Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

giang4akt


Thành viên mới
Thành viên mới
Em cảm ơn thầy ạ
Xem lý lịch thành viên

giang4akt


Thành viên mới
Thành viên mới
Bài An đọc một quyển truyện. Ngày thứ nhất đọc được 72 trang. Ngày thứ hai đọc được nhiều hơn ngày thứ nhất 3 trang. Ngày thứ ba đọc được nhiều hơn trung bình cộng của 3 ngày là 7 trang thì còn 5 trang chưa đọc. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?
Trung bình cộng số trang sách bạn An đọc trong ba ngày là:
[72+72+3+7] : 2=77

Xem lý lịch thành viên

giamthi

avatar
Admin
Admin

@thaodo đã viết:An đọc một quyển truyện. Ngày thứ nhất đọc được 72 trang. Ngày thứ hai đọc được nhiều hơn ngày thứ nhất 3 trang. Ngày thứ ba đọc được nhiều hơn trung bình cộng của 3 ngày là 7 trang thì còn 5 trang chưa đọc. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang? Trả lời: 236


Giải:
Số trang đọc ngày thứ hai là: 72 + 3 = 75 (trang)
Số trang đọc ngày thứ ba là: (72 + 75 + 7) : 2 + 7 = 84 (trang)
Số trang của quyển sách đó là: 72 + 75 + 84 + 5 = 236 (trang)


@giang4akt đã viết:Bài An đọc một quyển truyện. Ngày thứ nhất đọc được 72 trang. Ngày thứ hai đọc được nhiều hơn ngày thứ nhất 3 trang. Ngày thứ ba đọc được nhiều hơn trung bình cộng của 3 ngày là 7 trang thì còn 5 trang chưa đọc. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?
Trung bình cộng số trang sách bạn An đọc trong ba ngày là:
[72+72+3+7] : 2=77

Đường nào cũng về La Mã!

giang4akt


Thành viên mới
Thành viên mới
Có hai bài này em ko hiểu:

Câu 7:
Một hình vuông có cạnh bằng 9cm, người ta chia hình vuông thành hai hình chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của hai hình chữ nhật bằng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn.
Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật nhỏ là ...

Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4.
Trả lời: Có ... số thỏa mãn đề bài.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 15 (vòng huyện) thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài thi số 2: 12 con giáp

Ba khối lớp Ba, Bốn, Năm trường em tham gia Tết trồng cây. Khối lớp Ba trồng được 148 cây. Khối lớp Năm dự định trồng số cây gấp đôi khối Ba nhưng đã bị hụt mất 16 cây. Khối lớp Bốn dự định trồng số cây bằng một nửa khối Năm, nhưng đã vượt mức 12 cây. Vậy cả ba khối lớp đã trồng được … cây. Đáp án: 580


Chia số A cho 12 dư 7 vậy chia số A cho 6 thì số dư là … Đáp án: 1


Cho các số: 2; 5; 6; 8; 9. Hỏi viết được tất cả bao nhiêu phân số khác 1 có tử số là các số đã cho? Đáp án: 20


Cho hai số. Biết số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 42 đơn vị và nếu tăng hai số đó mỗi số lên 3 lần thì ta được hai số mới có tổng bằng 618. Tìm hai số đã cho. (Nhập các số theo thứ tự số thứ nhất rồi số thứ hai, ngăn cách nhau bởi dấu “;”). Đáp án: 124;82


Cho hai số tự nhiên a và b, biết a < b, a + b = 2017. Giữa hai số a và b có 35 số chẵn. Tìm số b. Đáp án: 1044


Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 468cm2. Biết nếu tăng chiều dài thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 126cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật đã cho là …cm. Đáp án: 88


Chọn đáp án đúng: Đáp án: 3/7 = (3 x 5)/(7 x 5) = 15/35


Có bao nhiêu phân số bé hơn 1 có tổng tử số và mẫu số bằng 2016? Đáp án: 1008


Giữa hai số chẵn có 35 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó là: ... Đáp án: 70


Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 3/7 mà tử số và mẫu số là số có 2 chữ số? Đáp án: 11


Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 10? Đáp án: 10


Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên a thỏa mãn: 35/9 < a < 97/11. Đáp án: 5


Hình được tô màu 2/3 là hình: Đáp án: Xem hình dưới


Mẹ mua 6kg ổi, 5kg mận và 4kg lê phải trả tất cả 280000 đồng. Số tiền mua 1kg mận gấp đôi số tiền mua 1kg ổi. Số tiền mua 1kg lê bằng số tiền mua 1kg ổi và 1kg mận. Hỏi mẹ mua bao nhiêu tiền 1kg lê? Đáp án: 30000


Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B, mỗi giờ đi được 50km. Biết rằng nếu ô tô đi được 1/2 quãng đường và 75km thì còn phải đi tiếp 1/4 quãng đường mới đến tỉnh B. Tính thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B (không kể thời gian nghỉ). Đáp án: 6


Năm nay tuổi của mẹ Lan gấp 5 lần tuổi Lan. Sang năm tuổi của mẹ là một số chia hết cho 3. Biết tuổi mẹ lớn hơn 20 và nhỏ hơn 50. Hỏi hiện nay Lan mấy tuổi? Đáp án: 7


Tìm một phân số biết nếu thêm 8 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết trung bình cộng của mẫu số và tử số bằng 40. Đáp án: 36/44


Tìm số ab, biết 18ab : ab = 25. Đáp án: 75


Tìm x biết: 2016 x 2016 - 2015 x 2017 + x = 2016. Đáp án: 2015


Giải:
Ta có:
x biết: 2016 x 2016 - 2015 x 2017 + x = 2016
x = 2015 x 2017 + 2016 - 2016 x 2016
x = 2015 x 2017 + 2016 x (1 - 2016)
x = 2015 x 2017 - 2015 x 2016
x = 2015 x (2017 - 2016)
x = 2015 x 1
x = 2015

Tổng số sách ở hai ngăn là 1020 quyển. Sau khi chuyển 126 quyển sách từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai rồi lại chuyển 54 quyển sách từ ngăn thứ hai sang ngăn thứ nhất thì năn thứ nhất hơn ngăn thứ hai 230 quyển. Hỏi lúc đầu ngăn thứ nhất có bao nhiêu quyển sách? Đáp án: 697


Trong các phân số: 1/2; 3/2; 7/5; 8/7. Phân số bé hơn 1 là … Đáp án: 1/2


Trong các phân số: 1/5; 1/3; 2/7; 3/5. Phân số nhỏ nhất là phân số… Đáp án: 1/5


Trung bình cộng của các số chẵn có 3 chữ số mà các số đó chia hết cho 9 là … Đáp án: 549


Giải:
Số hạng đầu tiên là: 108
Số hạng cuối cùng là: 990
Trung bình cộng của chúng là: (990 + 108) : 2 = 549

Trung bình cộng của hai số bằng 2011. Tìm số thứ hai biết nếu số thứ nhất tăng gấp đôi thì trung bình cộng bằng 3014. Đáp án: 2016


Từ một tấm vải người ta cắt lấy 1/4 chiều dài tấm vải được 24m, lần sau cắt lấy 1/6 chiều dài tấm vải còn lại. Hỏi cả hai lần đã cắt lấy bao nhiêu mét vải? Đáp án: 36


Giải:
Tấm vải dài là: 24 x 4 = 96 (m)
Số mét vải còn lại sau khi cắt lần thứ nhất là: 96 - 24 = 72 (m)
Số mét vải cắt lấy lần thứ hai là: 72 : 6 = 12 (m)
Số mét vải cắt lấy cả hai lần là: 24 + 12 = 36 (m)

Viết phân số chỉ phần tô đậm trong hình vẽ bên: Đáp án: 5/9


Bài thi số 3: Web tự luận

Câu 4:
5hm28m2 + 4dam2 = ... m2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 50408

Câu 4:
Ba người chung tiền mua 5 cuộn dây điện, mỗi cuộn dây dài 36m, mỗi mét giá 9500 đồng. Hỏi trung bình mỗi người phải góp bao nhiêu tiền?
Trả lời: Trung bình mỗi người phải góp 570 nghìn đồng.

Câu 1:
Biết 30 < A < 50 và A chia hết cho 5 và 9. Vậy giá trị của A là 45

Câu 3:
Cho A và B là hai số chẵn. Hỏi tích A x B chia cho 4 dư bao nhiêu?
Trả lời: Tích A x B chia cho 4 có số dư là 0

Câu 6:
Cho biết tích: 15 x 17 x 19 x 21 x y = 508a25. Vậy chữ số a là 7

Câu 10:
Cho dãy số 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29; ….
Hỏi khi viết 100 số hạng đầu tiên của dãy người ta đã viết bao nhiêu số chẵn.
Trả lời: Người ta đã viết 33 số chẵn.

Câu 5:
Cho hai số tự nhiên a và b biết a + b = 12 và ab + ba - bb = 55. Giá trị của b là 7

Câu 3:
Cho hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2016 và biết giữa chúng có tất cả 17 số tự nhiên khác. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là 999

Câu 10:
Cho phân số 7/9. Hỏi nếu ta cộng thêm vào tử số 308 đơn vị thì ta phải cộng thêm vào mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới vẫn bằng phân số đã cho?
Trả lời : Phải cộng thêm vào mẫu số 396 đơn vị.

Câu 10:
Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4.
Trả lời: Có 3 số thỏa mãn đề bài.

Giải:
Số có hai chữ số khi chia cho 2 dư 1 là số lẻ (1)
Số có hai chữ số khi chia cho 3 dư 2 là các số có tổng hai chữ số chia cho 3 dư 2 (2)
Số có hai chữ số khi chia cho 5 dư 4 là các số: 14, 19, 24, 29, ..., 94, 99 (3)
Từ (1) và (3), suy ra: Các số đó là: 19, 29, 39, ..., 99 (4)
Từ (2) và (4), suy ra: Các số đó là: 29, 59 và 89
Vậy có 3 số có hai chữ số thỏa mãn điều kiện đề bài

Câu 6:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tích của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 60?
Trả lời: Có tất cả 12 phân số thỏa mãn đề bài.

Giải:
Ta có:
60 = 1 x 60
60 = 2 x 30
60 = 3 x 20
60 = 4 x 15
60 = 5 x 12
60 = 6 x 10
Với mỗi cặp tích như thế ta tạo được 2 phân số
Suy ra: Số phân số thỏa mãn đề bài là: 2 x 6 = 12

Câu 6:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2017?
Trả lời: Có tất cả 2017 phân số.

Câu 2:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1 mà có mẫu số là 10?
Trả lời: Có tất cả 10 phân số.

Câu 5:
Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 23 tuổi. Hỏi 4 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là bao nhiêu?
Trả lời: 4 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 19 tuổi.

Câu 7:
Lớp 4A có 36 học sinh tham gia kiểm tra môn Toán, trong đó có 1/9 số học sinh đạt điểm 10, 1/6 số học sinh đạt điểm 9, 1/4 đạt điểm 8. Số còn lại đạt điểm 7. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 7.
Trả lời: Số học sinh đạt điểm 7 là 17 học sinh.

Câu 10:
Mẹ cho Lan một số tiền để mua vở. Nếu Lan mua 4 quyển vở thì bạn vẫn còn thừa 3000 đồng. Nếu Lan mua 6 quyển vở thì bạn ấy bị thiếu 5000 đồng. Hỏi giá tiền một quyển vở là bao nhiêu?
Trả lời: Giá tiền một quyển vở là 4000 đồng.

Câu 8:
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm  thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 93cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là 867 cm2

Giải:

Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm bằng diện tích hình chữ nhật màu xanh dương
Vì: Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên diện tích hình chữ nhật màu xanh dương cộng với diện tích hình vuông màu đỏ bằng 2 lần diện tích hình chữ nhật màu xanh lá
Suy ra: Diện tích hình chữ nhật màu xanh lá là: (93 + 3 x 3) : 2 = 51 (cm2)
Suy ra: Chiều dài hình chữ nhật màu xanh lá là: 51 : 3 = 17 (cm)
Suy ra: Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 17 (cm)
Suy ra: Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 17 x 3 = 51 (cm)
Vậy: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 17 x 51 = 867 (cm2)

Câu 9:
Một cái sân hình vuông. Người ta mở rộng sân về bên phải 3m và lên phía trên 3m thì diện tích tăng thêm 99m2. Tính diện tích cái sân ban đầu.
Trả lời: Diện tích cái sân ban đầu là 225 m2

Câu 7:
Một hình vuông có cạnh bằng 9cm, người ta chia hình vuông thành hai hình chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của hai hình chữ nhật bằng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn.
Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật nhỏ là 27 cm2

Câu 2:
Một trang trại có nuôi gà và lợn, trong đó có 96 con gà. Nếu mua thêm 5 con lợn nữa thì số lợn sẽ bằng 1/3 số con gà. Hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con lợn.
Trả lời: Lúc đầu trang trại có 27 con lợn.

Câu 2:
Tích của số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau với số liền trước số lớn nhất có 1 chữ số là 818768

Câu 4:
Tìm số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.
Trả lời: Số đó là 9996

Câu 5:
Tìm thương của hai số trong một phép chia hết, biết rằng thương đó bằng nửa số bị chia và gấp 6 lần số chia.
Trả lời: Thương của phép chia đó là 12

Câu 1:
Tìm x biết: 5/7 = x/63
Trả lời: Giá trị của x là 45

Câu 10:
Tổng của hai số gấp 3 lần hiệu của hai số. Biết số bé là 198. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là 396

Câu 8:
Trung bình cộng của hai số A và B là 45. Trung bình cộng của hai số B và C là 52. Trung bình cộng của hai số C và D là 48. Tìm giá trị trung bình cộng của hai số A và D.
Trả lời: Trung bình cộng của A và D là 41

Câu 10 Bài 3: "Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4?" có sử dụng lời giải của bạn k43thandd.

Do phải ưu tiên cho việc rà và chép đề, mình xin phép cập nhật lời giải sau nhé. Mong các bạn hết sức thông cảm.

k43thandd

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới

@giang4akt đã viết:Có hai bài này em ko hiểu:

Câu 7:
Một hình vuông có cạnh bằng 9cm, người ta chia hình vuông thành hai hình chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của hai hình chữ nhật bằng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn.
Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật nhỏ là ...

Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4.
Trả lời: Có ... số thỏa mãn đề bài.

CÂU 7: ĐÂY LÀ BÀI TOÁN DẠNG TỔNG HIỆU
Gọi cạnh Hình vuông ban đầu là a, sau khi chia  thành 2 hình chữ nhật thì một chiều rộng của hình chữ nhật lớn là b, chiều rộng của hình chữ nhật bé là c.
- Khi đó theo công thức tính chu vi hình chữ nhật ta có 2*(a+b) - 2*(a+c) =6 (cm), vậy b-c =6
- Mà b và c được chia ra từ cạnh hình vuông là 9 nên có b+c=9.
- Từ đó suy ra b=6 và c =3. Vậy diện tích hình chữ nhật nhỏ là 27 (cm2)
======
*
- Số có 2 chữ số chia hết cho 2 dư 1 là các số có 2 chữ số và là số lẻ. (1)
- Số có 2 chữ số chia hết cho 3 dư 2 là các số có 2 chữ số và tổng của 2 chữ số đó chia cho 3 còn dư 2 (2)
- Số có 2 chữ số chia hết cho 5 dư 4 bao gồm các số như 14,19, 24,29,...,94,99 (3)
-> Từ điều kiện 1 và 3 ta thấy chỉ có các số từ 19,29,39,...,99 là thỏa cả 2 điều kiện 1 và 3.
-> kết hợp với điều kiện 2 ta thấy chỉ có 29, 59 và 89 là chia 3 và dư 2.

Vậy có 3 số có 2 chữ số thỏa điều kiện bài toán.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 16 (vòng huyện) thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Đập dế

4 giờ 24 phút = … phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 264


Giải:
Số phút là: 60 x 4 + 24 = 264

Cho một phép chia hết có thương bằng 32. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta tăng thương lên 3 đơn vị thì số bị chia tăng 138 đơn vị. Đáp án: 1472


Giải:
Số chia là: 138 : 3 = 46
Số bị chia là: 32 x 46 = 1472

Chọn phân số lớn nhất trong các phân số dưới đây: 4/5, 5/6, 6/7, 7/8. Đáp án: 7/8


Giải:
Cả 4 phân số trên đều có dạng < 1, có hiệu giữa mẫu số và tử số là 1
Ta có:
1 - 4/5 = 1/5
1 - 5/6 = 1/6
1 - 6/7 = 1/7
1 - 7/8 = 1/8
Vì 1/5 > 1/6 > 1/7 > 1/8
Suy ra: 7/8 là phân số lớn nhất trong các phân số đã cho

Hai giá sách có tất cả 58 cuốn sách. Nếu chuyển 7 cuốn sách từ giá sách thứ nhất sang giá sách thứ hai rồi lại chuyển 3 cuốn sách từ giá sách thứ hai sang giá ssách thứ nhất thì hai giá sách có số cuốn sách bằng nhau. Vậy ban đầu giá sách thứ hai có … cuốn sách. Đáp án: 25


Giải:
Khi chuyển sách qua lại giữa hai giá sách thì tổng vẫn là 58 cuốn
Sau khi chuyển mỗi giá sách có số cuốn là: 58 : 2 = 29 (cuốn)
Ban đầu giá sách thứ hai có số cuốn sách là: 29 + 3 - 7 = 25 (cuốn)

Hai tổ công nhân phải làm chung một công việc. Nếu tổ thứ nhất làm một mình thì xong công việc trong 6 giờ. Nếu tổ thứ hai làm một mình thì xong công việc trong 9 giờ. Vậy hai tổ làm chung trong 1 giờ được số phần công việc là … Đáp án: 5/18


Giải:
Trong 1 giờ thì tổ thứ nhất làm được số phần công việc là: 1/6 (công việc)
Trong 1 giờ thì tổ thứ hai làm được số phần công việc là: 1/9 (công việc)
Trong 1 giờ thì cả hai tổ làm được số phần công việc là: 1/6 + 1/9 = 3/18 + 2/18 = 5/18 (công việc)

Một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy là 32cm, chiều cao là 2dm. Tính diện tích hình bình hành. Đáp án: 640


Giải:
Đổi: 2dm = 20cm
Diện tích hình bình hành là: 32 x 20 = 640 (cm2)

Tìm một phân số, biết rằng nếu lấy phân số đó trừ đi 1/6 rồi cộng thêm 1/5 thì được 6/5. Đáp án: 7/6


Giải:
Phân số phải tìm là: 6/5 - 1/5 + 1/6 = 1 + 1/6 = 7/6

Tính: 7/5 + 2/3 = … Đáp án: 31/15


Giải:
Ta có: 7/5 + 2/3 = 21/15 + 10/15 = 31/15

Tính: 3 + 6 + 9 + … + 2016 = … Đáp án: 678384Giải:
Số hạng đầu tiên là: 3
Số hạng cuối cùng là: 2016
Đơn vị khoảng cách là: 3
Số số hạng là: (2016 - 3) : 3 +1 = 672 (số hạng)
Tổng là: (2016 + 3) x 672 : 2 = 678384

Trong các phân số sau: 27/48, 45/60, 3/4, 33/44, phân số nào không bằng các phân số còn lại? Đáp án: 27/48


Giải:
Ta có:
45/60 = (45 : 15)/(60 : 15) = 3/4
33/44 = (33 : 11)/(44 : 11) = 3/4
Suy ra: 27/48 là phân số không bằng các phân số còn lại

Bài thi số 2: Đừng để điểm rơi

Chu vi của một hình chữ nhật bằng 160cm. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng 12cm. Đáp án: 1564


Giải:
Tổng chiều dài và chiều rộng là: 160 : 2 = 80 (cm)
Chiều dài là: (80 + 12) : 2 = 46 (cm)
Chiều rông là: 80 - 46 = 34 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 34 = 1564 (cm)

Có bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1 mà tích của tử số và mẫu số bằng 64? Đáp án: 3


Giải:
Ta có:
64 = 1 x 64
64 = 2 x 32
64 = 4 x 16
Suy ra: Có 3 phân số nhỏ hơn 1 mà tích của tử số và mẫu số bằng 64

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 2017/2016 ... (2017 x 5)/(2016 x 5). Đáp án: =


Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm: 40 giây = … giờ. (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản). Đáp án: 1/90


Giải:
Ta có: 1 giờ = 3600 giây
Phân số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 40 : 3600 = 1/90 (giờ)

Kết quả bài kiểm tra Toán học kì I, tất cả các học sinh lớp 4C  đều được 8 hoặc 9 điểm. Biết rằng lớp 4C có 37 học sinh và tổng điểm bài kiểm tra này của lớp là 308 điểm. Vậy số học sinh đạt 8 điểm là … học sinh. Đáp án: 25


Giải:
Giả sử tất cả 37 học sinh đều được 9 điểm thì ta có tổng điểm bài kiểm tra này của lớp là: 9 x 37 = 333 (điểm)
Số học sinh đạt 8 điểm là: 333 - 308 = 25 (học sinh)

Một tháng có số ngày thứ Bảy nhiều hơn số ngày thứ Sáu, số ngày Chủ nhật nhiều hơn số ngày thứ Hai. Vậy thứ Hai cuối cùng của tháng đó là ngày … Đáp án: 24


Giải:
Ta có: 7 x 4 = 28
Vì tháng đó có số ngày thứ Bảy nhiều hơn số ngày thứ Sáu, số ngày Chủ nhật nhiều hơn số ngày thứ Hai. Suy ra: Tháng đó có số ngày là: 28 + 2 = 30 (ngày)
Suy ra: Ngày 30 là ngày Chủ nhật
Từ thứ thứ Hai đến Chủ nhật có 6 ngày, suy ra: thứ Hai cuối cùng của tháng đó là ngày: 30 - 6 = 24

Tìm số ab biết số 8b4a chia hết cho 5, cho 9 và không chia hết cho 2. Đáp án: 51


Giải:
Vì số 8b4a chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2, suy ra: a = 5
Suy ra: Số đó có dạng 8b45
Ta có: 8 + b + 4 + 5 = 17 + b
Để 8b45 chia hết cho 9 thì b = 1
Vậy: ab = 51

Tìm y, biết: y + 5/7 - 2/5 = 38/35. (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản). Đáp án: 27/35


Giải:
Ta có: y = 38/35 + 2/5 - 5/7 = 38/35 + 14/35 - 25/35 = 27/35

Tính: 7/12 + 5/9 = ... (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản). Đáp án: 41/36


Giải:
Ta có: 7/12 + 5/9 = 21/36 + 20/36 = 41/36

Tổng của hai số bằng 2017. Tìm số lớn biết giữa hai số đó có 30 số chẵn. Đáp án: 1039


Giải:
Tổng của hai số là một số lẻ, suy ra: Hiệu của hai số là: 30 x 2 + 1= 61
Số lớn là: (2017 + 61) : 2 = 1039

Bài thi số 3: Web tự luận

Câu 5:
Cho phân số 3b/930. Biết phân số đã cho là phân số tối giản. Giá trị của b là 7.

Giải:
Vì phân số đã cho là phân số tối giản có mẫu số là một số chẵn. Suy ra: Tử số phải là một số lẻ
Vì mẫu số chia hết cho 5, suy ra: b ≠ 5
Ta có: 930 = 30 x 31, suy ra: b ≠ 0, b ≠ 1
Vì mẫu số chia hết cho 3, suy ra: b ≠ 0, b ≠ 3, b ≠ 6 và b ≠ 9
Suy ra: Giá trị của b là 7

Câu 8:
Có bao nhiêu phân số mà tử số và mẫu số là các số có hai chữ số và tử số kém mẫu số 5 đơn vị?
Trả lời: Có 85 phân số thỏa mãn đề bài.

Giải:
Vì tử số và mẫu số là các số có hai chữ số, suy ra:
Giá trị nhỏ nhất của tử số là 10
Giá trị lớn nhất của mẫu số là 99
Giá trị nhỏ nhất của mẫu số là: 10 + 5 = 15
Giá trị lớn nhất của tử số là: 99 - 5 = 94
Suy ra: Số phân số thỏa mãn đề bài là: 94 - 10 + 1 = 85

Câu 10:
Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?
Trả lời: Có 20 số thỏa mãn đề bài.

Giải:
Số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 3 là: 12
Số lớn nhất có hai chữ số chia hết cho 3 là: 99
Số các số có hai chữ số chia hết cho 3 là: (99 - 12) : 3 + 1 = 30 (số)
Trong 30 số trên, có 10 số chia hết cho 9 là: 18, 27, …, 90, 99
Suy ra: Số các số thỏa mãn đề bài là: 30 - 10 = 20 (số)

Câu 6:
Có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện khi cộng với số 3546 thì được một số có 4 chữ số giống nhau?
Trả lời: Có 6 số thỏa mãn đề bài.

Giải:
Ta có: 6 số có 4 chữ số giống nhau lớn hơn 3546 là: 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999. Suy ra: có 6 số thỏa mãn điều kiện khi cộng với số 3546 thì được một số có 4 chữ số giống nhau

Câu 1:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8m2 20cm2 = 80020 cm2.

Câu 2:
Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:
36/27 = 116/87

Câu 3:
Tính: 48 x 49 + 51 x 48 = 4800  

Giải:
Ta có: 48 x 49 + 51 x 48 = 48 x (49 + 51) = 48 x 100 = 4800

Câu 4:
Trong các số sau: 3457; 3744; 3654; 3529; 3462; 3922, số các số chia hết cho 3 là 3.

Giải:
Ta có: 3 số chia hết cho 3 là: 3744; 3654; 3462

Câu 7:
Tìm số tự nhiên x, biết: (x - 5)/24 = 42/36
Trả lời: x= 33

Giải:
Ta có:
(x - 5)/24 = 42/36
(x - 5)/24 = 7/6
x - 5 = 7 x 24 : 6
x - 5 = 7 x 4
x = 28 + 5
x = 33

Câu 9:
Tìm số tự nhiên x, biết: 3/8 < x/13 < 2/5
Trả lời: 5

Giải:
Ta có:
3 x 13 : 8 = 4 (dư 7)
2 x 13 : 5 = 5 (dư 1)
Suy ra: x = 5

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề thi và đáp án vòng 17 (vòng tỉnh) Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Đập dế

510 giây : 6 + 35 giây = … phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 2


Giải:
Ta có:
510 giây : 6 = 85 giây
85 giây + 35 giây = 120 giây
Đổi: 120 giây = 2 phút

Cho các số: 2017; 2178; 3102; 7206; 8622. Số các số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 trong các số trên là: … Đáp án: 2


Giải:
Ta có:
3 + 1 + 0 + 2 = 6 (6 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9)
7 + 2 + 0 + 6 = 15 (15 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9)
Vậy có 2 số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

Cho M = 789101112131415… (M được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp). Biết rằng M có 2017 chữ số. Số dư của M khi chia cho 5 là… Đáp án: 2


Giải:
Từ 7 đến 9 có 3 chữ số
Từ 10 đến 99 có số chữ số là: (99 - 10 + 1) x 2 = 180 (chữ số)
Số chữ số còn lại là: 2017 - 3 - 180 = 1834 (chữ số)
Ta có: 1834 : 3 = 611 (dư 1)
Suy ra: Số có đủ 3 chữ số cuối cùng là: 99 + 611 = 710
Suy ra: Chữ số tiếp theo là chữ số 7
Vì 7 chia cho 5 được 1 dư 2. Suy ra: Số dư của M khi chia cho 5 là: 2

Có hai vòi nước chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được 5/12 bể, vòi thứ hai một giờ chảy được 1/3 bể. Vậy nếu hai vòi cùng chảy vào bể thì trong một giờ chảy được … Đáp án: 3/4 bể


Giải:
Nếu hai vòi cùng chảy vào bể thì trong một giờ chảy được là:
5/12 + 1/3 = 5/12 + 4/12 = 9/12 = 3/4 (bể)

Hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 60cm và chiều dài hơn chiều rộng 18cm. Hình vuông MNPQ có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD. Chu vi của hình vuông MNPQ là… Đáp án: 48cm


Giải:
Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 60 : 2 = 30 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: (30 + 18) : 2 = 24 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 24 - 18 = 6 (cm)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 24 x 6 = 144 (cm)
Ta có: 144 = 12 x 12. Suy ra: Cạnh hình vuông MNPQ là 12 cm
Suy ra: Chu vi vuông MNPQ là: 12 x 4 = 48cm

Mẹ hơn con 25 tuổi. Biết rằng 4 năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 43 tuổi. Tuổi mẹ hiện nay là: … Đáp án: 30 tuổi


Giải:
Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là: 43 - 4 x 2 = 35 (tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là: (35 + 25) : 2 = 30 (tuổi)

Một nhà máy trong 3 tuần đầu, mỗi tuần làm được 125 sản phẩm và trong 7 tuần tiếp theo, mỗi tuần làm được 155 sản phẩm. Vậy trung bình mỗi tuần nhà máy làm được … Đáp án: 146 sản phẩm


Giải:
Tổng số sản phẩm làm được trong 3 tuần đầu là: 125 x 3 = 375 (sản phẩm)
Tổng số sản phẩm làm được trong 7 tuần tiếp theo là: 155 x 7 = 1085 (sản phẩm)
Tổng số sản phẩm làm được trong 10 tuần là: 375 + 1085 = 1460 (sản phẩm)
Trung bình mỗi tuần nhà máy làm được số sản phẩm là: 1460 : 10 = 146 (sản phẩm)

Số bánh mà Hoa có là một số lớn hơn 35 và nhỏ hơn 50. Nếu chia đều số bánh đó cho ba bạn hoặc năm bạn thì vừa đủ. Vậy Hoa có … Đáp án: 45 chiếc bánh


Gỉải:
Nếu chia đều số bánh đó cho ba bạn hoặc năm bạn thì vừa đủ nghĩa là số bánh đó chia hết cho cả 3 và 5
Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Suy ra: Số bánh đó là 40 hoặc 45
Vì 40 không chia hết cho 3 nên số bánh đó là 45
Vậy: Số bánh mà Hoa có là 45 chiếc

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu của một phép trừ bằng 1234. Tìm số trừ của phép trừ đó biết số trừ lớn hơn hiệu 123 đơn vị. Đáp án: 370


Gỉải:
Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu của một phép trừ bằng 1234, suy ra: Số bị trừ là: 1234 : 2 = 617
Số trừ là: (617 +123) : 2 = 370

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng … Đáp án: Số tự nhiên chia hết cho 9 thì chia hết cho 3


Bài thi số 2: 12 con giáp

2/7 của 3 tuần là … giờ. Đáp án: 144


Giải:
3 tuần có số ngày là: 7 x 3 = 21 (ngày)
2/7 của 3 tuần có số ngày là: 21 : 7 x 2 = 6 (ngày)
6 ngày có số giờ là: 24 x 6 = 144 (giờ)

Biết rằng 1/6 tuổi của bố là 6 tuổi; 1/2 tuổi của con là 3 tuổi. Vậy tuổi bố gấp ... lần tuổi con. Đáp án: 6


Giải:
Tuổi bố là: 6 x 6 = 36 (tuổi)
Tuổi con là: 3 x 2 = 6 (tuổi)
Tuổi bố gấp tuổi con là: 36 : 6 = 6 (lần)

Biết x là một số tự nhiên và  . Giá trị của x là ... Đáp án: 1


Giải:
Ta có:
10/6 - 5/3 = 10/6 - 10/6 = 0
1/2 + 6/4 = 2/4 + 6/4  = 8/4 = 2
Suy ra: 0 < x < 2
Vậy: x = 1

Cho A là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3. Tổng của thương và số dư của phép chia số A cho 6 là ... Đáp án: 40


Giải:
Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3 là 230
Ta có: 230 : 6 = 38 (dư 2)
Tổng của thương và số dư của phép chia số A cho 6 là là: 38 + 2= 40

Cho P = 7 x 7 x 7 x … x 7 - 2017 (có 2017 thừa số 7). Số dư của phép chia số P cho 5 là ... Đáp án: 0


Giải:
Ta có:
7 x 7 = 49
7 x 7 x 7 = 343
7 x 7 x 7 x 7 = 2401
Ta cũng có: 2017 : 4 = 504 (dư 1)
Suy ra: 7 x 7 x 7 x … x 7 có chữ số tận cùng là 7
Suy ra: 7 x 7 x 7 x … x 7 - 2017 có chữ số tận cùng là: 7 - 7 = 0
Vì 0 chia hết cho 5. Suy ra: Số dư của phép chia số P cho 5 là: 0

Để biểu thức: 2016 : (2017 - a) có giá trị lớn nhất thì số tự nhiên a phải bằng ... Đáp án: 2016


Giải:
Biểu thức: 2016 : (2017 - a) có giá trị lớn nhất khi: 2017 - a = 1
Suy ra: a = 2017 - 1 = 2016

Để số 73125a chia hết cho cả 3 và 4 thì a = ... Đáp án: 6


Giải:
Ta có: 7 + 3 + 1 + 2 + 5 + a = 18 + a
Suy ra: Để số   chia hết cho 3 thì a có thể nhận các giá trị là: 0, 3, 6, 9 (1)
Để số   chia hết cho 4 thì  phải chia hết cho 4
Suy ra: a có thể nhận các giá trị là: 2, 6 (2)
Kết hợp (1) và (2) ta được: a = 6

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 24m2 24000cm2 = ...dm2. Đáp án: 2640


Một chai đựng dầu cân nặng 1kg. Sau khi lấy ra 1/5 số dầu trong chai thì chai dầu cân nặng 840g. Vậy vỏ chai cân nặng ...g. Đáp án: 200


Giải:
Đổi: 1kg = 1000g
Cân nặng của 1/5 số dầu trong chai là: 1000 - 840 = 160 (g)
Cân nặng của toàn bộ số dầu trong chai là: 160 x 5 = 800 (g)
Vỏ chai cân nặng là: 1000 - 800 = 200 (g)

Một dãy phố gồm 20 nhà có số nhà được đánh từ các số chẵn liên tiếp tăng dần. Biết tổng của 20 số nhà là 900. Nhà đầu tiên trong dãy phố đó là nhà số... Đáp án: 26


Giải:
Cách 1:
Dùng công thức tính số số hạng của 1 dãy số cách đều ta tìm được hiệu hai số là:
(SL - SB) : 2 + 1 = 20
SL - SB = 38
Dùng công thức tính tổng của một dãy số cách đều ta tìm được tổng hai số là:
(SL + SB) x 20 : 2 = 900
SL + SB = 90
Nhà đầu tiên được đánh số bé nhất là: (90 - 38) : 2 = 26

Cách 2:
Gọi nhà có số nhỏ nhất là a thì số nhà tiếp theo là a + 2, số nhà lớn nhất là a + 38
Theo bài ra ta có:
a + a + 2 + a + 4 + … + a + 38 = 900
20 x a + 2 + 4 + … + 38 = 900
20 x a + (2 + 38) x 19 : 2 = 900
20 x a + 380 = 900
20 x a = 900 - 380
20 x a = 520
a = 520 : 20
a = 26

Người ta dùng 1332 chữ số để đánh số trang của một cuốn sách, bắt đầu từ trang 1. Vậy cuốn sách đó có … trang. Đáp án: 480


Giải:
Từ trang 1 đến trang 99 dùng hết 189 chữ số
Số chữ số còn lại là: 1332 - 189 = 1143 (chữ số)
Số trang sách ứng với 1143 chữ số là: 1143 : 3 = 381 (trang)
Tổng số trang sách của cuốn sách đó là: 99 + 381= 480 (trang)

Trung bình cộng của 5 số tự nhiên lẻ liên tiếp là 2017. Số bé nhất trong 5 số đó là ... Đáp án: 2013


Giải:
Cách 1:
Gọi a là số bé nhất
Theo bài ra ta có:
a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 = 2017 x 5
5 x a + 2 + 4 + 6 + 8 = 10085
5 x a + 20 = 10085
5 x a = 10085 - 20
5 x a = 10065
a = 10065 : 5
a = 2013

Cách 2:
Vì trung bình cộng của 5 số tự nhiên lẻ liên tiếp là 2017, suy ra: 2017 là số hạng thứ ba
Suy ra: Số bé nhất là: 2017 - 2 x 2 = 2013

Bài thi số 3: Web tự luận

Câu 1:
Một cửa hàng có tất cả 5670kg gạo cả nếp và tẻ. Cửa hàng đã bán được 1032kg gạo nếp. Số gạo tẻ đã bán được nhiều hơn số gạo nếp đã bán được là 1023kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
Trả lời: Cửa hàng còn lại 2583 kg gạo.

Câu 2:
Để rút gọn phân số 2828/5656 đến tối giản, ta cần chia cả tử và mẫu của phân số đó cho số 2828.

Câu 3:
Quan sát hình vẽ. Chu vi của hình bình hành BECD lớn hơn chu vi hình chữ nhật ABCD là 8 cm.


Câu 4:
1/5 số học sinh của một lớp là nữ. Biết lớp đó có 24 học sinh nam. Vậy lớp đó có 30 học sinh.

Câu 5:
Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy một mình vào bể đó thì sau 12 giờ bể đầy. Vậy để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể đó thì phải mất 4 giờ.

Câu 6:
Có 8 học sinh cùng tham gia thi đấu cờ vua. Mỗi học sinh đều đấu với những học sinh còn lại đúng 1 lượt. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận thi đấu cờ vua giữa 8 học sinh trên?
Trả lời: Có tất cả 28 trận thi đấu.

Giải:
Cách 1:
Ta có:
Học sinh thứ nhất đấu với 7 học sinh còn lại
Học sinh thứ hai đấu với 6 học sinh còn lại
Học sinh thứ ba đấu với 5 học sinh còn lại

Học sinh thứ bảy đấu với 1 học sinh còn lại
Suy ra: Số trận đấu là: 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 (trận)

Cách 2:
Áp dụng công thức: n x (n - 1) : 2, ta được: 8 x ( 8 - 1) : 2 = 28 (trận)

Câu 7:
Tìm số tự nhiên x biết: 2/7 < x/8 < 3/7.
Trả lời: x= 3

Câu 8:
Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 1000 mà mỗi số đó đều chia hết cho 5?
Trả lời: Có 200 số thỏa mãn đề bài.

Câu 9:
Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 3 và 4 là 98760.

Câu 10:
Cửa hàng có một số lít dầu dự định đổ vào một số can. Biết rằng nếu đổ vào mỗi can 5 lít dầu thì thừa 1 lít dầu; nếu đổ vào mỗi can 6 lít dầu thì còn thừa 1 can. Vậy cửa hàng có 36 lít dầu.

Bài viết có sử dụng lời giải của bạn @Mrhai0381178687.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề thi và đáp án vòng 18 (vòng tỉnh) Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Đừng để điểm rơi

240 giây x 5 = … phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là … Đáp án: 20


Giải:
Ta có:
240 x 5 = 1200 (giây)
1200 : 60 = 20 (phút)

Cho phân số 23/42 . Tìm một số tự nhiên sao cho khi cộng thêm số đó vào tử số và giữ nguyên mẫu số của phân số đã cho thì ta được một phân số bằng phân số 5/7. Đáp án: 7


Giải:
Gọi số phải tìm là a
Theo bài ra ta có:
(23 + a)/42 = 5/7
(23 + a) x 7 = 5 x 42
161 + 7 x a = 210
7 x a = 210 - 161
7 x a = 49
a = 49 : 7
a = 7

Mẹ hơn con 24 tuổi. Biết rằng 3 năm trước đây tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 36 tuổi. Tuổi con hiện nay là … tuổi. Đáp án: 9


Giải:
Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là: 36 + 3 x 2 = 42 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là: (42 - 24) : 2 = 9 (tuổi)

Một chai dầu chứa   lít dầu. Biết rằng mỗi lít dầu cân nặng  . Tính khối lượng dầu có trong 10 chai dầu như thế. Đáp án: 14


Giải:
1 chai dầu cân nặng là: 7/4 x 4/5 = 7/5 (kg)
10 chai dầu cân nặng là: 7/5 x 10 = 7 x 2 = 14 (kg)

Một hình bình hành có độ dài hai cạnh liền kề nhau là 5/6 và 2m. Chu vi hình bình hành đó là … (Nhập kết quả là phân số tối giản). Đáp án: 17/3


Giải:
Chu vi hình bình hành là: (5/6 + 2) x 2 = 17/6 x 2 = 17/3

Một người có 300kg gạo. Lần đầu người đó bán đi 60kg gạo. Lần sau người đó bán   số gạo còn lại. Vậy sau hai lần bán, người đó còn lại … kg gạo. Đáp án: 150


Giải:
Số gạo còn lại sau khi bán đi 60kg là: 300 - 60 = 240 (kg)
Số gạo bán lần sau là: 240 : 8 x 3 = 90 (kg)
Số gạo còn lại sau hai lần bán là: 240 - 90 = 150 (kg)

Một trường có 512 học sinh nam và số học sinh nữ bằng   tổng số học sinh toàn trường. Vậy trường đó có … học sinh. Đáp án: 960


Giải:
Nếu coi tổng số học sinh toàn trường gồm 15 phần bằng nhau thì số học sinh nữ sẽ gồm 7 phần như thế, số học sinh nam gồm 8 phần như thế
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số học sinh nữ: ..!----!----!----!----!----!----!----!
Số học sinh nam: !----!----!----!----!----!----!----!----!
Số học sinh nữ là: 512 : 8 x 7 = 448 (học sinh)
Trường đó có số học sinh là: 512 + 448 = 960 (học sinh)

Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng nếu xóa đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó thì ta được số mới kém số phải tìm 1972 đơn vị. Đáp án: 1991


Giải:
Một số tự nhiên khi xóa đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó giảm đi 100 lần cùng với 2 chữ số bị xóa đi
Suy ra: Nếu coi số khi bị xóa đi là 1 phần thì số phải tìm là 100 phần cộng với 2 chữ số bị xóa đi
Hiệu số phần bằng nhau là: 100 - 1 = 99 (phần)
Ta có: 1972 : 99 = 19 (dư 91)
Ta có: Thương là số khi bị xóa còn số dư chính là 2 chữ số bị xóa đi. Suy ra:
Số phải tìm là 1991

Tìm số có hai chữ số ab, biết rằng số 26a7b chia hết cho cả 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2. Đáp án: 75


Giải:
Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 5
Suy ra: 26a7b có dạng 26a75
Ta có: 2 + 6 + a + 7 + 5 = 20 + a
Vì 26a75 chia hết cho 9. Suy ra: a = 7
Số phải tìm là: 75

Tìm số tự nhiên x, biết: 7/10 - x/20 = 2/5. Đáp án: 6


Giải:
Ta có:
7/10 - x/20 = 2/5
14/20 - x/20 = 2/5
(14 - x)/20 = 2/5
(14 - x) x 5 = 2 x 20
70 - 5 x x= 40
5 x x= 70 - 40
5 x x= 30
x= 30 : 5
x= 6

Bài thi số 2: Cuộc đua cún cưng

2/5 của 3kg là … Đáp án: 1200g


Giải:
Đổi: 3kg = 3000g
Ta có: 3000 : 5 x 2 = 1200 (g)

Có bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của mỗi số đều bằng 36? Đáp án: 38


Giải:
Ta có:
36 = 4 x 9. Suy ra: Có: 2 x 1 = 2 (số)
36 = 1 x 4 x 9. Suy ra: Có: 3 x 2 x 1 = 6 (số)
36 = 2 x 3 x 6. Suy ra: Có: 3 x 2 x 1 = 6 (số)
36 = 1 x 2 x 3 x 6. Suy ra: Có: 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (số)
Số các số thỏa mãn đề bài là: 2 + 6 + 6 + 24 = 38 (số)

Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước. Trung bình mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 25 lít nước, vòi thứ hai chảy được 23 lít nước. Vậy sau 2 giờ cả hai vòi chảy được số lít nước vào bể là … Đáp án: 5760 lít


Giải:
Đổi: 2 giờ = 120 phút
Trong 1 phút cả hai vòi chảy được số lít nước là: 25 + 23 = 48 (lít)
Trong 120 phút cả hai vòi chảy được số lít nước là: 48 x 120 = 5760 (lít)

Một đội công nhân cùng làm việc trong 3 ngày thì xong một công việc. Biết ngày đầu đội công nhân làm được 1/3 công việc. Lượng công việc làm được trong ngày thứ nhất bằng 2/3 ngày thứ hai. Vậy ngày thứ ba đội công nhân đó làm được … Đáp án: 1/6 công việc


Giải:
Nếu coi công việc đó gồm 6 phần bằng nhau thì ngày đầu làm được 2 phần như thế, ngày thứ hai làm được 3 phần như thế
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Tổng số phần công việc là: ......................!----!----!----!----!----!----!
Số phần công việc làm được ngày đầu: ......!----!----!
Số phần công việc làm được ngày thứ hai: .!----!----!----!
Suy ra: Số phần công việc làm được ngày thứ ba là: 6 - 2 - 3 = 1 (phần)
Vậy: Ngày thứ ba đội công nhân đó làm được 1/6 công việc

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3m, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là … Đáp án: 9/5 m2


Giải:
Chiều dài hình chữ nhật là: 3 : 5 x 1 = 3/5 (m)
Diện tích hình chữ nhật là: 3 x 3/5 = 9/5 (m2)

Một ô tô đi quãng đường dài 40km hết 5/6 giờ. Vậy với tốc độ đi như thế, trong 2 giờ ô tô đi được … Đáp án: 96km


Giải:
Vận tốc trung bình của ô tô là: 40 x 6 : 5 = 48 (km/h)
Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ là: 48 x 2 = 96 (km)

Người ta dùng 778 chữ số để đánh số trang của một quyển sách. Hỏi trang cuối của cuốn sách đó được đánh số bao nhiêu biết trang đầu được đánh số 3? Đáp án: 296


Giải:
Từ trang 3 đến trang 9 dùng hết số chữ số là: (9 - 3) : 1 + 1 = 7 (chữ số)
Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 (trang)
Từ trang 10 đến trang 99 dùng hết số chữ số là: 90 x 2 = 180 (chữ số)
Số chữ số dùng để đánh số cho các trang có 3 chữ số là: 778 - 7 - 180 = 591 (chữ số)
Số trang sách có 3 chữ số là: 591 : 3 = 197 (trang)
Trang cuối của cuốn sách là trang đánh số: 99 + 197 = 296

Người thợ may cắt lấy 3/5 chiều dài tấm vải thì tấm vải còn lại dài 12m. Vậy tấm vải lúc đầu dài … Đáp án: 30m


Giải:
Số phần tấm vải còn lại là: 1 - 3/5 = 2/5 (tấm vải)
Tấm vải lúc đầu dài là: 12 : 2 x 5 = 30 (m)

Tìm một phân số, biết rằng trung bình cộng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 32 và tử số hơn mẫu số 8 đơn vị. Đáp án: 36/28


Giải:
Tổng tử số và mẫu số là: 32 x 2 = 64
Tử số là: (64 + Cool : 2 = 36
Mẫu số là: 36 - 8 = 28

Tính: (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2016/2017) x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016) – (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2016/2017) x (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016). Đáp án: 1008/2017


Giải:
Cách 1:
Xét số bị trừ, ta có:
(2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2016/2017) x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016)
= (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016 + 2016/2017) x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016)
= (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016) x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016) + 2016/2017 x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016)
Xét số trừ, ta có:
(1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2016/2017) x (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016)
= (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016 + 2016/2017) x (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016)
= (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016) x (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016) + 2016/2017 x (2/3 +3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016) =
Ta thấy số bị trừ và số trừ có số hạng giống nhau là:
(2/3 +3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016) x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016)
Nên phép trừ trên có thể viết lại:
2016/2017 x (1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016) - 2016/2017 x (2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016)
= 2016/2017 x [(1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 2015/2016) - (2/3 +3/4 + 4/5 + ... + 2015/2016)]
= 2016/2017 x 1/2
= 1008/2017

Cách 2:

Bài thi số 3: Web tự luận


Câu 1:
Biết rằng 2/3 lượng dầu trong chai là 4/3 lít dầu. Vậy chai dầu đó chứa 2 lít dầu.

Giải:
Chai dầu đó chứa số lít dầu là: 4/3 : 2/3 =  4/3 x 3/2 = 4/2 = 2 (lít)

Câu 2:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
3/4 giờ = 2700 giây.

Giải:
Vì 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, suy ra: 3/4 giờ có số giây là: 60 x 60 : 4 x 3 =  = 2700 (giây)

Câu 3:
Tìm số tự nhiên x, biết: 23/17 = (x - 5)/51
Trả lời: x= 74

Giải:
Ta có:
23 x 51 = 17 x (x - 5)
1173 = 17 x x - 85
1173 + 85 = 17 x x
17 x x = 1258
x = 1258 : 17
x = 74

Câu 4:
Quyết có 30 viên bi. Số bi của Chiến bằng 5/6 số bi của Quyết. Số bi của Thắng bằng 4/5 số bi của Chiến. Vậy trung bình mỗi bạn có 25 viên bi.

Giải:
Số bi của Chiến là: 30 : 6 x 5 = 25 (viên)
Số bi của Thắng là: 25 : 5 x 4 = 20 (viên)
Tổng số bi ba bạn có là: 30 + 25 + 20 = 75 (viên)
Trung bình mỗi bạn có số bi là: 75 : 3 = 25 (viên)

Câu 5:
Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 m. Chiều dài hơn chiều rộng 1m. Chu vi hình chữ nhật đó là 440 cm.

Giải:
Đổi:
3/5 m = 300/5 cm = 60 cm
1m = 100cm
Chiều dài hình chữ nhật là: 60 + 100 = 160 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (60 + 160) x 2 = 440 (cm)

Câu 6:
Cần bớt đi ở mẫu số của phân số 6/26 16 đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 3/5.

Giải:
Gọi số cần bớt đi là a
Theo bài ra ta có:
6/(26 - a) = 3/5
6 x 5 = 3 x (26 - a)
30 = 78 - 3 x a
3 x a = 78 - 30
3 x a = 48
a = 48 : 3
a = 16

Câu 7:
Một tấm vải được cắt ra thành ba mảnh. Mảnh vải thứ nhất có chiều dài bằng 1/6 chiều dài tấm vải. Mảnh vải thứ hai dài 48m và mảnh vải thứ ba dài gấp đôi mảnh vải thứ nhất. Vậy lúc đầu tấm vải dài 96 m.

Giải:
Nếu coi tấm vải gồm 6 phần bằng nhau thì mảnh vải thứ nhất có chiều dài bằng 1 phần như thế, mảnh vải thứ ba có chiều dài bằng 2 phần như thế, mảnh vải thứ hai có chiều dài bằng số phần còn lại
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Tổng chiều dài của tấm vải: !----!----!----!----!----!----!
Chiều dài mảnh vải thứ nhất: !----!
Chiều dài mảnh vải thứ ba: !----!----!
Suy ra: Chiều dài mảnh vải thứ hai là: 6 - 1 - 2 = 3 (phần)
Suy ra: Chiều dài của 1 phần là: 48 : 3 = 16 (m)
Chiều dài của tấm vải lúc đầu là: 16 x 6 = 96 (m)

Câu 8:
Hiệu của hai số là 15. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 1 và còn dư. Vậy số dư trong phép chia đó là 15.

Giải:
Vì thương là 1, suy ra: Hiệu của hai số chính là số dư khi lấy số lớn chia cho số bé
Vậy số dư trong phép chia đó là 15

Câu 9:
Số tự nhiên lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 3 và 5 là 9825.

Giải:
Vì là số tự nhiên lẻ chia hết cho 5 nên số đó có chữ số tận cùng là 5
Vì là số lớn nhất nên chữ số hàng nghìn là 9, chữ số hàng trăm là 8
Ta có: 9 + 8 + 5 = 22
Suy ra: Số đó muốn chia hết cho 3 thì phải cộng thêm vào tổng trên 2 đơn vị. Suy ra: Chữ số hàng chục là 2
Vậy số phải tìm là: 9825

Câu 10:
Trung bình cộng của ba số bằng 120. Biết rằng số thứ ba bằng 1/2 trung bình cộng của hai số còn lại. Giá trị của số thứ 3 là 72.

Giải:
Tổng ba số là: 120 x 3 = 360
Vì số thứ ba bằng 1/2 trung bình cộng của hai số còn lại, suy ra: Số thứ ba bằng 1/4 tổng của hai số còn lại hay 4 lần số thứ ba thì bằng tổng của hai số còn lại
Suy ra: 5 lần số thứ ba bằng tổng ba số
Vậy giá trị của số thứ ba là: 360 : 5 = 72

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết