Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Nhờ thầy giảng giúp bài sau ạ:

For every camera a salesman sold, he would receive $35. For every 5 camera he sold, he would receive an extra $25. How many cameras did the salesman sell if he received $470? Answer: 12
Xem lý lịch thành viên

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thầy ơi, phần thi cấp quận bé nhà em có một bài không làm được, trong phần 12 con giáp, bài tính tuổi. Tuy nhiên đề của thầy cũng không thấy có bài này. Mà không hiểu sao hiện giờ vẫn không vào để thi tự do vòng 8 được Sad.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

@nhaibt đã viết:Thầy ơi, phần thi cấp quận bé nhà em có một bài không làm được, trong phần 12 con giáp, bài tính tuổi. Tuy nhiên đề của thầy cũng không thấy có bài này. Mà không hiểu sao hiện giờ vẫn không vào để thi tự do vòng 8 được Sad.

Mình chỉ lướt sơ qua vài lượt để lấy đề lớp 4 rồi phải quay sang lấy đề lớp 5 nên chưa lấy được hết đề lớp 4 thì chương trình đã khóa không cho thi nữa nên chưa thể làm tiếp được. Khi nào chương trình mở lại thì mình sẽ lại tiếp tục rà những đề còn sót. Tuy nhiên, bạn đừng quá quan tâm đến những bài đã qua mà hãy tập trung cho vòng tỉnh sắp tới thì hơn.


@nhaibt đã viết:Nhờ thầy giảng giúp bài sau ạ:

For every camera a salesman sold, he would receive $35. For every 5 camera he sold, he would receive an extra $25. How many cameras did the salesman sell if he received $470? Answer: 12


Tạm dịch:
"Nếu bán được 1 máy quay phim thì người bán hàng nhận được 35 đô la tiền thưởng. Nếu bán được 5 máy quay phim thì người bán hàng nhận được thêm 25 đô la tiền thưởng nữa. Hỏi người bán hàng cần phải bán bao nhiêu máy quay phim để nhận được 470 đô la tiền thưởng?"

Giải:
Tiền thưởng khi bán được 5 máy quay phim là: 35 x 5 + 25 = 200 ($)
Tiền thưởng khi bán được 10 máy quay phim là: 200 x 2 = 400 ($)
Số máy quay phim cần phải bán thêm là: (470 - 400) : 35 = 2 (máy)
Số máy quay phim cần phải bán để được thưởng 470 đô la là: 10 + 2 = 12 (máy)

Lan

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Mình chưa hiểu đề bài này
Giúp mình hiểu với!

Rosana sews 234 buttons on dresses in a day. How many buttons will she have left after 5 weeks if she has 22340 buttons at fisrt? Answer:
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

Liên đã viết:Mình chưa hiểu đề bài này
Giúp mình hiểu với!

Rosana sews 234 buttons on dresses in a day. How many buttons will she have left after 5 weeks if she has 22340 buttons at fisrt? Answer:


Tạm dịch:
Rosana may được 234 nút áo đầm trong một ngày. Hỏi nếu cô ấy được giao may 22340 nút áo đầm thì sau 5 tuần làm việc cô ấy sẽ còn phải may thêm bao nhiêu nút nữa?

Giải:
Số nút áo đầm Rosana may được sau 5 tuần làm việc là: 234 x 7 x 5 = 8190 (nút)
Số nút áo đầm cần phải may tiếp là: 22340 - 8190 = 14150 (nút)

Tái bút: Mình đã cập nhật hoàn chỉnh lời giải cho những câu hỏi của vòng 8 (vòng huyện) rồi. Các bạn có thể xem và tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 8 (vòng huyện) thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án ôn thi vòng 10 (cấp Quốc gia) Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Cóc vàng tài ba


Giải:
Ta nhận thấy tất cả các ô đen đều nằm trên hai đường chéo mà tổng số ô đen bằng 201. Suy ra số lượng ô đen trên 1 đường chéo là (201 + 1) : 2 = 101 (ô). Từ đó suy ra số lượng ô trên 1 cạnh là 101 ô.
Tổng số ô (cả trắng và đen) của hình vuông trên là 101 x 101 = 10201 (ô)
Vậy số lượng ô trắng là 10201 - 201 = 10000 (ô)

Anna bought 40 jellybeans. Which statement is INCORRECT? Answer: She can divide the beans equally into three groups.


Giải:
Câu: “She can divide the beans equally into three groups” sai vì 40 không chia hết cho 3

Bob chose a natural number and multiplied it by four. Which of following numbers could not be his answer? Answer: 4846


Giải:
Vì 46 không chia hết cho 4, suy ra: 4846 không phải là kết quả của phép nhân một số tự nhiên với 4

Donald Trump has 10 grandchidren, all of different ages. Anna is the eldest. The sum of ages grandchidren is 190. At least how old is Anna? Answer: 24


Giải:
Tuổi trung bình của 10 người cháu là: 190 : 10 = 19 (tuổi)
Vì có 10 người nên nếu muốn số tuổi của Anna là ít nhất nhưng vẫn lớn hơn tất cả những người khác thì số tuổi của Anna phải là: 19 + 10 : 2 = 24 (tuổi)

Given five numbers, the average of two numbers is 17 and the average of the other three numbers is 12. The average of all these numbers is… Answer: 14


Giải:
Tổng của hai số đầu tiên là: 17 x 2 = 34
Tổng của ba số còn lại là: 12 x 3 = 36
Tổng của năm số là: 34 + 36 = 70
Trung bình cộng của tất cả các số là: 70 : 5 = 14

In the following expression: 20 - 16 +7 : 36 x 12, if “+” means “x”; “-” means “+”; “:” means “-” and “x” means “:” then its value is… Answer: 129


Giải:
Nếu ta thay đổi các phép tính theo quy luật: “+” nghĩa là “x”; “-” nghĩa là “+”; “:” nghĩa là “-” và “x” nghĩa là “:” thì giá trị của biểu thức là:
20 + 16 x 7 - 36 : 12
= 20 + 112 - 3
= 132 - 3
= 129

Suppose all counting numbers are arranged in column as shown at right. Under what letter will the number 2016 appear? Answer: F


Giải:
Qui luật của các số sắp xếp trong cột bên dưới chữ F là các số chia hết cho 7. Vì: 2016 chia hết cho 7. Suy ra: Số 2016 sẽ xuất hiện trong cột bên dưới chữ F

The area of the following rhombus is … Answer: 60cm2


Giải:
Đổi: 2dm = 20cm
Diện tích hình thoi là: 6 x 20 : 2 = 60 (cm2)

The value of expression: A = 1/2016 + 3/2016 + 5/2016 + ... + 2015/2016 is… Answer: 504


Giải:
Ta có:
A = 1/2016 + 3/2016 + 5/2016 + ... + 2015/2016
A = (1 + 3 + 5 + ... + 2015)/2016
Xét tử số, ta có:
* Số số hạng của tổng là: (2015 - 1) : 2 + 1 = 1008
* Tổng là: (2015 + 1) x 1008 : 2 = 2016 x 504
Suy ra:
A = (2016 x 504)/2016
A = 504

Which of following numbers is smaller than 55606149 and larger than 55604896? Answer: 55605268


Giải:
4 đáp án chương trình đề nghị là: 55614186, 55695346, 55605268 và 55601982
Trong 4 đáp án đó thì chỉ có đáp án 55605268 là thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 55606149 và lớn hơn 55604896

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:
Fill the missing number in the blank
44444 = 40000 +400+ 4040 + 4

Question 2:
The average of 4, 8, x and 13 is 8. The value of x is 7

Giải:
Tổng 4 số là: 8 x 4 = 32
Tổng 3 số còn lại là: 4 + 8 + 13 = 25
Giá trị của x là: 32 - 25 = 7

Question 3:
The following chart shows the number of fruits in a shop. There are 40 more oranges than peaches.


Giải:
Theo sơ đồ thì số quả cam hơn số quả đào là: 60 - 20 = 40

Question 4:
How many zero digits are there in ten million?
Answer: 7

Giải:
Có tất cả 7 chữ số 0 trong số mười triệu

Question 5:
The sum of two fractions 1/2 and 1/3 is a fraction with denominator of 12. Find its numerator
Answer: 10

Giải:
Tổng của hai phân số 1/2 và 1/3 có mẫu số là 12 thì tổng là: 6/12 + 4/12 = 10/12
Vậy tử số là: 10

Question 6:
Three pumpkins are weighed in pairs in all possible ways. The weights of all these pairs are 8kg, 9kg and 11kg. How much does the lightest pumpkin weight?
Answer: 3 kg.


Giải:
Theo bài ra, ta có trung bình cộng của ba quả bí là (8 + 9 + 11) : 2 = 14 (kg)
Vậy quả bí quả nhẹ nhất là 14 - 11 = 3 (kg)

Question 7:
The floor of a rectangular room is covered with square tiles. The room is 24 tiles long and 16 tiles wide. The number of tiles in the outer border of the floor is 76


Giải:
Số lượng viên gạch hình vuông bao quanh cái sàn nhà hình chữ nhật là: (24 + 16) x 2 - 4 = 76 (viên)
Giải thích thêm: Ta lấy chu vi hình chữ nhật trừ cho 4 vì số lượng viên gạch ở 4 góc là trùng nhau

Question 8:
It takes Jack 42 minutes to cut a long log of wood into seven pieces. How long will it take him to cut that log of wood into nine pieces?
Answer: 56 minutes.

Giải:
Để cưa khúc gỗ thành 7 miếng, cần phải cưa 6 lần. Suy ra thời gian để cưa 1 lần là: 42 : 6 = 7 (phút)
Để cưa khúc gỗ thành 9 miếng, cần phải cưa 8 lần. Vậy thời gian để cưa khúc gỗ thành 9 miếng là: 7 x 8 = 56 (phút)

Question 9:
There are 3 children in a family,Jack,Mary and Peter.Mary can clean the house for 1 hour.Jack can do thesame job for 2 hours and Peter needs 6 hours. If they do the job together then they need 36 minutes.

Giải:
Đặt a là thời gian họ làm chung công việc với nhau
Theo bài ra, ta có: 1 + 1/2 + 1/6 = 1/a
Giải ra, ta được a = 3/5 giờ = 36 phút

Question 10:
MNPQ is a square that is made up of two identical rectangles and two squares of area 9 cm2 and 16 cm2. The area of the square MNPQ is 49 cm2.

Giải:


Diện tích hình vuông thứ nhất là 9 cm2. Suy ra cạnh của nó là 3 cm
Diện tích hình vuông thứ hai là 16 cm2. Suy ra cạnh của nó là 4 cm
Do đó để MNPQ là hình vuông ta cần phải có thêm hai hình chữ nhật giống hệt nhau có chiều rộng bằng 3 cm và chiều dài bằng 4 cm
Suy ra diện tích của hình vuông MNPQ là: 7 x 7 = 49 (cm2)

Exam 3: Vượt chướng ngại vật

Bài này chủ yếu là các bài toán có hình. Xin các bạn cảm phiền xem trực tiếp trong file đính kèm.

Đề và đáp án ôn thi vòng 10 (cấp Quốc gia) Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 đã được đăng riêng tại đây. Để người đọc khỏi mất thời gian tìm kiếm, mình xin phép được trích đăng lại.

Lan

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Bạn có đề thi và đáp án Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 thì cho mình xin nhé.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 9 (vòng tỉnh) thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Đừng để điểm rơi

A chair costs $989 less than the cost of 2 tables. If each table costs $689, find the total cost of a chair and 2 tables? Answer: 1767


Giải:
Giá tiền 2 cái bàn là: 689 x 2 = 1378 ($)
Giá tiền 1 cái ghế là: 1378 - 989 = 389 ($)
Tổng giá tiền 1 cái ghế và 2 cái bàn là: 1378 + 389 = 1767 ($)

Find x, y such that when N =   is divided by 2; 5 and 9, the remainder is 1. Answer: x = 3 and y = 1


Giải:
Số chia cho 2 và 5 đều dư 1 có chữ số tận cùng là 1
Suy ra: N =  
Ta có: 5 + x + 8 + 4 + 7 + 1 = 25
Để N chia cho 9 có số dư là 1 thì x = 3
Vậy: x = 3 và y = 1

Jane had 27kg of flour. She used 1/3 of it in January and 1/3 of the rest in February. How many kilograms of flour did she have left? Answer: 12


Giải:
Số flour Jane dùng trong tháng 1 là: 27 : 3 = 9 (kg)
Số flour Jane còn lại chuyển sang tháng 2 là: 27 - 9 = 18 (kg)
Số flour Jane dùng trong tháng 2 là: 18 : 3 = 6 (kg)
Số flour Jane còn lại là: 18 - 6 = 12 (kg)

Mr Tom drove from his apartment to his office which is 1243m away. What is the total distance travelled to and fro by him in 4 days? Answer: 9.944 (km)


Đề thi chính thức ngày 09/3/2017


Ngày 20/4/2017 mình quay lại thì thấy đề thi đã được Ban Tổ chức sửa lại rồi

Chú ý:
Tạm dịch: Ông Tom lái xe từ căn hộ của mình đến văn phòng của ông cách đó 1243m. Hãy cho biết tổng quãng đường đi và về của ông ấy trong 4 ngày là bao nhiêu?

Tổng quãng đường đi và về trong 1 ngày là: 1243 x 2 = 2486 (m)
Tổng quãng đường đi và về trong 4 ngày là: 2486 x 4 = 9944 (m)
Đổi: 9944m = 9.944km

Rất tiếc! Đáp án 9.944 không trùng khớp với đáp án của chương trình. Đáp án của chương trình là 9944. Đề hỏi ki-lô-mét nhưng đáp án lại là mét. Vì vậy bạn cần cân nhắc trước khi trả lời câu hỏi này.

What is the missing number in the blank? 38765 - 4562 = … - 8720. Answer: 42923


Giải:
Ta có:
38765 - 4562 = … - 8720
34203 = … - 8720
… =  34203 + 8720
… =  42923

Which of the following fractions is the greatest? (7/12, 8/15, 17/30, 1/2). Answer: 7/12


Which of the following fractions is the smallest? Answer: 1/2


Which of the following is the smaller than 1/2? Answer: 7/15


Write >; <; = in the blank: 1818/2121 ... 7272/7373. Answer: <


Giải:
Ta có:
1818/2121 ... 7272/7373
18/21 ... 72/73
6/7 ... 72/73
Cả hai phân số trên đều nhỏ hơn 1 và có hiệu giữa mẫu số và tử số là 1
Ta có:
1 - 6/7 = 1/7
1 - 72/73 = 1/73
Vậy: 1818/2121 < 7272/7373

Which of the following calculations equals 5/36? Answer: 1/9 + 5/12 - 7/18


Giải:
Ta có: 1/9 + 5/12 - 7/18 = 4/36 + 15/36 - 14/36 = 5/36

Bài thi số 2: 12 con giáp

3 shirts cost as much as 5 blouses. Mr Tom bought 2 such shirts and 4 such blouses for $ 110. Find the cost of 6 such shirts? Answer: 150


Giải:
Vì 2 cái áo sơ mi và 4 cái áo choàng giá $110, suy ra: Giá 10 cái áo sơ mi và 20 cái áo choàng là: 110 x 5 = 550 ($)
Vì 3 cái áo sơ mi có giá bằng 5 cái áo choàng, suy ra: Giá 20 cái áo choàng tương đương với giá của số áo sơ mi là: 20 : 5 x 3 = 12 (cái)
Giá 10 cái áo sơ mi và 20 cái áo choàng tương đương với giá của số áo sơ mi là: 10 + 12 = 22 (cái)
Suy ra: Giá tiền 1 cái áo sơ mi là: 550 : 22 = 25 ($)
Vậy: Giá tiền 6 cái áo sơ mi là: 25 x 6 = 150 ($)

A rectangular field is 48m long and 36m wide. Find the cost of turfing with grass at $15 per m2 to cover the whole field. Answer: 25920


Giải:
Diện tích cái sân hình chữ nhật là: 48 x 36 = 1728 (m2)
Tổng chi phí cho việc trồng cỏ là: 1728 : 1 x 15 = 25920 ($)

A school has 24 classes and there are 40 students in each class. 1/8 of students wear glasses and 1/12 of those who wear glasses are boys. How many schoolgirls wear glasses in the school? Answer: 110


Giải:
Tổng số học sinh toàn trường là: 40 x 24 = 960 (học sinh)
Tổng số học sinh phải đeo kính là: 960 : 8 = 120 (học sinh)
Tổng số học sinh nam phải đeo kính là: 120 : 12 = 10 (học sinh)
Tổng số học sinh nữ phải đeo kính là: 120 - 10 = 110 (học sinh)

Anna’s salary is $3650. She spends $2760 every month and saves the rest. How much will she save in 9 months? Answer: 8010


Giải:
Số tiền Anna để dành được trong 1 tháng là: 3650 - 2760 = 890 ($)
Số tiền Anna để dành được trong 9 tháng là: 890 x 9 = 8010 ($)

Brenda earns $840 more than Kenneth. Last week, Brenda spent $480 while Kenneth spent 1/3 of his salary and he had $1350 left. How much money did Brenda have left? Answer: 2385


Giải:
Số tiền Kenneth còn lại tương ứng với số phần là: 1 - 1/3 = 2/3 (số tiền)
Số tiền Kenneth kiếm được là: 1350 : 2 x 3 = 2025 ($)
Số tiền Brenda kiếm được là: 2025 + 840 = 2865 ($)
Số tiền Brenda còn lại là: 2865 - 480= 2385 ($)

David wanted to buy 6 shirts but he was short of $21. He bought 4 shirts instead of 6 shirts and had $3 left. How much money did he have at first? Answer: 51


Giải:
Gọi a là số tiền David có
Theo bài ra ta có:
(a + 21) : 6 = (a - 3) : 4
(a + 21) x 4 = (a - 3) x 6
4 x a + 84 = 6 x a - 18
6 x a - 4 x a = 84 + 18
2 x a = 102
a = 102 : 2
a = 51

Harry spent 1/4 of his money on a book. He then spent 1/2 of the money left on a watch. If he had $27 left, how much money did he have at first? Answer: 72


Giải:
Số tiền Harry còn lại sau khi mua quyển sách là: 27 x 2 = 54 ($)
Số tiền Harry còn lại sau khi mua quyển sách ứng với số phần là: 1 - 1/4 = 3/4 (số tiền)
Số tiền Harry có lúc đầu là: 54 x 4 : 3 = 72 ($)

Mary went shopping with $1060. She bought 56 pens at $16 each. How much mony did she have left? Answer: 164


Giải:
Số tiền Mary dùng để mua viết là: 16 x 56 = 896 ($)
Số tiền Mary còn lại là: 1060 - 896 = 164 ($)

Simon travelled 1280km more than John. Ben travelled 1120km more than Simon. The three men travelled 6674km. What is the distance travelled by Simon? Answer: 2278


Giải:
Gọi a là quãng đường John đã đi thì quãng đường Simon đi là a + 1280 và quãng đường Ben đi là a + 1280 + 1120
Theo bài ra ta có:
a + a + 1280 + a + 1280 + 1120 = 6674
3 x a + 3680 = 6674
3 x a = 6674 - 3680
3 x a = 2994
a = 2994 : 3
a = 998
Suy ra: Quãng đường Simon đi là: 998 + 1280 = 2278 (km)

There are 84 apples in a box. 3/4 of them are red apples. The rest are green apples. How many green apples are there in the box? Answer: 21


Giải:
Số quả táo màu xanh lá cây là: 84 : 4 = 21 (quả)

Tom and Jacob had the same number of tarts to sell. Tom sold 78 tarts and Jacob sold 240 tarts. Tom found that the number of tarts he had left that was thrice as the number of tarts Jacob had left. How many tarts did Tom have at first? Answer: 321


Giải:
Gọi a là số bánh bao mỗi người có
Theo bài ra ta có:
a - 78 = (a - 240) x 3
a - 78 = 3 x a - 720
3 x a - a = 720 - 78
2 x a = 642
a = 642 : 2
a = 321
Vậy: Số bánh bao Tom có lúc đầu là: 321 cái

Vì là 12 con giáp nên có lẽ là còn 1 câu hỏi nữa (câu hỏi khi bấm chuột vào con heo) nhưng vì lỗi chương trình nên mình không biết nó là như thế nào. Mình đã cố gắng thử thi lại nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy hiển thị nội dung câu hỏi. Khi nào hết lỗi, mình sẽ cập nhật lại.


Câu hỏi khi bấm chuột vào con heo bị lỗi hiển thị

Bài thi số 3: Web tự luận

Câu 1:
The perimeter of a rectangle is 44cm. The length is 12cm. Find the width of the rectangle.
Answer: The width of the rectangle is 10 cm.

Giải:
Tổng chiều dài và chiều rộng là: 44 : 2 = 22 (cm)
Chiều rộng là: 22 - 12 = 10 (cm)

Câu 2:
Richard gave 1/4 of his money to his mother and spent 80 dollars on food. He then had 94 dollars left. How much money did he have at first?
Answer: He had 232 dollars at first.

Giải:
TSố tiền của Richard còn lại trước khi mua thực phẩm là: 94 + 80 = 174 ($)
Số tiền còn lại của Richard trước khi mua thực phẩm tương ứng với số phần là: 1 - 1/4 = 3/4 (tổng số tiền)
Số tiền Richard có lúc đầu là: 174 : 3 x 4 = 232 ($)

Câu 3:
The product of 2 different natural numbers is 9. Their sum is 10

Giải:
Ta có: 1 x 9 = 9
Tổng hai số là: 1 + 9 = 10

Câu 4:
Find the missing number in the numbers pattern.
1, 2, 6, 24, 120, ..., 5040
Answer: The missing number is 720

Giải:
Qui luật của dãy số là:
2 = 1 x 2
6 = 2 x 3
24 = 6 x 4
120 = 24 x 5
Số hạng tiếp theo là: 120 x 6 = 720

Câu 5:
1/4 of Benard's money is equal to 1/8 of Joanne's money. If Joanne has 384 dollars, how much money does Benard have?
Answer: Benard has 192 dollars.

Giải:
Vì 1/4 số tiền của Bernard bằng 1/8 số tiền của Joanne. Suy ra: Số tiền của Bernard bằng một nửa số tiền của Joanne và bằng: 384 : 2 = 192 ($)

Câu 6:
5/12 of the dresses in a shop are blue. There are 384 pink dresses. If 1/3 of the dresses are black, how many dresses are there in the shop?
Answer: There are 1536 dresses in the shop.

Giải:
Số phần váy màu xanh và đen cửa hàng có là: 5/12 + 1/3 = 9/12 = 3/4 (tổng số váy)
Số phần váy màu hồng cửa hàng có là: 1 - 3/4 = 1/4 (tổng số phần)
Tổng số váy cửa hàng có là: 384 x 4 = 1536 (cái)

Câu 7:
Tom bought 30 similar books at 26 dollars each. If he had bought 8 similar electronic calculators with the same amount of money, he would be short of 12 dollars. What is the cost of an electronic calculator?
Answer: The cost of an electronic calculator is 99 dollars.

Giải:
Số tiền Tom có là: 26 x 30 = 780 ($)
Số tiền cần để mua 8 cái máy tính là: 780 + 12 = 792 ($)
Giá tiền 1 cái máy tính là: 792 : 8 = 99 ($)

Câu 8:
If x is a natural number and 7/9 < x/12 then the smallest value of x is 10

Giải:
Cách 1:
Ta có:
7/9 < x/12
x > 7 x 12 : 9
x > 84 : 9
Ta lại có: 84 : 9 = 9 (dư 1)
Suy ra: Giá trị nhỏ nhất của x là: x = 9 + 1 = 10

Cách 2:
Ta có:
7/9 < x/12
28/36 < 3x/36
28 < 3x
Vì: x là một số tự nhiên nên giá trị nhỏ nhất của x = 10

Câu 9:
Gabriel and Tom went shopping with the same amount of money. After Gabriel spent 86 dollars and Tom spent 426 dollars, the rest money of Tom is  the rest money of Gabriel. How much money does Tom have left?
Answer: Tom has left 85 dollars.

Giải:
Vì Gabriel và Tom có số tiền bằng nhau nên ta có thể gọi a là số tiền của Gabriel và Tom
Theo bài ra ta có:
a - 86 = (a - 426) x 5
a - 86 = 5 x a - 426 x 5
5 x a - a = 2130 - 86
4 x a = 2044
a = 2044 : 4
a = 511
Suy ra: Số tiền còn lại của Tom là: 511 - 246 = 85 ($)

Câu 10:
Let A = 8910111213... (A is wrote by the consecutive natural numbers).
If A has 178 digits then when A is divided by 5 the remainder is 2

Giải:
Từ 8 đến 9 dùng hết 2 chữ số
Suy ra: Số chữ số dùng để viết số có 2 chữ số là: 178 - 2 = 176
Số số hạng có 2 chữ số được viết là: 176 : 2 = 88
2 chữ số cuối cùng được viết là: 88 + 9 = 97
7 chia cho 5 được 1 dư 2. Suy ra: A chia cho 5 có số dư là 2

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Đề và đáp án vòng 10 (vòng quốc gia) thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017

Bài thi số 1: Đập dế

A meeting room can hold 989 people. How many people can 98 such meeting room hold? Answer: 96922


Giải:
Số lượng người có thể dự họp là: 989 x 98 = 96922 (người)

30 trees are equally spaced along one side of a straight road. The distance from the first tree to the thirteen tree is 312m. What is the distance in meter between the first and last tree? Answer: 754


Giải:
Khoảng cách giữa 2 cây là: 312 : (13 - 1) = 26 (m)
Khoảng từ cây đầu tiên đến cây cuối cùng là: 26 x (30 - 1) = 754 (m)

Nick ate 1/5 of a cake. Emma ate 1/3 of what was left. What fraction on the cake is left uneaten? Answer: 8/15


Giải:
Số phần bánh còn lại sau khi Nick ăn 1/5 là: 1 - 1/5 = 4/5 (cái bánh)
Số phần bánh Emma ăn là: 4/5 x 1/3 = 4/15 (cái bánh)
Số phần bánh mà Nick và  Emma ăn là: 1/5 + 4/15 = 7/15 (cái bánh)
Số phần bánh còn lại là: 1 - 7/15 = 8/15 (cái bánh)

How many minutes are there in 7/12 hour and 360 seconds? Answer: 41


Giải:
Ta có:
7/12 giờ = 35/60 giờ = 35 phút
360 giây = 6 phút
Suy ra: 7/12 giờ + 360 giây = 35 phút + 6 phút = 41 phút

Anna wrotea sequence of numbers using the rule “subtract 8”. The first two terms in her sequence were 2017 and 1999. Which number below is one term of Anna’s sequence? Answer: 1833


Giải:
Ta có:
2017 : 8 = 252 (dư 1)
1999 : 8 = 249 (dư 7)
1833 : 8 = 229 (dư 1)
1383 : 8 = 172 (dư 7)
1338 : 8 = 167 (dư 2)
1883 : 8 = 235 (dư 3)
Vậy: Số thỏa mãn điều kiện thứ nhất (chia 8 dư 1) là số 1833

Calculate: 5 x (1/5 + 1/17) - (2/5 + 2/17 + 6/10 + 9/51) = ... Answer: 0Giải:
Ta có:
5 x (1/5 + 1/17) - (2/5 + 2/17 + 6/10 + 9/51)
= 5 x (1/5 + 1/17) - (2/5 + 3/5 + 2/17 + 3/17)
= (5/5 + 5/17) - (5/5 + 5/17)
= 0

Which two shapes could be put together to form the rectangle beside? Answer: Hình D (Hình ngoài cùng bên phải)Giải:
Chọn đáp án D vì khi ta quay hình bên trái 1800 rồi ghép với hình bên phải thì được hình cần tìm

If A * B means (A + 2 x B) : 2, then (44 * 24) * 48 is … Answer: 71Giải:
Ta có:
44 * 24 = (44 + 2 x 24) : 2 = (44 + 48) : 2 = 46
46 * 48 = (46 + 2 x 48) : 2 = (46 + 96) : 2 = 71
Vậy: (44 * 24) * 48 = 71

A and B are sibling but of different genders. A has an even number of brothers and an even number of sisters. (Zero does not count). B has an odd number of brothers and an odd number of sisters. What is the minimum number of children in this family? Answer: 5Giải:
* Giả sử số anh chị ít nhất mà A có là: 2 anh trai và 2 chị gái. Nếu cộng thêm A nữa thì gia đình này có 5 trẻ em  
Nếu A là nam thì gia đình này có 3 nam và 2 nữ. Suy ra: B là nữ và có 3 anh em trai, 1 chị hoặc em gái (nhận)
Nếu A là nữ thì gia đình này có 2 nam và 3 nữ. Suy ra: B là nam và có 1 anh hoặc em trai, 3 chị em gái (nhận)
* Giả sử số anh chị ít nhất mà B có là: 1 anh hoặc em trai và 1 chị hoặc em gái. Nếu cộng thêm B nữa thì gia đình này có 3 trẻ em  
Nếu B là nam thì gia đình này có 2 nam và 1 nữ. Suy ra: A là nữ và có 2 anh em trai, 1 chị hoặc em gái (loại vì không cùng chẵn)
Nếu B là nữ thì gia đình này có 1 nam và 2 nữ. Suy ra: A là nam và không có anh em trai mà chỉ có 2 chị em gái (loại vì số anh em trai là 0)
* Giả sử số anh chị ít nhất mà B có là: 1 anh hoặc em trai và 3 chị em gái. Nếu cộng thêm B nữa thì gia đình này có 5 trẻ em  
Nếu B là nam thì gia đình này có 2 nam và 3 nữ. Suy ra: A là nữ và có 2 anh em trai, 2 chị em gái (nhận)
Nếu B là nữ thì gia đình này có 1 nam và 4 nữ. Suy ra: A là nam và không có anh em trai mà chỉ có 4 chị em gái (loại vì số anh em trai là 0)
* Giả sử số anh chị ít nhất mà B có là: 3 anh hoặc em trai và 1 chị em gái. Nếu cộng thêm B nữa thì gia đình này có 5 trẻ em  
Nếu B là nam thì gia đình này có 4 nam và 1 nữ. Suy ra: A là nữ và có 4 anh em trai, không có chị em gái (loại vì số chị em gái là 0)
Nếu B là nữ thì gia đình này có 3 nam và 2 nữ. Suy ra: A là nam và có 2 anh em trai,  2 chị em gái (nhận)
Vậy: Số trẻ em ít nhất mà gia đình này có là 5 (trẻ em)

The total weight of several stones is 707 kilograms. The lightest five stones weigh 180 kilograms. The heaviest six stones weigh 234 kilograms. The weights of stones are distinct and are not nescessarily whole numbers. The number of stones is … Answer: 19


Giải:
Trung bình cộng của 5 viên đá nhẹ nhất là: 180 : 5 = 36 (kg)
Trung bình cộng của 6 viên đá nặng nhất là: 234 : 6 = 39 (kg)
Suy ra: Trung bình cộng của những viên đá còn lại nằm trong khoảng từ trên 36kg đến dưới 39kg
Cân nặng của những viên đá còn lại là: 707 - 180 - 234 = 293 (kg)
Ta có: 293 : 36 = 8 (dư 5) ; 293 : 39 = 7 (dư 20)
Suy ra: Số các viên đá còn lại là: 8 viên
Tổng số các viên đá có là: 5 + 6 + 8 = 19 (viên)

Bài thi số 2: Web tự luận

Câu 1:
The quotient of two numbers is one fifth of the bigger number and four times the smaller one. What is the quotient?
Answer: 20

Giải:
Thương bằng một phần năm số lớn có nghĩa là thương bằng một phần năm số bị chia. Suy ra: Số chia là 5
Vì thương bằng 4 lần số chia. Suy ra: Thương là: 4 x 5 = 20

Câu 2:
Jack is ranked 7th  in his class from top and 21th from bottom. How many students are there in Jack’s class?
Answer: There are 27 students.

Giải:
Lớp của Jack có số học sinh là: 7 + 21 - 1= 27 (học sinh)

Câu 3:
The perimeter of the parallelogram ABCD is 48m. The height corresponding to the base CD is 7m and the side AD is 9m. Find the area of the parallelogram.
Answer: The area is 105 m2.

Giải:
Tổng độ dài 2 cạnh là: 48 : 2 = 24 (m)
Độ dài cạnh CD là: 24 - 9 = 15 (m)
Diện tích hình bình hành ABCD là: 15 x 7 = 105 (m2)

Câu 4:
Mr. Trump buys 71 pencils. Each pencil costs 2 dollars, and 67 pens, each pen costs 3 dollars. He gets a discount of 1 dollar for 3 pencils he buys and a discount of 2 dollars for 5 pens he buys. How much in total does he pay?
Answer: 294 dollars.

Giải:
Giá tiền của 71 cây bút chì là: 71 x 2 = 142 (đô la)
Ta có: 71 : 3 = 23 ( dư 2)
Số tiền được giảm giá khi mua 71 cây bút chì là: 1 x 23 = 23 (đô la)
Số tiền ông Trump phải trả khi mua 71 cây bút chì là: 142 - 23 = 119 (đô la)
Giá tiền của 67 cây bút bi là: 67 x 3 = 201 (đô la)
Ta có: 67 : 5 = 13 ( dư 2)
Số tiền được giảm giá khi mua 67 cây bút bi là: 2 x 13 = 26 (đô la)
Số tiền ông Trump phải trả khi mua 67 cây bút bi là: 201 - 26 = 175 (đô la)
Tổng số tiền ông Trump phải trả khi mua 71 cây bút chì và 67 cây bút bi là: 119 + 175 = 294 (đô la)

Câu 5:
Thirteen friends join a sport club together. Eight of them play football, six of them play tennis and five of them play badminton. If everyone plays sport but no one plays only two kinds of sport, how many people play all three kinds?
Answer: 3

Giải:
Số bạn chơi cả ba môn thể thao là: (8 + 6 + 5 - 13) : 2 = 3 (bạn)

Câu 6:
James has 2 more chickens than dogs. One half the chicken legs are equal to three eighths the dog legs. How many legs are there in total?
Answer: 28 legs.

Giải:
Gọi a là số con gà thì (a - 2) là số con chó
Vì con gà có 2 chân, con chó có 4 chân nên ta có:
(2 x a)/2 = 4 x (a - 2) x (3/Cool
a = (a - 2) x 3/2
2a = (a - 2) x 3
2a = 3 x a - 6
a = 6
Suy ra: Số con chó là: 6 - 2 = 4 (con)
Suy ra: Tổng số chân là: 6 x 2 + 4 x 4 = 28 (chân)

Câu 7:
Two of my digits are odd, but my unit digit is even. The sum of my digits is 14. I’m between 567 and 599 and I' m not 590. What number am I?
Answer: 572

Giải:
Gọi số phải tìm là abc
Theo bài ra ta có:
a và b là số lẻ; c là số chẵn
a + b + c = 14
Vì:  
Suy ra: a = 5, b có thể là 7 hoặc 9 và c ≠ 0
* Nếu b = 7 thì c = 2. Suy ra: Số phải tìm là: 572
* Nếu b = 9 thì c = 0. Suy ra: Số phải tìm là: 590 (loại)
Vậy: Số phải tìm là: 572

Câu 8:
The average of 17 distinct whole numbers is 17.What is the largest possible value of these numbers?
Answer: 169

Giải:
Tổng 17 số đó là: 17 x 17 = 289
Để được số hạng thứ mười bảy là số lớn nhất thì 16 số còn lại phải là các số nhỏ nhất khác nhau. Suy ra: 16 số hạng đó là: 0, 1, 2, …, 15
Tổng 16 số hạng đó là: (15 + 0) x 16 : 2 = 120
Số hạng lớn nhất có giá trị là: 289 - 120 = 169

Câu 9:
Alice said to her mother, “If I reverse the two digits of my age, I will get your age”. Her mother said, “Tomorrow is my birthday, and my age will then be three times yours”. It is known that their birthdays are not on the same day. How old is Alice?
Answer: 14 years old.

Giải:
Vì nếu đổi chỗ hai chữ số của tuổi Alice thì được tuổi của mẹ nên nếu ta gọi   là tuổi con thì tuổi mẹ là  
Vì ngày sinh nhật của hai mẹ con khác nhau nên ngày mai sau khi sinh nhật thì mẹ tăng thêm 1 tuổi còn con thì không.
Theo bài ra ta có:  
Phân tích theo cấu tạo số ta được:
3 x (10a + b) = 10b + a + 1
30a + 3b = 10b + a + 1
29a - 1= 7b
* Nếu: a = 1 thì b = 4 (nhận)
* Nếu: a = 2 thì 7b = 58 (loại vì không có giá trị b nào thỏa mãn)
* Nếu: a = 3 thì 7b = 86 (loại vì không có giá trị b nào thỏa mãn)
* Nếu: a = 4 thì 7b = 115 (loại vì không có giá trị b nào thỏa mãn)
Vậy: Tuổi của Alice là: 14

Câu 10:
Forty students from five grades brought 50 candies for the “Trick or Treat” game in a Halloween party. It is known that students from the same grade brought an equal number of candies, while students from different grades brought different numbers of candies. How many students brought exactly one candy?
Answer: 36 student(s)

Giải:
Vì đề bài không nói mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh nên ta có thể giả sử số bạn mua 1 viên kẹo là số bạn nhiều nhất có thể có
Vì 5 khối lớp có 40 học sinh nên số bạn nhiều nhất của 1 khối lớp là: 40 - 4 = 36 (bạn). Suy ra: 36 bạn này mua 36 viên kẹo
Vì khác khối lớp thì mua số kẹo khác nhau nên ta có số kẹo của 4 khối lớp còn lại lần lượt là: 2, 3, 4, 5. Suy ra: Tổng số kẹo của 4 khối lớp còn lại là: 2 + 3 + 4 + 5 = 14 (viên)
Ta có: 36 + 14 = 50
Vậy: Số học sinh mua 1 viên kẹo là: 36 bạn

Bài thi số 3: Đừng để điểm rơi

Emily orders one food and one drink from the menu. How many different ways can she order? Answer: 25


Giải:
Vì thực đơn có 5 món ăn và 5 món uống. Suy ra: Emily có số cách chọn thực đơn là: 5 x 5 = 25 (cách chọn)

Find the sum of all 2 - digit numbers such that each number is 13 times its tens digit. The sum is … Answer: 78Giải:
Ta có:
13 x 1 = 13
13 x 2 = 26
13 x 3 = 39
Suy ra: Tổng của tất cả các số thỏa mãn điều kiện đề bài là: 13 x (1 + 2 + 3) = 78

A boy weighed his twin cats and two identical hats together an got 2200g. He then weighed one hat and a 10kg - weight and got 10450g. The weight of one cat was … g. Answer: 650Giải:
Đổi: 10kg = 10000g
Cân nặng của 1 cái mũ là: 10450 - 10000 = 450 (g)
Suy ra: Cân nặng của 2 cái mũ là: 450 x 2 = 900 (g)
Suy ra: Cân nặng của 2 con mèo là: 2200 - 900 = 1300 (g)
Suy ra: Cân nặng của 1 con mèo là: 1300 : 2 = 650 (g)

If the product of two whole numbers X and Y is 64, what is the maximum sum of X and Y? Answer: 65Giải:
Ta có:
64 = 64 x 1
64 = 8 x 8
Suy ra: Giá trị lớn nhất của tổng là: 64 + 1 = 65

Using each of the digits 1, 2, 3, 4 and 5 exactly once to form 5 - digit numbers. How many are divisible by 12? Answer: 24


Giải:
Số chia hết cho 12 là số đồng thời chia hết cho cả 3 và 4
Ta có: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Suy ra: Tất cả các số có 5 chữ số khác nhau được tạo bởi 5 chữ số đã cho đều chia hết cho 3
Số chia hết cho 4 có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4. Suy ra: Có 4 số có 2 chữ số tận cùng thỏa mãn điều kiện trên là: 12, 24, 32, 52
Suy ra:
Có 3 cách chọn chữ số hàng chục nghìn (loại 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị)
Có 2 cách chọn chữ số hàng nghìn (loại 3 chữ số hàng chục nghìn, hàng chục và hàng đơn vị)
Có 1 cách chọn chữ số hàng trăm (chữ số còn lại)
Theo quy tắc nhân, ta có: 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (số)

Anna, Brat and Cindy had $635 altogether. Anna spent   of her money and Brat spent thrice the amount Anna spent. Cindy spent $50. If they had the same amount of money left, how many dollars did Anna have at first? Answer: 180Giải:
Gọi a là số tiền Anna có, b là số tiền Brat có, c là số tiền Cindy có
Theo bài ra ta có:
a + b + c = 635 (1)
a - a/4 = b - 3a/4 = c - 50 (2)
Từ (2), suy ra:
b = 6a/4 (3)
c = 3a/4 + 50 (4)
Thế (3) và (4) vào (1), ta được:
a + 6a/4 + 3a/4 + 50 = 635
13a/4 = 635 - 50
13a = 585 x 4
a = 2340 : 13
a = 180
Vậy: Số tiền Anna có lúc đầu là: 180 (đô la)

Oranges are sold in baskets of three at the cost of $4 each, or baskets of five at the cost of $5 each. What is the smallest cost at which John can buy 158 oranges? Answer: 159


Giải:
Ta có: 158 : 5 = 31 (dư 3)
Suy ra: Số tiền ít nhất mà John phải trả để mua 158 quả cam là: 5 x 31 + 4 = 159 ($)

The figure below is made up of four identical squares and one rectangle. If the perimeter of the figure is 64cm and the perimeter of the rectangle is 16cm, then the area of each square is … cm2. Answer: 36Giải:
Quan sát trên hình vẽ ta thấy: Chu vi của hình ghép trừ cho chu vi hình chữ nhật thì còn lại 8 cạnh hình vuông
Suy ra: Tổng độ dài của 8 cạnh hình vuông là: 64 - 16 = 48 (cm)
Suy ra: Độ dài của 1 cạnh hình vuông là: 48 : 8 = 6 (cm)
Suy ra: Diện tích của 1 hình vuông là: 6 x 6 = 36 (cm2)

How many 4 - digit numbers contain the digit 2, or the digit 3 or both? Answer: 5416


Giải:
Số các số có 4 chữ số là: (9999 - 1000) : 1 + 1 = 9000 (số)
Nếu không sử dụng chữ số 2 và chữ số 3 thì ta còn lại 8 chữ số để tạo nên hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Vì số 0 không thể sử dụng để làm chữ số hàng nghìn được nên ta chỉ còn 7 chữ số để làm chữ số hàng nghìn. Theo quy tắc nhân, ta có: 8 x 8 x 8 x 7 = 3584 (số)
Suy ra: Số có 4 chữ số có chứa chữ số 2, hoặc 3 hay cả hai số trên là: 9000 - 3584 = 5416 (số)

Ten numbers were written on 10 cards as follows:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mr. Zack chose 4 of these cards to form 4 - digit odd number. He stood front of a mirror and looked at it up - side - down through the mirror. He saw a new number. If the new number was 720 larger than the orginal one, then the orginal number is … Answer: 6089


Giải:
Vì số mà ông Zack chọn là số lẻ nên chữ số tận cùng của số này có thể là 1 hoặc 9
Vì ông Zack chọn 4 số nên ta loại chữ số 1 (chữ số hàng nghìn trùng với hàng đơn vị)
Suy ra: Số phải tìm có chữ số tận cùng là 9
Khi số 9 xoay 1800 (up - side - down), ta được số 6
Suy ra: Chữ số hàng nghìn là chữ số 6
Ta có: 10 - 8 = 2
Vì chữ số hàng trăm của số mới trừ cho chữ số hàng chục của số cũ được 2. Suy ra: Chữ số hàng trăm của số mới là 0 và chữ số hàng chục của số cũ là 8
Ta lại có: 8 - 0 - 1 (nhớ) = 7
Vậy: Số ông Zack đã tạo lúc đầu là: 6089

ngoccam

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Em cảm ơn Thầy rất nhiều!
Xem lý lịch thành viên

hanghyun

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thầy ơi, cho em hỏi bài này với ạ!!!
Some men meet at a conference. Each man shakes hands with each other exactly once. If there are 4950 handshakes in total then the number of men is ...
Em cảm ơn thầy nhiều ạ!!
Xem lý lịch thành viên

Hồng Miêu

avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

@hanghyun đã viết:Thầy ơi, cho em hỏi bài này với ạ!!!
Some men meet at a conference. Each man shakes hands with each other exactly once. If there are 4950 handshakes in total then the number of men is ...
Em cảm ơn thầy nhiều ạ!!

Tạm dịch:
Một số đàn ông gặp nhau tại một hội nghị. Mỗi người đàn ông bắt tay nhau đúng một lần. Nếu có tổng cộng 4950 cái bắt tay thì số người đàn ông là...
Với n là số người thì công thức tính cái bắt tay là: n(n - 1) : 2
Theo đề bài ra ta có:
n(n - 1) : 2 = 4950
n(n - 1) = 4950 x 2
n(n - 1) = 9900
n(n - 1) = 100 x 99
n = 100
Vậy: Tổng số người đàn ông tham gia hội nghị là 100 người
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết