9 x 4 - x = 24. Đáp án: 12

Tìm x, biết: x : 5 = 25. Đáp án: 125

Tìm x, biết: x : 5 - 15 = 24. Đáp án: 195

Tìm x, biết: x : 6 = 30. Đáp án: 180

Tính: 18 + 20 + 22 + 26 + … + 36 = ... Đáp án: 270


Giải:
Số số hạng của tổng là: (36 - 18) : 2 + 1 = 10 (số hạng)
Tổng là: (36 + 18) x 10 : 2 = 270

Tính: 32cm x 5 - 48cm = ... Đáp án: 112cm

Tính: 42 + 45 + 48 + … + 57 = ... Đáp án: 297


Giải:
Số số hạng của tổng là: (57 - 42) : 3 + 1 = 6 (số hạng)
Tổng là: (57 + 42) x 6 : 2 = 297

Tính: 48 x 3 = ... Đáp án: 144

Tính: 54kg : 6 + 81kg = ... Đáp án: 90kg

Tính: 62 x 5 = ... Đáp án: 310
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 5 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Bài thi số 2: Đi tìm kho báu

1/3 của 27m là… m. Đáp án: 9


1/5 của 45 là… Đáp án: 9


1/6 của 24km là… km. Đáp án: 4


1/6 của 42kg thêm 4kg thì được … kg. Đáp án: 11


Cô giáo có 24 quyển vở. Cô giáo phát phần thưởng cho học sinh hết 1/4 số vở đó. Số quyển vở cô giáo đã phát là … quyển. Đáp án: 6


Giải:
Số quyển vở cô giáo đã phát là: 24 : 4 = 6 (quyển)

Lấy 1/2 của 60 trừ đi 15 thì được kết quả là… Đáp án: 15


Giải:
1/2 của 60 là: 60 : 2 = 30
30 - 15 = 15

Một sợi dây dài 3m5dm. An cắt một đoạn dây dài bằng 1/5 độ dài sợi dây đó. Độ dài đoạn này An đã cắt là …dm. Đáp án: 7


Giải:
Đổi 3m5dm = 35dm
1/5 độ dài sợi dây là: 35 : 5 = 7 (dm)

Ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới nhiều hơn 1/5 số sách ở ngăn trên 15 quyển. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách? Đáp án: 24


Giải:
1/5 số sách ở ngăn trên là: 45 : 5 = 9 (quyển)
Số sách ở ngăn dưới là: 9 + 15 = 24 (quyển)

So sánh: 27 + 36 … abc. Đáp án: <


Giải:
Ta có: 27 + 36 = 63 < 100
Ta lại có: abc ≥ 100
Suy ra: 27 + 36 < abc

So sánh: 146 + 258 … 254 + 152. Đáp án: <

So sánh: abc + 72 … cd + 69. Đáp án: >


Giải:
Ta có: abc >  cd
Ta lại có: 72 > 69
Suy ra: abc + 72 … cd + 69

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau được lập nên từ các chữ số 4; 6; 1 là ... Đáp án: 146

Số lẻ liền sau số 197 là… Đáp án: 199

Số liền sau số 475 là ... Đáp án: 476

Số liền trước số 400 là ... Đáp án: 399

Tìm số có 2 chữ số có tích các chữ số là 18 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 7. Đáp án: 92

Giải:
Số có 2 chữ số có tích các chữ số là 18 là các số 29 và 92
Vì hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 7. Suy ra: Số phải tìm là 92

Tìm x, biết: x x 3 x 5 = 15. Đáp án: 1

Tìm x, biết: x : 5 : 2 = 14. Đáp án: 140

Tính: 36 : 4 x 6 = … Đáp án: 54

Tính: 40 : 4 = … Đáp án: 10

Tính: 48 : 6 = … Đáp án: 8

Tính: 58 x 3 = … Đáp án: 174

Tính: 74 x 4 = … Đáp án: 296

Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba

1/4 của 16m là … Đáp án: 4m


1/5 của 20kg là … Đáp án: 4kg


1/6 của 42kg là … Đáp án: 7kg


1/6 số gạo trong bao là 3kg. Hỏi trong bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 18kgGiải:
Số gạo trong bao là: 3 x 6 = 18 (kg)

An có 48 quyển vở. Số vở của Bình nhiều hơn 1/6 số vở của An 15 quyển. Số vở Bình có là… Đáp án: 23 quyển


Giải:
1/6 số vở của An là: 48 : 6 = 8 (quyển)
Số vở Bình có là: 8+ 15 = 23 (quyển)

Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ 3 tuổi. tuổi Lan hiện nay là… Đáp án: 4 tuổi


Giải:
1/5 số tuổi của mẹ Lan là: 35 : 5 = 7 (tuổi)
Tuổi Lan hiện nay là: 7 - 3 = 4 (tuổi)

Hùng có 24 quyển truyện. sau khi quyên góp vào thư viện nhà trường 1/6 số quyển truyện mình có thì Hùng còn lại bao nhiêu quyển truyện? Đáp án: 20 quyểnGiải:
1/6 số quyển truyện của Hùng là: 24 : 6 = 4 (quyển)
Số truyện Hùng còn lại là: 24 - 4 = 20 (quyển)

Lớp 3A có 32 bạn. Đội văn nghệ của nhà trường đã chọn 1/4 số học sinh của lớp 3A tham gia vào đội. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 3A không tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường? Đáp án: 24 học sinh


Giải:
1/4 số học sinh của lớp 3A là: 32 : 4 = 8 (học sinh)
Số học sinh lớp 3A không tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường là: 32 - 8 = 24 (học sinh)

Mẹ có 36 quả táo. Mẹ cho An 1/6 số quả táo. Sau khi cho An, mẹ còn lại bao nhiêu quả táo? Đáp án: 30 quả


Giải:
1/6 số táo của mẹ là: 36 : 6 = 6 (quả)
Số táo mẹ còn lại là: 36 - 6 = 30 (quả)

Một người mang 28 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán 1/4 số trứng và 4 quả. Số trứng đã bán là … quả. Đáp án: 11Giải:
1/4 số trứng là: 28 : 4 = 7 (quả)
Số trứng đã bán là: 7 + 4 = 11 (quả)

Sau khi dùng hết 1/3 số vở thì Bình còn lại 24 quyển. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu quyển vở? Đáp án: 36 quyển


Giải:
2/3 số vở là: 24 quyển
Số vở Bình có lúc đầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (quyển)

Tích hai số là 18. Nếu nhân thừa số thứ nhất với 2, chia thừa số thứ hai cho 6 thì được hai số mới có tích là … Đáp án: 6


Giải:
Nếu nhân thừa số thứ nhất với 2, chia thừa số thứ hai cho 6 thì được hai số mới có tích là: 18 x 2 : 6 = 6

Tích hai số là 24. Nếu lấy thừa số thứ nhất chia cho 4 và nhân thừa số thứ hai với 9 thì được hai số mới có tích là … Đáp án: 54


Giải:
Nếu lấy thừa số thứ nhất chia cho 4 và nhân thừa số thứ hai với 9 thì được hai số mới có tích là: 24 : 4 x 9 = 54

Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy 1/3 số đó cộng với 24 thì được kết quả là 51. Đáp án: 81


Giải:
Số phải tìm là: 51 - 24 x 3 = 81

Tìm x, biết: 6 x x = 147 - 99. Đáp án: 8

Tìm x, biết: x : 6 = 45 - 36. Đáp án: 54

Tính: 21 x 2 : 6 = … Đáp án: 7

Tính: 28 + 492 = … Đáp án: 520

Tính: 28 x 3 = … Đáp án: 84

Tính: 35 : 5 x 4 = … Đáp án: 28

Tính: 35 x 8 - 6 = … Đáp án: 274

Tính: 45 x 7 = … Đáp án: 315

Tính: 56 x 3 - 48 = … Đáp án: 120

Tính: 678 - 594 = … Đáp án: 84

Tính: 804 - 664 = … Đáp án: 140
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 6 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

28 : 7548 : 663 : 7
177 x 396 : 368 : 2
4557 x 213241 x 4
176178189283
390393103 + 317454
46058 x 7 + 58 x 3596600
7758759031000

Chú ý:
415 - 278 = 197 nhưng phải được chọn trước 41 x 4 = 164 thì chương trình mới chấp nhận

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

1/3 của 57m là ... Đáp án: 19


1/5 của 65kg là ...kg. Đáp án: 13


An có 42 quyển vở. Số vở của Bình bằng một nửa số vở của An và nhiều hơn số vở của Hòa 5 quyển. Hòa có số quyển vở là … Đáp án: 16 quyển


Giải:
Số vở của Bình là: 42 : 2 = 21 (quyển)
Số vở của Hòa là: 21 - 5 = 16 (quyển)

Có tất cả bao nhiêu số lẻ có hai chữ số không vượt quá 85? Đáp án: 38 số

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 11
Số hạng cuối cùng là: 85
Khoảng cách giữa các số hạng là: 2
Số số hạng là: (85 - 11) : 2 + 1 = 38 (số)

Gấp số 24 lên 3 lần ta được số ... Đáp án: 72

Giải:
24 x 3 = 72

Giảm số 72 đi 4 lần ta được số ... Đáp án: 18

Giải:
72 : 4 = 18

Một bao gạo có 63kg. Lần thứ nhất bán đi 1/7 số gạo trong bao. Lần thứ hai bán đi 1/6 số gạo còn lại sau lần bán thứ nhất. hỏi sau 2 lần bán bao gạo còn lại bao nhiêu ki-lô-gam? Đáp án: 45


Giải:
Số gạo bán lần thứ nhất là: 63 : 7 = 9 (kg)
Số gạo còn lại sau khi bán lần thứ nhất là: 63 - 9 = 54 (kg)
Số gạo bán lần thứ hai là: 54 : 6 = 9 (kg)
Sau 2 lần bán bao gạo còn lại số gạo là: 54 - 9 = 45 (kg)

Một kho thóc có 450kg gạo. Sau khi bán số gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi kho thóc còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 90

Giải:
Số gạo kho thóc còn lại là: 450 : 5 = 90 (kg)

Một người đi xe đạp từ nhà lên huyện hết 75 phút. Nếu người đó đi xe máy thì thời gian giảm đi 3 lần. Hỏi người đó đi xe máy từ nhà lên huyện hết bao nhiêu phút? Đáp án: 25

Giải:
Thời gian đi xe máy từ nhà lên huyện là: 75 : 3 = 25 (phút)

Một tấm vải có chiều dài 1hm25m. Sau khi cắt chiều dài tấm vải đã giảm đi 5 lần. Hỏi chiều dài tấm vải còn lại là bao nhiêu mét? Đáp án: 25


Giải:
Đổi 1hm25m = 125m
Chiều dài tấm vải còn lại là: 125 : 5 = 25 (m)

Nếu gấp số vở của An lên 6 lần thì An có 42 quyển vở. Số vở An có là ... Đáp án: 7 quyển


Giải:
Số vở An có là: 42 : 6 = 7 (quyển)

Số tự nhiên có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục và tổng các chữ số bằng 12 là … Đáp án: 48

Giải:
Ta có:
12 = 4 + 8
4 x 2 = 8
Số phải tìm là: 48

Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà chữ số hàng chục gấp 6 lần chữ số hàng đơn vị là ... Đáp án: 61

Giải:
Ta có: 6 x 1 = 6
Suy ra: Số phải tìm là: 61

Tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Tìm thừa số thứ hai. Đáp án: 7

Giải:
Ta nhận thấy: Tích của hai số bằng thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai. Nếu tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất thì thừa số thứ hai bằng 7

Tìm x, biết: (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + (x + 10) = 62. Đáp án: 10


Giải:
(x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + (x + 10) = 62
(x + x + x + x ) + (1 + 4 + 7 + 10) = 62
4 x x + 22 = 62
4 x x = 62 - 22
x = 40 : 4
x = 10

Tìm x, biết: x x 4 - 13 = 71. Đáp án: x = 21

Tìm x, biết: x x 5 = 210. Đáp án: 42

Tìm x, biết: x x 5 + 79 = 164. Đáp án: 17

Tìm x, biết: x : 7 + 16 = 31. Đáp án: x = 105

Tính: 7 x 4 = ... Đáp án: 28

Tính: 7 x 5 = ... Đáp án: 35

Tính: 7 x 9 = ... Đáp án: 63

Tính: 21 : 7 = ... Đáp án: 3

Tính: 28 : 7 x 9 = ... Đáp án: 36

Tính: 38 + 475 = ... Đáp án: 513

Tính: 56 : 7 - 3 = ... Đáp án: 5

Tính: 70 : 7 = ... Đáp án: 10

Tính: 672 - 386 = ... Đáp án: 286

Tổng hai số gấp 3 lần số hạng thứ nhất, biết số hạng thứ hai là 48. Số hạng thứ nhất là … Đáp án: 24

Giải:
Ta nhận thấy: Tổng của hai số bằng số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai. Nếu tổng hai số gấp 3 lần số hạng thứ nhất thì suy ra số hạng thứ hai gấp 2 lần số hạng thứ nhất
Nếu số hạng thứ hai là 48 thì số hạng thứ nhất bằng: 48 : 2 = 24

Tuổi của Mai 6 năm nữa gấp 3 lần tuổi Mai cách đây 4 năm. Tuổi Mai hiện nay là … Đáp án: 9


Giải:
Hiệu tuổi Mai 6 năm nữa và tuổi Mai cách đây 4 năm là: 6 + 4 = 10 (tuổi)
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Tuổi Mai 6 năm nữa:        I--------I--------I--------I
Tuổi Mai cách đây 4 năm: I--------I
Hiệu số phần bằng nhau: 3 - 1 = 2 (phần)
Tuổi Mai cách đây 4 năm là: 10 : 2 = 5 (tuổi)
Tuổi Mai hiện nay là: 5 + 4 = 9 (tuổi)

Bài thi số 3: Đỉnh núi trí tuệ

1/5 của 150m là …m. Đáp án: 30

1/7 của 56kg là …kg. Đáp án: 8

Bà mua 25 quả táo về chia đều vào các đĩa, mỗi đĩa xếp 6 quả. Hỏi cần phải có ít nhất bao nhiêu đĩa để xếp hết số táo bà mua? Đáp án: 5

Giải:
Số đĩa cần phải có ít nhất là: 25 : 6 = 4 (đĩa) dư 1 quả
Vậy: Số đĩa cần phải có ít nhất là: 4 + 1 = 5 (đĩa)

Cho một số biết số đó chia 6 dư 4. Hỏi số đó chia cho 2 thì dư mấy? Đáp án: 0

Giải:
Ta có: 4 : 2 = 2
Vậy: Số đó chia cho 2 thì dư 0

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà trong mỗi số đó có một chữ số 5? Đáp án: 17

Giải:
Vì đề bài yêu cầu trong mỗi số đó có một chữ số 5 cho nên loại số 55
Hàng đơn vị có số có một chữ số 5 là: (95 - 15) : 10 + 1 - 1 = 8 (số)
Hàng chục có số có một chữ số 5 là: 59 - 50 + 1 - 1 = 9 (số)
Tổng cộng có: 8 + 9 = 17 (số)

Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số? Đáp án: 45

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 11
Số hạng cuối cùng là: 99
Khoảng cách giữa các số hạng là: 2
Số số hạng là: (99 - 11) : 2 + 1 = 45 (số)

Cô giáo mua một số bút chì. Nếu cô chia đều cho tất cả học sinh trong lớp mỗi bạn 2 cái thì còn thừa 38 cái. Nếu cô chia thêm cho mỗi bạn 1 cái nữa thì cô vẫn thừa 3 cái. Số học sinh của lớp là … học sinh. Đáp án: 35

Giải:
Số học sinh của lớp là: 38 - 3 = 35 (học sinh)

Đổi: 5m27cm = ...cm. Đáp án: 527

Gấp 4 lên 7 lần thì được kết quả là ... Đáp án: 28

Giải:
4 x 7 = 28

Gấp một số lên 5 lần thì được kết quả là 80. Hỏi số đó là số nào? Đáp án: 16

Giải:
80 : 5  = 16

Hai tổ công nhân cùng may một số áo khoác. Tổ thứ nhất may được 95 cái, bằng một nửa số áo tổ thứ hai may được. Hỏi cả hai tổ may được bao nhiêu cái áo? Đáp án: 285

Giải:
Tổ thứ hai may được số áo là: 95 x 2 = 190 (cái)
Cả hai tổ may được số áo là: 95 + 190 = 285 (cái)

Một số khi chia cho 5 có số dư là 4. Nếu cộng thêm vào số đó 4 đơn vị rồi chia cho 5 thì được số dư là … Đáp án: 3

Giải:
Phần dư và cộng thêm là: 4 + 4 = 8
Số dư là: 8 : 5 = 1 dư 3

Một số khi chia cho 6 dư 2. Cần phải giảm số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 6? Đáp án: 2

Giải:
Để chia hết thì ta giảm phần dư
Vậy: Phải giảm số đó đi 2 đơn vị để được só chia hết cho 6

Một số khi chia cho 7 thì dư 3. Hỏi phải thêm vào số đó bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết và thương tăng thêm 3 đơn vị? Đáp án: 18

Giải:
Một số khi chia cho 7 thì dư 3. Như vậy, nếu ta thêm 4 vào số đó thì sẽ chia hết và thương tăng thêm 1 đơn vị
Nếu muốn thương tăng thêm 2 đơn vị nữa thì cần tăng là: 7 x 2 = 14 (đơn vị)
Vậy: Để được phép chia hết và thương tăng thêm 3 đơn vị phải thêm vào số đó là: 4 + 14 = 18 (đơn vị)

Một số khi chia cho 7 được số dư là 2. Nếu cộng thêm vào số đó 6 đơn vị rồi lấy kết quả chia cho 7 thì được số dư là … Đáp án: 1

Giải:
Phần dư và cộng thêm là: 2 + 8 = 8
Số dư là: 8 : 7 = 1 dư 1

Nam có 7 viên bi, Bình có số bi gấp 4 lần của Nam, Cường có số bi gấp 7 lần của Nam. Hỏi Cường có nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi? Đáp án: 21

Giải:
Số bi của Bình là: 7 x 4 = 28 (viên)
Số bi của Cường là: 7 x 7 = 49 (viên)
Số bi Cường hơn Bình là: 49 - 28 = 21 (viên)

Số dư lớn nhất có thể có trong phép chia một số tự nhiên cho 7 là … Đáp án: 6

Năm nay con 7 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là bao nhiêu? Đáp án: 42

Giải:
Tuổi của mẹ là: 7 x 5 = 35 (tuổi)
Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là: 35 + 7 = 42 (tuổi)

Số hạng thứ nhất là 96. Số hạng thứ hai bằng 1/3 số hạng thứ nhất. Tổng hai số là… Đáp án: 128

Giải:
Số hạng thứ hai là: 96 : 3 = 32
Tổng hai số là: 96 + 32 = 128

Thừa số thứ nhất là 4, thừa số thứ hai gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Tích hai số là… Đáp án: 112

Giải:
Thừa số thứ hai là: 4 x 7 = 28
Tích hai số là: 4 x 28 = 112

Tích của số chẵn nhỏ nhất lớn hơn 16 và 6 là … Đáp án: 108

Giải:
Số chẵn nhỏ nhất lớn hơn 16 là: 18
Tích hai số là: 18 x 6 = 108

Tìm số bị chia, biết số chia là 7, số thương là 12 và số dư là 3. Đáp án: 87

Giải:
Số bị chia là: 7 x 12 + 3 = 87

Tìm số bị chia trong phép chia có thương là 16, số chia là 9 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Đáp án: 152

Giải:
Số bị chia là: 16 x 9 + 8 = 152

Tìm số bị chia trong phép chia có thương là 27, số chia là 8 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Đáp án: 223

Giải:
Số bị chia là: 27 x 8 + 7 = 223

Tìm x, biết: x x 6 = 66. Đáp án: 11

Tìm x, biết: x x 7 = 84. Đáp án: 12

Tính: 15 x 4 + 36 = ... Đáp án: 96

Tính: 18 x 3 + 56 = ... Đáp án: 110

Tính: 42 : 2 = ... Đáp án: 21

Tính: 76 + 378 = ... Đáp án: 454

Tính: 403 - 389 = ... Đáp án: 14

Trong phép chia có số chia bằng 8 và số dư bằng 2. Hỏi phải thêm vào số bị chia ít nhất là bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết? Đáp án: 6

Giải:
Ta nhận thấy: 8 = 2 + 6. Suy ra: Phải thêm vào số bị chia ít nhất là 6 đơn vị để được phép chia hết

Trong một phép chia hai số tự nhiên có số dư là 4 thì số chia bé nhất có thể có là ... Đáp án: 5

Trong phép chia nếu gấp số bị chia lên 3 lần thì thương sẽ tăng lên ... lần. Đáp án: 3

Trong phép chia nếu gấp số chia lên 5 lần thì thương sẽ giảm đi ... lần. Đáp án: 5

Trong một phép chia, số bị chia gấp 8 lần số chia. Tìm thương của phép chia đó. Đáp án: 8

Trên bàn có 9 đĩa táo, mỗi đĩa đựng 6 quả. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu quả táo? Đáp án: 54

Giải:
Trên bàn có số táo là: 9 x 6 = 54 (quả)

Túi thứ nhất có 15kg đường, gấp 3 lần số đường ở túi thứ hai. Túi thứ hai có …kg đường. Đáp án: 5

Giải:
Số kg đường ở túi thứ hai là: 15 : 3 = 5 (kg)
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 7 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau


5 = 25 : 58 = 56 : 720 = 100 : 521 = 7 x 3
36 = 9 x 448 = 75 - 2754 = 9 x 655 = 36 + 19
120 = 30 x 4126 = 47 + 25 + 54254 = 200 + 50 + 4
567 = Tổng của số liền sau số 67 và số liền trước số 500
24 x 7 = 251 - 8336 x 3 = 75 + 3338 + 27 = 532 - 46741 x 3 = 56 + 67
48 : 3 = 96 : 3 : 255 : 5 = 77 : 7
6 x 10 = Hiệu của 76 và ¼ của 6416 x 2 = Giá trị của x, biết rằng: 64 : x + 15 = 17
41 x 3 = 56 + 67100 x 7 = 782 - 38 - 62 + 18
Số các số chẵn có 2 chữ số = Số các số lẻ có 2 chữ số

Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba

Bao gạo thứ nhất có 12kg gạo. Nếu số gạo ở bao thứ hai giảm đi 2 lần thì số gạo ở bao thứ nhất và bao thứ hai bằng nhau. Số ki-lô-gam gạo ở bao thứ hai là ... Đáp án: 24kg


Giải:
Bao thứ hai có số ki-lô-gam gạo là: 12 x 2 = 24 (kg)

Bao gạo thứ nhất nặng 15kg. Số gạo ở bao thứ hai nặng gấp 5 lần số gạo ở bao thứ nhất. Bao thứ hai có số ki-lô-gam gạo là ... Đáp án: 75kg


Giải:
Bao thứ hai có số ki-lô-gam gạo là: 15 x 5 = 75 (kg)

Gấp 24 lên 3 lần thì được kết quả là … Đáp án: 72

Giải:
24 x 3 = 72

Giảm 42 đi 6 lần thì được kết quả là ... Đáp án: 7

Một chiếc đồng hồ quả lắc, cứ đồng hồ chỉ 1 giờ thì điểm 1 tiếng chuông; đồng hồ chỉ 2 giờ thì điểm 2 tiếng chuông; đồng hồ chỉ 3 giờ thì điểm 3 tiếng chuông; … Từ lúc 13 giờ đến 24 giờ thì đồng hồ đã điểm tổng cộng bao nhiêu tiếng chuông? Đáp án: 78 tiếng


Giải:
Từ 13 giờ đến 24 giờ có số giờ là: 24 - 13 + 1 = 12 (giờ)
Tổng số tiếng chuông đã điểm từ 13 giờ đến 24 giờ là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78 (tiếng)

Một túi gạo và một túi đỗ cân nặng 3kg; 3 túi gạo và 1 túi đỗ cùng loại cân nặng 7kg. Hỏi một túi gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Đáp án: 2kg


Giải:
2 túi gạo cân nặng là: 7 - 3 = 4 (kg)
1 túi gạo cân nặng là: 4 : 2 = 2 (kg)

Nếu giảm số lớn nhất có 2 chữ số đi 3 lần ta được kết quả là … Đáp án: 33

Giải:
99 : 3 = 33

Số dư trong phép chia 58 cho 5 là ... Đáp án: 3

Số dư trong phép chia 92 cho 3 là ... Đáp án: 2

Số học sinh lớp 3A nhiều hơn 35 bạn nhưng ít hơn 42 bạn. Nếu xếp số học sinh của lớp 3A thành 6 hàng đều nhau thì thừa 5 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh? Đáp án: 41 học sinh


Giải:
Số học sinh của lớp 3A là: 6 x 6 + 5 = 41 (học sinh)

Số quýt mẹ mua nhiều hơn 35 quả nhưng ít hơn 4 chục quả. Nếu mẹ xếp mỗi đĩa 7 quả thì thừa 3 quả. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quýt? Đáp án: 38 quả


Giải:
Ta có: 7 x 5 = 35. Suy ra: Số quýt mẹ đã mua là: 35 + 3 = 38 (quả)

Số truyện của Lan bằng một nửa số truyện của Mai. Biết rằng Lan có 20 quyển truyện. Mai có số truyện là ... Đáp án: 40 quyển


Giải:
Số truyện của Mai là: 20 x 2 = 40 (quyển)

Tăng số 36 thêm 6 đơn vị rồi giảm đi 2 lần thì được kết quả là ... Đáp án: 21

Giải:
36 + 6 : 2 = 21

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu đổi chổ chữ số hàng trăm và hàng chục cho nhau thì giá trị của số đó không thay đổi và nếu giảm chữ số hàng chục đi 5 lần thì được chữ số hàng đơn vị. Đáp án: 551


Giải:
Nếu đổi chổ chữ số hàng trăm và hàng chục cho nhau thì giá trị của số đó không thay đổi. Suy ra: Chữ số hàng trăm và hàng chục bằng nhau
Nếu giảm chữ số hàng chục đi 5 lần thì được chữ số hàng đơn vị. Suy ra: Chữ số hàng đơn vị là 1 và chữ số hàng chục là 5
Suy ra: Chữ số hàng trăm là 5
Số phải tìm là: 551

Tìm x, biết: 21 : x = 3. Đáp án: 7

Tìm x, biết: 24 : x = 2 + 6. Đáp án: 3

Tìm x, biết: 32 : x = 8. Đáp án: 4

Tìm x, biết: 56 : x = 14 : 2. Đáp án: 8

Tìm x, biết: x : 3 = 15 (dư 1). Đáp án: 46


Giải:
x = 3 x 15 + 1 = 46

Tìm x, biết: x : 7 = 6 (dư 2). Đáp án: 44


Giải:
x = 7 x 6 + 2 = 44

Tính: 21 x 2 : 7 = ... Đáp án: 6

Tính: 24 : 2 x 4 = ... Đáp án: 48

Tính: 38 + 895 = ... Đáp án: 933

Tính: 46 + 178 = ... Đáp án: 224

Tính: 216 - 188 = ... Đáp án: 28

Tính: 251 - 67 = ... Đáp án: 184

Trong một phép nhân 23 với một số tự nhiên, nếu thừa số thứ hai tăng thêm 3 đơn vị thì tích thay đổi thế nào? Đáp án: Tăng 69 đơn vị


Giải:
Nếu thừa số thứ hai tăng thêm 3 đơn vị thì tích mới sẽ tăng là: 23 x 3 = 69 (đơn vị)

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

Chia một số tự nhiên cho 7 được thương là 32 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia. Đáp án: 230

Giải:
Chia một số tự nhiên cho 7 được thương là 32 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Suy ra: Số dư là 6
Số bị chia là: 7 x 32 + 6 = 230

Cho dãy số: 1; 5; 13; 29; 61; … Số hạng tiếp theo của dãy là … Đáp án: 125


Giải:
Ta có:
5 - 1 = 4
13 - 5 = 8
29 - 13 = 16
61 - 29 = 32
Số hạng tiếp theo của dãy là: 32 x 2 + 61 = 125

Cho dãy số: 2; 6; 12; 20; … Số hạng tiếp theo của dãy là … Đáp án: 30


Giải:
Ta có:
6 - 2 = 4
12 - 6 = 6
20 - 12 = 8
Số hạng tiếp theo của dãy là: 20 + 10 = 30

Có hai tổ công nhân được nhận trồng cây. Tổ một trồng được 82 cây. Số cây tổ hai trồng được bằng một nửa số cây tổ một trồng được. Hỏi tổ hai trồng được bao nhiêu cây? Đáp án: 41


Giải:
Số cây tổ hai trồng được là: 82 : 2 = 41 (cây)

Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ…: 24 x 6 … 12 x 4 x 3. Đáp án: =


Giải:
Ta có:
24 x 6 = 144
12 x 4 x 3 = 144
Suy ra: 24 x 6 = 12 x 4 x 3

Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ…: 256 - 48 … 276 - 58. Đáp án: <


Giải:
Ta có:
256 - 48 = 208
276 - 58 = 218
Suy ra: 256 - 48 < 276 - 58

Giảm 25 đi 5 lần thì được kết quả là ... Đáp án: 5

Giải:
Giảm 25 đi 5 lần thì được kết quả là: 25 : 5 = 5

Hiện nay con 4 tuổi. Ba năm nữa thì tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay. Đáp án: 39


Giải:
Ba năm nữa thì tuổi con là: 4 + 3 = 7 (tuổi)
Ba năm nữa thì tuổi bố là: 7 x 6 = 42 (tuổi)
Tuổi bố hiện nay là: 42 - 3 = 39 (tuổi)

Hiện nay tuổi con bằng 1/8 tuổi mẹ, 5 năm nữa thì mẹ 45 tuổi. Tính tuổi con hiện nay. Đáp án: 5


Giải:
Tuổi mẹ hiện nay là: 45 - 5 = 40 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là: 40 : 8 = 5 (tuổi)

Hòa có 63 viên bi. Nếu số bi của Hòa giảm đi 7 lần thì bằng số bi của Bình có. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi? Đáp án: 9


Giải:
Số bi của Bình là: 63 : 7 = 9 (viên)

Khi thực hiện phép chia 2 số tự nhiên được thương là 18 và số dư lớn nhất có thể có là 6. Tìm số bị chia. Đáp án: 132


Giải:
Khi thực hiện phép chia 2 số tự nhiên được thương là 18 và số dư lớn nhất có thể có là 6. Suy ra: Số chia là 7
Số bị chia là: 18 x 7 + 8 = 132

Lan gấp được 12 chiếc thuyền. Số thuyền của Mai gấp được gấp đôi số thuyền của Lan gấp được. Hỏi Mai gấp được bao nhiêu con thuyền? Đáp án: 24


Giải:
Số thuyền của Mai gấp được là: 12 x 2 = 24 (chiếc)

Lấy 1/6 của 30 cộng với 268 được kết quả là … Đáp án: 273


Giải:
30 : 6 + 268 = 273

Nhà bác Hà nuôi 28 con gà, bằng 1/4 số gà nhà bác Xuân nuôi. Hỏi nhà bác Xuân nuôi bao nhiêu con gà? Đáp án: 112


Giải:
Số gà nhà bác Xuân nuôi là: 28 x 4 = 112

Số bị trừ là 158, số trừ là 95. Hiệu hai số là … Đáp án: 63

Số hạng thứ nhất là 18; số hạng thứ hai là 7. Tổng hai số là … Đáp án: 25

Giải:
18 + 7 = 25

Thừa số thứ nhất là số liền trước số 28, thừa số thứ hai là 6. Tích hai số là… Đáp án: 162


Giải:
Tích hai số là: 27 x 6 = 162

Tìm x, biết: 12 : x = 4 : 2. Đáp án: 6

Tìm x, biết:… Đáp án: 107


Giải:
46 x 3 - 31 = 107

Tìm x, biết:… Đáp án: 10


Giải:
6 x 5 : 3 = 10

Tính: 5 x 6 = … Đáp án: 30

Tính: 7 x 8 = … Đáp án: 56

Tính: 48 : 6 = … Đáp án: 8

Tính: 49 : 7 = … Đáp án: 7

Tính: 147 + 258 = … Đáp án: 405

Tính: 700 - 294 = … Đáp án: 406

Trong một phép chia một số tự nhiên cho 9 được số dư là số dư lớn nhất có thể có và thương lớn hơn số dư 15 đơn vị. Tìm số bị chia. Đáp án: 215


Giải:
Trong một phép chia một số tự nhiên cho 9 được số dư là số dư lớn nhất có thể có. Suy ra: Số dư là 8
Thương là: 8 + 15 = 23
Số bị chia là: 23 x 9 + 8 = 215

Viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số 0; 1; 3; 4? Đáp án: 48


Giải:
Có 4 cách chọn chữ số hàng trăm (trừ số 0)
Có 4 cách chọn chữ số hàng chục
Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị
Số các số viết được là: 4 x 4 x 3 = 48 (số)
Xem lý lịch thành viên

thaodung1988

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Cảm ơn quý thầy cô đã chia sẻ các đề thi. Thầy cô nào có vòng 8 cho em xin với ạ.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 8 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

4789
101/7 của 7768 : 2Tổng của 32 và 1/4 của 32
4555Hiệu của 86 và 1/2 của 2298
104602 - 47612824 x 7
172180225456
8969009541000

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

1/6 của 42 là … Đáp án: 7


1/7 của 14 là … Đáp án: 2


3m5cm = … cm. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đáp án: 305

5 dam = … m. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đáp án: 50

17 hm = … dam. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đáp án: 170

32 hm : 4 = … hm. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đáp án: 8

515cm + 185cm = … m. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đáp án: 7

700m = … dam. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đáp án: 70

Cho hình vẽ: … Hình vẽ trên có tất cả … góc vuông. Đáp án: 2


Nếu lấy 1/5 số a cộng với 45 rồi chia cho 2 thì được kết quả là 30. Tìm a. Đáp án: 75


Giải:
a = (30 x 2 - 45) x 5 = 75

Nhà Dũng nuôi 42 con gà, số gà nhà Dũng nuôi gấp đôi số gà nhà Hùng nuôi. Hỏi cả 2 nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà? Đáp án: 63


Giải:
Số gà nhà Hùng nuôi là: 42 : 2 = 21 (con)
Số gà cả 2 nhà nuôi là: 42 + 21 = 63 (con)

Số ngôi sao Lan gấp được là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Nga gấp được nhiều hơn Lan 15 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao? Đáp án: 211


Giải:
Số ngôi sao Lan gấp được là: 98 (ngôi sao)
Số ngôi sao Nga gấp được là: 98 + 15 = 113 (ngôi sao)
Số ngôi sao cả hai bạn gấp được là: 98 + 113 = 211 (ngôi sao)

Thương của hai số là 26. Nếu giảm số chia đi 3 lần, giữa nguyên số bị chia thì được thương mới là … Đáp án: 78


Giải:
Thương mới là: 26 x 3 = 78

Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 18 rồi nhân với 3 được bao nhiêu đem chia cho 2 thì được kết quả là 30. Đáp án: 38


Giải:
Số phải tìm là: 30 x 2 : 3 + 18 = 38

Tìm số a, biết 1/5 của a thêm 3 thì được 11. Đáp án: 40


Giải:
Số phải tìm là: (11 - 3) x 5 = 40

Tính: 28 x 2 : 7 = … Đáp án: 8

Tính: 35 : 7 = … Đáp án: 5

Tính: 48 : 6 x 10 = … Đáp án: 80

Tính: 75 x 4 - 243 = … Đáp án: 57

Tính: 93 : 3 + 159 = … Đáp án: 190

Trong một phép chia hết có thương bằng 1/6 số bị chia, thương hơn số chia 42 đơn vị Tìm số bị chia. Đáp án: 288


Giải:
Vì thương bằng 1/6 số bị chia. Suy ra: Số chia là: 6
Suy ra: Thương là: 6 + 42 = 48
Số bị chia là: 48 x 6 = 288

Trong một phép chia hết, số bị chia gấp 5 lần thương. Số chia kém thương 18 đơn vị. Tìm số bị chia. Đáp án: 115

Giải:

Giải:
Vì số bị chia gấp 5 lần thương. Suy ra: Số chia là: 5
Suy ra: Thương là: 5 + 18 = 23
Số bị chia là: 23 x 5 = 115

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

1/6 của 36 là … Đáp án: 6


5km = … dam. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 500

Cả hai đội trồng cây trồng được 85 cây. Nếu đội Một trồng thêm được 3 cây nữa thì số cây 2 đội trồng được bằng nhau. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây? Đáp án: 41


Giải:
Nếu đội Một trồng thêm được 3 cây nữa thì số cây 2 đội trồng được là: 85 + 3 = 88 (cây)
Số câ  đội Một trồng được là: 88 : 2 - 3 = 41 (cây)

Cho hình vẽ: … Trong hình vẽ trên có tất cả … góc vuông. Đáp án: 3


Gấp 14 lên 5 lần thì được kết quả là … Đáp án: 70

Một đoàn vận động viên thể thao có 25 vận động viên nữ. Số vận động viên nam ít hơn 3 lần số vận động viên nữ 8 người. Hỏi cả đoàn đó có bao nhiêu vận động viên? Đáp án: 92

Giải:
Số vận động viên nam là: 25 x 3 - 8 = 67 (người)
Đoàn đó có số vận động viên là: 25 + 67 = 92 (người)

Ngăn thứ nhất có 48 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai bằng 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất bao nhiêu quyển sách? Đáp án: 36


Giải:
Số sách ở ngăn thứ hai là: 48 : 4 = 12 (quyển)
Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất số quyển sách là: 48 - 12 = 36 (quyển)

Số bị trừ là 98. Số trừ gấp đôi số bé nhất có hai chữ số. Hiệu hai số là … Đáp án: 78

Giải:
Số trừ là: 10 x 2 = 20
Hiệu hai số là: 98 - 20 = 78

Số hạng thứ nhất bằng 1/4 của 88. Số hạng thứ hai là 175. Tổng hai số là … Đáp án: 197


Giải:
Số hạng thứ nhất là: 88 : 4 = 22
Tổng hai số là: 22 + 175 = 197

Tìm x, biết: 40 : x = 5. Đáp án: 8

Tìm x, biết: 91 : x = 4 (dư 3). Đáp án: 22


Giải:
Nếu chia hết thì số bị chia là: 91 - 3 = 88
x = 88 : 4 = 22

Tìm x, biết: 98 : x = 3 (dư 2). Đáp án: 32


Giải:
Nếu chia hết thì số bị chia là: 98 - 2 = 96
x = 96 : 3 = 32

Tìm x, biết: x : 5 = 45 (dư 2). Đáp án: 227


Giải:
x = 45 x 5 + 2 = 227

Tìm x, biết: x : 6 = 23 (dư 4). Đáp án: 142


Giải:
x = 23 x 6 + 4 = 142

Tìm x, biết: x x 7 = 35. Đáp án: 5

Tính: 13 x 6 : 2 = … Đáp án: 39

Tính: 21 : 3 = … Đáp án: 7

Tính: 24 x 6 - 16 = … Đáp án: 128

Tính: 47 x 3 = … Đáp án: 141

Tính: 48 : 4 x 2 = … Đáp án: 24

Tính: 64 : 2 + 78 = … Đáp án: 110

Thùng thứ nhất có 46 lít dầu, số dầu ở thùng thứ hai ít hơn số dầu ở thùng thứ nhất 8 lít. Cả hai thùng dầu có tất cả bao nhiêu lít? Đáp án: 84 lít

Giải:
Số dầu ở thùng thứ hai là: 46 - 8 = 38 (lít)
Số dầu cả hai thùng có là: 46 + 38 = 84 (lít)

Tổng hai số là số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số. Số thứ nhất kém tổng hai số 546 đơn vị. Hiệu hai số là …. Đáp án: 192

Giải:
Số thứ nhất là: 900 - 546 = 354
Số dầu cả hai thùng có là: 546 + 354 = 192

Vườn nhà Lan có 17 cây táo. Số cây cam trong vườn nhà Lan nhiều hơn 2 lần số cây táo 4 cây. Hỏi vườn nhà Lan có bao nhiêu cây cam? Đáp án: 38

Giải:
Số cây cam trong vườn nhà Lan là: 17 x 2 + 4 = 38 (cây)
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 9 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn


4 = Số tự nhiên khi nhân với 9 thì được kết quả là 366 = 48 : 8
9 = 72 : 811= Số nhỏ nhất có 2 chữ số chia 5 dư 1
20 = Thương của số liền sau số 99 và 521 = 84 : 4
32 = 8 x 456 = 8 x 7
60 = Thương của hai số sau khi số chia giảm đi 5 lần, biết thương lúc đầu là 1262 = 31 x 2
78 = 199 - 121136 = Giá trị của x, biết: x + 1 + 3 + 5 + … + 15 = 200
193 = 102 x 4 - 215264 = 88 + 176
301 = 56 : 8 x 43344 = Giá trị của x, biết: x : 8 = 15 + 28
350 = 35 x 2 x 5369 = 123 x 3
392 = 300 + 90 + 2407 = 96 : 3 + 375
430 = 215 x 2487 = 329 + 158
939 = 313 x 3980 = Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số khác nhau

Bài thi số 2: Đập dế

42 gấp 6 mấy lần? Đáp án: 7 lần

72 gấp 8 mấy lần? Đáp án: 9 lần

Hiện nay tuổi mẹ là 32 tuổi, gấp 4 lần tuổi con. Tuổi con bằng 1/5 tuổi bố. Tuổi bố hiện nay là ... Đáp án: 40 tuổi


Giải:
Tuổi con là: 32 : 4 = 8 (tuổi)
Tuổi bố là: 8 x 5 = 40 (tuổi)

Hiệu hai số là 175, kém số lớn 298 đơn vị. Tìm số lớn. Đáp án: 473

Giải:
Số lớn là: 175 + 298 = 473

Hùng có 18 quyển vở. Nếu Dũng có thêm 6 quyển nữa thì số vở của Dũng gấp 3 lần số vở của Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu quyển vở? Đáp án: 48 quyển

Giải:
Số vở của Dũng là: 18 x 3 - 6 = 48 (quyển)

Khối 3 của một trường có 81 học sinh tham gia câu lạc bộ “Em yêu toán học” của trường tổ chức. Nếu lớp 3A có thêm 3 học sinh tham gia thì số học sinh của lớp 3A tham gia câu lạc bộ “Em yêu toán học” bằng ¼ tổng số học sinh của câu lạc bộ đó. Hỏi lớp 3A có mấy học sinh tham gia câu lạc bộ “Em yêu toán học”? Đáp án: 18 học sinh

Giải:
Số học sinh lớp 3A tham gia câu lạc bộ “Em yêu toán học” là: (81 + 3) : 4 - 3 = 18 (bạn)

Mẹ mua cho Minh 1 quyển truyện và 1 chiếc bút mực. Nếu giá tiền của quyển truyện giảm đi 5 nghìn đồng thì giá tiền của nó gấp 7 lần giá tiền của chiếc bút. Biết giá tiền của chiếc bút là 23 nghìn đồng. Tính giá tiền của quyển truyện. Đáp án: 166 nghìn đồng

Giải:
Giá tiền của quyển truyện là: 23 x 7 + 5 = 166 (nghìn đồng)

Một người đi từ A đến B. Giờ thứ nhất người đó đi được 1/3 độ dài quãng đường AB; giờ thứ hai người đó đi được 1/3 độ dài quãng đường còn lại. Hỏi sau 2 giờ người đó còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét, biết độ dài quãng đường từ A đến B là 99km. Đáp án: 44km

Giải:
Giờ thứ nhất người đó đi được quãng đường là: 99 : 3 = 33 (km)
Quãng đường còn lại sau giờ thứ nhất là: 99 - 33 = 66 (km)
Giờ thứ hai người đó đi được quãng đường là: 66 : 3 = 22 (km)
Tổng quãng đường người đó đi được sau 2 giờ là: 33 + 22 = 55 (km)
Sau 2 giờ người đó còn cách B số ki-lô-mét là: 99 - 55 = 44 (km)

Một người mang 88 quả trứng đi chợ bán. Lần thứ nhất người đó bán được ¼ số trứng. Số trứng bán được lần thứ hai gấp đôi số trứng bán được lần thứ nhất. Sau hai lần bán người đó còn lại bao nhiêu quả trứng? Đáp án: 22 quả


Số trứng bán được lần thứ nhất là: 88 : 4 = 22 (quả)
Số trứng bán được lần thứ hai là: 22 x 2 = 44 (quả)
Số trứng bán được sau hai lần bán là: 22 + 44 = 66 (quả)
Số trứng còn lại sau hai lần bán là: 88 - 66 = 22 (quả)

Thương của phép chia số lớn nhất có 2 chữ số đều chẵn cho 8 là … Đáp án: 11

Giải:
Thương của phép chia là: 88 : 8 = 11

Thương của số liền sau số 79 và 8 là ... Đáp án: 10

Giải:
Thương là: 80 : 8 = 10

Tích của số liền sau số 138 và 7 là … Đáp án: 973

Giải:
Tích là: 139 x 7 = 973

Tích của số lớn nhất có 2 chữ số và 8 là … Đáp án: 792

Giải:
Tích là: 99 x 8 = 792

Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy 1/8 số đó cộng với 128 thì được kết quả là 176. Đáp án: 384

Giải:
Số phải tìm là: (176 - 128) x 8 = 384

Tìm số tự nhiên, biết rằng nếu gấp số đó lên 6 lần rồi trừ đi 368 thì được số nhỏ nhất có 3 chữ số. Đáp án: 78

Giải:
Số phải tìm là: (100 + 368) : 6 = 78

Tìm x, biết rằng nếu lấy x chia cho 7 được thương là 25 và số dư là 4. Đáp án: 179

Giải:
x = 25 x 7 + 4 = 179

Tính: 5 x 6 = … Đáp án: 30

Tính: 8 x 3 = … Đáp án: 24

Tính: 8 x 6 = … Đáp án: 48

Tính: 8 x 16 - 16 = … Đáp án: 112

Tính: 8 x 35 - 14 = … Đáp án: 266

Tính: 23 x 8 = … Đáp án: 184

Tính: 26 x 8 + 45 = … Đáp án: 253


Tính: 34 x 8 = … Đáp án: 272

Tính: 56 : 8 = … Đáp án: 7

Tính: 64 : 8 = … Đáp án: 8

Tổng của hai số là 251, hơn số thứ hai 85 đơn vị. Số thứ hai là … Đáp án: 166

Giải:
Số thứ hai là: 251 - 85 = 166

Tuổi con hiện nay là 6 tuổi, bằng 1/7 tuổi bố và bằng 1/6 tuổi mẹ. Mẹ ít hơn bố bao nhiêu tuổi? Đáp án: 6 tuổi


Giải:
Tuổi bố là: 6 x 7 = 42 (tuổi)
Tuổi mẹ là: 6 x 6 = 36 (tuổi)
Mẹ ít hơn bố số tuổi là: 42 - 36 = 6 (tuổi)

Bài thi số 3: 12 con giáp

1/5 của 35km là … Đáp án: 7km

1/8 của 72kg là ... Đáp án: 9kg

Ba bạn An, Thu, Cúc cùng nhau đi mua vở. Tổng số vở của An và Thu mua là 27 quyển; tổng số vở của Thu và Cúc là 29 quyển; tổng số vở của An và Cúc là 32 quyển. Hỏi ba bạn mua tất cả bao nhiêu quyển vở? Đáp án: 44

Giải:
Tổng số vở ba bạn mua là: (27 + 29 + 32) : 2 = 44 (quyển)

Có 3 gói kẹo như nhau. Sau khi người ta lấy đi 250g thì số kẹo còn lại bằng số kẹo trong 2 gói nguyên. Hỏi cả 3 gói kẹo nặng bao nhiêu gam? Đáp án: 750

Giải:
Cả 3 gói kẹo nặng là: 250 x 3 = 750 (g)

Có 8 hộp bánh như nhau. Sau khi lấy ra 36 cái bánh từ các hộp đó thì số bánh còn lại bằng số bánh trong 5 hộp nguyên. Hỏi cả 8 hộp lúc đầu có bao nhiêu cái bánh? Đáp án: 96

Giải:
Số bánh đã lấy ra là: 8 - 5 = 3 (hộp)
Số bánh 1 hộp có là: 36 : 3 = 12 (cái)
Cả 8 hộp lúc đầu có số bánh là: 12 x 8 = 96 (cái)

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 246 x 3 … 123 x 6. Đáp án: =

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 102 x 8 … 204 x 2. Đáp án: >

Đường gấp khúc ABCDE gồm 4 đoạn thẳng trong đó: AB = CD = 12dm; BC = DE = 8dm. Độ dài đường gấp khúc ABCDE là …m. Đáp án: 4


Giải:
Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 12 x 2 + 8 x 2 = 40 (dm)
Đổi 40dm = 4m

Một người bán hàng chia số gạo nếp mà cửa hàng đang có vào các bao, mỗi bao 8kg. Sau khi chia, người bán hàng nhận thấy nếu có thêm 3kg gạo nếp nữa thì số gạo vừa chia đủ 12 bao. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp? Đáp án: 93

Giải:
Số gạo nếp cửa hàng có là: 8 x 12 - 3 = 93 (kg)

Một người thợ dệt mỗi ngày dệt được 86m vải. Hỏi trong một tuần người đó dệt được bao nhiêu mét vải? Biết rằng được nghỉ một ngày cuối tuần và số vải dệt được trong mỗi ngày là như nhau. Đáp án: 516

Giải:
Số ngày làm việc trong một tuần của người thợ dệt là: 7 - 1 = 6 (ngày)
Số mét vải người đó dệt được trong một tuần là: 86 x 6 = 516 (m)

Một quyển sách dày 84 trang. Bạn Minh đọc được ¼ số trang sách và 15 trang. Hỏi có bao nhiêu trang chưa đọc? Đáp án: 48

Giải:
Số trang sách bạn Minh đã đọc là: 84 : 4 + 15 = 36 (trang)
Số trang sách bạn Minh chưa đọc là: 84 - 36 = 48 (trang)

Một trang trại chăn nuôi có có 425 con trâu và bò; trong đó có 127 con trâu. Hỏi số bò nhiều hơn số trâu bao nhiêu con? Đáp án: 171 con


Giải:
Số con bò là: 425 - 127 = 298 (con)
Số con bò nhiều hơn con trâu là: 298 - 127 = 171 (con)

Một vòi nước chảy vào bể trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chảy được 154 lít, 2 giờ sau chảy được 540 lít. Hỏi vòi đó đã chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? Đáp án: 1002

Giải:
Số lít nước chảy vào bể trong 3 giờ đầu là: 154 x 3 = 462 (lít)
Tổng số nước đã chảy vào bể là: 462 + 540 = 1002 (lít)

Nếu thừa số thứ nhất tăng 6 đơn vị, giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích của chúng tăng 42 đơn vị. Tìm tích của hai số lúc đầu, biết thừa số thứ nhất hơn thừa số thứ hai 45 đơn vị. Đáp án: 364

Giải:
Thừa số thứ hai là: 42 : 6 = 7
Thừa số thứ nhất là: 7 + 45 = 52
Tích của hai số lúc đầu là: 52 x 7 = 364

Ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai có 23 quyển sách. Ngăn thứ hai và ngăn thứ ba có 20 quyển sách. Ngăn thứ ba và ngăn thứ nhất có 25 quyển sách. Hỏi ngăn thứ nhất có bao nhiêu quyển sách? Đáp án: 14

Giải:
Tổng số sách 3 ngăn có là: (23 + 20 + 25) : 2 = 34 (quyển)
Số sách ngăn thứ nhất có là: 34 - 20 = 14 (quyển)

Số dư trong phép chia 85 cho 8 là … Đáp án: 5

Tìm số có 3 chữ số, biết hiệu giữa chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số; chữ số hàng chục kém chữ số hàng trăm 4 đơn vị. Đáp án: 950

Giải:
Theo bài ra ta có:
Hiệu giữa chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số. Suy ra: Chữ số hàng trăm là 9 và chữ số hàng đơn vị là 0.
Chữ số hàng chục kém chữ số hàng trăm 4 đơn vị. Suy ra: Chữ số hàng chục là: 9 - 4 = 5
Số phải tìm là: 950

Tìm số có 3 chữ số sao cho chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục và nếu lấy chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng trăm thì được hiệu là 1. Đáp án: 128

Giải:
Theo bài ra ta có: Chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục. Suy ra: Chữ số hàng đơn vị có thể là 4 hoặc 8.
Nếu chữ số hàng đơn vị là 4 thì chữ số hàng chục là: 4 : 4 = 1. Suy ra: Chữ số hàng trăm là: 1 - 1 = 0 (loại vì là số có 2 chữ số)
Nếu chữ số hàng đơn vị là 8 thì chữ số hàng chục là: 8 : 4 = 2. Suy ra: Chữ số hàng trăm là: 2 - 1 = 1
Số phải tìm là: 128

Tìm x, biết: 5 x x - 3 = 42. Đáp án: 9

Tìm x, biết: 8 x x = 64. Đáp án: 8

Tìm x, biết: 268 - x = 179. Đáp án: 89

Tìm x, biết: x : 6 = 75. Đáp án: 450

Tìm x, biết: x x 8 + 121 = 169. Đáp án: 6

Tính: 86 : 2 + 279 = … Đáp án: 322

Tính: 123 x 2 = … Đáp án: 246

Tính: 203 x 3 - 358 = … Đáp án: 251

Tính: 205 x 3 = … Đáp án: 615

Tính: 215 x 4 - 478 = … Đáp án: 382
Xem lý lịch thành viên

tailieuthi20162017

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
thầy cho em xin vòng 10 với ạ
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải Đề và đáp án vòng 10 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn


0 = 45 x 3 - 1351kg = 200g x 5
7m = 1/5 của 35m21g = 84g : 4
23 = 69 : 356g = 7g x 8
60m = 12m x 5148 = 306 - 158
227 = 99 + 128256 = 96 : 3 x 8
312 = 214 + 98499 = 128 x 6 - 269
528 = 264 x 2675 = 278 + 397
832 = 208 x 4

Bài thi số 2: 12 con giáp

Bạn An đặt 1 quả dưa lên 1 đĩa cân, đĩa cân còn lại An đặt 1 quả cân 500g, 2 quả cân 200g và 1 quả cân 100 thì cân thăng bằng. Cân nặng của quả dưa là … Đáp án: 1kg

Giải:
Cân nặng của quả dưa là: 500 + 200 x 2 + 100 = 1000g = 1kg

Bao gạo thứ nhất nặng gấp đôi bao gạo thứ hai và gấp 3 lần bao gạo thứ ba. Bao gạo thứ hai nặng 12kg. Hỏi bao gạo thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Đáp án: 8

Giải:
Bao gạo thứ nhất cân nặng là: 12 x 2 = 24kg
Bao gạo thứ ba cân nặng là: 24 : 3 = 8kg

Bao thứ nhất có 15kg gạo. Số gạo ở bao thứ hai nhiều hơn 6 lần số gạo ở bao thứ nhất 7kg. Số gạo ở bao thứ hai là …kg. Đáp án: 97

Giải:
Số gạo ở bao thứ hai là: 15 x 6 + 7 = 97 (kg)

Đội tuyển thi đấu cờ vua và đá cầu của một trường Tiểu học có 20 bạn, trong đó có 12 bạn thi đá cầu, 13 bạn thi đấu cờ vua. Hỏi có bao nhiêu bạn thi đấu cả 2 môn? Đáp án: 5

Giải:
Số bạn chỉ thi đấu 1 môn cờ vua là: 20 - 12 = 8 (bạn)
Số bạn thi đấu cả 2 môn là: 13 - 8 = 5 (bạn)

Số gạo trong bao thứ hai ít hơn số gạo trong cả hai bao là 45kg. Số gạo trong bao thứ hai nhiều hơn số gạo trong bao thứ nhất 8kg. Hỏi cả hai bao có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 98

Giải:
Số gạo trong bao thứ hai ít hơn số gạo trong cả hai bao là 45kg. Suy ra: Bao gạo thứ nhất cân nặng là: 45kg
Số gạo trong bao thứ hai là: 45kg + 8 = 53kg
Tổng số gạo trong hai bao là: 45 + 53 = 98kg

Số thứ nhất kém tổng hai số là 45 đơn vị và lớn hơn số thứ hai 67 đơn vị. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 112

Giải:
Số thứ nhất kém tổng hai số là 45 đơn vị. Suy ra: Số thứ hai là: 45
Số thứ hai là: 45 + 67 = 112

Thùng thứ nhất có 28 lít nước mắm. Số lít nước mắm ở thùng thứ hai gấp 8 lần 1/4 số lít nước mắm ở thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít nước mắm? Đáp án: 56 lít

Giải:
Số lít nước mắm thùng thứ hai có là: 28 : 4 x 8 = 56 (lít)

Tìm x, biết: 9 x x = 99. Đáp án: 11

Tìm x, biết: 175 - 130 = 5 x x. Đáp án: 9

Tìm x, biết: x x 8= 64. Đáp án: 8

Tính: 9 x 5 = … Đáp án: 45

Tính: 125g x 3 = … Đáp án: 375g

Tính: 245 x 3 - 145 = ... Đáp án: 590

Tính: 900g - 500g = ... Đáp án: 400g

Tổng hai số lớn hơn số thứ nhất 78 đơn vị và lớn hơn số thứ hai 134 đơn vị. Hiệu hai số đó là ... Đáp án: 56

Giải:
Tổng hai số lớn hơn số thứ nhất 78 và lớn hơn số thứ hai 134 đơn vị. Suy ra:
Số thứ hai là: 78
Số thứ nhất là: 134
Hiệu hai số đó là: 134 - 78 = 56

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

20 gấp số a 5 lần. Số a là … Đáp án: 4

Giải:
Số a là: 20 : 5 = 4

128 gấp 4 số lần là … lần. Đáp án: 32

Giải:
128 gấp 4 số lần là: 128 : 4 = 32 (lần)

Bao thứ nhất có 40kg gạo, gấp 4 lần số gạo ở bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 30

Giải:
Số gạo ở bao thứ hai là: 40 : 4 = 10 (kg)
Bao thứ nhất nhiều hơn bao thứ hai là: 40 - 10= 30 (kg)

Cho: 2m 6cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 206

Cho: 86g : 2 = ...g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 43

Cho: 167g + 815g = ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 982

Gấp 16 lên 3 lần thì được số a. Vậy số a là … Đáp án: 48

Giải:
Số a là: 16 x 3 = 48

Lúc đầu số táo ở thùng thứ nhất nhiều hơn số táo ở thùng thứ hai 20kg. Nếu chuyển 25kg ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số táo ở thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam? Đáp án: 30

Giải:
Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là: 25 x 2 - 20 = 30 (kg)

Một cửa hàng lương thực có một số gạo. Nếu cửa hàng đó bán đi 50kg thì số gạo còn lại đủ chia vào 15 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 125

Giải:
Số gạo còn lại là: 15 x 5 = 75 (kg)
Số gạo ban đầu cửa hàng có là: 75 + 50= 125 (kg)

Nếu số lớn gấp 5 lần số bé thì hiệu hai số gấp mấy lần số bé? Đáp án: 4

Giải:
Gọi số lớn là a, số bé là b
Theo bài ra ta có: a = 5 x b
Suy ra: a - b = 5 x b - b = 4 x b
Vậy: Hiệu hai số gấp 4 lần số bé

Nếu số lớn gấp 6 lần số bé thì tổng hai số gấp mấy lần số bé? Đáp án: 7

Giải:
Gọi số lớn là a, số bé là b
Theo bài ra ta có: a = 6 x b
Suy ra: a + b = 6 x b + b = 7 x b
Vậy: Tổng hai số gấp 7 lần số bé

Ngăn thứ nhất có 48 quyển sách, ngăn thứ hai có 6 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai bằng một phần mấy số sách ở ngăn thứ nhất? Đáp án: 1/8


Giải:
Số ở ngăn thứ hai bằng: 6 : 48 = 1/8 (số số sách ở ngăn thứ nhất)

Số sách ở thùng thứ nhất là 145 quyển, kém số sách ở thùng thứ hai 48 quyển. Tổng số sách ở cả hai thùng là … quyển? Đáp án: 338

Giải:
Số sách ở thùng thứ hai là: 145 + 48 = 193 (quyển)
Tổng số sách ở cả hai thùng là: 145 + 193= 338 (quyển)

Thương của hai số là 42. Nếu số chia giảm đi 3 lần thì thương hai số là … Đáp án: 126

Giải:
Nếu số chia giảm đi 3 lần thì thương hai số là: 42 x 3= 126

Thương hai số là 24. Nếu gấp số chia lên 4 lần thì thương hai số là … Đáp án: 6

Giải:
Nếu gấp số chia lên 4 lần lần thì thương hai số là: 24 : 4= 6

Thùng thứ nhất có 76 lít dầu, bằng một nửa số dầu thùng thứ hai. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? Đáp án: 228

Giải:
Số dầu có ở thùng thứ hai là: 76 x 2 = 152 (lít)
Số dầu có ở cả hai thùng là: 76 + 152= 228 (lít)

Tìm x, biết: 56 = x x 8. Đáp án: 7

Tìm x, biết: x x 6 + x x 3 = 142 - 97. Đáp án: 5

Tìm x, biết: x x 9 - x x 2 = 41 + 22. Đáp án: 9

Tích hai số là 54. Số thứ nhất là số lớn nhất có 1 chữ số. Số thứ hai là … Đáp án: 6

Giải:
Số thứ hai là: 54 : 9 = 6

Tổng của hai số là 155. Số thứ nhất là 78. Số thứ hai là … Đáp án: 77

Giải:
Số thứ hai là: 155 - 78 = 77

Tổng hai số là 141. Nếu tăng số thứ nhất thêm 89 đơn vị và giảm số thứ hai đi 16 đơn vị thì tổng hai số mới là … Đáp án: 214

Giải:
Tổng hai số là: 141 + 89 - 16 = 214

Tùng có 7 viên bi, Nam có 28 viên bi. Số bi của Tùng bằng một phần mấy số bi của Nam? Đáp án: 1/4


Giải:
Số bi của Tùng bằng: 7 : 28 = 1/4 (số bi của Nam)

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Trên cơ sở đề thi cấp huyện, tỉnh năm học 2015 - 2016 và đề luyện thi năm học 2016 - 2017 trên trang web Luyện thi ViOlympic cùng Bảo Việt nhân thọ, mình biên tập lại nhằm giúp cho các bé có tài liệu ôn thi, thêm tự tin khi bước vào vòng thi cấp huyện và tỉnh.

Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 NH 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 6:
Có ba thùng dầu. Thùng 1 có số dầu kém 8 lít thì tròn 8 chục lít. Thùng 2 có số dầu ít hơn thùng 1 đúng bằng 1/8 số dầu thùng 1. Thùng 3 có số dầu ít hơn thùng 2 đúng bằng 1/9 số dầu thùng 2. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Cả 3 thùng có 191 lít

Giải:
Thùng 1 có số dầu là: 80 - 8 = 72 (lít)
1/8 số dầu của thùng 1 là: 72 : 8 = 9 (lít)
Thùng 2 có số dầu là: 72 - 9 = 63 (lít)
1/9 số dầu của thùng 2 là: 63 : 9 = 7 (lít)
Thùng 3 có số dầu là: 63 - 7 = 56 (lít)
Số dầu cả 3 thùng có là: 72 + 63 + 56 = 191 (lít)

Câu 6:
Hoa có số vở kém 9 quyển thì tròn 9 chục quyển. Hoa cho Hồng   số vở và 3 quyển. Hoa cho Huệ ít hơn cho Hồng là 5 quyển thì lúc này ba bạn có số vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoa có nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở?
Trả lời: Lúc đầu Hoa có nhiều hơn Huệ là 26 quyển vở.

Giải:
Số vở Hoa có là: 90 - 9 = 81 (quyển)
1/9 số vở Hoa có là: 81 : 9 = 9 (quyển)
Số vở Hoa cho Hồng là: 9 + 3 = 12 (quyển)
Số vở Hoa cho Huệ là: 12 - 5 = 7 (quyển)
Số vở Hoa còn lại sau khi cho Hồng và Huệ là: 81 - 12 - 7 = 62 (quyển)
Số vở Huệ có lúc đầu là: 62 - 7 = 55 (quyển)
Lúc đầu Hoa có nhiều hơn Huệ số vở là: 81 - 55 = 26 (quyển)

Câu 4:
Lan mua 2 quyển vở, mỗi quyển giá 6000 đồng và 3 cái bút, mỗi cái giá 5000 đồng. Hỏi Lan đã mua vở và bút hết bao nhiêu tiền?
Trả lời: Lan đã mua vở và bút hết 27000 đồng

Giải:
Số tiền Lan mua vở là: 6000 x 2 = 12000 (đồng)
Số tiền Lan mua bút là: 5000 x 3 = 15000 (đồng)
Lan đã mua vở và bút hết số tiền là: 12000 + 15000 = 27000 (đồng)

Câu 7:
Mẹ đi chợ mua 24 gói bánh và một số gói kẹo. Sau đó mẹ mua thêm 12 gói bánh và 30 gói kẹo thì lúc này số gói bánh bằng 1/3 số gói kẹo. Hỏi lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu gói bánh và gói kẹo?
Trả lời: Lúc đầu mẹ mua tất cả 102 gói bánh và gói kẹo.

Giải:
Số gói bánh mẹ mua là: 24 + 12 = 36 (gói)
Số gói kẹo mẹ mua là: 36 x 3 = 108 (gói)
Số gói kẹo mẹ mua lúc đầu là: 108 - 30 = 78 (gói)
Số bánh kẹo mẹ mua lúc đầu là: 24 + 78 = 102 (gói)

Câu 5:
Mẹ mua 1 túi gạo hết 96000 đồng và 1 thùng sữa hết 120000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 300000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
Trả lời: Cô bán hàng phải trả lại mẹ 84000 đồng

Giải:
Tổng số tiền mẹ phải trả là: 96000 + 120000 = 216000 (đồng)
Số tiền cô bán hàng phải trả lại mẹ là: 300000 - 216000 = 84000 (đồng)

Câu 6:
Một cửa hàng có 7404kg gạo. Sau khi bán đi một số gạo thì số gạo còn lại bằng   số gạo lúc đầu. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Cửa hàng đã bán đi 6170 kg gạo

Giải:
1/6 số gạo lúc đầu là: 7404 : 6 = 1234 (kg)
Số gạo cửa hàng đã bán là: 7404 - 1234 = 6170 (kg)

Câu 7:
Một cửa hàng có một sọt đựng cam và một sọt đựng quýt. Sọt đựng cam có 68 quả. Sau khi bán đi 14 quả cam và 26 quả quýt thì lúc này số cam còn lại bằng 1/3 số quýt còn lại. Hỏi lúc đầu cửa hàng có tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?
Trả lời: Lúc đầu cửa hàng có tất cả 256 quả cam và quýt.

Giải:
Số quả cam còn lại là: 68 - 14 = 54 (quả)
Số quả quýt còn lại là: 54 x 3 = 162 (quả)
Số quả quýt lúc đầu là: 162 + 26 = 188 (quả)
Số quả cam và quýt cửa hàng có lúc đầu là: 68 + 188 = 256 (quả)

Câu 5:
Một trại chăn nuôi có 8715 con gà. Sau khi bán đi một số con gà thì số gà còn lại bằng 1/7 số gà lúc đầu. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu con gà?
Trả lời: Cửa hàng đã bán đi 7470 con gà.

Giải:
1/7 số gà lúc đầu là: 8715 : 7 = 1245 (con)
Số gà cửa hàng đã bán đi là: 8715 - 1245= 7470 (con)

Câu 8:
Năm nay con 8 tuổi. Sang năm thì tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai bố con là bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Trước đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi

Giải:
Sang năm tuổi con là: 8 + 1 = 9 (tuổi)
Sang năm tuổi bố là: 9 x 5 = 45 (tuổi)
Trước đây 3 năm tuổi con là: 9 - 1 - 3 = 5 (tuổi)
Trước đây 3 năm tuổi bố là: 45 - 1 - 3 = 41 (tuổi)
Trước đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai bố con là: 41 + 5 = 46 (tuổi)

Câu 4:
Năm nay mẹ 42 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi 4 năm nữa thì tổng số tuổi của 2 mẹ con là bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Bốn năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 60 tuổi

Giải:
Tuổi mẹ trước đây 2 năm là: 42 - 2 = 40 (tuổi)
Tuổi con trước đây 2 năm là: 40 : 5 = 8 (tuổi)
Tuổi con sau 4 năm nữa là: 8 + 2 + 4 = 14 (tuổi)
Tuổi mẹ sau 4 năm nữa là: 40 + 2 + 4 = 46 (tuổi)
Bốn năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là: 46 + 14 = 60 (tuổi)

Câu 8:
Tìm giá trị lớn nhất của x sao cho:
34 < x x 5 + 15 <46.
Trả lời: x = 6

Giải:
Ta có:
x x 5 + 15 < 46
x x 5 < 46 - 15
x x 5 < 31
x < 31 : 5
Suy ra: x = 6

Câu 4:
Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu đem số đó chia cho 4 thì được kết quả đúng bằng số lớn nhất có 3 chữ số.
Trả lời: Số đó là 3996

Giải:
Số phải tìm là: 999 x 4 = 3996

Câu 4:
Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu đem số đó chia cho 6 thì được kết quả đúng bằng số chẵn lớn nhất có 3 chữ số.
Trả lời: Số đó là 5988

Giải:
Số phải tìm là: 998 x 6 = 5988

Câu 6:
Tìm x biết: 5 < 432 : 8 : x < 7
Trả lời: x = 9

Câu 2:
Tìm x biết: x x 4 = 724x3.
Trả lời: x = 543

Câu 2:
Tìm x biết: x : 4 = 1378.
Trả lời: x = 5512

Câu 1:
Tìm x biết: x : 5 = 1259
Trả lời: x = 6295

Câu 5:
Tìm x biết: x : 6 = 6620 : 5
Trả lời: x = 7944

Câu 3:
Tìm x biết: x x 6 = 4344.
Trả lời: x = 724

Câu 3:
Tìm x biết: x x 7 = 4396.
Trả lời: x = 628

Câu 8:
Tính tổng độ dài của các đoạn thẳng có trên hình vẽ, biết độ dài đoạn thẳng AB là 15cm và ba đoạn thẳng AM, MN và NB có độ dài bằng nhau.
Trả lời: Độ dài của các đoạn thẳng là 50 cm.


Giải:
Độ dài của các đoạn thẳng là: AB + AM + MN + NB + AN + MB
Theo bài ra ta có:
AM = MN = NB = AB : 3 = 15 : 3 = 5 (cm)
AN = AM + MN = 5 + 5 = 10 (cm)
MB = MN + NB = 5 + 5 = 10 (cm)
AB = AM + MN + NB = 15 (cm)
Vậy: Độ dài của các đoạn thẳng là: 15 + 15 + 10 + 10 = 50 (cm)

Câu 7:
Trong phép chia một số tự nhiên cho 6. Vì đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục của số bị chia cho nhau nên thương tìm được là 356. Tìm thương đúng của phép chia đã cho.
Trả lời: Thương đúng của phép chia là 386

Giải:
Số bị chia khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là: 356 x 6 = 2136
Số bị chia đúng là: 2316
Thương đúng của phép chia là: 2316 : 6 = 386

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:
Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
758 x 4 + 1689 > 4720

Câu 9:
Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
1236 x 3 < 3710

Câu 10:
Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
4984 : 4 > 1240

Câu 10:
Điền dấu <; =; > vào chỗ chấm:
5274 : 3 + 1965 < 3725

Bài 3: Đi tìm kho báu

An có 150 viên bi. Bình có nhiều hơn An đúng bằng 1/6 số bi của An. Như vậy Bình có … viên bi. Trả lời: 175

Giải:
1/6 số bi của An là: 150 : 6 = 25 (viên)
Số bi của Bình là: 150 + 25 = 175 (viên)

Có 2 sọt cam, sọt thứ nhất có 168 quả. Nếu bỏ thêm vào sọt thứ hai 132 quả và bớt đi ở sọt thứ nhất 26 quả thì lúc này số cam ở sọt thứ hai gấp 3 lần số cam ở sọt thứ nhất. Hỏi lúc đầu cả hai sọt có bao nhiêu quả cam? Trả lời: 462

Giải:
Số cam có ở sọt thứ nhất lúc sau là: 168 - 26 = 142 (quả)
Số cam có ở sọt thứ hai lúc sau là: 142 x 3 = 426 (quả)
Số cam có ở sọt thứ hai lúc đầu là: 426 - 132 = 294 (quả)
Số cam có ở hai sọt lúc đầu là: 168 + 294 = 462 (quả)

Có 10 bao gạo đựng số gạo như nhau. Nếu lấy ra ở mỗi bao 12kg thì số gạo còn lại của 10 bao đúng bằng số gạo trong 8 bao nguyên. Hỏi 4 bao nguyên có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 240

Giải:
Số gạo lấy ra là: 12 x 10 = 120 (kg)
Số gạo lấy ra tương ứng với số bao là: 10 - 8 = 2 (bao)
Số gạo có trong 1 bao nguyên là: 120 : 2  = 60 (kg)
Số gạo có trong 4 bao nguyên là: 60 x 4  = 240 (kg)

Hiện nay tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp mấy lần tuổi em? Trả lời: 3

Giải:
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Tuổi em hiện nay:  !-----!
Tuổi anh hiện nay: !-----!-----!-----!-----!-----!
Tuổi em khi tuổi em tăng lên gấp đôi:  !-----!-----!
Tuổi anh khi tuổi em tăng lên gấp đôi: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!
Suy ra: Khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp số lần tuổi em là: 6 : 2 = 3 (lần)

Hoa có 68 cái nhãn vở. Hồng có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Hoa. Như vậy cả hai bạn có … cái nhãn vở. Trả lời: 272

Giải:
Số nhãn vở Hồng có là: 68 x 3 = 204 (cái)
Cả hai bạn có số nhãn vở là: 68 + 204 = 272 (cái)

Mẹ đi chợ mua 3 gói bánh, mỗi gói giá 36000 đồng và 5 gói kẹo, mỗi gói giá 13000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 200000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho mẹ bao nhiêu tiền? Trả lời: 27000

Giải:
Giá tiền 3 gói bánh là: 36000 x 3 = 108000 (đồng)
Giá tiền 5 gói kẹo là: 13000 x 5 = 65000 (đồng)
Tổng số tiền mẹ phải trả là: 108000 + 65000 = 173000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại cho mẹ số tiền là: 200000 - 173000 = 27000 (đồng)

Mẹ vào cửa hàng mua 4 hộp bánh và 5 gói kẹo hết 172000 đồng. Sau đó mẹ lại mua thêm 4 hộp bánh và 8 gói kẹo như vậy hết 208000 đồng. Hỏi giá tiền của một hộp bánh nhiều hơn một gói kẹo là bao nhiêu? (Biết rằng giá tiền của một hộp bánh hay một gói kẹo trong hai lần mua là như nhau). Trả lời: 16000

Giải:
Giá tiền 3 gói kẹo là: 208000 - 172000 = 36000 (đồng)
Giá tiền 1 gói kẹo là: 36000 : 3 = 12000 (đồng)
Giá tiền 5 gói kẹo là: 12000 x 5 = 60000 (đồng)
Giá tiền 4 hộp bánh là: 172000 - 60000 = 112000 (đồng)
Giá tiền 1 hộp bánh là: 112000 : 4 = 28000 (đồng)
Giá tiền của một hộp bánh nhiều hơn một gói kẹo là: 28000 - 12000 = 16000 (đồng)

Một cửa hàng có 3164kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/7 số gạo. Như vậy cửa hàng đã bán đi …kg? Trả lời: 452

Giải:
Số gạo đã bán là: 3164 : 7 = 452 (kg)

Một hình vuông có cạnh là 268cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông và ấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu? Trả lời: 268

Giải:
Vì hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông, suy ra: Chu vi hình chữ nhật là: 268 x 4 = 1072 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 1072 : 8 = 134 (cm)
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 1072 : 2 = 536 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 536 - 134 = 402 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật là: 402 - 134 = 268 (cm)

Một hình vuông có chu vi là 104cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và bằng 1/5 chiều dài. Hỏi chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông là bao nhiêu? Trả lời: 208

Giải:
Cạnh hình vuông là: 104 : 4 = 26 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 26 x 5 = 130 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (130 + 26) x 2 = 312 (cm)
Chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông là: 312 - 104 = 208 (cm)

Một thùng dầu có 964 lít. Ngày thứ nhất bán được 1/4 số dầu, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 57 lít. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu lít dầu? Trả lời: 539

Giải:
Số dầu bán ngày thứ nhất là: 964 : 4 = 241 (lít)
Số dầu bán ngày thứ hai là: 241 + 57 = 298 (lít)
Số dầu bán được trong 2 ngày là: 241 + 298 = 539 (lít)

Một thùng dầu có 8469 lít. Người ta đổ thêm vào 1/9 số dầu trong thùng. Như vậy người ta đã đổ thêm vào … lít. Trả lời: 941

Giải:
Số dầu đã đổ thêm vào là: 8469 : 9 = 941 (lít)

Một xe ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ, 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 50km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki lô mét? Trả lời: 235

Giải:
2 giờ đầu đi được quãng đường là: 50 x 2 = 100 (km)
3 giờ sau đi được quãng đường là: 45 x 3 = 135 (km)
Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài là: 100 + 135 = 235 (km)

Nam đọc một quyển sách dày 1584 trang. Ngày thứ nhất đọc được 1/6 quyển sách. Ngày thứ hai đọc được 1/6 số trang còn lại. Hỏi ngày thứ hai Nam được đọc được bao nhiêu trnag của quyển sách? Trả lời: 220

Giải:
Số trang sách đọc trong ngày thứ nhất là: 1584 : 6 = 264 (trang)
Số trang sách chưa đọc là: 1584 - 264 = 1320 (trang)
Số trang sách đọc ngày thứ hai là: 1320 : 6 = 220 (trang)

Quãng đường AB dài 380km. Một ô tô đi từ A đến B, 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 46000m, 4 giờ sau mỗi giờ đi được 42000m. Hỏi ô tô còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét? Trả lời: 74

Giải:
Đổi: 46000m = 46km; 42000m = 42km
3 giờ đầu đi được quãng đường là: 46 x 3 = 138 (km)
4 giờ sau đi được quãng đường là: 42 x 4 = 168 (km)
Tổng quãng đường đi được trong 7 giờ là: 138 + 168 = 306 (km)
Ô tô còn cách B số km là: 380 - 306 = 74 (km)

Số 1170 gấp lên 6 lần thì được kết quả là… Trả lời: 7020

Số 2185 gấp lên 4 lần thì được kết quả là… Trả lời: 8740

Số 4600 chia cho 8 có thương là… Trả lời: 575

Số 5538 chia cho 6 được thương là… Trả lời: 923

Tìm một số biết rằng nếu đem số đó cộng với 4 lần số đó rồi lấy tổng đó trừ đi 2 lần số phải tìm sau đó cộng với 1303 thì được kết quả là số chẵn có 4 chữ số giống nhau lớn hơn 4000 và nhỏ hơn 5000. Trả lời: 1047

Giải:
Số chẵn có 4 chữ số giống nhau lớn hơn 4000 và nhỏ hơn 5000 là 4444
Ta có: 1 + 4 - 2 = 3
Suy ra: Số phải tìm là: (4444 – 1303) : 3 = 1047

Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu đem số đó chia cho 6 rồi cộng với 261 thì được kết quả là 1500. Trả lời: 7434

Giải:
Số phải tìm là: (1500 - 261) x 6 = 7434

Tìm x biết: x : 5 = 4302 – 3168. Trả lời: 5670

Tìm x biết: x x 5 = 6785. Trả lời: 1357

Tìm x biết: x : 6 = 126 x 3. Trả lời: 2268

Tìm x biết: x : 6 = 7015 : 5. Trả lời: 8418

Tìm x biết: x x 6 = 7404 : 5. Trả lời: 1234

Tìm x biết: x x 7 = 4033 + 2358. Trả lời: 913

Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 NH 2016 - 2017 đã được đăng riêng tại đây. Để người đọc khỏi mất thời gian tìm kiếm, mình xin trích đăng lại
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com