Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Trên cơ sở đề thi cấp huyện, tỉnh năm học 2015 - 2016 và đề luyện thi năm học 2016 - 2017 trên trang web Luyện thi ViOlympic cùng Bảo Việt nhân thọ, mình biên tập lại nhằm giúp cho các bé có tài liệu ôn thi, thêm tự tin khi bước vào vòng thi cấp huyện và tỉnh.

Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án ôn thi vòng 16 (vòng huyện) Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 NH 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Web tự luận

Câu 9:
Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị?
Trả lời: Có tất cả 10 số

Giải:
Vì là số có 3 chữ số chia hết cho 3 mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị nên chữ số hàng trăm phải là những số chia hết cho 3. Suy ra: Chữ số hàng trăm là: 3, 6, 9
Ứng với các chữ số 3, 6, 9 ở hàng trăm, ta được các chữ số hàng đơn vị là: 1, 2, 3
Vì là số chia hết cho 3 nên tổng các chữ số của nó là số chia hết cho 3. Suy ra:
Ứng với các chữ số 3 ở hàng trăm, ta được 3 số là: 321, 351, 381
Ứng với các chữ số 6 ở hàng trăm, ta được 3 số là: 612, 642, 672
Ứng với các chữ số 9 ở hàng trăm, ta được 4 số là: 903, 933, 963, 993
Vậy: Có tất cả 10 số có 3 chữ số chia hết cho 3 mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị là các số: 321, 351, 381, 612, 642, 672, 903, 933, 963 và 993

Câu 9:
Cho tam giác ABC có diện tích là 160cm2. M là điểm giữa của cạnh AB. Trên AC lấy điểm N sao cho AN = 1/4 AC. Vậy diện tích tam giác AMN là 20 cm2

Giải:


Vỉ M là điểm giữa của cạnh AB, suy ra: AM = MB
Xét tam giác ACM và BCM ta thấy hai tam giác này có chung chiều cao từ đỉnh C hạ xuống cạnh AB và có AM = MB. Suy ra: Hai tam giác này có diện tích bằng nhau và bằng một nửa diện tích tam giác ABC. Suy ra: Diện tích tam giác ACM là: 160 : 2 = 80 (cm2)
Xét tam giác ACM và AMN ta thấy hai tam giác này có chung chiều cao từ đỉnh M hạ xuống cạnh AC và có AN = 1/4 AC. Suy ra: Diện tích tam giác AMN = 1/4 diện tích tam giác ACM. Suy ra: Diện tích tam giác AMN là: 80 : 2 = 20 (cm2)

Câu 10:
Cho tam giác ABC có diện tích bằng 136,8cm2. Kéo dài cạnh BC một đoạn CD sao cho BC = CD x 3. Vậy diện tích tam giác ABD là 182,4 cm2
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:


Xét tam giác ABC và ABD ta thấy hai tam giác này có chung chiều cao từ đỉnh A hạ xuống cạnh BD và có BC = CD x 3. Suy ra: Diện tích tam giác ACD bằng 1/3 diện tích tam giác ABC. Suy ra: Diện tích tam giác ACD là: 136,8 : 3 = 45,6 (cm2)
Ta có: Diện tích tam giác ABD bằng tổng diện tích của hai tam giác ABC và ACD
Suy ra: Diện tích tam giác ABD là: 136,8 + 45,6 = 182,4 (cm2)

Câu 6:
Cho tam giác vuông ABC (vuông ở A), biết AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10cm. Tính độ dài chiều cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC.
Trả lời: Độ dài chiều cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC là 4,8 cm
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:


Ta có: Diện tích tam giác vuông ABC là: 6 x 8 : 2 = 24 (cm2)
Từ A, hạ đường cao AH xuống cạnh BC, ta có:
AH = SABC : BC x 2
AH = 24 : 10 x 2 = 4,8 (cm)

Câu 3:
Giá tiền 1kg gạo tẻ là 7200 đồng và bằng 80% giá tiền 1kg gạo nếp. Vậy giá tiền 1kg gạo nếp là 9000 đồng

Giải:
Giá tiền 1kg gạo nếp là: 7200 x 100 : 80 = 9000 (đồng)

Câu 7:
Hiện nay con 4 tuổi, mẹ 31 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi của con bằng 25% tuổi của mẹ?
Trả lời: Sau 5 năm

Giải:
Hiệu số tuổi hai mẹ con là: 31 - 4 = 27 (tuổi)
Đổi: 25% = 1/4
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Tuổi con khi tuổi của con bằng 25% tuổi của mẹ là: 27 : 3 = 9 (tuổi)
Số năm cần để tuổi của con bằng 25% tuổi của mẹ là: 9 - 4 = 5 (tuổi)

Câu 5:
Kết quả của phép tính: 3 giờ 20 phút + 5 giờ 47 phút – 4 giờ 37 phút = 4,5 giờ
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 2:
Kết quả của phép tính: 12 giờ 15 phút + 9 giờ 45 phút = 22 giờ

Câu 6:
Khi cộng một số với 7,6, bạn Nam lại cộng số đó với 7,06 nên được kết quả sai là 9,2. Vậy kết quả đúng là 9,74
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:
Số thứ nhất là: 9,2 - 7,06 = 2,14
Kết quả dúng là: 2,14 + 7,6 = 9,74

Câu 3:
Mai nghĩ ra một số, nếu Mai thêm chữ số 0 vào bên phải số đó thì được số mới hơn số Mai nghĩ là 1269 đơn vị. Số Mai nghĩ là 141

Giải:
Gọi số Mai nghĩ ra là a (0<a)
Viết thêm chữ số 0 vào bên phải thành a0, nghĩa là số mới gấp 10 lần số cũ
Theo bài ra, ta có tỉ số là 1/10 và hiệu là 1269
Vậy số Mai nghĩ ra là: 1269 : (10 - 1) x 1 = 141

Câu 8:
Một bánh xe có đường kính là 650mm. Bánh xe đó lăn trên một đoạn đường dài 2,041km.Vậy bánh xe đó đã lăn được 1000 vòng

Giải:
Đổi:
650mm = 0,65m
2,041km = 2041m
Chu vi bánh xe đó là: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m)
Bánh xe đó đã lăn được số vòng là: 2041: 2,041 = 1000 (vòng)

Câu 2:
Một bể chứa nước hình lập phương có cạnh là 1,4m. Bể đang chứa 392l nước. Tính chiều cao phần bể còn trống (biết 1  = 1lít)
Trả lời: Chiều cao phần bể còn trống là 12 dm

Giải:
Đổi: 1,4m = 14dm
Thể tích hình lập phương là: 14 x 14 x 14 = 2744 (dm3)
Thể tích phần bể còn trống là: 2744 - 392 = 2352 (dm3)
Chiều cao phần bể còn trống là: 2352 : 14 : 14 = 12 (dm)

Câu 5:
Một đội công nhân có 9 người dự định sửa con đường xong trong 16 ngày. Nhưng do được bổ sung thêm người nên đội đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định là 4 ngày. Tính số người được bổ sung thêm, biết sức làm của mỗi người như nhau.
Trả lời: Số người bổ sung thêm là 3 người

Giải:
Tổng số ngày công để sửa xong con đường là: 16 x 9 = 144 (ngày công)
Số ngày đội đã làm việc là: 16 - 4 = 12 (ngày)
Số người tham gia làm con đường là: 144 : 12 = 12 (người)
Số người bổ sung thêm là: 12 - 9 = 3 (người)

Câu 10:
Một hình thoi có diện tích là 1,375 m2 và chu vi của hình thoi đó là 5,5m. Vậy chiều cao của hình thoi đó là 100 cm

Giải:
Cạnh hình thoi là: 5,5 : 4 = 1,375 (m)
Chiều cao hình thoi là: 1,375 : 1,375 = 1 (m)
Đổi: 1m = 100cm

Câu 1:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 176,4  và chiều rộng là 10,5m. Chu vi mảnh vườn đó là 5460 cm

Giải:
Chiều dài hình chữ nhật là: 176,4 : 10,5 = 16,8 (m)
Chu vi mảnh vườn đó là: (10,5 + 16,8) x 2 = 54,6 (m)
Đổi: 54,6m = 5460cm

Câu 6:
Một người đi từ A lúc 6 giờ 12 phút và đến B lúc 10 giờ. Dọc đường người đó nghỉ mất 18 phút. Hỏi người đó đi từ A dến B (không kể thời gian nghỉ) mất bao lâu?
Trả lời: Người đó đi từ A dến B (không kể thời gian nghỉ) mất 3,5 giờ
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:
Đổi:
6 giờ 12 phút = 372 phút
10 giờ = 600 phút
Thời gian người đó đi từ A dến B (không kể thời gian nghỉ) là: 600 - 372 - 18 = 210 (phút)
Đổi: 210 phút = 3,5 giờ

Câu 4:
Một thùng kẹo có 60 gói, mỗi gói kẹo nặng 250g. Kẹo có giá là 9000 đồng mỗi ki – lô –gam. Vậy thùng kẹo đó có giá là 135000 đồng

Giải:
Thùng kẹo cân nặng là: 250 x 60 = 15000 (g)
Đổi: 15000g = 15kg
Thùng kẹo có giá là: 9000 x 15 = 135000 (đồng)

Câu 9:
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 184m. Nếu giảm chiều dài đi 9m và giảm chiều rộng đi 7m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông. Vậy diện tích thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là 21,15 dam2
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:
Nửa chu vi là: 184 : 2 = 92 (m)
Chiều dài hơn chiều rộng là: 9 - 7 = 2 (m)
Chiều rộng là: (92 - 2) : 2 = 45 (m)
Chiều dài là: 45 + 2 = 47 (m)
Diện tích hình chữ nhật là: 45 x 47 = 2115 (m2)
Đổi: 2115m2 = 21,15dam2

Câu 4:
Tìm số ki – lô – gam gạo bán được trung bình trong một ngày của một cửa hàng biết ngày thứ nhất bán được 12 yến, như vậy là bán nhiều hơn ngày thứ hai là 10 kg. Ngày thứ ba bán nhiều hơn ngày thứ hai là 8kg.
Trả lời: Số ki – lô –gam gạo trung bình một ngày của hàng đó bán được là 116 kg

Giải:
Đổi: 12 yến = 120kg
Số gạo ngày thứ hai bán được là: 120 - 10 = 110 (kg)
Số gạo ngày thứ ba bán được là: 110 + 8 = 118 (kg)
Tổng số gạo cả 3 ngày bán được là: 120 + 110 + 118 = 348 (kg)
Số gạo bán trung bình 1 ngày là: 348 : 3 = 116 (kg)

Câu 8:
Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của số đó ta được số mới gấp 7 lần số ban đầu.
Trả lời: Số đó là 15

Giải:
Gọi số phải tìm là ab (0 < a ≤ 9; 0≤ b ≤ 9)
Viết thêm chữ số 0 nữa thành a0b
Ta có: 100a + b = 7 x (10a + b)
Giải ra ta được: 5a = b
Suy ra: a = 1, b = 5
Vậy số cần tìm là 15

Câu 10:
Tổng của hai số là 73,5. Nếu nhân một số với 8, số kia với 4 thì được hai tích bằng nhau. Tìm hai số đó.
Trả lời: Số bé là 24,5
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:
Tỉ số hai số là: 4/8 = 1/2
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)
Số bé là: 73,5 : 3 = 24,5

Câu 4:
Trên một sân vận động hình chữ nhật, một người đi dọc theo chiều dài hết 240 bước, đi dọc theo chiều rộng hết 160 bước. Tính chu vi sân vận động biết rằng mỗi bước đi của người ấy dài 5dm.
Trả lời: Chu vi sân vận động đó là 400 m

Giải:
Chiều dài sân vận động là: 240 x 5 = 1200 (dm)
Chiều rộng sân vận động là: 160 x 5 = 800 (dm)
Chu vi sân vận động là: (1200 + 800) x 2 = 4000 (dm)
Đổi: 4000dm = 400m

Câu 5:
Trong một ngày cửa hàng lương thực của cô Thái thu được 5 500 000 đồng tiền bán hàng. Trong đó, số tiền lãi bằng 10% tiền vốn. Vậy tiền vốn của cửa hàng đó là 5000000 đồng

Giải:
Số tiền vốn của cửa hàng đó là: 5500000 : 110 x 100 = 5000000 (đồng)

Câu 6:
Trung bình cộng của ba số là 4,5. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 4,15. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 4,9. Tìm số thứ nhất
Trả lời: Số thứ nhất là 3,7
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:
Tổng ba số là: 4,5 x 3 = 13,5
Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: 4,9 x 2 = 9,8
Số thứ nhất là: 13,5 - 9,8 = 3,7

Bài thi số 2: Đỉnh núi trí tuệ

Cho biểu thức 30% x y + y = 52. Vậy y = ... Trả lời: 40


Cho hình thang ABCD có đáy bé AB = 18,6m, đáy lớn CD = 25,4m. Người ta kéo thêm một đoạn EC = 2,2m. Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED biết diện tích phần mở rộng là 14,3m2? Trả lời: 3003000 (cm2)


Giải:


Chiều cao của tam giác BCE là: 14,3 x 2 : 2,2 = 13 (m)
Đáy lớn của hình thang ABED là: 25,4 + 2,2 = 27,6 (m)
Diện tích hình thang ABED là: (18,6 + 27,6) x 13 : 2 = 300,3 (m2)
Đổi: 300,3m2 = 3003000cm2

Chuyển kho hàng tivi, nếu dùng xe tải nhỏ mỗi xe xếp được 36 cái tivi thì phải cần đến 8 xe. Người ta điều đến 4 xe tải lớn thì xếp vừa hết số tivi trong kho. Hỏi mỗi xe tải lớn xếp được bao nhiêu cái tivi? (Biết xe tải của 2 loại có sức chở như nhau). Trả lời: 72


Giải:
Tổng số tivi cần chuyển là: 36 x 8 = 288 (cái)
Mỗi xe tải lớn xếp được số tivi là: 288 : 4 = 72 (cái)

Kết quả của phép tính: (575757/424242 + 575757/565656 + 575757/727272) x 18 = ... Trả lời: 57


Giải:
(575757/424242 + 575757/565656 + 575757/727272) x 18
= (57/42 + 57/56 + 57/72) x 18
= 57x3/6 + 57x9/28 + 57/4
= 1596/28
= 57

Kết quả của phép tính: 2 giờ 30 phút 35 giây + 1 giờ 15 phút 31 giây =… giây. Trả lời: 13566


Kết quả của phép tính: 3 giờ 6 phút + 5 giờ 48 phút =… giờ. Trả lời: 8,9

Kết quả của phép tính: 3 giờ 12 phút - 1 giờ 27 phút =… phút. Trả lời: 105

Kết quả của phép tính: 13 ngày 15 giờ - 5 ngày 21 giờ =… giờ. Trả lời: 186

Kết quả của phép tính: 32 phút 12 giây - 21 phút 27 giây =… giây. Trả lời: 645

Lớp 5A có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 8 em. Tìm số học sinh nam biết số học sinh nữ bằng 5/12 tổng số học sinh cả lớp. Trả lời: 28


Giải:
Vì số học sinh nữ bằng 5/12 tổng số học sinh cả lớp. Suy ra: Số học sinh nữ là 5 phần và số học sinh nam là 7 phần
Hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 5 = 2 (phần)
Số học sinh nam là: 8 : 2 x 7 = 28 (bạn)

Một căn phòng có nền nhà là hình vuông. Người ta đã dùng 256 viên gạch hoa cũng là hình vuông có chu vi là 120cm để lát nền. Nay người ta muốn lát lại nền nhà bằng gỗ ván sàn. Mỗi thanh gỗ ván sàn có chiều dài là 8dm, chiều rộng là 10cm. Cần dùng số thanh gỗ ván sàn là … thanh để lát vừa kín nền nhà căn phòng trên? Trả lời: 288


Giải:
Đổi: 8dm = 80cm
Cạnh của viên gạch hoa là: 120 : 4 = 30 (cm)
Diện tích của viên gạch hoa là: 30 x 30 = 900 (cm2)
Diện tích căn phòng là: 900 x 256 = 230400 (cm2)
Số thanh gỗ ván sàn cần dùng là: 230400 : 80 : 10 = 288 (thanh)

Một con bò nặng bằng 4/7 khối lượng của nó và 9 yến. Vậy con bò đó nặng …kg. Trả lời: 210


Giải:
Con bò nặng bằng 4/7 khối lượng của nó và 9 yến có nghĩa là 9 yến tương ứng với 3/7
Con bò đó cân nặng là: 9 : 3 x 7 = 21 (yến)
Đổi: 21 yến = 210kg

Một giá sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ở ngăn trên. Nếu chuyển 10 quyển sách ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới gấp 7 lần số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở ngăn trên. Trả lời: 20


Giải:
Lúc đầu số sách ngăn dưới gấp 3 lần số sách ngăn trên, nên số sách ngăn trên bằng 1/4 tổng số sách cả hai ngăn
Sau khi chuyển 10 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới, thì số sách ở ngăn dưới gấp 7 lần số sách ở ngăn trên, hay số sách ngăn trên bằng 1/8 tổng số sách cả hai ngăn
Vì tổng số sách của cả hai ngăn là không thay đổi nên, 10 quyển sách tương ứng với: 1/4 - 1/8 = 1/8 (tổng số sách cả hai ngăn)
Tổng số sách cả hai ngăn là: 10 : 1/8 = 80 (quyển)
Số sách ở ngăn trên là: 80 : (3 + 1) x 1 = 20 (quyển)

Một hình thang có diện tích là 218,7cm2. Cạnh đáy bé bằng 4/5 cạnh đáy lớn và hiệu của hai cạnh đáy là 3,6cm. Vậy chiều cao của hình thang đó là …cm. Trả lời: 13,5


Giải:
Hiệu số phần bằng nhau của hai cạnh đáy là: 5 - 4 = 1 (phần)
Cạnh đáy bé là: 3,6 : 1 x 4 = 14,4 (cm)
Cạnh đáy lớn là: 14,4 + 3,6 = 18 (cm)
Tổng hai cạnh đáy là: 14,4 + 18 = 32,4 (cm)
Chiều cao hình thang là: 218,7 x 2 : 32,4 = 13,5 (cm)

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 960cm2, chiều rộng bằng 60% chiều dài và chiều cao là 12cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là ....dm3. Trả lời: 4,5


Giải:
Tổng của chiều rộng và chiều dài là: 960 : 12 : 2 = 40 (cm)
Vì chiều rộng bằng 60% chiều dài. Suy ra: Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là: 60 : 100 = 3/5
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)
Chiều rộng là: 40 : 8 x 3 = 15 (cm)
Chiều dài là: 40 - 15 = 25 (cm)
Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 15 x 25 x 12= 4500 (cm3)
Đổi: 4500cm3= 4,5dm3

Một hình tròn có chu vi là 376,8cm. Vậy diện tích hình tròn đó là … cm2. Trả lời: 11304


Giải:
Bán kính hình tròn là: 376,8 : 3,14 : 2 = 60 (cm)
Diện tích hình tròn đó là: 60 x 60 x 3,14 = 11304 (cm2)

Một máy cày ngày thứ nhất cày được 1/5 cánh đồng. Ngày thứ hai cày được 4/9 cánh đồng. Hỏi máy cày còn phải cày bao nhiêu phần cánh đồng nữa thì mới xong. Trả lời: 16/45


Giải:
Số phần cánh đồng phải tiếp tục cày là: 1 - 1/5 - 4/9 = 16/45 (cánh đồng)

Một người bán trứng, ngày đầu bán 1/3 số trứng và 4 quả. Ngày thứ hai bán 10/17 số trứng còn lại. Ngày thứ ba bán được 28 quả thì vừa hết. Vậy người đó đã bán được tất cả … quả trứng? Trả lời: 108

Giải:
Vì ngày thứ hai bán 10/17 số trứng còn lại. Suy ra: Số phần trứng còn lại ngày thứ ba bán là: 1 - 10/17 = 7/17 (số trứng còn lại)
Vì ngày thứ ba bán được 28 quả thì vừa hết. Suy ra: 28 quả tương ứng với 7/17 số trứng còn lại
Suy ra: Số trứng còn lại sau khi bán 1/3 số trứng và 4 quả là: 28 : 7 x 17 = 68 (quả)
2/3 số trứng lúc đầu là: 68 + 4 = 72 (quả)
Tổng số trứng người đó đã bán là: 72 : 2 x 3 = 108 (quả)

Một người làm xong công việc thứ nhất hết 1 giờ 42 phút. Sau đó, nghỉ giải lao 12 phút rồi người đó làm tiếp công việc thứ hai hết 1,6 giờ. Kể cả nghỉ giải lao, người đó đã làm hai công việc hết tất cả … giờ? Trả lời: 3,5


Một viên gạch hình hộp chữ nhật dài 25cm, rộng 12cm, cao 6cm. Hỏi viên gạch đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng 2cm3 gạch nặng 2 gam? Trả lời: 1,8

Người ta lát nên một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m và chiều rộng 4m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh là 40cm. Vậy để lát kín nền căn phòng đó cần tất cả … viên gạch. Trả lời: 150

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng là 20cm và chu vi của hình chữ nhật đó là 120cm. Trả lời: 0,08(m2)


Tính tuổi của hai anh em biết rằng tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi và tuổi em gấp hai lần hiệu số tuổi của hai anh em. Trả lời: 10 và 15


Giải:
Gọi số tuổi của anh là a, số tuổi của em là b (0<a; b)
Ta có: b = 2 x (a - b)
Suy ra: a/b = 3/2
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
Tuổi của em là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của anh là: 25 - 10 = 15 (tuổi)

Trung bình cộng của hai phân số là 25/38. Phân số thứ nhất là 11/19. Vậy phân số thứ hai là … Trả lời: 14/19


Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật

15% của 6kg là … gam. Trả lời: 900

Biết 25% diện tích khu đất là 450,5m2. Vậy diện tích khu đất đó là …m2. Trả lời: 1802

Cho 4 số tự nhiên chẵn liên tiếp có trung bình cộng bằng 2007. Vậy số chẵn lớn nhất trong 4 số tự nhiên đó là ... Trả lời: 2010

Hai kho lương thực có 175 tấn gạo. Nếu bớt ở kho A đi 30 tấn để chuyển sang kho B thì lúc này số gạo ở kho B gấp 4 lần số gạo ở kho A. Hỏi ban đầu kho A chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 65000

Giải:
Cách 1 (Phương pháp tổng và tỉ):
Coi số gạo ở kho A sau khi đã chuyển 30 tấn sang kho B là 1 phần thì số gạo ở kho B là 4 phần
Ta có số gạo ở kho A lúc này là 175 : (1 + 4) = 35 (tấn)
Vậy lúc đầu số gạo ở kho A là 35 + 30 = 65 (tấn)
Đổi 65 tấn = 65000kg

Cách 2 (Phương pháp dùng chữ thay số):
Coi số gạo ở kho A là a thì số gạo ở kho B là 175 - a
Theo bài ra, ta có 4 x (a - 30) = 175 - a +30
Giải ra ta được a = 65 (tấn)
Đổi 65 tấn = 65000kg

Hai tấm bìa có diện tích bằng nhau. Tấm thứ nhất là một hình vuông có chu vi là 280cm. Tấm thứ hai là hình tam giác có đáy 32 cm. Tính chiều cao của tam giác đó. Trả lời: 3,0625 (m)

Kết quả của phép tính: 1,5 ngày - 28 giờ =… phút. Trả lời: 480

Kết quả của phép tính: 2 năm 9 tháng + 5 năm 3 tháng =… tháng. Trả lời: 96

Kết quả của phép tính: 15 ngày 6 giờ - 2 ngày 11 giờ =… giờ. Trả lời: 307

Kết quả của phép tính: 26 ngày 5 giờ - 17 ngày 21 giờ =… giờ. Trả lời: 200

Một bánh xe lăn 1200 vòng được đoạn đường dài 2449,2m. Tính đường kính của bánh xe đó. Trả lời: 0,65

Một cửa hàng có 198m vải xanh và vải đỏ. Sau khi bán một số mét vải xanh và vải đỏ bằng nhau thì số vải đỏ còn lại 75m, số vải xanh còn lại 33m. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải xanh? Trả lời: 78

Một hồ nước dài 2m, rộng 1,6m và sâu 0,8m. Hồ hiện đang chứa   là nước. Hỏi phải đổ thêm vào hồ bao nhiêu lít nước nữa để đầy hồ? (1dm3 = 1 lít). Trả lời: 640

Một kho gạo lương thực hai ngày đầu nhập được 25200kg gạo. Ngày thứ ba nhập được   số gạo của hai ngày đầu. Trung bình mỗi ngày kho lương thực đó nhập về … tấn gạo. Trả lời: 11,2

Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1 : 500, có chiều rộng là 3cm, chiều dài bằng 4/3 chiều rộng. Vậy diện tích thực của mảnh đất đó là …m2. Trả lời: 300

Giải:
Theo bài ra ta có chiều dài bằng 4/3 chiều rộng và bằng 4cm
Chiều dài thực của mảnh đất đó là 4 x 500 = 2000 (cm)
Chiều rộng thực của mảnh đất đó là 3 x 500 = 1500 (cm)
Diện tích thực của mảnh đất đó là 2000 x 1500 = 3000000 (cm2)
Đổi 3000000 (cm2) = 300 (m2)

Ô tô thứ nhất chở 3500kg gạo, như vậy chở ít hơn ô tô thứ hai là 5 tạ gạo. Ô tô thứ ba chở được một số gạo bằng trung bình cộng của hai ô tô đầu. Vậy trung bình mỗi ô tô chở được … tạ gạo. Trả lời: 37,5

Theo dự kiến đến cuối năm, khối 5 sẽ có 1250 học sinh đạt loại giỏi. Đến cuối học kì I, khối 5 đã có 850 học sinh đạt loại giỏi. Tỉ số phần trăm của học sinh giỏi đã đạt và số học sinh giỏi còn lại trong dự kiến là …%. Trả lời: 212,5

Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó thì được số mới hơn số phải tìm 1761. Trả lời: 195

Giải:
Gọi số cần tìm là abc (a>0; a, b, c < 10)
Số mới là abc6
Theo bài ra ta có abc6 = abc + 1761
Phân tích cấu tạo số ta được:
abc0  + 6 = abc + 1761
10 x abc + 6 = abc + 1761
10 x abc  - abc = 1761 – 6
9 x abc = 1755
abc = 1755 : 9
abc = 195

Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. Biết rằng nếu tăng chiều dài 20% và chiều rộng giảm 20% thì diện tích giảm đi 150m2. Trả lời: 3750

Giải:
Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b ( a, b > 0)
Đổi 20% = 0,2
Chiều dài sau khi tăng 20% là a + 0,2a = 1,2a
Chiều rộng sau giảm 20% là b - 0,2b = 0,8b
Theo bài ra ta có 1,2a x 0,8b = a x b - 150
Giải ra ta được a x b = 3750

Tính giá trị biểu thức sau: (1 - 1/2) x (1 - 1/3) x (1 - 1/4) x ... x (1 - 1/2007) = ... Trả lời: 1/2007

Tính tổng của tất cả các số có hai chữ số mà mỗi số đó chia hết cho 5. Trả lời: 3750

Tổng của hai số là 71,4. Biết số bé chiếm 40% số lớn. Tìm số bé. Trả lời: 20,4

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 18,36. Tổng của số thứ hai và thứ ba là 21,64. Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 20. Trả lời: 30

Trong đợt “Ủng hộ người nghèo” của trường, lúc đầu lớp 5A và 5B góp được 356 quyển vở. Sau đó lớp 5A góp thêm 54 quyển vở nữa, tính ra lớp 5A góp nhiều hơn lớp 5B là 24 quyển vở. Hỏi lớp 5A góp bao nhiêu quyển vở? Trả lời: 217

Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 NH 2016 - 2017 đã được đăng riêng tại đây. Để người đọc khỏi mất thời gian tìm kiếm, mình xin trích đăng lại.

khanhlinhkhanhlinh2006

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Giải hộ mình bài toán sau:
   Cho số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 12. Chữ số ở giữa bằng tổng hai chữ số còn lại. Nếu viết số đã cho theo thứ tự ngược lại thì số đó tăng 396. Tìm số ban đầu.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

@khanhlinhkhanhlinh2006 đã viết:Giải hộ mình bài toán sau:
   Cho số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 12. Chữ số ở giữa bằng tổng hai chữ số còn lại. Nếu viết số đã cho theo thứ tự ngược lại thì số đó tăng 396. Tìm số ban đầu.


Giải:
Vì chữ số ở giữa bằng tổng hai chữ số còn lại. Suy ra: Chữ số hàng chục là: 12 : 2 = 6
Gọi số phải tìm là a6b, theo bài ra ta có: a6b = b6a - 396
Phân tích theo cấu tạo số ta được:
100a + 60 + b = 100b + 60 + a - 396
99b - 99a = 396
99(b - a) = 396
b - a = 396 : 99
b - a = 4
Ta cũng có: b + a = 6
Suy ra:
a = (6 - 4) : 2 = 1
b = 6 - 1 = 5
Số phải tìm là: 165

panda292006

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Cứ làm tiếp đi nhé Very Happy Very Happy

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 14 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn


0,375 = 1/2 của 3/41,01 = 0,1 x 0,2 x 0,5 x 10 x 10,1
2,1 = Giá trị của x để: 6,7 x x = 14,074,5 = 0,1 + 0,2 + 0,3 + … + 0,9
4,679 = 4,7 - 2,1 x 0,016,842 = 2,92 + 3,7 x 1,06
7,488 = 9,6% của 787,875 = 28,75 x 0,1 + 5
8 = 20/3 % của 1208,8263 = 12,63 : 100 + 8,7
9,014 = 7,8 + 2,93 - 1,71616,137 = 7,9 x 2,03 + 0,1
19,24 = 79,35 : 2,3 - 15,2626,0178 = 8,42 x 3,09
35,5 = 8,7 + 8,9 + 9,1 + 9,3 + 9,5 - 1037,556 = 45,78 - 2,57 x 3,2
40,492 = 15,78 + 24,71251,3 = 28,5% của 180
53,719 = 82,17 - 28,45154 = 5,4 x 0,01 + 5,4 x 9,99
63,8 = 78,474 : 1,23648 = 2/3 của 972
741,1 = 0,75 x 1000 - 8,9972,5 = 9,625 : 0,01 + 10
1056 = 120% của 8808400 = 8,4 : 0,001

Bài thi số 2: 12 con giáp

AB = 14cm. Phần gạch chéo của hình vuông ABCD có diện tích là …cm2. Đáp án: 42,14


Giải:
Diện tích hình vuông là: 14 x 14 = 196 (cm2)
Bán kính hình tròn là: 14 : 2 = 7 (cm)
Diện tích hình tròn là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)
Diện tích phần gạch chéo là: 196 - 153,86 = 42,14 (cm2)

Biết 65% số sách trên giá là 520 quyển. Hỏi 85% số sách trên giá đó là bao nhiêu quyển? Đáp án: 680

Biết tam giác ABC có diện tích 105,6cm2. Độ dài một đáy là 16cm. Tính chiều cao ứng với đáy đó của tam giác. Đáp án: 13,2

Cho phân số 12/37. Phải cùng thêm vào tử số và và mẫu số của phân số đã cho số tự nhiên nào để được phân số có giá trị bằng 6/11. Đáp án: 18


Giải:
Vì cùng thêm vào tử số và mẫu số của phân số 12/37 với cùng một số nên hiệu của mẫu số và tử số vẫn là: 37 - 12 = 25
Hiệu số phần bằng nhau của phân số mới là: 11 - 6 = 5 (phần)
Tử số mới là: 25 : 5 x 6 = 30
Số phải tìm là: 30 - 12 = 18

Hiện nay, cha hơn con 30 tuổi. 5 năm nữa, tuổi con bằng 40% tuổi cha. Hãy tính tuổi con hiện nay. Đáp án: 15


Giải:
Ta có: 40% = 2/5
Hiệu số phần bằng nhau: 5 - 2 = 3 (phần)
Tuổi con sau 5 năm nữa là: 30 : 3 x 2 = 20 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là: 20 - 5 = 15 (tuổi)

Hiện nay, tổng số tuổi của hai chị em là 20 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi của em bằng 2/3 tuổi chị. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? Đáp án: 13


Một cửa hàng có một tấm vải hoa dài 35m. Người thứ nhất mua 3/7 tấm vải đó. Người thứ hai mua 2/5 số vải hoa còn lại. Như vậy cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa? Đáp án: 12

Một cửa hàng đã bán 25% số hàng hiện có và thu được 37500000 đồng. Hỏi khi bán hết số hàng trên với giá như đã bán thì cửa hàng thu được bao nhiêu tiền? Đáp án: 150000000

Giải:
Số tiền cửa hàng đã thu được là: 37500000 x 100 : 25 = 150000000 (đồng)

Một hình thang có diện tích 161cm2, chiều cao 11,5cm. Tính độ dài đáy lớn biết đáy lớn hơn đáy bé 6cm. Đáp án: 17

Một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 1,8dm, diện tích là 90cm2. Chiều cao của hình thang đó là bao nhiêu đề - xi - mét? Đáp án: 1

Giải:
Đổi: 90cm2 = 0,9dm2
Chiều cao của hình thang là: 0,9 x 2 : 1,8 = 1 (dm)

Một hình tròn có chu vi là 23,864cm. Hình tròn đó có diện tích là …cm2. Đáp án: 45,3416

Một hình vuông có cạnh 11,75cm. Một hình chữ nhật có chiều dài 14,5cm và chiều rộng 9cm, một hình tròn có bán kính 5cm. Trong ba hình trên, hình có chu vi bằng nhau là … Đáp án: Hình vuông và hình chữ nhật


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu thêm vào chiều dài 15m, thêm vào chiều rộng 20m thì chiều dài mảnh đất mới gấp rưỡi chiều rộng mảnh đất khi đó. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu. Đáp án: 1800

Giải:
Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b
Theo bài ra ta có:
a = 2b (1)
(a + 15) x 2 = 3 x (b + 20) (2)
Thay a = 2b vào (2), ta được:
(2b + 15) x 2 = 3 x (b + 20)
4b + 30 = 3b + 60
4b - 3b = 60 - 30
b = 30
Suy ra: a = 60
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu là: 30 x 60 = 1800 (cm2)

Một tam giác có độ dài một đáy bằng 1,6dm và bằng 4/3 chiều cao ứng với đáy đó. Tính diện tích tam giác đó. Đáp án: 96 (cm2)


Giải:
Đổi: 1,6dm = 16cm
Chiều cao là: 16 x 3 : 4 = 12 (cm)
Diện tích hình tam giác là: 16 x 12 : 2 = 96 (cm2)

Nếu mỗi người làm việc 6 giờ một ngày thì 30 người đào xong một đoạn mương trong 10 ngày. Với sức làm việc của mỗi người là như nhau thì muốn đào xong đoạn mương đó trong 9 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ thì cần bao nhiêu người? Đáp án: 25

Giải:
Tổng số ngày công cần để đào xong đoạn mương là: 6 x 30 x 10 = 1800 (ngày công)
Số người cần là: 1800 : 9 : 8 = 25 (người)

Sau khi giảm giá 20% thì giá một cuốn sách là 96000 đồng. Hỏi lúc đầu giá của cuốn sách là bao nhiêu tiền? Đáp án: 120000

Giải:
Lúc đầu giá của cuốn sách là: (100 - 20) x 96000 : 100 = 120000 (đồng)

Số thập phân 0,3234 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là … Đáp án: 32,34%


Tỉ số phần trăm của 5,53 và 15,8 là ... Đáp án: 35%

Tìm y, biết: 17,5 - y x 2,5 = 8,65. Đáp án: 3,54

Tính cạnh đáy BC của tam giác ABC có diện tích là 66,3dm2 và chiều cao AH là 8,5dm. Đáp án: 15,6

Giải:
Chiều cao AH là: 66,3 x 2 : 8,5 = 15,6 (dm)

Tính diện tích hình thang có đáy lớn 2,4dm, hơn đáy bé 8cm và chiều cao bằng 2/5 tổng 2 đáy. Đáp án: 3,2


Tính diện tích tam giác có độ dài một đáy là 3,5m và chiều cao ứng với đáy đó là 12,5dm. Đáp án: 218,75


Giải:
Đổi: 3,5m = 35dm
Diện tích tam giác đó là: 35 x 12,5 : 2 = 218.75 (dm2)

Tính giá trị biểu thức: (385,375 - 294,295) : 1,8 + 41,5 x 8,6 = ... Đáp án: 407,5

Tính giá trị biểu thức sau: 1/(2x3) + 1/(3x4) + 1/(4x5) + ... + 1/(9x10) = ... Đáp án: 2/5


Giải:

Tổng của hai số thập phân là 13. Nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần, số thứ hai lên 2 lần thì được hai số mới có tổng là 33,6. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 7,6

Giải:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b
Theo bài ra ta có:
a + b = 13 (1)
3a + 2b = 33,6 (2)
Lấy (2) trừ (1), ta được:
3a + 2b - a - b = 33,6 - 13
2a + b = 20,6
Suy ra: a = 20,6 - 13 = 7,6

Trên một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 75,6m, đáy nhỏ 62,4m, chiều cao kém đáy nhỏ 22,4m. Người ta lấy 40% diện tích đất trồng khoai, 1/3 diện tích đất trồng lạc, còn lại trồng ngô. Hãy tính diện tích trồng ngô. Đáp án: 736

Giải:
Chiều cao hình thang là: 62,4 - 22,4 = 40 (m)
Diện tích mảnh vườn là: (75,6 + 62,4) x 40 : 2 = 2760 (m2)
Diện tích đất trồng khoai là: 2760 x 40 : 100 = 1104 (m2)
Diện tích đất trồng lạc là: 2760 : 3 = 920 (m2)
Diện tích đất trồng ngô là: 2760 - 1104 - 920 = 736 (m2)

Xung quanh bồn hoa hình tròn bán kính 12,5m, người ta trồng các cây hoa cách đều nhau 0,5m. Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa? Đáp án: 157


Giải:
Chu vi hình tròn là: 12,5 x 2 x 3,14 = 78,5 (m)
Số cây hoa trồng được là: 78,5 : 0,5 = 157 (cây)

Bài thi số 3: Đừng để điểm rơi

32,5% của số A là 91 thì số A là ... Đáp án: 280

34% của 27 là ... (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 9,18

Cho phân số 7/8. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số trừ đi số đó và mẫu số cộng với số đó thì được phân số mới có giá trị bằng 1/4. Đáp án: 4


Giải:
Cách 1:
Vì bớt đi ở tử số đồng thời cộng thêm vào mẫu số của phân số 7/8 với cùng một số nên tổng của tử số và mẫu số vẫn là: 7 + 8 = 15
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Tử số mới:   !-----!
Mẫu số mới: !-----!-----!-----!-----!
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)
Tử số mới là: 15 : 5 x 1 = 3
Số phải tìm là: 7 - 3 = 4

Cách 2:
Gọi số tự nhiên là x
Theo bài ra ta có:
(7 - x) / (8 + x) = 1/4
4 x (7 - x) = 1 x (8 + x)
28 - 4x = 8 + x
5x = 28 - 8
x = 20 : 5
x = 4

Cho tam giác ABC có diện tích 150cm2. M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC. Nối MN. Tính diện tích tam giác CMN. Đáp án: 37,5

Giải:


Ta có: SABC = 2SAMC (chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BC và đáy BC = 2MC)
Từ đó ta có: SAMC = 150 : 2 = 75 (cm2)
Ta có: SAMC = 2SCMN (chung chiều cao hạ từ M xuống đáy AC và đáy AC = 2NC)
Từ đó ta có: SCMN = 75 : 2 = 37,5 (cm2)

Cho số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 12, chữ số ở giữa bằng tổng hai chữ số còn lại. Nếu viết số đã cho theo thứ tự ngược lại thì số đó tăng 396. Tìm số đã cho. Đáp án: 165


Giải:
Vì chữ số ở giữa bằng tổng hai chữ số còn lại. Suy ra: Chữ số hàng chục là: 12 : 2 = 6
Gọi số phải tìm là a6b, theo bài ra ta có: a6b = b6a - 396
Phân tích theo cấu tạo số ta được:
100a + 60 + b = 100b + 60 + a - 396
99b - 99a = 396
99(b - a) = 396
b - a = 396 : 99
b - a = 4
Ta cũng có: b + a = 6
Suy ra:
a = (6 - 4) : 2 = 1
b = 6 - 1 = 5
Số phải tìm là: 165

Hiệu và thương của 2 số thập phân đều bằng 0,75. Tìm số bé. Đáp án: 2,25


Một hình thang có diện tích là 79,2cm2, chiều cao là 7,2cm. Tính đáy lớn của hình thang biết đáy lớn hơn đáy bé 3cm. (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 12,5

Một người bán hàng bỏ ra 800000 đồng tiền vốn và bị lỗ 6%. Hỏi người đó đã lỗ bao nhiêu tiền? Đáp án: 48000

Một người mua 15kg gạo hết 210000 đồng. Hỏi chỉ có 42000 đồng thì người đó mua được mấy ki - lô - gam gạo cùng loại. Đáp án: 3

Một ô tô cứ 100km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng, mỗi lít xăng cân nặng 850g. Hỏi xe đó chạy 300km thì tiêu thụ hết bao nhiêu ki - lô - gam xăng? (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 30,6

Một tam giác có diện tích là 57,96cm2. Tính một chiều cao của tam giác đó biết độ dài đáy ứng với chiều cao đó là 1,26dm. (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 9,2

Một tổ gồm 10 bạn (2 nữ và 8 nam) tham gia chăm sóc cây. Mỗi bạn nam chăm sóc 3 cây, mỗi bạn nữ chăm sóc số cây hơn mức trung bình chung của cả tổ là 4 cây. Hỏi cả tổ chăm sóc được bao nhiêu cây? Đáp án: 40

Giải:
Cách 1:
Ta có: Số cây 8 bạn nam chăm sóc là: 3 x 8 = 24 (cây)
Số cây 1 bạn nữ chăm sóc là: (24 + 4 x 2) : 8 + 4 = 8 (cây)
Tổng số cây cả tổ chăm sóc là: 24 + 8 x 2 = 40 (cây)
Cách 2:
Ta có: Số cây 8 bạn nam chăm sóc là: 3 x 8 = 24 (cây)
Gọi a là số cây 1 bạn nữ chăm sóc
Theo bài ra ta có:
(24 + a x 2) : 10 = a - 4
24 + a x 2 = (a - 4) x 10
24 + a x 2 = a x 10 - 40
a x 10 -  a x 2 = 40 + 24
a x 8 = 64
a = 64 : 8
a = 8
Tổng số cây cả tổ chăm sóc là: 24 + 8 x 2 = 40 (cây)

Người ta dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách dày 264 trang? Đáp án: 684


Giải:
Từ trang 1 đến trang 9 dùng hết 9 chữ số
Từ trang 10 đến trang 99 dùng hết: [(99 - 10) + 1] x 2 = 180 (chữ số)
Từ trang 100 đến trang 264 dùng hết: [(264 - 100) + 1] x 3 = 495 (chữ số)
Số chữ số cần dùng là: 9 + 180 + 495 = 684 (chữ số)

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để có 12,5cm2 = …m2. (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 0,00125

Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 15% số đo và chiều rộng tăng 20% số đo thì diện tích tăng 76cm2. Đáp án: 200


Giải:
Nếu coi diện tích hình chữ nhật ban đầu là 100% thì:
Chiều dài sau khi tăng 15% số đo là: 100 + 15 = 115 (%)
Chiều rộng sau khi tăng 20% số đo là: 100 + 20 = 120 (%)
Tỉ số phần trăm của diện tích sau khi tăng là: 115 x 120 : 100 = 138 (%)
Suy ra: 76cm2 ứng với số phần trăm là: 138 - 100 = 38 (%)
Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 76 x 100 : 38 = 200 (cm2)

Tìm k biết: k x 1,2 + k x 8,4 + k + k x 0,6 = 28. Đáp án: 2,5


Tìm một số biết nếu thêm chữ số 2 vào bên phải thì số đó tăng 173 đơn vị. Đáp án: 19

Giải:
Nếu thêm chữ số 2 vào bên phải thì số đó tăng tăng lên 10 lần và 2 đơn vị. Suy ra: (173 - 2)  ứng với 9 lần số đó
Số phải tìm là: 171 : 9 = 19

Tìm một số thập phân biết nếu dịch dấu phẩy của nó sang phải một hàng thì số đó tăng 113,31. (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 12,59


Giải:
Nếu dịch dấu phẩy của nó sang phải một hàng thì số đó tăng lên 10 lần. Suy ra: 113,31 ứng với 9 lần số thập phân đó
Số thập phân phải tìm là: 113,31 : 9 = 12,59

Tìm tỉ số phần trăm số nam so với số nữ của lớp 5A biết lớp 5A có 35 học sinh và số học sinh nam bằng 3/7 số học sinh cả lớp. Đáp án: 75


Giải:
Số học sinh nam là: 35 : 7 x 3 = 15 (học sinh)
Số học sinh nữ là: 35 - 15 = 20 (học sinh)
Tỉ số phần trăm số nam so với số nữ là: 15 : 20 x 100 = 75 (%)

Tìm trung bình cộng của các số: 6,71; 11,09; 35; 16,5; 12 là ... (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 16,26


Tìm trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 3. (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 55,5


Giải:
Số nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 là: 12
Số lớn nhất có 2 chữ số  chia hết cho 3 là: 99
Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 3 là: (99 + 12) : 2 = 55,5

Tìm x là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn x < 100,95. Đáp án: 100


Tìm y là số tự nhiên bé nhất thỏa mãn y > 1999/1000. Đáp án: 2


Tính giá trị biểu thức: 62,92 : 5,2 - 4,2 x (7 - 6,3) x 3,67 - 1,21 = … (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 0,1002


Giải:
Ta có:
62,92 : 5,2 - 4,2 x (7 - 6,3) x 3,67 - 1,21
= 62,92 : 5,2 - 4,2 x 0,7 x 3,67 - 1,21
= 12,1 - 2,94 x 3,67 - 1,21
= 12,1 - 10,7898 - 1,21
= 0,1002

Tổng của hai số chẵn bằng 274. Tìm số chẵn lớn hơn, biết rằng giữa chúng chỉ có ba số lẻ. Đáp án: 140

Giải:
Hiệu hai số là: 3 x 2 = 6
Số lớn là: (274 + 6) : 2 = 140


Trong hình bên, hình vuông có diện tích 81cm2. Tính diện tích hình tròn. Đáp án: 63,585


Giải:
Ta có: 81 = 9 x 9. Suy ra: Cạnh hình vuông là: 9cm
Suy ra: Đường kính hình tròn là: 9cm
Bán kính hình tròn là: 9 : 2 = 4,5
Diện tích hình tròn là: 4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 (cm2)

Trung bình cộng của 5 số là 20,5. Tổng của 4 trong 5 số là 82,9. Tìm số còn lại. (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 19,6


Giải:
Tổng của 5 số là: 20,5 x 5 = 102,5
Số còn lại là: 102,5 - 82,9 = 19,6

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Trên cơ sở đề thi cấp huyện, tỉnh năm học 2015 - 2016 và đề luyện thi năm học 2016 - 2017 trên trang web Luyện thi ViOlympic cùng Bảo Việt nhân thọ, mình biên tập lại nhằm giúp cho các bé có tài liệu ôn thi, thêm tự tin khi bước vào vòng thi cấp tỉnh.

Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án ôn thi vòng 17 (vòng tỉnh) Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 NH 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Hiện tại đồng hồ chỉ mấy giờ biết rằng từ bây giờ cho đến đúng nửa đêm thì bằng một nửa thời gian từ lúc 6 giờ sáng hôm nay cho đến bây giờ? Trả lời: 18 giờ


Giải:
Nửa đêm là: 24 giờ
Thời gian từ 6 giờ sáng đến nửa đêm là: 24 - 6 = 18 (giờ)
Vì: Từ bây giờ cho đến đúng nửa đêm thì bằng một nửa thời gian từ lúc 6 giờ sáng hôm nay cho đến bây giờ. Suy ra: Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)
Bây giờ là: 18 : 3 x 2 + 6 = 18 (giờ)

Khi giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20cm thì chu vi hình chữ nhật đó sẽ giảm đi … Trả lời: 40cm


Giải:
Khi giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20cm thì chu vi hình chữ nhật đó sẽ giảm đi là: 20 x 2 = 40 (cm)

Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 36m và chiều rộng bằng 60% chiều dài. Diện tích cái sân đó là …. Trả lời: 4860m2


Giải:
Ta có: 60% = 60/100 = 3/5
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)
Chiều rộng là: 36 : 2 x 3 = 54 (m)
Chiều dài là: 54 + 36 = 90 (m)
Diện tích cái sân là: 54 x 90 = 4860 (m2)

Một hình vuông có chu vi là 4/3 m. Diện tích hình vuông đó là … Trả lời: 1/9 m2


Giải:
Cạnh hình vuông là: 4/3 : 4 = 1/3 (m)
Diện tích hình vuông là: 1/3 x 1/3 = 1/9 (m2)

Một ô tô tải chở tất cả ba chuyến hàng. Chuyến thứ nhất ô tô chở được 4,7 tấn hàng và như vậy chở ít hơn chuyến thứ hai là 800kg. Chuyến thứ ba ô tô chở ít hơn mức trung bình cộng của cả ba chuyến là 30 yến. Vậy chuyến thứ ba xe ô tô tải đó chở được …. Trả lời: 4,65 tấn


Giải:
Đổi:
800kg = 0,8 tấn
30 yến = 0,3 tấn
Chuyến thứ hai chở được số hàng là: 4,7 + 0,8 = 5,5 (tấn)
Chuyến thứ ba chở được số hàng là: (4,7 + 5,5 - 0,3) : 2 - 0,3 = 4,65 (tấn)

Quãng đường từ tỉnh A tới tỉnh B dài 99km. Một ô tô đi với vận tốc là 45km/giờ từ A và đến B lúc 10 giờ 12 phút. Vậy ô tô đó đã đi từ A lúc …. Trả lời: 8 giờ


Giải:
Thời gian ô tô đi từ tỉnh A tới tỉnh B là: 99 : 45 = 2,2 (giờ)
Đổi: 2,2 giờ = 2 giờ 12 phút
Ta có: 10 giờ 12 phút - 2 giờ 12 phút = 8 giờ

Số gồm 20 đơn vị và 20 phần triệu được viết là … Trả lời: 20,000020


Tìm một số biết 12,5% của số đó bằng 40. Trả lời: 320


Giải:
Số đó là: 40 x 100 : 12,5 = 320

Tổng của số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là … Trả lời: 108999


Giải:
Tổng của số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98765 + 10234 = 108999

Xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh là 1cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 15cm, chiều rộng là 10cm và chiều cao là 7cm. Sau đó người ta đem đi sơn cả 6 mặt của hình vừa xếp được. Vậy số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào là … Trả lời: 520


Giải:
Ta thấy tất cả các hình lập phương nhỏ nằm trên bề mặt của hình hộp chữ nhật đều được sơn ít nhất một mặt. Do đó mỗi kích thước của hình hộp chữ nhật cần giảm đi 2 ô tương ứng với 2cm của các ô trên bề mặt đã được sơn
Ta có:
Chiều dài các ô không được sơn mặt nào là: 15 - 2 = 13 (cm)
Chiều rộng các ô không được sơn mặt nào là: 10 - 2 = 8 (cm)
Chiều cao các ô không được sơn mặt nào là: 7 - 2 = 5 (cm)
Thể tích của hình hộp chữ nhật không được sơn là: 13 x 8 x 5 = 520 (cm3)
Thể tích của 1 hình lập phương nhỏ là: 1 x 1 x 1 = 1 (cm3)
Số hình lập phương nhỏ không được sơn là: 520 : 1 = 520 (hình)

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là 57cm2 và chiều dài AB là 9,5cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MB = 3,5cm. Diện tích hình thang AMCD là …cm2. Trả lời: 46,5


Giải:


Chiều cao của hình thang AMCD chính là chiều rộng hình chữ nhật và có độ dài là: 57 : 9,5 = 6 (cm)
Độ dài đáy bé AM là: 9,5 - 3,5 =  6 (cm)
Diện tích hình thang AMCD là: (6 + 9,5) 6 : 2 = 46,5 (cm2)

Hai tỉnh A và B cách nhau 196km. Cùng lúc 7 giờ xe thứ nhất đi từ A đến B và xe thứ hai đi từ B đến A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính vận tốc xe thứ nhất, biết vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai là 6km/giờ. Trả lời: 52


Giải:
Thời gian từ lúc 2 xe bắt đầu đi đến lúc 2 xe gặp nhau là: 9 - 7 = 2 (giờ)
Tổng vận tốc của 2 xe là: 196 : 2 =  98 (km/h)
Vận tốc xe thứ nhất là: (98 + 6) : 2 = 52 (km/h)

Hình tròn thứ nhất có bán kính gấp đôi hình tròn thứ hai. Tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn thứ hai so với diện tích hình tròn thứ nhất là …%. Trả lời: 25


Giải:
Vì: Hình tròn thứ nhất có bán kính gấp đôi hình tròn thứ hai. Suy ra: Diện tích hình tròn thứ nhất gấp diện tích hình tròn thứ hai số lần là: 2 x 2 = 4 (lần)
Suy ra: Tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn thứ hai so với diện tích hình tròn thứ nhất là: 1 : 4 x 100 = 25 (%)

Lan đi bộ từ A lúc 7 giờ 20 phút với vận tốc 4km/giờ. Lúc 8 giờ 20 phút, Hồng đi xe đạp từ A đuổi theo Lan với vận tốc là 12km/giờ. Hỏi chỗ Hồng đuổi kịp Lan cách A là bao nhiêu ki-lô-mét? Trả lời: 6Giải:
Hiệu vận tốc giữa Hồng và Lan là: 12 - 4 = 8 (km/giờ)
Hiệu thời gian xuất phát giữa Hồng và Lan là: 8 giờ 20 phút - 7 giờ 20 phút = 1 (giờ)
Khi Hồng xuất phát thì Lan đã đi được quãng đường là: 4 x 1 = 4 (km)
Thời gian để Hồng đuổi kịp Lan là: 4 : 8 = 1/2 (giờ)
Thời điểm Hồng đuổi kịp Lan là: 8 giờ 20 phút + 1/2 (giờ) = 8 giờ 50 phút
Thời gian từ khi Lan xuất phát đến lúc Hồng đuổi kịp Lan là: 8 giờ 50 phút - 7 giờ 20 phút = 1 giờ 30 phút = 3/2 giờ
Quãng đường Lan đi được trong 3/2 giờ là: 4 x 3/2 = 6 (km)

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật chứa 5000 lít nước và lượng nước đó chiếm 2/3 bể. Biết đáy bể có chu vi là 8m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Chiều cao bể nước đó là …m. Trả lời: 2


Giải:
Đổi: 5000 lít = 5000dm3 = 5m3
Thể tích của bể nước là: 5 : 2 x 3 = 7,5 (m3)
Tổng chiều dài và chiều rộng đáy bể là: 8 : 2 = 4 (m)
Chiều dài đáy bể là: 4 : (5 + 3) x 5 = 2,5 (m)
Chiều rộng đáy bể là: 4 - 2,5 = 1,5 (m)
Chiều cao bể nước là: 7,5 : 2,5 : 1,5 = 2 (m)

Một bình chứa 1,2kg nước ngọt. Tỉ lệ đường trong nước ngọt là 3%. Để tỉ lệ đường trong nước ngọt đó còn 2,5% thì phải đổ thêm …kg nước lọc. Trả lời: 0,24


Giải:
Lượng đường có trong 1,2kg nước ngọt là: 1,2 x 3 : 100 = 0,036 (kg)
Dung dịch chứa 2,5% đường nghĩa là trong 100kg nước ngọt thì có 2,5kg đường. Suy ra: 0,036 (kg) đường cần số lượng nước là 100 : 2,5 x 0,036 = 1,44 (kg)
Lượng nước phải thêm là: 1,44 - 1,2 = 0,24 (kg)

Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ rưỡi và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Giữa đường ô tô dừng lại nghỉ hết 25 phút. Vậy thời gian ô tô đi trên đường không kể thời gian nghỉ là … Trả lời: 7/3


Giải:
Thời gian ô tô đi trên đường không kể thời gian nghỉ là: 9 giờ 15 phút - 6 giờ 30 phút - 25 phút = 2 giờ 20 phút
Đổi: 2 giờ 20 phút = 7/3 giờ

Phân số lớn nhất trong các phân số: 3/10; 2/11; 3/13; 5/14; 7/25 là … Trả lời: 5/14


Giải:
Câu này có nhiều cách giải. Đối với học sinh lớp 5, cách nhanh nhất là chia ra số thập phân rồi so sánh

Số 30a5b chia hết cho cả 2; 3; 5 và a là số chẵn. Tổng của a và b là … Trả lời: 4


Giải:
Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là: 0
Suy ra: Số phải tìm có dạng 30a50
Ta có: 3 + 0 + a + 5 + 0 = 8 + a
Vì: a là số chẵn, suy ra: a = 4
Suy ra: a + b = 4 + 0 = 4

Số sách ở 2 ngăn là 360 quyển. Người ta chuyển 50 quyển ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì thấy số sách ở ngăn dưới bằng 4/5 số sách ở ngăn trên. Hỏi lúc đầu ngăn trên có bao nhiêu quyển sách? Trả lời: 250


Giải:
Khi chuyển 50 quyển ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì tổng số sách ở 2 ngăn vẫn là: 360 quyển
Tổng số phần bằng nhau sau khi chuyển là: 4 + 5 = 9 (phần)
Số sách ở ngăn trên lúc sau là: 360 : 9 x 5 = 200 (quyển)
Số sách ở ngăn trên lúc đầu là: 200 + 50 = 250 (quyển)

Tìm một số nằm trong khoảng từ 170 đến 270 mà khi lấy số đó chia cho 3 thì dư 1, khi chia cho 5 thì dư 3 và chia hết cho 8. Trả lời: 208


Giải:
Số chia hết cho 8 thì chia hết cho 2 và 4. Suy ra: Số đó có chữ số tận cùng là: 0, 4, 8
Vì: Số đó chia cho 3 thì dư 1, khi chia cho 5 thì dư 3. Suy ra: Số đó có chữ số tận cùng là 8
Suy ra: Số phải tìm có dạng ab8
Vì: Số đó chia hết cho 4, suy ra: b chỉ có thể nhận các giá trị là: 0, 4, 8
Nếu b = 0 thì a = 2. Suy ra: ab8 = 208
Nếu b = 4 thì a có thể nhận các giá trị là: 1, 4, 7 (loại vì không nằm trong khoảng từ 170 đến 270)
Nếu b = 8 thì a có thể nhận các giá trị là: 3, 6, 9 (loại vì không nằm trong khoảng từ 170 đến 270)
Vậy: Số phải tìm là: 208

Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải số đó thì được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 1463. Trả lời: 133


Giải:
Nếu viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải số đó thì được số mới gấp 10 lần số cũ
Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 1 = 11 (phần)
Số phải tìm là: 1463 : 11 x 1 = 133

Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy là 1/2 m và 0,25m; chiều cao là 1/6 m. Trả lời: 1/16


Giải:
Diện tích hình thang là: (1/2 + 0,25) x 1/6 : 2 = 1/16 (m2)

Tính tổng 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + … + 1,8 + 1,9 = ... Trả lời: 19


Giải:
Số số hạng của tổng là: (1,9 - 0,1) : 0,1 + 1 = 19 (số hạng)
Tổng là: (1,9 + 0,1) x 19 : 2 = 19

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 78. Hiệu của số thứ hai và số thứ ba là 18. Tỉ số của số thứ hai và số thứ ba là 4/3. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ ba là ... (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản). Trả lời: 1/9


Giải:
Hiệu số phần bằng nhau giữa số thứ hai và số thứ ba là: 4 - 3 = 1 (phần)
Số thứ hai là: 18 : 1 x 4 = 72
Số thứ ba là: 72 - 18 = 54
Số thứ nhất là: 78 - 72 = 6
Tỉ số của số thứ nhất và số thứ ba là: 6 : 54 = 1/9

Bài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ …

Câu 3:
An hỏi Bình “Bây giờ là mấy giờ rồi?”. Bình trả lời: “Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm nay đúng bằng   thời gian từ nửa đêm qua đến bây giờ”. Em hãy tính giúp An xem “bây giờ” là mấy giờ?
Trả lời: “Bây giờ” là 16 giờ.

Giải:
Từ nửa đêm qua đến nửa đêm nay bằng: 24 giờ
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)
Bây giờ là: 24 : 3 x 2 = 16 (giờ)

Câu 2:
Bạn An khi thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 25, vì viết nhầm chữ số 0 hàng trăm của số bị chia thành 5 và chữ số hàng chục 5 thành 0 nên được thương là 980 và số dư là 4. Hãy tìm số bị chia đúng.
Trả lời: Số bị chia đúng là 24054.

Giải:
Số bị chia khi viết nhầm là: 980 x 25 + 4 = 24504
Số bị chia đúng: 24054

Câu 2:
Cho biết ngày 20 tháng 3 năm 2015 là thứ sáu. Hỏi ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày bao nhiêu?
Trả lời: Ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày 27

Giải:
Năm 2016 là năm nhuận nên từ ngày 20/3/2015 đến ngày 20/3/2016 có 366 ngày
Ta có: 366 : 7 = 52 (dư 2)
Suy ra: Ngày 20/3/2016 là ngày Chủ nhật
Suy ra: Ngày Chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày: 20 + 7 = 27

Câu 10:
Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là 425,6 cm2. Trên chiều dài AB lấy một điểm M. Tính tổng diện tích hai hình tam giác AMD và hình tam giác MBC.
Trả lời: Tổng diện tích hình tam giác AMD và hình tam giác MBC là 212,8 cm2
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:


Ta có:
Diện tích của tam giác AMD là: AD x AM : 2
Diện tích của tam giác MBC là: BC x MB : 2
Tổng diện tích hai tam giác AMD và MBC là: AD x AM : 2 + BC x MB : 2
Vì: AD = BC. Suy ra: Tổng diện tích hai tam giác AMD và MBC là: AD x AM : 2 + AD x MB : 2 = (AM + MB) x AD: 2 = AB x AD: 2 = 425,6 : 2 = 212,8 (cm2)

Câu 5:
Cho hình thang ABCD có số đo cạnh đáy nhỏ AB bằng 10,8cm và cạnh đáy lớn DC bằng 27cm. Nối A với C. Tính diện tích hình tam giác ADC, biết diện tích hình tam giác ABC là 54 cm2.
Trả lời: Diện tích tam giác ADC là 135 cm2

Giải:


Chiều cao của tam giác ABC là: 54 x 2 : 10,8 = 10 (cm)
Diện tích của tam giác ADC là: 27 x 10 : 2 = 135 (cm2)

Câu 1:
Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số lớn hơn số trừ là 135. Hãy tìm số trừ.
Trả lời: Số trừ là 432

Giải:
Gọi a là số bị trừ, b là số trừ
Theo bài ra ta có:
a + b + a - b = 1998
2a = 1998
a = 1998 : 2
a = 999
Theo bài ra ta cũng có:
a - b = b + 135
2b = a - 135
2b = 999 - 135
2b = 864
b = 864 : 2
b = 432

Câu 8:
Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 3?
Trả lời: Có tất cả 15 số tự nhiên

Giải:
Ta có:
3 = 3 + 0 + 0 + 0 + 0
3 = 2 + 1 + 0 + 0 + 0
3 = 1 + 1 + 1 + 0 + 0
Nếu chữ số hàng chục nghìn là 3, ta có 1 số duy nhất là: 30000
Nếu chữ số hàng chục nghìn là 2, ta có 4 số là: 21000, 20100, 20010, 20001
Nếu chữ số hàng chục nghìn là 1, ta có 10 số là: 12000, 10200, 10020, 10002, 11100, 11010, 11001, 10110, 10101, 10011
Số số tự nhiên có 5 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 3 là: 1 + 4 + 10 = 15 (số)

Câu 10:
Hãy cho biết, nếu giảm chiều rộng một hình chữ nhật đi 37,5% thì phải tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi?
Trả lời: Phải tăng chiều dài thêm 60 %.

Giải:
Chiều dài sau khi giảm đi 37,5% là: 100 - 37,5 = 62,5 (%)
Nếu diện tích không thay đổi thì chiều rộng là: 100 : 62,5 x 100 = 160 (%)
Chiều rộng cần tăng thêm là: 160 - 100 = 60 (%)

Câu 9:
Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 56 tuổi. Biết tuổi anh hiện nay gấp đôi tuổi em lúc người anh bằng tuổi em hiện nay. Tính tuổi em hiện nay.
Trả lời: Tuổi em hiện nay 24 tuổi

Giải:
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Tuổi em trước đây: !------!------!
Tuổi anh trước đây: !------!------!------!
Tuổi em hiện nay: ..!------!------!------!
Tuổi anh hiện nay: ..!------!------!------!------!
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi em hiện nay là: 56 : 7 x 3 = 24 (tuổi)

Câu 2:
Hiệu hai số tự nhiên là một số chẵn lớn nhất có 4 chữ số giống nhau, biết số lớn gấp 9 lần số bé. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là 1111

Giải:
Hiệu hai số là: 8888
Hiệu số phần bằng nhau là: 9 - 1 = 8 (phần)
Số bé là: 8888 : 8 x 1 = 1111

Câu 1:
Lúc 7 giờ 30 phút sáng, một người đi xe đạp bắt đầu từ A và đi trong 1 giờ 30 phút thì đến B. Vậy người đó đến B lúc 9 giờ

Giải:
Ta có: 7 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 9 giờ

Câu 3:
Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 600 , chiều cao là 10cm, chiều dài hơn chiều rộng là 6cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
Trả lời: Thể tích hình chữ nhật đó là 2160 cm3

Giải:
Chu vi đáy là: 600 : 10 = 60 (cm)
Tổng chiều dài và chiều rộng là: 60 : 2 = 30 (cm)
Chiều dài là: (30 + 6) : 2 = 18 (cm)
Chiều rộng là: 18 - 6 = 12 (cm)
Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 18 x 12 x 10 = 2160 (cm3)

Câu 3:
Một người thợ làm từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 15 phút được một sản phẩm. Vậy người đó làm 5 sản phẩm như thế hết 3,75 giờ (biết thời gian làm mỗi sản phẩm là như nhau)
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:
Ta có: 8 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 45 phút
Người đó làm 5 sản phẩm như thế cần số thời gian là: 45 x 5 = 225 (phút)
Đổi: 225 phút = 3,75 giờ

Câu 6:
Một ôtô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ 30 phút, dừng nghỉ dọc đường mất 30 phút và đến tỉnh B lúc 11 giờ. Vận tốc của ôtô là 45km/giờ. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là 180 km.

Giải:
Tổng thời gian xe chạy là: 11 giờ 00 phút - 6 giờ 30 phút - 30 phút = 4 giờ
Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là: 45 x 4 = 180 (km)

Câu 4:
Số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là 100080

Giải:
Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0
Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
Vì là số nhỏ nhất có 6 chữ số nên số đó là: 100080

Câu 4:
Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.
Trả lời: Số đó là 18

Giải:
Gọi số đó là ab, khi thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới là a0b  
Theo bài ra ta có: a0b = 6ab
Phân tích theo cấu tạo số ta được:
100a + b = 60a + 6b
40a = 5b
8a = b
Suy ra: a =1 và b = 8
Số đó là: 18

Câu 4:
Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số của số đó.
Trả lời: Số đó là 396.

Giải:
Gọi số phải tìm là abc (a ≠ b ≠ c)
Theo bài ra ta có:
abc = ab + ac + ba + bc + ca +cb
100a + 10b + c = 10a + b + 10a + c + 10b + a + 10b + c + 10 c + a + 10c + b
100a + 10b + c = 22a + 22b + 22c
78a - 12b = 21c
26a - 4b = 7c
Vì: 26a chẵn, 4b chẵn, suy ra: c là số chẵn
Nếu: c = 0, ta có: 26a - 4b = 0 (loại)
Nếu: c = 2, ta có: 26a - 4b = 14. Suy ra: a = 1, b = 3. Suy ra: abc = 132
Nếu: c = 4, ta có: 26a - 4b = 28. Suy ra: a = 2, b = 6. Suy ra: abc = 264
Nếu: c = 6, ta có: 26a - 4b = 42. Suy ra: a = 3, b = 9. Suy ra: abc = 396
Nếu: c = 8, ta có: 26a - 4b = 56 (loại)
Vì là số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau nên số phải tìm là: 396

Câu 1:
Tính trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên.
Trả lời: Trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên là 22.

Giải:
Số lẻ thứ 22 là: 1 + (22 - 1) x 2 = 43
Trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên là: (43 + 1) : 2 = 22

Câu 7:
Trung bình cộng của hai số là 87,25. Biết số bé gấp hai lần hiệu hai số. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là 104,7
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Giải:
Tổng hai số là: 87,25 x 2 = 174,5
Vì số bé gấp hai lần hiệu hai số. Suy ra: Số lớn 3 phần, số bé 2 phần, hiệu 1 phần
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
Số lớn là: 174,5 : 5 x 3 = 104,7

Đề và đáp án ôn thi vòng 17 (vòng tỉnh) Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 NH 2016 - 2017 đã được đăng riêng tại đây. Để người đọc khỏi mất thời gian tìm kiếm, mình xin trích đăng lại.

doraemonnobinobita

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Bạn ơi cho mik đề thi violympic lớp 5 năm học 2016-2017 vào gmail locvabao@gmail.com Very Happy Very Happy

giamthi

avatar
Admin
Admin

@doraemonnobinobita đã viết:Bạn ơi cho mik đề thi violympic lớp 5 năm học 2016-2017 vào gmail locvabao@gmail.com Very Happy  Very Happy
Chỉ việc bấm vào đường liên kết để tải về mà bạn cũng sợ mất công thì ... đến Tết Công Gô may ra có người gửi dữ liệu vào hộp thư điện tử cho bạn Rolling Eyes

thaithuyen

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Đề Toán lớp 5 cấp huyện ai có của năm 2017 cho mình xin với mình chân thành cảm ơn và hậu tạ ạ Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

ngoccam

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Theo như thầy thaodo, mình đã cho con mình luyện từ vòng 10 đến vòng 19, bé rất thích thú và say mê luyện nhưng thật sự có nhiều bài khó quá ! Mình biết thao do bận rất nhiều việc nhưng thầy thaodo cố gắng tranh thủ giúp mình có được đáp án và bài giải ở vòng 18 và 19 cũng như các vòng trước với ! Mình vô cùng biết ơn thầy thao do - thần tượng của gia đình mình ! Chúc thầy thaodo luôn luôn thành công trong sự nghiệp và có thật nhiều sức khỏe ! Chân thành cảm ơn !

huonghuong7265

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thầy thaodo ơi có vòng 15 rồi thầy đăng cách giải giúp mọi người với.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

@ngoccam đã viết:Theo như thầy thaodo, mình đã cho con mình luyện từ vòng 10 đến vòng 19, bé rất thích thú và say mê luyện nhưng thật sự có nhiều bài khó quá ! Mình biết thao do bận rất nhiều việc nhưng thầy thaodo cố gắng tranh thủ giúp mình có được đáp án và bài giải ở vòng 18 và 19 cũng như các vòng trước với ! Mình vô cùng biết ơn thầy thao do - thần tượng của gia đình mình ! Chúc thầy thaodo luôn luôn thành công trong sự nghiệp và có thật nhiều sức khỏe ! Chân thành cảm ơn !
Vòng 17 ôn thi lớp 4 mình mới đánh máy xong lời giải và đăng lên hôm qua (03/03/2017). Sau khi "giải quyết xong" vòng 15 và 16 (vòng huyện) năm nay, mình sẽ quay lại làm vòng 17 ôn thi lớp 5. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 19 thi Toán tiếng Việt lớp 5 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây về cho bé luyện. Trong quá trình luyện, nếu gặp câu khó, bé không giải được, bạn cứ đăng lên diễn đàn, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng giúp bé.

Tái bút: Nếu bé làm hết vòng 19 rồi thì bạn có thể cho bé luyện thêm vòng 1, 2, 3 lớp 6. Bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 3 thi Toán tiếng Việt lớp 6 năm học 2015 - 2016 tại đây. Nếu gặp câu không phải chương trình tiểu học thì bạn cứ cho bé bỏ qua. Bảo đảm luyện hết đến đây thì bé sẽ thi đậu vòng tỉnh.  flower


@huonghuong7265 đã viết:Thầy thaodo ơi có vòng 15 rồi thầy đăng cách giải giúp mọi người với.

Khu vực của mình thuộc bảng A, các bé sẽ thi Toán tiếng Việt vào ngày 06/3/2017 nhưng hôm nay (04/3) các bé phải thi IOE vòng tỉnh nên hôm qua mình phải giúp các bé luyện thi để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi này. Sáng nay mình còn phải đưa sĩ tử đi thi nên khả năng sớm nhất là đến tối nay thì mình mới có thể làm xong đáp án cho vòng 15 được. Mong các bạn hết sức thông cảm. Sad  

hangni

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Luyện thi các vòng trên bảo việt cũng như trên Violympic nhưng đề vòng huyện vừa rồi cho thấy rằng tỉ lệ bài toán mới ra chưa có trong hai chương trình này là nhiều hơn 10 câu mới... vậy làm sao để bé thi được điểm cao nếu chỉ luyện như thế?????

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 15 (vòng huyện) thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn


0,05 : 0,01 = 0,2 : 0,040,05 : 10 = 5 : 1000
0,005 x 100 = 0,02 : 0,040,2 : 4 = 50 : 1000
0,5 : 0,01 = 0,2 : 0,0048% của 800 = 16% của 400
8% của số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau = 16% của 49314% của 500 = 28% của 250
15% của 400 = 16% của 37515% của 480 = 32% của 225
19% của 400 = 38% của 200Số a, biết 11% của a là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau = Số nhỏ nhất có 3 chữ số
Số a, biết 50% của a là 51 = Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau 

Bài thi số 2: Đập dế

Cho 6 chữ số: 1, 2, 3, 5, 7, 9. Tổng của tất cả các số có 5 chữ số khác nhau mà mỗi số đều chia hết cho 5, lập được từ các chữ số trên là … Đáp án: 5866680


Giải:
Vì mỗi số đều chia hết cho 5. Suy ra: Tất cả các số này đều có chữ số tận cùng là: 5
Vì là số có 5 chữ số khác nhau nên ta có:
1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (chữ số 5)
5 cách chọn chữ số hàng chục nghìn (loại chữ số 5)
4 cách chọn chữ số hàng nghìn (loại chữ số 5 và chữ số hàng chục nghìn)
3 cách chọn chữ số hàng trăm (loại chữ số 5, chữ số hàng chục nghìn và chữ số hàng nghìn)
2 cách chọn chữ số hàng chục (loại chữ số 5, chữ số hàng chục nghìn, chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm)
Theo quy tắc nhân, ta có: Số số có 5 chữ số khác nhau mà mỗi số đều chia hết cho 5, lập được từ các chữ số trên là: 1 x 5 x 4 x 3 x 2 = 120 (số)
Suy ra:
Mỗi chữ số 1, 2, 3, 7, 9 xuất hiện số lần là: 120 : 5 = 24 (lần)
Riêng chữ số 5 xuất hiện 120 lần
Suy ra: Tổng là:
(1 + 2 + 3 + 7 + 9) x 24 x 10000 + (1 + 2 + 3 + 7 + 9) x 24 x 1000 + (1 + 2 + 3 + 7 + 9) x 24 x 100 + (1 + 2 + 3 + 7 + 9) x 24 x 10 + 5 x 120
= 22 x 24 x (10000 + 1000 + 100 + 10) + 5 x 120
= 22 x 24 x 11110 + 5 x 120
= 5866080 + 600
= 5866680

Cho tam giác ABC. E là một điểm nằm trên cạnh BC sao cho BE = 1/2 EC. Nối AE, I là một điểm nằm trên cạnh AE sao cho AI = 2/3 AE. Nối và kéo dài BI, cắt cạnh AC tại D. Biết diện tích tam giác AID là 16cm2. Diện tích tam giác ABC là … Đáp án: 90cm2


Giải:


Theo bài ra ta có: BE = 1/2 EC. Suy ra: BE = 1/3 BC
Suy ra:
SABE = 1/3 SABC
SAEC = 2/3 SABC
Theo bài ra ta cũng có: EC = 2/3 BC
Suy ra: SABI = 2/3 SABE
Suy ra:
SABI = (2/3 x 1/3) SABC = 2/9 SABC      
SBIE = 1/2 SABI = 1/9 SABC
Ta lại có: SCIE = 2 SBIE
Suy ra: SCIE = 2/9 SABC
Ta có: SBIC = SBIE + SCIE = 1/9 SABC + 2/9 SABC = 3/9 SABC
Hai tam giác ABI và BIC có BI chung nên 2 đường cao tỉ lệ với 2 diện tích và bằng: (2/9) : (3/9) = 2/3. Do 2 đường cao này cũng là 2 đường cao của 2 tam giác AID và CID có chung ID nên ta có: SAID : SCID = 2/3
Suy ra: SCID = 16 : 2/3 = 24 (cm2)
Suy ra: SAIC = SAID + SCID = 16 + 24 = 40 (cm2)
Vì: SAIC = 2/3 SAEC, suy ra: SAEC = 3/2 SAIC = 3/2 x 40 = 60 (cm2)
Vì: SAEC = 2/3 SABC, suy ra: SABC = 3/2 SAIC = 3/2 x 60 = 90 (cm2)

Cho nửa hình tròn H (hình bên). Diện tích hình H là ... Đáp án: 25,12cm2


Giải:
Bán kính hình tròn là: 8 : 2 = 4 (cm)
Diện tích hình tròn là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)
Diện tích hình H là: 50,24 : 2 = 25,12 (cm2)

Chọn số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm: 12kg34g = ...kg. Đáp án: 12,034


Chữ số 5 trong số thập phân 2,357 có giá trị là ... Đáp án: 5/100


Để đánh số trang của một cuốn sách, bắt đầu từ trang 1, người ta phải dùng tất cả 396 chữ số. Vậy cuốn sách đó có số trang là ... Đáp án: 168 trang


Giải:
Từ trang 1 đến trang 99 cần dùng 189 chữ số
Số chữ số còn lại là: 396 - 189 = 207 (chữ số)
Số trang tương ứng với 207 chữ số là: 207 : 3 = 69 (trang)
Số trang của cuốn sách là: 99 + 69 = 168 (trang)

Khoảng thời gian từ lúc 6 giờ 20 phút đến 8 giờ kém 20 phút là ... Đáp án: 80 phút


Mẹ sinh con lúc mẹ 24 tuổi. 4 năm nữa tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Vậy tuổi con hiện nay là ... Đáp án: 12 tuổi


Giải:
Vì: Mẹ sinh con lúc mẹ 24 tuổi, suy ra: Mẹ hơn con 24 tuổi
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)
Tuổi con sau 4 năm nữa là: 24 : 3 x 2 = 16 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là: 16 - 4 = 12 (tuổi)

Một giá sách có hai ngăn, chứa tất cả 120 cuốn sách. Nếu chuyển 12 cuốn sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số cuốn sách ở ngăn dưới bằng 5/3 số sách ở ngăn trên. Vậy số cuốn sách ở ngăn dưới là … Đáp án: 63 cuốn sách


Giải:
Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)
Số cuốn sách ngăn dưới có sau khi chuyển 12 cuốn sách từ ngăn trên xuống là: 120 : 8 x 5 = 75 (cuốn)
Số cuốn sách ngăn dưới có lúc đầu là: 75 - 12 = 63 (cuốn)

Phân số nào trong các phân số dưới đây lớn hơn 1? Đáp án: 3/2


Số thập phân 0,36 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là ... Đáp án: 36%


Tìm một phân số, biết nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu thì ta được phân số mới bằng 1. Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm vào mẫu số 5 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1/3. Đáp án: 6/13


Giải:
Gọi tử số là a, mẫu số là b
Theo bài ra ta có:
(a + 7)/b = 1. Suy ra: b = a + 7 (1)
a/(b + 5) = 1/3. Suy ra: 3a = b + 5 (2)
Thế (1) vào (2), ta được:
3a = a + 7 + 5
2a = 12
a = 12 : 2
a = 6
Suy ra: b = 6 + 7 = 13
Phân số cần tìm là: 6/13

Trung bình cộng của 4 số là 35. Biết tổng của 3 trong 4 số đó là 113. Tìm số còn lại. Đáp án: 27


Giải:
Tổng của 4 số là: 35 x 4 = 140
Số còn lại là: 140 - 113 = 27

Bài thi số 3: Web tự luận

Câu 1:
Tìm x, biết:
2,15 x x = 7,31
Trả lời: x= 3,4
(Nhập số thập phân dưới dạng thu gọn nhất)

Câu 2:
Một miếng bìa hình thang có đáy lớn là 9cm, đáy bé là 3cm, chiều cao là 5cm. Diện tích miếng bìa đó là 30 cm2.

Giải:
Diện tích miếng bìa là: (9 + 3) x 5 : 2 = 30 cm2

Câu 3:
Điền số thích hợp vào chỗ trống
3 giờ 15 phút = 3,25 giờ
(Nhập số thập phân dưới dạng thu gọn nhất)

Câu 4:
Đội bóng của một trường học đã thi đấu 15 trận, thắng 9 trận. Vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là 60 %.

Giải:
Tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là: 9 : 15 x 100 = 60 (%)

Câu 5:
Tìm một số tự nhiên ở giữa số 70 và 80 biết rằng số đó vừa có thể viết được dưới dạng tổng của hai số tự nhiên liên tiếp, vừa viết được dưới dạng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.
Trả lời: Số phải tìm là 75.

Giải:
Tổng 2 số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ, tổng 3 số thự nhiên liên tiếp chia hết cho 3
Vì: Số đó ở giữa số 70 và 80, suy ra: Số đó là 75

Câu 6:
Từ 1 đến 2017 có tất cả 1610 chữ số 1.

Giải:
* Xét dãy số từ 1 đến 1999, ta có:
Chữ số 1 ở hàng đơn vị là: (1991 - 1) : 10 + 1 = 200 (số)
Chữ số 1 ở hàng chục là: [(1910 - 10) : 100 + 1] x 10 = 200 (số)
Chữ số 1 ở hàng trăm là: [(1100 - 100) : 1000 + 1] x 100 = 200 (số)
Chữ số 1 ở hàng nghìn là: 1999 - 1000 + 1 = 1000 (số)
* Xét dãy số từ 2000 đến 2017, ta có 10 chữ số 1 nữa
Vậy: Từ 1 đến 2017 có số chữ số 1 là: 200 + 200 + 200 + 1000 + 10 = 1610 (chữ số)

Câu 7:
Trong một thị trấn, 60% số hộ gia đình ở đó có trẻ nhỏ, 20% số hộ gia đình có người già và 30% số hộ gia đình không có cả trẻ nhỏ và người già. Vậy tỉ số phần trăm số hộ gia đình trong thị trấn đó có cả người già và trẻ nhỏ là 10 %.

Giải:
Tỉ số phần trăm số hộ gia đình có trẻ nhỏ và số hộ gia đình có người già là: 60 + 20 = 80 (%)
Tỉ số phần trăm số hộ gia đình có trẻ nhỏ, số hộ gia đình có người già, số hộ gia đình có cả trẻ nhỏ và người già là: 100 - 30 = 70 (%)
Tỉ số phần trăm số hộ gia đình có cả trẻ nhỏ và người già là: 80 - 70 = 10 (%)

Câu 8:
Cho bốn số có trung bình cộng là 32. Nếu số thứ nhất cộng với 3, số thứ hai trừ đi 3, số thứ ba chia cho 3, số thứ tư nhân với 3 thì được bốn số bằng nhau. Tìm số nhỏ nhất trong các số đã cho.
Trả lời: Số phải tìm là 8

Giải:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, số thứ ba là c, số thứ tư là d
Theo bài ra ta có: a + 3 = b - 3 = c : 3 = d x 3
Suy ra:
a = d x 3 - 3 (1)
b = d x 3 + 3 (2)
c = d x 9 (3)
Theo bài ra ta cũng có:
a + b + c + d = 32 x 4
a + b + c + d = 128 (4)
Thế (1) , (2), (3) vào (4), ta được:
d x 3 - 3 + d x 3 + 3 + d x 9 + d = 128
d x 16 = 128
d = 128 : 16
d = 8

Câu 9:
Tìm một số có hai chữ số biết nếu viết thêm hai chữ số vào bên phải số đó thì được một số mới hơn số đó 1997 đơn vị.
Trả lời: Số đó là 20

Giải:
Gọi số phải tìm là ab thì số mới là abcd
Theo bài ra ta có: abcd - ab = 1997
Phân tích theo cấu tạo số ta được:
100 x ab + cd - ab = 1997
99 x ab + cd = 1997
Suy ra: ab là thương, còn cd là số dư trong phép chia 1997 cho 99
Ta có: 1997 : 99 = 20 (dư 17)
Suy ra: ab = 20

Câu 10:
Cho hai hình vuông có hiệu hai chu vi là 80cm, hiệu hai diện tích là 2240 . Độ dài cạnh của hình vuông lớn là 66 cm.

Giải:

Vì hai hình vuông có hiệu hai chu vi là 80cm. Suy ra: Cạnh hình vuông lớn hơn cạnh hình vuông nhỏ là: 80 : 4 = 20 (cm)
Diện tích hình vuông màu xanh là: 20 x 20 = 400 (cm2)
Vì hiệu diện tích hai hình vuông là 2240 cm2. Suy ra: Diện tích 2 hình vuông màu vàng là: 2240 - 400 = 1840 (cm2)
Diện tích 1 hình vuông màu vàng là: 1840 : 2 = 920 (cm2)
Cạnh hình vuông nhỏ là: 920 : 20 = 46 (cm)
Cạnh hình vuông lớn là: 46 + 20 = 66 (cm)

huonghuong7265

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Cám ơn thầy thaodo Very Happy Very Happy

giamthi

avatar
Admin
Admin

@huonghuong7265 đã viết:Cám ơn thầy thaodo Very Happy Very Happy
Lần sau nhớ cám ơn bằng cách nhấp chuột vào nút "+1" để tăng điểm uy tín cho thaodo bạn nhé.

panda292006

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thanks thaodo Very Happy Razz Smile

Mình có con học tiểu học, thứ ba tuần sau thi rồi. Con bị các cô giáo gây áp lực, khi thi bắt buộc phải được 300 điểm, khổ con lắm! Con phải học thêm từ 6:30 đến 9:30 rồi một huyện bài tập về nhà. Thời nay khác xưa rồi thaodo ạ!!

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

@panda292006 đã viết:Thanks thaodo Very Happy Razz Smile

Mình có con học tiểu học, thứ ba tuần sau thi rồi. Con bị các cô giáo gây áp lực, khi thi bắt buộc phải được 300 điểm, khổ con lắm! Con phải học thêm từ 6:30 đến 9:30 rồi một huyện bài tập về nhà. Thời nay khác xưa rồi thaodo ạ!!
Người mong muốn được 300 điểm đầu tiên phải là các bé, sau mới đến giáo viên và phụ huynh. Mong muốn là một chuyện còn đạt được hay không lại là chuyện khác. Nếu giáo viên đi thi, cũng chẳng ai dám khẳng định là mình sẽ không sơ suất nên chắc chẳng có thầy cô nào bắt buộc các bé phải được 300 điểm đâu. Có thể trước khi đi thi cô giáo nói đùa là: "Bạn nào mà không được 300 thì đừng quay về lớp nữa nhe!" nhưng bé lại tưởng là cô nói thật.

Tuy nhiên, bạn cũng nên bấm vào nút play bên dưới để nghe đôi dòng tâm sự của các bé, cũng coi như là thư giãn một chút vậy.

ngoccam

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Ai giúp mình giải bài này với:
Cho bốn số tự nhiên có tổng là 489 được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Bạn Nam viết nhiều lần từng nhóm bốn số đó liên tiếp thành một dãy số. Tính tổng của 2017 số hạng đầu tiên của dãy số đó, biết rằng số hạng thứ chín của dãy số này là 125.

muctim

avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

@ngoccam đã viết:Ai giúp mình giải bài này với:
Cho bốn số tự nhiên có tổng là 489 được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Bạn Nam viết nhiều lần từng nhóm bốn số đó liên tiếp thành một dãy số. Tính tổng của 2017 số hạng đầu tiên của dãy số đó, biết rằng số hạng thứ chín của dãy số này là 125.

Giải:

Gọi bốn số tự nhiên đó là: a, b, c, d.
Dãy số bạn Nam viết là: abcd abcd abcd …
2017 số đầu tiên của dãy số có số nhóm là: 2017 : 4 = 504 (dư 1).
Vì số hạng thứ chín của dãy số là 125 nên ta có tổng của 2017 số hạng đầu tiên của dãy số đó là: 489 x 504 + 125 = 246581.

ngoccam

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Ai giúp mình giải bài này với?
Cho 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x A = 252y0640
Tìm y, biết A là một số tự nhiên.

ngoccam

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thầy thaodo ơi, em không tải vòng 1 đến vòng 19 NH 2015-2016 được ạ!

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

@ngoccam đã viết:Ai giúp mình giải bài này với?
Cho 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x A = 252y0640
Tìm y, biết A là một số tự nhiên.

Giải:

Ta có: 18 x 19 x 20 x 21 x 22 = 3160080
Ta lại có: 25 : 3 = 8 (dư 1)
Suy ra: A = 8
Suy ra: 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x A = 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x 8 = 25280640
Suy ra: y = 8


@ngoccam đã viết:Thầy thaodo ơi, em không tải vòng 1 đến vòng 19 NH 2015-2016 được ạ!
Bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 19 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

ngtrng432006

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
like

ngoccam

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Cháu nhà em thi chiều nay đạt kết quả không tuyệt đối (260 điểm) nhưng em rất vui và biết ơn những gì thầy thaodo đã giúp đỡ. Một lần nữa, gia đình em chân thành cảm ơn thầy! Gia đình em cũng như các thầy cô, các phụ huynh trong diễn đàn luôn luôn cần sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của thầy! Chúc thầy thành công, sức khỏe và hạnh phúc!

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog