Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 5 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 6 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 7 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ:

1- Đề và đáp án vòng 8 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

2- Đề và đáp án vòng 9 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ:

1- Đề và đáp án vòng 10 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

2- Đề và đáp án vòng 11 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 12 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Đi tìm kho báu

Cho 4 chữ số: 2; 3; 4; 5. Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2 từ 4 số đã cho? Đáp án: 12 số

Cho 4 chữ số: 5; 9; 4; 0. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 được viết từ 4 chữ số trên là:… Đáp án: 950

Cho B = 35 x 47 x 91 x 77 x 83. Chữ số tận cùng của B là:… Đáp án: 5

Cho các biểu thức: E = 1563 + 3573; G = 2015 + 2016; H = 3265 + 3239; K = 1945 + 1890. Biểu thức có giá trị chia hết cho 5 là:… Đáp án: K

Cho các biểu thức sau: E = 3568 + 1791; G = 5878 + 679; H = 105 + 1953; K = 691 + 7352. Biểu thức có giá trị chia hết cho 2 là:… Đáp án: H

Cho M = 125 x 23 x 47 + 48 x 79 x 120. Số dư của phép chia M cho 5 là:… Đáp án: 0

Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 2? Đáp án: 45 số

Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 5? Đáp án: 180 số

Có tất cả bao nhiêu số lẻ có hai chữ số chia hết cho 5? Đáp án: 9 số

Số học sinh của lớp 4A nhiều hơn 30 nhưng ít hơn 45 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh? Biết rằng số học sinh của lớp 4A xếp thành 2 hàng hoặc 5 hàng đều vừa đủ. Đáp án: 40 học sinh

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 5 là:… Đáp án: 98760

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và tổng các chữ số của số đó bằng 32 là… Đáp án: 99950

Số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 2 và 5 là:… Đáp án: 1000

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2  là:… Đáp án: 1025

Tất cả các số chia hết cho 2 trong các số 2016; 927; 1528; 65 là:… Đáp án: 2016 và 1528

Tìm chữ số a, sao cho: 754a chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. Đáp án: a =5

Tìm chữ số y, sao cho: 1456y chia hết cho 2. Đáp án: y = 0; 2; 4; 6; 8

Tìm số tự nhiên x, biết x chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 và 2010 < x < 2016. Đáp án: x = 2012; 2014

Tìm số tự nhiên x chia hết cho 2 và 5, thỏa mãn: 100 < x < 140. Đáp án: x = 110; 120; 130

Tìm số tự nhiên x chia hết cho 5, biết: 988 < x < 140. Đáp án: x = 990

Tìm tất cả các chữ số a, sao cho: 358a chia hết cho 5. Đáp án: a  = 0; 5

Tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên có chữ số tận cùng là chữ số nào? Đáp án: 5

Trong các số 1945; 2505; 1721; 2010, số không chia hết cho 5 là:… Đáp án: 1721

Trong các số 1980; 725; 9682; 2016; 2015, các số chia hết cho 2 và 5 là:… Đáp án: 1980

Trong các số 2171; 4620; 5838; 7953; 1726, các số không chia hết cho 2 là:… Đáp án: 2171; 7953

Trong các số 9115; 9286; 543; 116, số chia hết cho 5 là:… Đáp án: 9115

Trung bình cộng của hai số là 5694. Số thứ nhất là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5. Số thứ hai là:… Đáp án: 1518

Trung bình cộng của số bé nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2 và số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2 và 5 là:… Đáp án: 5507

Với 3 chữ số: 5; 3; 0, hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5. Đáp án: 530; 350; 305

Bài 2: Sắp xếp


Số dư của phép chia 12016 cho 2=0Số dư của phép chia 47586 cho 5 =16312:(789x4)=2Thương của phép chia số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau cho 823=12
5110:365=14350x4:50=28459:11+641:11=10010476:97=108
375x48:125=14410057-9849=20827125:125=217Thương của 62109 và 201=309
225x113:25=10175792-4758=1034Giá trị của biểu thức 2016-53430:a khi a=195(=1742)2587-(4683:21-200)=2564
Giá trị của biểu thức a: 458+1723 khi a=463496 (=2735)32x7x25=56004956+1053=6009153x78=11934
385+129x105=13930(8692-7954)x27=1992648x5x125=30000Tích của 146 và 403 =58838
69620-51212:236=69403

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 8:
Cho A=459x. Tìm chữ số x để A chia cho 2 hoặc 5 thì đều có dư và số dư trong hai phép chia đó bằng nhau.
 Trả lời: x = 1

Câu 1:
Cho các số: 12587; 9765; 10236; 6824; 9986; 678. Số lớn nhất chia hết cho 2 trong các số trên là: 10236

Câu 7:
Cho E=146x321x17. Số dư của phép chia E cho 5 là: 2

Câu 7:
Cho M = 1756 + 2015 + 1940 + 7651. Số dư của phép chia M cho 5 là: 2

Câu 10:
Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia cho 5 dư 1?
Trả lời: Có 180 số

Câu 6:
Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà các chữ số của số đó đều là chữ số chẵn là: 24680 (Ghi chú: Đề cho thiếu cụm từ khác nhau nhưng đáp án của chương trình không phải là 22220 mà là 24680).

Câu 6:
Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà các chữ số của số đó đều là chữ số lẻ là: 13795 (Ghi chú: Đề cho thiếu cụm từ khác nhau nhưng đáp án của chương trình không phải là 11115 mà là 13795).

Câu 4:
Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là: 5

Câu 2:
Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là: 0

Câu 2:
Số dư trong phép chia 15989 cho 5 là: 4

Câu 3:
Số dư trong phép chia 38972 cho 5 là: 2

Câu 2:
Tìm chữ số a sao cho 45a chia hết cho 2 và 45a < 452
 Trả lời: a = 0

Câu 4:
Tìm chữ số b sao cho 201b chia hết cho 5 và 2010< 201b <2016
 Trả lời: b = 5

Câu 5:
Tìm chữ số x, sao cho: 178x chia hết cho 2 và chia 5 dư 3.
 Trả lời: x = 8

Câu 3:
Tìm chữ số y, sao cho 1495y là số lớn nhất chia hết cho 2.
 Trả lời: y = 8

Câu 5:
Tìm chữ số y, sao cho: 2756y không chia hết cho 2, và chia 5 dư 4.
Trả lời: y = 9

Câu 5:
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 mà tích các chữ số bằng 35.
Trả lời: Số viết được là 175

Câu 1:
Tìm số tự nhiên x chia hết cho 2 sao cho: 1486<x<1490
Trả lời: x=1488

Câu 7:
Tìm x, biết x :5=1458 (dư 4)
Trả lời: x = 7294

Câu 9:
Tổng của 10 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 2015 chia cho 5 thì được số dư là: 0

Câu 10:
Tổng của tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 2 là: 2475

Câu 9:
Tổng của tất cả các số có 3 chữ số chia 5 dư 3 là 99090

Câu 2:
Trong các số 8960, 2735, 9248, 15679. Số chia hết cho 2 và 5 là: 8960

Câu 10:
Viết số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau chia hết cho 2 mà tổng các chữ số bằng 28.
 Trả lời: Số viết được là: 4798

Câu 9:
Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà tích các chữ số bằng 30.
Trả lời: Số viết được là: 3215

Câu 8:
Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà tổng các chữ số bằng 25.
Trả lời: Số viết được là: 9643210

Câu 8:
Với 4 chữ số 0; 1; 2; 5,viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5?
 Trả lời: Viết được 10 số

Câu 6:
Với 4 chữ số 0; 1; 9; 5, hãy viết số lớn nhất có đủ cả 4 chữ số trên và chia hết cho 5.
 Trả lời: Số viết được là: 9510

Câu 5:
Với 4 chữ số 0; 2; 4; 7, hãy viết số bé nhất có đủ cả 4 chữ số đã cho và chia hết cho 2.
 Trả lời: Số viết được là: 2074

Câu 9:
Với 5 chữ số 0; 2; 4; 5; 6, viết được tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
Trả lời: Viết được 24 số
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 13 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau16x6=30144:31454=14742:273
54x253=8950+471281x500=324x125
81+2710=2791324x125=81x500
124x479-479x23-479=238x201+62181x4=972-248
216=8128-7912238x201+62=124x479-479x23-479
283x192=54336347=66971:193
382x67+382x32+382=37205+995526-217=Thương của phép chia 26265 cho 85
694x2=3779-2391873-152-462=19166:37:2
972-248=181x41218km2:3=9744km2:24
2791=81+27102829+7812=7806+2835
3779-2391=694x266971:193=347
7806+2835=2829+78128128-7912=216
8950+4712=54x2539744km2:24=1218km2:3
10000-717=Tổng của 312 và 897114742:273=54
19166:37:2=873-152-46230144:314=16x6
37205+995=382x67+382x32+38254336=283x192
Hiệu của 929 và 167=Tích của 6 và 127Tích của 6 và 127=Hiệu của 929 và 167
Số dư của phép chia 28193 cho 9=Thương của phép chia 125 cho 25Thương của phép chia 125 cho 25=Số dư của phép chia 28193 cho 9
Thương của phép chia 26265 cho 85=526-217Tổng của 312 và 8971=10000-717

Bài 2: Đi tìm kho báu

5km2 = …m2. Số cần điền vào chỗ trống là:… Đáp án: 5000000

17000045km2 = …km2 …m2. Hai số cần điền vào chỗ trống theo thứ tự lần lượt là:… Đáp án: 1745

Cho A = 3 x 13 x 23 x … x 93; B = 2 x 12 x 22 x … x 92. Hỏi A - B chia hết cho số nào trong các số sau? Đáp án: 5

Cho E = 15469 + 4375 + 2015 + 2009 + 3538. Số dư của phép chia E cho 9 là ... Đáp án: 1

Chu vi của hình bình hành có độ dài 2 cạnh kề lần lượt là 8dm và 6dm5cm là …dm. Đáp án: 29

Diện tích hình bình hành có độ dài đáy bằng 2dm5cm, chiều cao bằng 12cm là …cm2. Đáp án: 300

Diện tích hình bình hành có độ dài đáy bằng 8cm, chiều cao bằng 5cm là …cm2. Đáp án: 40

Diện tích hình bình hành có độ dài đáy bằng 25cm, chiều cao bằng 2dm là …dm2. Đáp án: 5

Hình bình hành có:… Đáp án: Hai cặp đối diện song song và bằng nhau


Đáp án: 243cm2

Một hình bình hành có diện tích là 84dm2; độ dài đáy là 15dm. Chiều cao của hình bình hành đó là: …cm. Đáp án: 56


Đáp án: 216cm2

Một số khi chia cho 3 thì dư 1, chia cho 5 thì dư 2. Hỏi khi chia số đó cho 15 thì dư:… Đáp án: 7

Số lớn nhất có 3 chữ số sao cho số đó đem chia cho 5 thì dư 3 và chia hết cho 9 là:… Đáp án: 963

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2; 5 và 9 là:… Đáp án: 98730

Số tự nhiên khác 0 nhỏ nhất chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:… Đáp án: 90

Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 2; 5 và 9 là:… Đáp án: 180

Tìm chữ số a để 35a48 chia hết cho 9. Đáp án: 7

Tìm hai chữ số ab để 452ab chia hết cho 2; 5 và 9. Đáp án: 70

Tìm hai chữ số x; y sao cho x45y chia hết cho 2; 5 và 9. Đáp án: 90

Tìm số tự nhiên A, biết rằng A là số nhỏ nhất có hai chữ số mà khi chia A cho 2; 3; 5 hoặc 9 đều có số dư là 1. Đáp án: 91

Trong các số 9723; 4581; 24393; 1434, số chia hết cho cả 3 và 9 là:… Đáp án: 4581

Trong các số 112401; 6474; 5683; 2016, số không chia hết cho 3 là:… Đáp án: 5683

Trong các số 14770; 5230; 4770; 4910, số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là:… Đáp án: 4770

Trong các số 15297; 9405; 18072; 25128, số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là:… Đáp án: 15297

Trong các số 17946; 5893; 4586; 5622, số chia hết cho 9 là:… Đáp án: 17946

Trong các số 95230; 97230; 94230; 93210, số chia hết cho 2; 5 và 9 là:… Đáp án: 94230

Trung bình cộng của số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 và số lớn nhất có 3 chữ số mà chia cho 9 có số dư lớn nhất là ... Đáp án: 550

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 1:
12m261dm2 = 1261 dm2

Câu 3:
65dam228m2 = 6528 m2

Câu 3:
2500hm2 = 25 km2
 
Câu 4:
80400dm2 = 804 m2
 
Câu 9:
A là một số tự nhiên gồm 2015 chữ số 7. A chia cho 3 có số dư là 2

Câu 10:
Ba xe chở hàng cùng xuất phát một lúc tại ga A để chuyển hàng đi. Xe thứ nhất cứ sau 6 ngày thì quay lại ga A; xe thứ hai cứ sau 8 ngày thì quay lại ga A; xe thứ ba cứ sau 10 ngày thì quay lại ga A. Hỏi ít nhất sau bao lâu cả 3 xe lại xuất phát cùng một lúc tại ga A?
Trả lời: Thời gian ít nhất để 3 xe lại cùng xuất phát một lúc tại ga A là 120 ngày

Câu 5:
Cho A là tích của 86 và số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau. Vậy A chia cho 5 có số dư là 2

Câu 1:
Diện tích của một tấm bìa hình bình hành có chiều cao là 102cm và độ dài đáy là 205cm là: 20910 cm2  

Câu 8:
Có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3?
Trả lời: Có 300 số.

Câu 5:
Độ dài đáy của một hình bình hành bằng 48cm, gấp 3 lần chiều cao. Diện tích của hình bình hành đó là: 768 cm2  

Câu 10:
Một cửa hàng hoa quả nhập về 4 thùng táo có khối lượng lần lượt là 42 kg; 48 kg; 57 kg; 55 kg. Sau 2 ngày, cửa hàng đã bán được 3 thùng táo. Hỏi cửa hàng còn lại thùng nào chưa bán? Biết số táo bán được ngày thứ hai gấp 3 lần số táo bán được ngày thứ nhất.
Trả lời: Thùng táo còn lại là thùng 42 kg.

Câu 7:
Một hình bình hành có diện tích bằng diện tích một hình vuông có cạnh là 12dm; chiều cao bằng 8dm. Độ dài đáy của hình bình hành đó là: 18 dm

Câu 2:
Một hình bình hành có diện tích là 2160 cm2 và chiều cao là 24cm. Độ dài đáy của hình bình hành là 90 cm.

Câu 7:
Một hình bình hành có độ dài đáy là 2dm3cm; chiều cao kém độ dài đáy 5cm. Diện tích của hình bình hành đó là: 414 cm2

Câu 9:
Một số tự nhiên khi chia cho 9 được số dư là 1. Nếu lấy số tự nhiên đó chia cho 3 thì số dư là: 1

Câu 5:
Số 14053 trừ đi 954 rồi chia cho 3 có số dư là: 1

Câu 6:
Số 45327 cộng với số lớn nhất có 3 chữ số rồi chia cho 9 có số dư là: 3

Câu 8:
Số học sinh Khối 4 của một trường xếp thành 9 hàng hoặc 15 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh Khối 4 nhiều hơn 100 em và ít hơn 150 em. Số học sinh của khổi 4 là 135 học sinh.

Câu 9:
Số tự nhiên A khi chia cho 9 thì có số dư là 7. Số dư khi chia A cho 3 là: 1

Câu 10:
Số tự nhiên A chia cho 2 dư 1, A chia 3 dư 2. A chia cho 6 thì dư: 5

Câu 6:
Tìm các chữ số a, b sao cho a936b chia hết cho 2; 5 và 9.
Trả lời: (a; b)=( 9;0 )
(Nhập a, b lần lượt ngăn cách nhau bởi dấu “;”)

Câu 6:
Tìm chữ số a để 724a chia hết cho 5 và 9.
Trả lời: a = 5

Câu 7:
Tìm chữ số a để 864a chia hết cho 2 và 9.
Trả lời: a = 0

Câu 9:
Tìm số dư của phép chia A cho 9, biết A là số tự nhiên gồm 2015 chữ số 4.
Trả lời: Số dư khi chia A cho 9 là 5

Câu 2:
Trong các số 5694; 1809; 20745; 5972, số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: 5694

Câu 1:
Trong các số 7413; 8235; 5675; 75614, số chia hết cho 5 và 9 là: 8235

Câu 2:
Trong các số 8901; 34670; 325260; 78654, số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là: 325260

Câu 3:
Trong các số 25174; 30582; 47930; 5098, số chia hết cho 9 là: 30582
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 14 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau


Kết quả của phép chia 235 cho 236 = 470/472

Phân số có tử số là 15, mẫu số là 23 = 15/23

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Tử số của phân số 15/13 là 15

Câu 2:
Tìm a, biết: 25/28 = a : 28
Trả lời: a = 25

Câu 3: 85 : 96 = a/96
.
Giá trị của a= 85

Câu 4:
Phân số “Hai mươi lăm phần ba mươi tư” có tử số là 25

Câu 5:
Tìm x, biết: 94 : x = 47/105
Trả lời: x = 210

Câu 6:
Tìm x, biết: 75/x = 5/3
Trả lời: x = 45

Câu 7:
Tìm x, biết: 4/8 = x/32
Trả lời: x = 16

Câu 8:
Quy đồng mẫu số của hai phân số 1/3 và 2/5 được hai phân số có mẫu số chung nhỏ nhất là: 15

Câu 9:
Tìm x biết: 18/(x-13) = 3/7
Giá trị của x= 55

Câu 10: 121212/151515 = a/5

Giá trị của a= 4

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

25 : 7 = … Phân số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 25/7

Các phân số có giá trị bằng phân số 8/12 là… Đáp án: 4/6; 10/15; 14/21

Phân số có giá trị bằng phân số 3/5 là… Đáp án: 12/20

Phân số có giá trị bằng phân số 4/6 là… Đáp án: 6/9

Tính: 36 x 405 : 12 = … Đáp án: 1215
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 15 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

7/12 + 5/15 = ... (Viết kết quả dưới dạng số tự nhiên). Trả lời: 1

7/15 + 2/10 = ... (Viết kết quả dưới dạng số tự nhiên). Trả lời: 2/3

8/3 + 4/3 = ... (Viết kết quả dưới dạng số tự nhiên). Trả lời: 4

Cho các phân số 2015/2016; 3/4; 17/18; 127/128. Phân số lớn nhất trong các phân số đã cho là… Trả lời: 2015/2016

Có ba chiếc cốc như nhau được đánh số thứ tự là 1; 2; 3. Người ta đổ nước vào ba cốc theo thứ tự lần lượt là 1/2 cốc; 2/5 cốc và 5/8  cốc. Hỏi sau khi đổ thì lượng nước trong cốc nào nhiều nhất? Biết rằng lúc đầu cả ba cốc đều không có nước. Trả lời: 3

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? Trả lời: 4536

Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm 5/7 ... 3/7. Trả lời: >

Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm 7/5 ... 9/5. Trả lời: <

Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm 1998/1995 ... 2015/2016. Trả lời: >

Mảnh vải thứ nhất dài 4/3 m, mảnh vải thứ hai dài 8/5 m. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu mét? Trả lời: 44/15

Một hình bình hành có chiều cao bằng 1dm5cm, bằng 1/3 độ dài đáy. Diện tích của hình bình hành đó là …cm2. Trả lời: 675

Số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 chia cho 45 và 10 đều dư 1 là… Trả lời: 91

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho: 26197 < n x 561. Trả lời: 47

Tìm số tự nhiên n lớn nhất sao cho: 347 x n < 71486. Trả lời: 206

Tính: 3/4 + 1/5 = ... (Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản hoặc số tự nhiên). Trả lời: 19/20

Tính: 5/12 + 3/9 + 4/36 = ... (Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản hoặc số tự nhiên). Trả lời: 31/36

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 2:
Cho các số: 29315; 32712; 28170; 1289. Trong các số đã cho, số chia hết cho 30 là 28170

Câu 8:
Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 15?
Trả lời: Số các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 15 là 6 số.

Câu 6:
Giá trị của biểu thức (a+1) + (a+2) + (a+3) + ... + (a+10) khi a=5 là 105

Câu 9:
Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng và diện tích của hình chữ nhật đó là 128cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chu vi của hình chữ nhật đó là 48 cm.

Câu 7:
Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó ta được số mới gấp 10 lần số cần tìm. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận được thì số đó gấp lên 3 lần.
Trả lời: Số cần tìm là 50

Câu 1:
Tìm số tự nhiên x sao cho: 4/3 < x < 9/4.
Trả lời: x= 2

Câu 4:
Tìm x biết: 846x151x4=3384x(158-x).
Trả lời: x= 7

Câu 5:
Tìm x biết: x x (1/2+1/3+1/6)=425.
Trả lời: x= 425

Câu 6:
Tìm x biết: (x+5) + (x+10) + (x+15) + (x+20)=74.
Trả lời: x= 6

Câu 3:
Tính 17/45+23/45+28/45+1/27+26/27+22/45=3
(Viết kết quả dưới dạng số tự nhiên)

Câu 4:
Tính: 24/29+7/38+31/38+5/29=2
(Viết kết quả dưới dạng số tự nhiên)

Câu 1:
Tính: 23868 : 612 = 39

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé!

Câu 9:
Điền dấu < ; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
47/52 > 45/58

Câu 10:
Điền dấu < ; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
218/376 < 218/367

Câu 7:
Điền dấu < ; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
1999/2003 < 9/8

Câu 8:
Điền dấu < ; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
2015/2011 < 1996/1992
 
Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

An có 48 viên bi, Bình có 57 viên bi, Chi có số bi nhiều hơn số bi trung bình cộng của ba bạn là 7 viên. Vậy Chi có… viên bi. Trả lời: 63

Cho một số có ba chữ số. Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì được số mới. Tổng của số mới và số đã cho bằng 4518. Tìm số đã cho? Trả lời: 759

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? Trả lời: 4536

Nếu cạnh một hình vuông tăng lên gấp đôi thì diện tích hình vuông đó tăng lên số lần là… Trả lời: 4

Rút gon phân số 195/221. (Nhập kết quả là phân số tối giản). Trả lời: 15/17

Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 3983, biết giữa chúng có 23 số chẵn. Trả lời: 19682015

Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số, biết nếu viết thêm 1 chữ số 0 vào tận cùng số đó ta được số mới hơn số phải tìm 17901 đơn vị. Trả lời: 1989

Tìm x biết (x+2)+(x+4)+(x+6)+…+(x+100)=2700. Trả lời: 3

Tính: 1/4+1/6+1/8=... (Nhập kết quả là phân số tối giản). Trả lời: 13/24

Tính: 5 : 15 : 20 = … (Nhập kết quả là phân số tối giản). Trả lời: 1/60

Trong các phân số 15/14, 9/8, 101/100, 29/28,  phân số bé nhất là phân số … Trả lời: 101/100
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 16 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 2:
2/5 của 240 kg là 96 kg

Câu 5:
3/8 của 640 là 240

Câu 8:
Cho 26x27x28x29=5x0024. Tìm chữ số x.
Trả lời: x=7

Câu 10:
Cho 147x155x269=612916x. Tìm chữ số x.
Trả lời: x=5

Câu 10:
Cho số tự nhiên A chia cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 1. Hỏi A chia cho 20 dư bao nhiêu?
Trả lời: Số dư khi chia A cho 20 là 6

Câu 6:
Lấy 1/5 số dầu trong thùng và 25 lít thì được 80 lít. Số dầu lúc đầu trong thùng là 275 lít.

Câu 4:
Một sợi dây dài 8/5 m được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 2/5 m. Hỏi cắt được mấy đoạn dây như vậy?
Trả lời: Cắt được số đoạn dây là 4 đoạn.

Câu 9:
Tìm x, biết: 34/43 = 374/(x-32)
Trả lời: x = 505

Câu 5:
Tìm x, biết: 38 x x + 24 x x + x = 4221
Trả lời: x = 67

Câu 5:
Tìm x, biết: 14586 : x = 36 (dư 6)
Trả lời: x = 405

Câu 9:
Tìm y, biết: (42+y)/76 = 153/171
Trả lời: y = 26

Câu 7:
Tìm y, biết: 162/(67xy) = 270/335
Trả lời: y = 3

Câu 7:
Tính: 75x8x16x125 =1200000

Câu 8:
Tính: (2016-1995)x3728:84x(48x16-96x8) = 0

Câu 3:
Tính: 2376+14582 = 16958

Câu 1:
Tính: 34884 : 68 = 513

Câu 4:
Trong kho chứa 3570 kg thóc. Người ta đã lấy ra 2/7 số thóc trong kho. Hỏi đã lấy bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Trả lời: Đã lấy số thóc là 1020 kg.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ:

Bác An mang 45kg gạo ra chợ bán. Bác An đã bán được 2/5 số gạo. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 27

Cho A = 32 x 56 x 34 - 35 x 11. Chữ số tận cùng của A là… Trả lời: 3

Một hình chữ nhật có chiều dài là 6/5 m và chiều rộng là 2/3 m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó… Trả lời: 56/15

Một ô tô đi từ A đến B cách nhau 420km. Giờ thứ nhất ô tô đó đi được 1/7 quãng đường; giờ thứ hai ô tô đó đi được 1/6 quãng đường còn lại. Hỏi sau 2 giờ thì ô tô đó còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa? Trả lời: 300

Một vòi nước chảy vào một bể không có nước. Giờ thứ nhất chảy được 1/8 bể; giờ thứ hai chảy được 5/24 bể. Sau hai giờ thì cần chảy thêm 600 lít nước nữa sẽ đầy bể. Hỏi bể đầy thì chứa được bao nhiêu lít nước? Trả lời: 900

Hùng có 64 quyển vở. Sau khi dùng một số vở thì Hùng còn lại 3/8 số vở. Hỏi Hùng đã dùng bao nhiêu quyển vở? Trả lời: 40

Tìm chữ số a sao cho: 364a chia hết cho 45. Trả lời: 5

Tìm một phân số, biết rằng nếu lấy phân số đó nhân với 3/5 rồi trừ đi 1/5 thì được kết quả là 1/15. Trả lời: 4/9

Tính: 1/(3x4) + 1/(4x5) + 1/(5x6) + ... + 1/(11x12). Trả lời: 1007/2016

Bài giải chi tiết:
Gọi biểu thức trên là A, ta có:
A=1/(3x4) + 1/(4x5) + 1/(5x6) + ... + 1/(11x12)
A=1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+...+1/11-1/12
Giản ước đi, ta được: A=1/3-1/12=3/12=1/4

Bài 3: Đi tìm kho báu:

Ba hộp có tất cả 120 chiếc cốc. Số cốc trong hộp thứ nhất bằng 1/3 tổng số cốc trong hai hộp còn lại. Số cốc trong hộp thứ hai bằng ¼ tổng số cốc trong hai hộp còn lại. Tính số cốc trong hộp thứ ba. Trả lời: 66

Ba lớp 4A, 4B, 4C thu gom được tất cả 1237kg giấy vụn. Số giấy vụn lớp 4C thu gom được kém số giấy vụn của hai lớp còn lại 513kg; lớp 4A thu gom được nhiều hơn lớp 4B 45kg. Tính khối lượng giấy vụn lớp 4B thu gom được. Trả lời: 415

Khi thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 106, do sơ xuất nên bạn An đã quên không ghi chữ số 0 của số 106 nên tích giảm đi 37890 đơn vị. Tìm tích đúng. Trả lời: 44626

Tìm phân số có tổng của tử số và mẫu số là 56 và tử số kém mẫu số 24 đơn vị. Trả lời: 16/40

Tìm số tự nhiên abc, biết rằng: abc7 - abc = 1429. Trả lời: 158

Tìm số tự nhiên abc, biết rằng: 2abc = 9 x abc. Trả lời: 250

Tính: 273 x 165 = … Trả lời: 45045

Tính: 10072 - 9863 = … Trả lời: 209

Tính: 2/(2x4) + 2/(4x6) + 2/(6x8) + ... + 2/(2014x2016). Trả lời: 1007/2016

Bài giải chi tiết:
Gọi biểu thức trên là A, ta có:
A=2/(2x4) + 2/(4x6) + 2/(6x8) + ... + 2/(2014x2016)
A=1/2-1/4+1/4-1/6+1/6-1/8+...+1/2014-1/2016
Giản ước đi, ta được: A=1/2-1/2016
A=1007/2016

Ghi chú: Do Bài 2 và Bài 3 có nhiều phân số nhưng diễn đàn không hỗ trợ việc thể hiện phân số một cách chính xác nên tôi không đăng lên đây. Các bạn có thể xem trực tiếp trong file tải về ở phần trên hoặc tại đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án ôn thi vòng 17 (vòng tỉnh) Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Cóc vàng tài ba

An đọc một quyển truyện. Ngày thứ nhất đọc được 72 trang. Ngày thứ hai đọc được nhiều hơn ngày thứ nhất 3 trang. Ngày thứ ba đọc được nhiều hơn trung bình cộng của 3 ngày là 7 trang thì còn 5 trang chưa đọc. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang? Trả lời: 236


Giải:
Số trang đọc ngày thứ hai là: 72 + 3 = 75 (trang)
Số trang đọc ngày thứ ba là: (72 + 75 + 7) : 2 + 7 = 84 (trang)
Số trang của quyển sách đó là: 72 + 75 + 84 + 5 = 236 (trang)

Để 721a chia hết cho 3 và 5 thì a = … Trả lời: 5


Giải:
Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5
Ta có: 7 + 2 + 1 + a = 10 + a
Suy ra: a = 5

Giá trị biểu thức 3480 : n + 8410 : n khi n = 145 là … Trả lời: 82


Giải:
Khi n = 145, ta có: (3480 + 8410) : 145 = 82

Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC là 1dm3cm và bằng 1/2 độ dài đường chéo BD. Diện tích hình thoi ABCD là … Trả lời: 169cm2


Giải:
Đổi: 1dm3cm = 13cm
Độ dài đường chéo BD là: 13 x 2 = 26 (cm)
Diện tích hình thoi ABC là: 13 x 26 : 2 = 169 (cm2)

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình bình hành? Trả lời: 18


Giải:
Có 6 hình bình hành đơn
Có 7 hình bình hành tạo bởi 2 hình bình hành nhỏ (3 dọc, 4 ngang)
Có 2 hình bình hành tạo bởi 3 hình bình hành nhỏ
Có 2 hình bình hành tạo bởi 4 hình bình hành nhỏ
Có 1 hình bình hành tạo bởi 6 hình bình hành nhỏ
Tổng số hình bình hành có trong hình vẽ là: 6 + 7 + 2 + 2 + 1 = 18 (hình)

Một hình bình hành có độ dài đáy là 2dm và hơn chiều cao tương ứng 5cm. Diện tích hình bình hành đó là … Trả lời: 3dm2


Giải:
Đổi: 2dm = 20cm
Chiều cao tương ứng là: 20 - 5 = 15 (cm)
Diện tích hình bình hành là: 20 x 15 = 300 (cm2)
Đổi: 300cm2 = 3dm2

Sau khi lấy đi 2/5 số gạo thì trong kho còn lại 3678kg gạo. Số gạo lúc đầu trong kho là … Trả lời: 6130kg


Giải:
Sau khi lấy đi 2/5 số gạo thì trong kho còn lại là: 1 - 2/5 = 3/5 (số gạo)
Số gạo lúc đầu có trong kho là: 3678 : 3 x 5 = 6130 (kg)

Tìm x biết 19/24 - x = 5/36. Trả lời: 47/72


Giải:
Ta có:
19/24 - x = 5/36
x = 19/24 - 5/36
x = (19 x 3)/(24 x 3) - (5 x 2)/(36 x 2)
x = 57/72 - 10/72
x = 47/72

Tổng của ba số hơn số thứ ba 1458 đơn vị. Số thứ hai kém số thứ nhất 234 đơn vị. Số thứ nhất là … Trả lời: 846


Giải:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, số thứ ba là c
Theo bài ra ta có: a + b + c = c + 1458. Suy ra: a + b = 1458
Theo bài ra ta lại có: a - b = 234
Số thứ nhất là: (1458 + 234) : 2 = 846

Trong các số 1265; 4310; 3510; 4536, số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là … Trả lời: 3510


Giải:
Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0. Có 2 số thỏa mãn điều kiện đề bài là: 4320 và 3510
Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
Ta có: 3 + 5 + 1 + 0 = 9
Số cần tìm là: 3510

Bài 2: Đi tìm kho báu

3m25dm2 = …cm2 Trả lời: 30500


Có 5 thùng dầu. Số dầu trong thùng thứ nhất, thùng thứ hai, thùng thứ ba và thùng thứ tư lần lượt là 238 lít; 165 lít; 120 lít và 115 lít. Số dầu trong thùng thứ năm nhiều hơn trung bình cộng số dầu cả 5 thùng 10 lít. Tính số dầu trong thùng thứ năm. Trả lời: 172


Giải:
Số dầu trong thùng thứ năm là: (238 + 165 + 120 + 115 + 10) : 4 + 10 = 172 (lít)

Có bao nhiêu phân số lớn hơn 1 và có tổng của tử số và mẫu số bằng 2016? Trả lời: 1007


Giải:
Số phân số lớn hơn 1 và có tổng của tử số và mẫu số bằng 2016 là: (2016 - 0) : 2 - 1 = 1007 (phân số)

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 3 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy một mình sẽ đầy bể sau 6 giờ. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy bao lâu sẽ đầy bể đó? Trả lời: 6

Giải:
Gọi a (giờ) là thời gian vòi hai chảy một mình từ lúc bể không có nước đến lúc đầy bể (a>3)
Trong 1 giờ 2 vòi cùng chảy là: 1/6 + 1/a = 1/3
Giải ra, ta được: a = 6 (giờ)

Kho A có 5 tấn 76kg thóc và ít hơn số thóc ở kho B là 848kg. Hỏi cả hai kho thóc có bao nhiêu tấn thóc? Trả lời: 11


Giải:
Đổi: 5 tấn 76kg = 5076kg
Số thóc ở kho B là: 5076 + 848 = 5924 (kg)
Tổng số thóc cả hai kho có là: 5076 + 5924 = 11000 (kg)
Đổi: 11000kg = 11 tấn

Một bồn hoa hình bình hành có độ dài một cạnh là 2m và chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 1m8dm. Diện tích của bồn hoa đó là … dm2? Trả lời: 360


Giải:
Đổi: 2m = 20dm, 1m8dm = 18dm
Diện tích bồn hoa đó là: 20 x 18 = 360 (dm2)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 3626m2; chiều dài là 98m. Tính chiều rộng của mảnh vườn đó? Trả lời: 37


Giải:
Chiều rộng của mảnh vườn đó là: 3626 : 98 = 37 (m)

Số A ít hơn trung bình cộng của A và 4 số 145; 76; 84 và 69 là 6 đơn vị. Số A là … Trả lời: 86


Giải:
Số A là: (145 + 76 + 84 + 69 - 6) : 4 - 6 = 86

Tìm một phân số, biết rằng nếu cộng thêm vào tử số 2 đơn vị và bớt 2 đơn vị ở mẫu số thì được phân số mới có tổng của tử số và mẫu số là 97. Nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và bớt mẫu số đi 8 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng 1? Trả lời: 41/56


Giải:
Vì cộng thêm vào tử số 2 đơn vị và bớt 2 đơn vị ở mẫu số thì được phân số mới có tổng của tử số và mẫu số là 97. Suy ra: Tổng của tử số và mẫu số trước khi thêm và bớt là 97
Nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và bớt mẫu số đi 8 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng 1 có nghĩa là phân số mới có tử số bằng mẫu số. Suy ra: Mẫu số cũ lớn hơn tử số cũ là: 7 + 8 = 15
Tử số là: (97 - 15) : 2 = 41
Mẫu số là: 97 - 41 = 56
Vậy: Phân số cần tìm là: 41/56

Tính 5/6 + 1/9 = … Trả lời: 17/18


Giải:
Ta có: 5/6 + 1/9 = 15/18 + 2/18 = 17/18

Tổng của 3 số là 2016. Tổng của số thứ hai và số thứ ba hơn số thứ nhất 1002 đơn vị. Số thứ hai kém số thứ ba 157 đơn vị. Tìm số thứ ba. Trả lời: 833


Giải:
Cách 1:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, số thứ ba là c
Theo bài ra ta có:
a + b + c = 2016
b + c = a + 1002
c - b = 157
Thế b + c = a + 1002 vào a + b + c = 2016, ta được:
a + a + 1002 = 2016
2 x a = 2016 - 1002
2 x a = 1014
a = 1014 : 2
a = 507
Thế a = 507 vào a + b + c = 2016, ta được:
507 + b + c = 2016
b + c = 2016 - 507
b + c = 1509
Suy ra: c = (1509 + 157) : 2 = 833

Cách 2:
Ta xem số thứ hai và số thứ ba là một số
Theo bài ra ta có: Tổng của số thứ hai và số thứ ba là: (2016 + 1002) : 2 = 1509
Số thứ ba là: (1509 + 157) : 2 = 833

Tổng của ba số là 2576. Số thứ nhất hơn số thứ hai 45 đơn vị và kém số thứ ba 14 đơn vị. Tìm số bé nhất? Trả lời: 824


Giải:
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ hai:   !--------------------!
Số thứ nhất: !--------------------!---45---!
Số thứ ba:    !--------------------!---45---!-14-!
Số bé nhất là: (2576 - 45 x 2 - 14) : 3 = 824

Tổng của hai số là số bé nhất có 4 chữ số và lớn hơn hiệu hai số là 854 đơn vị. Tìm số bé? Trả lời: 427


Giải:
Cách 1:
Gọi số lớn là a, số bé là b
Theo bài ra ta có:
a + b = a - b + 854
a + b - a + b = 854
2 x b = 854
b = 854 : 2
b = 427

Cách 2:
Hiệu hai số là: 1000 - 854 = 146
Số bé là: (1000 - 146) : 2 = 427

Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số giống nhau là … Trả lời: 99876


Giải:
Ta có: 98765 + 1111 = 99876

Tuổi trung bình của 11 cầu thủ kể cả đội trưởng là 24 tuổi. Tuổi trung bình của 10 cầu thủ (không kể đội trưởng) là 23 tuổi. Tính tuổi của đội trưởng. Trả lời: 34


Giải:
Tổng số tuổi của 11 cầu thủ kể cả đội trưởng là: 24 x 11 = 264 (tuổi)
Tổng số tuổi của 10 cầu thủ không kể đội trưởng là: 23 x 10 = 230 (tuổi)
Tuổi của đội trưởng là: 264 - 230 = 34 (tuổi)

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1:
Số tự nhiên lớn nhất chia hết cho 4 không vượt quá 2016 là 2016

Giải:
Ta có: 16 chia hết cho 4. Suy ra: 2016 là số tự nhiên lớn nhất chia hết cho 4 không vượt quá 2016

Câu 2:
Tính: 195 x 309 = 60255

Câu 3:
Tìm x, biết: x/4 - 1/3 = 5/12
Trả lời: x = 3

Câu 4:
Tìm x, biết: x/5 x 1/3 = 2/15
Trả lời: x = 2

Câu 5:
Nếu chuyển 3200 kg gạo từ kho A sang kho B thì kho B có nhiều hơn kho A 1250 kg gạo. Hỏi lúc đầu kho A nhiều hơn kho B bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Lúc đầu kho A nhiều hơn kho B 5150 kg gạo.

Giải:
Lúc đầu kho A nhiều hơn kho B số gạo là: 3200 x 2 - 1250 = 5150 (kg)

Câu 6:
Một cửa hàng có 4690 m vải. Ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được 1/7 số vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 1/5 số vải còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
Trả lời: Cửa hàng còn 3216 m vải.

Giải:
Số vải bán ngày thứ nhất là: 4690 : 7 = 670 (m)
Số vải còn lại chuyển sang ngày thứ hai là: 4690 - 670= 4020 (m)
Số vải bán ngày thứ hai là: 4020 : 5 = 804 (m)
Số vải cửa hàng còn lại là: 4020 - 804 = 3216 (m)

Câu 7:
Trung bình cộng của 7 số lẻ liên tiếp là 175. Số lớn nhất là 181

Giải:
Vì trung bình cộng của 7 số lẻ liên tiếp là 175. Suy ra: Số lẻ thứ tư là số 175
Số lớn nhất là: 175 + 3 x 2 = 181

Câu 8:
Một cửa hàng có 720 kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 3/5 số gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Trong kho còn lại 288 kg gạo.

Giải:
Số gạo cửa hàng đã bán là: 720 : 5 x 3 = 432 (kg)
Số gạo trong kho còn lại là: 720 - 432 = 288 (kg)

Câu 9:
Tính tổng của 20 số chẵn liên tiếp mà số lớn nhất là 246.
Trả lời: Tổng là 4540

Giải:
Số bé nhất là: 246 - 19 x 2 = 208
Tổng là: (246 + 208) x 20 : 2 = 4540

Câu 10:
Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Người ta mở vòi thứ nhất chảy một mình trong 6 giờ thì chảy được 1/2 bể. Sau đó người ta khóa vòi thứ nhất và mở vòi thứ hai để vòi hai chảy một mình đến lúc bể đầy. Tính thời gian vòi hai chảy tiếp đầy bể.
Trả lời: Thời gian vòi hai chảy tiếp đầy bể là 3 giờ.

Giải:
Vòi thứ nhất chảy một mình trong 6 giờ thì chảy được 1/2 bể, như vậy vòi thứ nhất chảy một mình trong 12 giờ thì sẽ đầy bể.
Gọi a (giờ) là thời gian vòi hai chảy một mình từ lúc bể không có nước đến lúc bể đầy (a>4)
Trong 1 giờ 2 vòi cùng chảy là: 1/12 + 1/a = 1/4
Giải ra, ta được: a=6 (giờ)
Vì vòi thứ nhất đã chảy được 1/2 bể cho nên vòi hai chỉ cần một nửa thời gian (6 : 2 = 3 giờ) để chảy tiếp đầy bể.

Bài viết có sử dụng lời giải của bạn muctim.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 18 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Bao thứ nhất có 15kg gạo, bao thứ hai có 25kg gạo. Tỉ số giữa số gạo bao thứ hai với bao thứ nhất là … Trả lời: 5/3


Giải:
Tỉ số giữa số gạo bao thứ hai với bao thứ nhất là: 25: 15 = 5/3

Cho 4 chữ số: 1; 2; 3; 6. Viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3 từ 4 chữ số đã cho? Trả lời: 12 số


Giải:
Ta có:
1 + 2 + 3 = 6 (chia hết cho 3)
1 + 2 + 6 = 9 (chia hết cho 3)
* Xét trường hợp số có ba chữ số khác nhau lập bởi 3 chữ số: 1; 2; 3, ta có:
3 cách chọn chữ số hàng trăm
2 cách chọn chữ số hàng chục
1 cách chọn chữ số hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 3 x 2 x 1 = 6 (số)
* Xét trường hợp số có ba chữ số khác nhau lập bởi 3 chữ số: 1; 2; 6, ta có:
3 cách chọn chữ số hàng trăm
2 cách chọn chữ số hàng chục
1 cách chọn chữ số hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 3 x 2 x 1 = 6 (số)
Vậy: Số các số có ba chữ số khác nhau viết bởi 4 chữ số trên là: 6 + 6 = 12 (số)

Cho A = 12 x 22 x 32 x … x 2002. Chữ số tận cùng của A là … Trả lời: 6


Giải:
Số số hạng của A là: (2002 - 12) : 10 + 1 = 200 (số)
Ta có:
2 x 2 x 2 x 2 = 16
200 : 4 = 50
Suy ra: Chữ số tận cùng của A là: 6

Hai ngăn có tất cả 64 quyển sách. Số sách ở ngăn trên bằng 3/5 số sách ở ngăn dưới. Tính số sách ở ngăn dưới. Trả lời: 40 quyển


Giải:
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)
Số sách ở ngăn dưới là: 64 : 8 x 5 = 40 (quyển)

Tính: 7/5 x 12/35 + 7/5 x 18/35 + 7/5 x 1/7   = … Trả lời: 7/5


Tính: 102 x 356 - 652 - 60 = … Trả lời: 35600


Tính: 125 x 13 x 24 : 25 : 4 = … Trả lời: 390


Tính: 275 : 25 + 125 : 25 - 150 : 25 = … Trả lời: 10


Tính: 342 x 230 = … Trả lời: 78660


Trong các số: 1250; 4570; 7650; 7240, số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là … Trả lời: 7650


Giải:
Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là: 0
Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
Ta có: 7 + 6 + 5 + 0 = 18 (chia hết cho 9)
Suy ra: Số phải tìm là: 7650

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

3dm2 24cm2 = …cm2. Trả lời: 324


7 tấn 340kg = …yến. Trả lời: 734


Hai bạn An và Bình có tất cả 63 quyển truyện. Số quyển truyện của An bằng 4/3 số quyển truyện của Bình. Hỏi An nhiều hơn Bình bao nhiêu quyển truyện? Trả lời: 9


Giải:
Cách 1:
Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 3 = 7 (phần)
Số quyển truyện của An là: 63 : 7 x 4 = 36 (quyển)
Số quyển truyện của Bình là: 63 - 36 = 27 (quyển)
Số quyển truyện An nhiều hơn Bình là: 36 - 27 = 9 (quyển)

Cách 2:
Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 3 = 7 (phần)
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)
Số quyển truyện An nhiều hơn Bình là: 36 : 7 = 9 (quyển)

Lan mua một quyển sách và một cái bút hết 64000 đồng. Số tiền mua sách nhiều hơn số tiền mua bút 12000 đồng. Tính số tiền mua bút. Trả lời: 26


Giải:
Số tiền mua bút là: (64000 - 12000) : 2 = 26000 (đồng)
Đổi: 26000 đồng = 26 nghìn đồng

Tỉ số của hai số là 4/5. Tổng của hai số là 963. Tìm số lớn. Trả lời: 535


Giải:
Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)
Số lớn là: 963 : 9 x 5 = 535

Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số cần tìm thì được số mới mà tổng của số mới và số cần tìm là 2714. Trả lời: 357


Giải:
Gọi số cần tìm là: abc
Theo bài ra ta có: 2abc + abc = 2714
Suy ra:
2000 + abc + abc = 2714
abc + abc = 2714 - 2000
2 x abc = 714
abc = 714 : 2
abc = 357

Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số đó ta được số mới mà tổng của số mới và số cần tìm là 7396. Trả lời: 672


Giải:
Gọi số cần tìm là: abc
Theo bài ra ta có: abc4 + abc = 7396
Suy ra:
10 x abc + 4 + abc = 7396
10 x abc + abc = 7396 - 4
11 x abc = 7392
abc = 7392 : 11
abc = 672

Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới mà tổng của số này và số cần tìm là 578. Trả lời: 52


Giải:
Gọi số cần tìm là: ab
Theo bài ra ta có: ab6 + ab = 578
Suy ra:
10 x ab + 6 + ab = 578
10 x ab + ab = 578 - 6
11 x abc = 572
ab = 572 : 11
ab = 52


Giải:

 
Giải:
Ta có: (x + 1/2) + (x + 1/4) + (x + 1/8) + (x + 1/16) = 1
Suy ra:
4 x x + 1/2 + 1/4  + 1/8 + 1/16 = 1
4 x x + 8/16 + 4/16  + 2/16 + 1/16 = 1
4 x x + 15/16 = 1
4 x x = 1 - 15/16
4 x x = 1/16
x = 1/16 : 4
x = 1/64

Tính: (1 - 1/2) x (1 - 1/3) x (1 - 1/4) x (1 - 1/5) x … x (1 - 1/10) = … Trả lời: 1/10


Giải:
Ta có:
(1 - 1/2) x (1 - 1/3) x (1 - 1/4) x (1 - 1/5) x … x (1 - 1/10)
= 1/2 x 2/3 x 3/4 x 4/5 x … x 8/9 x 9/10
= 1/10

Tính: 891 x 101 - 291 - 600 = … Trả lời: 89100


Tính: 612 + 7812 - 1782 - 2218 + 1188 = … Trả lời: 5612

Xe thứ nhất chở được 3 tấn 423kg hàng, ít hơn số hàng xe thứ hai chở 682kg. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? Trả lời: 4105


Giải:
Đổi: 3 tấn 423kg = 3423kg
Số hàng xe thứ hai chở được là: 3423 + 682 = 4105 (kg)

Vườn nhà bác An có 3 loại cây ăn quả: cam, xoài, bưởi; tổng cộng là 224 cây. Số cây xoài chiếm 1/7 số cây trong vườn; số cây cam bằng 3/5 số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà bác An có bao nhiêu cây bưởi? Trả lời: 120


Giải:
Số cây xoài là: 224 : 7 = 32 (cây)
Số cây cam và cây bưởi là: 224 - 32 = 192 (cây)
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)
Số cây bưởi là: 192 : 8 x 5 = 120 (cây)

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 3:
An đọc một quyển truyện dày 120 trang. Số trang đã đọc bằng 3/5 số trang chưa đọc. Hỏi bạn An còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì xong quyển sách đó?
Trả lời: Số trang An còn phải đọc là 75 trang.

Giải:
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)
Số trang An còn phải đọc là: 120 : 8 x 5 = 75 (trang)

Câu 5:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 300m. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó. Tính ra cứ 100  thì thu hoạch được 65 kg rau. Tính khối lượng rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó.
Trả lời: Khối lượng rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó là 3510 kg.

Giải:
Tổng chiều dài và chiều rộng là: 300 : 2 = 150 (m)
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
Chiều dài mảnh vườn là: 150 : 5 x 3 = 90 (m)
Chiều rộng mảnh vườn là: 150 - 90 = 60 (m)
Diện tích mảnh vườn đó là: 90 x 60 = 5400 (m2)
Khối lượng rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó là: 5400 : 100 x 65 = 3510 (kg)

Câu 9:
Tìm x biết: 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/x = 41/42.
Trả lời: x= 7

Câu 6:
Tìm x biết: 9/14 - x/7 : 5/3 = 3/14.
Trả lời: x= 5

Câu 4:
Tìm x, biết: 325 x x = 13650
Trả lời: x = 42

Câu 10:
Tìm x, biết: (x - 273) x (1 + 3 + 5 + … + 2015) = 0
Trả lời: x = 273

Câu 2:
Tính: 472 x 206 = 97232

Câu 8:
Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là 390

Giải:
Tổng của hai số là: 975
Tỉ số của hai số là: 1,5 = 3/2
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
Số thứ hai là: 975 : 5 x 2 = 390

Câu 1:
Tổng số học sinh của khối 4 và khối 5 của một trường là 288 học sinh. Số học sinh khối 4 bằng 4/5 số học sinh khối 5. Tính số học sinh khối 5.
Trả lời: Số học sinh khối 5 là 160 học sinh.

Giải:
Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)
Số học sinh khối 5 là: 288 : 9 x 5 = 160 (học sinh)

Câu 7:
Trung bình cộng của tất cả các số lẻ liên tiếp từ 15 đến 2011 là 1013

Giải:
Trung bình cộng của tất cả các số lẻ liên tiếp từ 15 đến 2011 là: (2011 + 15) : 2 = 1013
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 19 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Cả gà và chó có 162 chân. Tìm số gà, biết rằng số con gà và số con chó bằng nhau. Đáp số: 27

Có bao nhiêu phân số bằng phân số 32/88 mà mẫu số là số có 3 chữ số? Đáp số: 81

Bài giải chi tiết:
32/88=4/11
Số các số mà mẫu số 11 có thể nhân với số đó thỏa điều kiện mẫu số là số có 3 chữ số là 90 - 10 + 1=81 (số)

Có bao nhiêu phân số bằng phân số 36/81 mà tử số là số chẵn bé hơn 36? Đáp số: 8

Bài giải chi tiết:
36/81=4/9
Số các số chẵn bé hơn 36 mà tử số có thể nhận được là (36 - 4) : 4 = 8 (số)
Vậy có 8 phân số bằng phân số 36/81 mà tử số là số chẵn bé hơn 36 (gồm các số 4/9; 8/18; 12/27; 16/36; 20/45; 24/54; 28/63 và 32/72)

Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 42 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con? Trả lời: 6

Bài giải chi tiết:
Ta có hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian và bằng: 42 - 12 = 30
Gọi tuổi mẹ khi mẹ gấp 6 lần tuổi con là a, tuổi con khi mẹ gấp 6 lần tuổi con là b (a, b>0). Theo bài ra ta có:
a - b = 30 (1)
a : b = 6 (2)
Thế (2) vào (1), ta được: 6b - b = 30
Giải ra, ta được: b = 6 (tuổi)
Suy ra thời gian mà số tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi con là 12 - 6 = 6 (năm)
Vậy trước đây 6 năm tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi con

Hiện nay mẹ hơn con 32 tuổi, 6 năm sau thì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? Đáp số: 2

Hiện nay tổng số tuổi của 2 cha con là 42 tuổi. biết sau 4 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi 2 cha con hiện nay. Trả lời: 6 và 36

Khi nhân một số với 68, bạn Lan đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm được tích là 2996. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó. Trả lời: 14552

Một hình bình hành có chiều cao là 36cm, độ dài đáy gấp 2 lần chiều cao. Diện tích hình bình hành đó là …cm2. Trả lời: 2592

Một ô tô chạy trong giờ đầu được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai ô tô chạy được 1/5 quãng đường, giờ thứ ba chạy 28km thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki-lô-mét? Trả lời: 60

Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 48m, chiều rộng bằng   chiều dài. Diện tích của sân chơi là …m2. Trả lời: 1440

Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 390, biết giữa chúng có tất cả 8 số chẵn khác. Trả lời: 186 và 204

Tìm 2 số có tổng bằng 235, biết nếu lấy số bé nhân với 3, số lớn nhân với 2 ta được hai tích bằng nhau. Trả lời: 94 và 141

Tìm 2 số có tổng bằng 345, biết số bé bằng 2/3 số lớn. Trả lời: 138 và 207

Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 417, biết giữa chúng có tất cả 18 số lẻ. Đáp số: 190 và 227
Tìm hai số có tổng bằng 295, biết số lớn hơn số bé 81 đơn vị. Trả lời: 107 và 188

Tìm hai số tự nhiên, biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 7 và biết hiệu hai số đó bằng 257. Trả lời: 125 và 382

Bài giải chi tiết:
Số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 7. Vậy số lớn gấp 3 lần số bé và thêm 7
Hiệu số phần bằng nhau của hai số là 3 - 1 = 2 (phần)
Số bé là (257 - 7) : 2 = 125
Số lớn là 257 + 125 = 382

Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 186 và biết mẫu số lớn hơn tử số 34 đơn vị. Trả lời: 76/110

Tìm một số có hai chữ số biết tổng các chữ số của số đó bằng 12. Nếu đổi chổ hai chữ số của số đó cho nhau thì được một số kém số ban đầu 54. Trả lời: 93

Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 0 hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm 1809 đơn vị. Đáp số: 2010

Tìm số có hai chữ số, biết trung bình cộng của hai chữ số là 7 và chữ số hàng chục bằng 3/4 chữ số hàng đơn vị. Trả lời: 68

Tìm trung bình cộng của ba số. Biết số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có hai chữ số, số thứ hai bằng 3/2 số thứ nhất, số thứ ba bằng 1/5 tổng của số thứ nhất và số thứ hai. Trả lời: 98
Tổng số tuổi của hai anh em là 27 tuổi. Biết rằng 2/5 số tuổi của em bằng 1/5 số tuổi của anh. Tính tuổi mỗi người. Trả lời: 18 và 9

Bài 2: Đi tìm kho báu

3km2 56m2 = …m2. Trả lời: 3000056

16 người thợ mộc đóng được 30 cái ghế trong 2 giờ. Hỏi nếu có 8 người thợ mộc thì đóng được bao nhiêu cái ghế trong 8 giờ? Trả lời: 60

Biết trung bình cộng của tuổi bố và tuổi con là 21. Bố hơn con 30 tuổi. Hỏi tuổi bố gấp mấy lần tuổi con? Trả lời: 6

Bài giải chi tiết:
Gọi tuổi bố là a, tuổi con là b (a, b>0). Theo bài ra ta có: a + b = 21 x 2 = 42 (1)
Bố hơn con 30 tuổi có nghĩa là a - b = 30 (2)
Bài toán có dạng tổng và hiệu
Giải ra, ta được: a = 36 và b = 6
Suy ra: a : b = 36 : 6 = 6 (lần)
Vậy tuổi bố gấp 6 lần tuổi con

Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 2009. Tìm 2 số đó biết giữa chúng có tất cả 100 số tự nhiên khác. Trả lời: 954 và 1055

Bài giải chi tiết:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b (a>=0, b>0). Theo bài ra ta có: a + b = 2009 (1)
Giữa chúng có tất cả 100 số tự nhiên khác có nghĩa là b - a = 100 + 1 = 101 (2)
Bài toán có dạng tổng và hiệu
Giải ra, ta được: a = 954 và b = 1055

Cho hình bình hành ABCD có độ dài đáy AB là 78m, độ dài cạnh BC là 45m. Hỏi chu vi hình bình hành bằng bao nhiêu mét? Trả lời: 246

Cho một số có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đã cho thì được số mới. Tổng của số mới và số đã cho là 746. Tìm số đã cho. Trả lời: 73

Bài giải chi tiết:
Gọi chữ số hàng chục là a, chữ số hàng đơn vị là b (a>0)
Nếu viết thêm số 6 vào bên trái số đã cho thì được số mới; tổng của số mới và số đã cho là 746 có nghĩa là ab + 6ab = 746
Thực hiện theo phép suy luận logic:
+ Ta có: b + b = 6. Suy ra: b = 3
+ Ta có: a + a = 14. Suy ra: a = 7
Vậy số phải tìm là 73

Cho năm chữ số 0; 1; 4; 5; 6. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số từ năm chữ số đã cho? Trả lời: 20

Bài giải chi tiết:
Có 4 cách chọn hàng chục (trừ số 0)
Có 5 cách chọn hàng đơn vị
Vậy số lượng số có 2 chữ số viết được từ năm chữ số đã cho là 4 x 5 = 20 (số)

Chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật là 784m. Biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào trước chiều rộng thì sẽ được chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó. Trả lời: 28416

Bài giải chi tiết:
Nửa chu vi hay tổng của chiều rộng và chiều dài là 784 : 2 = 392 (m)
Vì tổng của chiều rộng và chiều dài là 392m; đồng thời khi viết thêm chữ số 2 vào trước chiều rộng thì sẽ được chiều dài. Suy ra chiều rộng phải là số có 2 chữ số và khi viết thêm chữ số 2 vào trước chiều rộng thì chiều rộng sẽ tăng thêm 200 đơn vị. Do đó ta có chiều dài hơn chiều rộng là 200m.
Chiều rộng của thửa ruộng là (392 - 200) : 2 = 96 (m)
Chiều dài của thửa ruộng là 392 - 96 = 296 (m)
Diện tích của thửa ruộng là 296 x 96 = 28416 (m2)

Một hình bình hành có diện tích là 4/9 m2 và chiều cao là 5/7 m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó. Trả lời: 28/45

Một hình bình hành có độ dài đáy là 34dm và chiều cao gấp đôi độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành đó. Trả lời: 2312

Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 45m, chiều cao bằng 1/5 độ dài đáy. Người ta trồng bắp cải trên khu đất đó, trung bình 5m2 trồng được 8 cây. Hỏi người ta đã trồng được bao nhiêu cây bắp cải tất cả? Trả lời: 648

Bài giải chi tiết:
Chiều cao của hình bình hành là 45 : 5 = 9 (m)
Diện tích hình bình hành là 45 x 9 = 405 (m2)
Số lượng cây bắp cải đã trồng trên khu đất hình bình hành đó là 405 : 5 x 8 = 648 (cây)

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 8dm5cm, chiều rộng là 25cm. Tính diện tích miếng bìa đó. Trả lời: 2125

Một sợi dây dài 63m được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ hai dài bằng 2/5 đoạn thứ nhất. Tính độ dài đoạn thứ hai. Trả lời: 18

Nếu đáy và chiều cao của một hình bình hành cùng tăng lên 3 lần thì diện tích hình bình hành đó tằng lên mấy lần? Trả lời: 9

Sau khi bán 4/7 tấm vải thì còn lại 42m. Hỏi ban đầu tấm vải dài bao nhiêu mét? Trả lời: 98


Tìm ab, biết: 2ab : 5 = ab. Trả lời: 50

Tìm abc, biết: 1abc : 3 = abc. Trả lời: 500

Tìm hai số có tổng là 5883. Biết rằng nếu viết thêm số 25 vào bên phải số bé ta được số lớn. Trả lời: 5825 và 58

Bài giải chi tiết:
Gọi số lớn là a, số bé là b (a, b>0). Theo bài ra ta có: a + b = 5883 (1)
Nếu viết thêm số 25 vào bên phải số bé ta được số lớn có nghĩa là số lớn lớn hơn số bé 100 lần và 25 đơn vị. Theo bài ra ta có: a = 100b + 25 (2)
Thế (2) vào (1), ta được: 100b + 25 + b = 5883
Giải ra, ta được: b = 58
Suy ra: a = 5883 - 58 = 5825

Tìm một phân số biết nếu thêm 7 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1, còn nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 1/2. Trả lời: 10/17

Bài giải chi tiết:
Gọi tử số là a, mẫu số là b (a, b>1).
Nếu thêm 7 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 có nghĩa là b = a + 7 (1)
Nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 1/2 có nghĩa là (a - 1) : (b + 1) = 1/2 (2)
Thế (1) vào (2), ta được: (a - 1) : (a + 7 + 1) = 1/2 (3)
Biến đổi (3), ta được: 2 x (a - 1) = a + 8
Giải ra, ta được: a = 10
Thế a = 10 vào (1), ta được: b = 17
Vậy phân số phải tìm là 10/17

Tìm một số tự nhiên, biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm 1783 đơn vị. Trả lời: 1981

Tìm số lớn nhất có 3 chữ số, biết rằng số đó chia hết cho cả 3 và 5; đồng thời khi đọc xuôi hoặc đọc ngược số đó đều được giá trị như nhau. Trả lời: 585

Bài giải chi tiết:
Số chia hết cho 5 có tận cùng là số 0 hoặc 5. Vì là số lớn nhất cho nên ta loại số 0.
Số đó khi đọc xuôi hoặc đọc ngược số đó đều được giá trị như nhau có nghĩa là chữ số hàng trăm và hàng đơn vị đều bằng nhau và bằng 5. Số đó có dạng 5a5 (a là chữ số hàng chục)
Số chia hết 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. Ta đã có 5 + 5 = 10. Suy ra: a có thể là các số 2, 5 hoặc 8
Vì là số lớn nhất có 3 chữ số cho nên ta chọn a = 8
Vậy số phải tìm là 585

Tìm số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9. Trả lời: 180

Tìm x biết: 435 + 24 : x = 500 - 65 + 24 : 3. Trả lời: 3

Tìm x biết: 723 x x - 223 x x = 1000. Trả lời: 2

Tìm x, biết: x x 16 + 54 x x = 700. Trả lời: 10
Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật biết số đó chiều dài là 8dm2cm, chiều rộng là 25cm. Trả lời: 214 và 2050

Bài giải chi tiết:
Chu vi hình chữ nhật là (82 + 25) x 2 = 214 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là 82 x 25 = 2050 (cm2)

Tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 là … Trả lời: 5050

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 1:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2012.
Trả lời: Có tất cả 1006 phân số thỏa mãn đề bài.

Câu 9:
Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi em hiện nay, biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì hồi đó tuổi anh gấp đôi tuổi em.
Trả lời: Tuổi em hiện nay là 12 tuổi.

Câu 6:
Hiệu của hai số bằng 2 lần số bé. Tổng của hai số đó là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là 7407.

Câu 10:
Mai rán cá bằng một cái chảo mà mỗi lần rán chỉ đặt vừa đủ 2 con cá.Thời gian để rán cá chín một mặt là ba phút.Hỏi muốn rán 11 concá thì Mai phải cần ít nhất bao nhiêu phút?
Trả lời: Muốn rán 11 con cá thì Mai phải cần ít nhất 33 phút

Giải:
Mai rán cá bằng một cái chảo mà mỗi lần rán chỉ đặt vừa đủ 2 con cá có nghĩa là 1 lần rán chỉ được tối đa là 2 con.
Thời gian để rán cá chín một mặt là ba phút. Suy ra thời gian để rán chín cả hai mặt của 11 con cá là 3 x 11 = 33 (phút).

Câu 10:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 240m được ngăn thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông để trồng hoa, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng để trồng rau. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là 2304 m2

Bài giải chi tiết:
Nửa chu vi hay tổng của chiều rộng và chiều dài mảnh vườn là 240 : 2 = 120 (m)
Mảnh vườn được ngăn thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng có nghĩa là chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu gấp 3 + 1 = 4 lần chiều rộng của nó.
Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu là 120 : 5 = 24 (m)
Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu là 24 x 4 = 96 (m)
Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu là 24 x 96 = 2304 (m2)

Câu 6:
Một số tự nhiên chia cho 38 được thương là 75 và số dư là số dư lớn nhất có thể.Nếu lấy số đó chia cho 46 thì được số dư bằng bao nhiêu?
Trả lời:Số dư là 35

Câu 6:
Một số tự nhiên chia cho 45 thì được thương là 36 và dư 25. Nếu lấy số đó chia cho 27 thì được số dư bằng bao nhiêu?
Trả lời: Số dư là 25

Câu 2:
Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 120 là số 54321.

Câu 9:
Tích 1 x 2 x 3 x ... x 24 x 25 có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng?
Trả lời: Số chữ số 0 ở tận cùng là 6

Câu 9:
Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số nào?
Trả lời: Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 21 có tận cùng là chữ số 5

Câu 5:
Tìm số 25x4y lớn nhất chia hết cho 45
Trả lời: Số cần tìm là 25740

Câu 5:
Tìm số bị chia để có thương bằng 126, số dư bằng 37 và số chia là số chia bé nhất.
Trả lời: Số bị chia là 4825

Câu 3:
Tìm số có 4 chữ số a02b biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.
Trả lời: Số đó là 7020.

Câu 6:
Tìm tổng của hai số, biết hiệu của hai số bằng 172 và hiệu đó bằng một nửa số bé.
Trả lời:Tổng của hai số là 860

Câu 3:
Tìm x biết: 327 x (126 + x) = 67035
Trả lời: x= 79

Câu 3:
Tìm x biết: x x 62 + x x 38 = 4200
Trả lời: x= 42

Câu 4:
Tìm x biết: x : 48 : 25 = 374
Trả lời: x= 448800

Câu 2:
Tính
Trả lời: A= 4

Câu 1:
Tính
Trả lời: A= 4

Câu 8:
Tính diện tích một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 335 cm2.
Trả lời: Diện tích hình vuông đó là 961 cm2.

Câu 8:
Tính số trang của một quyển sách,biết rằng để đánh số trang của quyển sách đó người ta phải dùng 492 chữ số.
Trả lời:Số trang của quyển sách là 200 trang

Bài giải chi tiết:
Từ 1 đến 9 có 9 chữ số
Từ 10 đến 99 có (99 - 10 +1) x 2 = 180 (chữ số)
Suy ra: Từ trang thứ 1 đến trang thứ 99 có 180 + 9 = 189 (chữ số)
Số chữ số còn phải dùng là 492 - 189 = 303 (chữ số)
Từ trang thứ 100 đến trang cuối có số trang là 303 : 3 = 101 (trang)
Vậy số trang của quyển sách là 99 + 101= 200 (trang)

Câu 10:
Tổng 3 số bằng 364 biết, nếu nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 3 và số thứ ba với 4 ta được ba kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là 168.

Câu 7:
Tổng của 2 số chẵn bằng 120. Tìm số lớn biết giữa chúng có tất cả 10 số lẻ.
Trả lời: Số lớn là 70

Bài giải chi tiết:
(120+(10x2))/2=70

Câu 5:
Tổng của 2 số lẻ bằng 200. Tìm số bé biết giữa chúng có 8 số lẻ khác.
Trả lời: Số bé là 91

Bài giải chi tiết:
(200-(8x2+2))/2=91

Câu 4:
Tổng của hai số bằng 5 lần số bé. Hiệu của hai số đó bằng 1983. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là 2644.

Câu 6:
Trên một đoạn đường dài 780m, người ta trồng cây hai bên đường, cứ cách 20m lại trồng một cây.Hỏi người ta đã trồng bao nhiêu cây?(Biết rằng hai đầu đường đều trồng cây)
Trả lời:Số cây người ta đã trồng là 80 cây

Câu 8:
Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật có chu vi bằng 64cm. Thì hình có diện tích lớn nhất, có diện tích bằng 256 cm2.

Câu 9:
Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật có diện tích bằng 144 cm2. Thì hình có chu vi bé nhất có chu vi bằng 48 cm.

Câu 4:
Trung bình cộng của hai số bằng 72. Nếu thêm số thứ ba nữa thì trung bình cộng của ba số là 61. Tính số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là 39

Câu 5:
Trung bình cộng của hai số là 84, biết số bé bằng 1/3 số lớn. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là 126

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Tài khoản Dropbox của mình là tài khoản miễn phí. Do có nhiều người tải dữ liệu xuống nên Dropbox đã tạm thời khoá các đường link, không cho tải các file chia sẻ của mình nữa. Việc thay thế toàn bộ các đường link trên ở từng bài viết sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy mình xin phép gộp toàn bộ các file trên thành một file duy nhất và chuyển sang sử dụng dịch vụ lưu trữ khác. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Các bạn có thể tải toàn bộ:

- Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 5 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

- Đề và đáp án từ vòng 6 đến vòng 19 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Nhờ thầy cho lại link các vòng quận, TP, Quốc gia với ạ, link cũ hiện không còn nữa.
Cảm ơn thầy.
Xem lý lịch thành viên

giamthi

avatar
Admin
Admin

@nhaibt đã viết:Nhờ thầy cho lại link các vòng quận, TP, Quốc gia với ạ, link cũ hiện không còn nữa.
Cảm ơn thầy.


@thaodo đã viết:Tài khoản Dropbox của mình là tài khoản miễn phí. Do có nhiều người tải dữ liệu xuống nên Dropbox đã tạm thời khoá các đường link, không cho tải các file chia sẻ của mình nữa. Việc thay thế toàn bộ các đường link trên ở từng bài viết sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy mình xin phép gộp toàn bộ các file trên thành một file duy nhất và chuyển sang sử dụng dịch vụ lưu trữ khác. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Các bạn có thể tải toàn bộ:

- Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 5 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

- Đề và đáp án từ vòng 6 đến vòng 19 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

Ban Quản trị thấy rằng bạn thaodo tuy viết như vậy nhưng đã cập nhật link các vòng từ 16 đến 18. Riêng vòng 19 không thấy bạn ấy cập nhật link, có lẽ là do Toán tiếng Việt Lớp 4 không tổ chức thi cấp toàn quốc.

Toán tiếng Việt Lớp 4 không tổ chức thi cấp toàn quốc

Bạn có thể xem và tải toàn bộ: Đề và đáp án ôn thi vòng huyện, tỉnh Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 4 NH 2016 - 2017 tại đây.

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Theo đề nghị của bạn nhaibt, mình đã cập nhật lại link vòng 19 rồi.

nhaibt

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Do bé nhà em thi Toán TA lớp 4 vòng Quốc gia sắp tới nên em tìm thêm các đề Violympic các năm để ôn tập. Em cảm ơn các thầy đã giúp đỡ.
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog