Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 5 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 6 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 7 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ:

1- Đề và đáp án vòng 8 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

2- Đề và đáp án vòng 9 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 10 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 11 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 12 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 8:
Cho hai số có hiệu bằng 686. Hỏi nếu giảm số lớn đi 86 đơn vị và tăng số bé thêm 79 đơn vị thì hiệu sẽ bằng bao nhiêu ?
Trả lời : Hiệu bằng  521

Câu 9:
Cho đoạn thẳng CD. E là trung điểm của đoạn thẳng CD, F là trung điểm của đoạn thẳng CE, G là trung điểm của đoạn thẳng ED. Biết độ dài đoạn CD là 84cm. Tính độ dài đoạn thẳng FG.
Trả lời: Độ dài đoạn thẳng FG là:  42 cm

Câu 9:
Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 1m8cm. Biết chiều dài bằng   chu vi. Tính số đo chiều rộng.
Trả lời: Số đo chiều rộng là  18 cm

Câu 6:
Cửa hàng lương thực A có 2048kg gạo nếp, số gạo tẻ cửa hàng có nhiều hơn số gạo nếp là 1244kg. Hỏi cửa hàng A có tất cả bao nhiêu ki – lô - gam cả hai loại gạo ?
Trả lời : Cửa hàng có tất cả 5340  kg.

Câu 3:
Điền dấu < ; > = thích hợp vào chỗ chấm:
120 x 8  < 1000

Câu 1:
Điền dấu < ; > = thích hợp vào chỗ chấm:
4012 < 4021

Câu 3:
Điền dấu < ; > = thích hợp vào chỗ chấm:
6075 > 6059

Câu 7:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
1m9cm x  8 = 872 cm

Câu 6:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
2m13cm x 4= 852 cm

Câu 6:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
2m15cm : 5 = 43 cm

Câu 10:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số lớn hơn 868 ?
Trả lời: Có tất cả 131 số thỏa mãn đề bài.

Câu 8:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số nhỏ hơn 2015 ?
Trả lời: Có tất cả 1015  số thỏa mãn đề bài.

Câu 10:
Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của số đó bằng 20 là số 1289

Câu 6:
Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 10 là số 7210

Câu 9:
Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của số đó bằng 22 là số 9850

Câu 5:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số 1059

Câu 7:
Tìm y biết: y : 3 = 108 dư 1
Trả lời : y = 325

Câu 2:
Tính 107 x 9 = 963

Câu 5:
Tính 208 x 3 + 6475 = 7099

Câu 3:
Tính 238 x 4 = 952

Câu 4:
Tính 756 : 7 = 108

Câu 7:
Tính 835 : 5 + 3986 = 4153

Câu 2:
Tính 915 : 5 = 183

Câu 4:
Tính: 2036 + 3710 = 5746

Câu 2:
Tính : 4092 + 3986 =  8078

Câu 2:
Tính: 7469 + 1475 = 8944

Câu 10:
Tính tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau.
Trả lời : Tổng của hai số đó là 2010

Câu 8:
Tính tổng của số liền trước và liền sau của số bé nhất có 4 chữ số khác nhau.
Trả lời: Tổng hai số đó bằng 2046

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Biết chu vi một hình vuông là 5dm6cm. Tính số đo cạnh hình vuông đó. Đáp án: 14 (cm)

Có 345 túi gạo mỗi túi 5kg và 1 túi gạo 3kg. Tính khối lượng của 346 túi gạo đó. Đáp án: 1728

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 189 và nhỏ hơn 298. Đáp án: 108

Số bé nhất lớn hơn 999 là số… Đáp án: 1000

Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là số… Đáp án: 9998

Số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 24 là … Đáp án: 996

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số 0; 4; 7; 9 là số… Đáp án: 9740

Số lớn nhất nhỏ hơn 2015 là số… Đáp án: 2014

Tích của hai số bằng 125. Hỏi nếu số lớn tăng 3 lần, số bé tăng 2 lần thì tích mới bằng bao nhiêu? Đáp án: 750

Tìm một số biết 1/2 số đó cộng với 36 thì bằng 100. Đáp án: 128

Tìm một số biết nếu thêm vào số đó 7 đơn vị nữa rồi đem chia cho 8 thì được thương đúng bằng số lớn nhất có hai chữ số. Đáp án: 785

Tìm x biết:  x : 5 = 18 dư 4. Đáp án: 94

Tính: 24cm x 2 x 5 = …cm. Đáp án: 240

Tính: 98cm x 6 : 3 = …cm. Đáp án: 196

Tính: 102 x (64 : 8) = … Đáp án: 816

Tính: 175 : (63 - 58) = … Đáp án: 35

Tính: 995 : 5 = … Đáp án: 199

Tính cạnh một hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 1m8cm. Đáp án: 27

Tổng của hai số bằng 2015, nếu số bé tăng thêm 195 đơn vị, số lớn giảm đi 126 đơn vị thì tổng mới bằng… Đáp án: 2084

Trong một phép chia biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số, thương là 86 và số dư là 5. Tìm số bị chia của phép chia đó. Đáp án: 779

Bài 3: Hoàn thành phép tính

Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 13 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 14 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm: 1024 x 9 … 1536 x 6. Đáp án: =

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm: 2421 x 3 … 1815 x 4. Đáp án: >

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm: 4377 : 3 … 730 x 2. Đáp án: <

Hoa có một số quyển vở. Hoa cho Hồng 8 quyển và cho Huệ 13 quyển thì lúc này mỗi bạn đều có 68 quyển. Hỏi lúc đầu tổng số vở của Hồng và Huệ nhiều hơn Hoa bao nhiêu quyển? Đáp án: 26

Kho thứ nhất có 1750kg thóc. Kho thứ hai có số thóc gấp 4 lần số thóc kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho có bao nhiêu ki-lô-gam thóc? Đáp án: 8750

Mai có số nhãn vở kém 6 cái tròn 7 chục. Mai cho Hồng số nhãn vở ít hơn 1/4 số nhãn vở của Mai là 2 cái thì lúc này 2 bạn có số nhãn vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hồng có bao nhiêu cái nhãn vở? Đáp án: 36

Một cửa hàng có 7897 gói kẹo. Lần đầu bán đi 1478 gói, lần sau bán đi 1649 gói. Số kẹo còn lại xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói kẹo? Đáp án: 530

Một cửa hàng bán gạo có 1749kg gạo nếp và số gạo tẻ gấp 5 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ? Đáp án: 8745

Một sọt có 5658 quả cam. Người ta đã bán đi 1/6 số cam trong sọt. Hỏi sọt còn lại bao nhiêu quả cam? Đáp án: 4715

Một thùng dầu có 4296 lít dầu. Người ta bán đi 1/6 số dầu trong thùng. Hỏi người ta đã bán đi bao nhiêu lít dầu? Đáp án: 716

Một trang trại chăn nuôi có 4640 con gà và con vịt. Sau khi đã bán đi 375 con gà thì lúc này số gà còn lại bằng 1/5 tổng số gà và vịt. Hỏi lúc đầu số vịt nhiều hơn số gà bao nhiêu con? Đáp án: 2184

Nam có số bi kém 8 viên tròn 8 chục. Nam cho Việt 5 viên và cho Tùng 8 viên thì lúc này ba bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu tổng số bi của Việt và Tùng nhiều hơn của Nam bao nhiêu viên? Đáp án: 33

Tìm một số biết rằng khi đem số đó nhân 3 rồi cộng với 150, được bao nhiêu đem chia cho 6 thì được kết quả là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Đáp án: 1996

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân 4 rồi cộng với số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, cuối cùng đem chia cho 3 thì được kết quả là 2989. Đáp án: 1995

Tìm x biết: x : 4 = 1329. Đáp án: 5316

Tìm x biết: x : 6 = 1483. Đáp án: 8898

Tìm x biết: x x 7 = 9695. Đáp án: 1385

Tìm x biết: x x 8 = 9016. Đáp án: 1127

Tính: 1005 x 3 = … Đáp án: 3015

Tính: 1304 x 4 = … Đáp án: 5216

Tính: 2118 : 3 = … Đáp án: 706

Tính: 8015 : 7 = … Đáp án: 1145

Tính giá trị biểu thức: 1034 x 4 + 2345 = … Đáp án: 6481

Tính giá trị biểu thức: 1313 x 7 -3641 = … Đáp án: 5550

Tính giá trị biểu thức: 2316 : 6 + 5044 = … Đáp án: 5430

Tính giá trị biểu thức: 4050 - 6594 : 3 = … Đáp án: 1852

Tính giá trị biểu thức: 9896 : 8 - 1010 = … Đáp án: 227

Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Biết số thứ nhất bằng   tổng của hai số đó. Tìm hiệu của hai số đó? Đáp án: 705

Bài 2: Cóc vàng tài ba

A là số lẻ liền sau số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, B là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy A x B có kết quả là… Đáp án: 9225

Biết số thứ nhất là 4684, số thứ hai là 7164. Như vậy tổng của 1/4 số thứ nhất và 1/9 số thứ hai có kết quả là… Đáp án: 1967

Biết số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số, số thứ hai là số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Như vậy tổng của 4 lần số thứ nhất và 3 lần số thứ hai có kết quả là… Đáp án: 7061

Có 4 thùng dầu, mỗi thùng chứa 1874 lít. Người ta đã bán đi 3207 lít. Như vậy số dầu còn lại là… Đáp án: 4289 lít

Có 5 xe tải, trong đó 2 xe mỗi xe chở được 2048 tấn thóc, 3 xe còn lại mỗi xe chở được 1946 tấn thóc. Tính tổng số thóc cả 5 xe đã chở? Đáp án: 9934 tấn

Cô giáo đem chia đều 117 quyển vở cho 9 bạn học sinh. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở? Đáp án: 13 quyển

Cô giáo mua về số vở kém 6 quyển tròn 7 chục. Cô cất đi 9 quyển. Số vở còn lại cô thưởng đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được thưởng mấy quyển vở? Đáp án: 11 quyển

Giá trị biểu thức: 350 x 4 - 400 = … Đáp án: 1000

Giá trị biểu thức: 1400 - 240 x 5 = … Đáp án: 200

Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 4734km. Trong đó đội 1 đã sửa được 1/6 quãng đường, đội 2 sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi cả hai đội sửa được bao nhiêu ki lô mét đường? Đáp án: 2367km

Hoa có 176 cái nhãn vở. Hoa cho Huệ 1/8 số nhãn vở của mình. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu cái nhãn vở? Đáp án: 154 cái

Khi gấp tổng của số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số lẻ có 2 chữ số giống nhau lớn hơn 80 lên 4 lần thì được kết quả là… Đáp án: 4340

Mẹ có một số kẹo. Mẹ cho anh số kẹo kém 4 tròn 100. Mẹ cho em nhiều hơn anh đúng bằng 1/6 số kẹo của anh. Như vậy mẹ còn lại 192 cái kẹo. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu cái kẹo? Đáp án: 400 cái

Một bao gạo nặng 1355kg. Hỏi 4 bao như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Đáp án: 5420kg

Một cửa hàng bán hoa quả ngày đầu tiên bán được 1645kg táo. Ngày thứ hai bán gấp 5 lần ngày thứ nhất bán. Hỏi ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam? Đáp án: 6580kg

Một cửa hàng buổi sáng bán được số gạo gấp 2 lần số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và bằng 1/3 số gạo bán buổi chiều. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 8192kg

Một cửa hàng ngày đầu bán được 4314kg thóc, ngày thứ hai bán được nhiều hơn 1/3 số thóc ngày đầu đã bán là 1720kg, ngày thứ ba bán được số thóc bằng nửa tổng số thóc 2 ngày đầu bán được. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng đó bán nhiều hơn ngày thứ ba bao nhiêu ki-lô-gam? Đáp án: 578kg

Một trại chăn nuôi có 1409 con gà. Sau khi bán đi 512 con gà thì lúc này số gà còn lại bằng 1/4 số vịt và bằng 1/5 số ngan. Hỏi lúc đầu trại chăn nuôi có tất cả bao nhiêu con gà, vịt và ngan? Đáp án: 9482 con

Một trại chăn nuôi có 2145 con gà. Sau khi bán đi 1/3 số gà thì lúc này số gà còn lại bằng 1/4 số con vịt. Hỏi lúc đầu trại chăn nuôi đó có tất cả bao nhiêu con gà và con vịt? Đáp án: 7865

Nhà An có 240 con gà và vịt. Biết số gà bằng 1/4 tổng số gà và vịt. Hỏi nhà An có bao nhiêu con vịt? Đáp án: 180 con

Thùng thứ nhất có 3260 lít dầu. Biết 1/3 số dầu thùng thứ hai ít hơn 1/2 số dầu thùng thứ nhất là 475 lít. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? Đáp án: 6725

Tìm x, biết: x x 3 + 1975 = 2875. Đáp án: 300

Tìm x, biết: x x 6 - 1996 = 2324. Đáp án: 720

Tìm y, biết: y : 5 = 438 + 162. Đáp án: 3000

Tìm y, biết: y : 7 = 2040 - 1240. Đáp án: 5600

Tính: 1013 x 3 + 2195 = ... Đáp án: 5234

Tính: 2145 + 1486 x 4 = ... Đáp án: 8089

Tính: 2787 : 3 + 4213 = ... Đáp án: 5142

Tính: 6835 - 5368 : 4 = ... Đáp án: 5493

Xe thứ nhất chở được 1740kg gạo. Xe thứ hai chở được gấp 3 lần xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 6960kg

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 7:
Có 3 kho thóc. Kho thứ nhất có 1548 tấn. Biết 1/9 số thóc ở kho thứ nhất ít hơn 1/6 số thóc ở kho thứ hai là 103 tấn và ít hơn 1/4 số thóc ở kho thứ ba là 218 tấn. Hỏi cả ba kho có bao nhiêu tấn thóc?
Trả lời: Cả ba kho có 4758 tấn.

Câu 8:
Mẹ đi chợ mua 76 quả cam và một số quả quýt. Sau đó mẹ mua thêm 6 quả cam và 58 quả quýt thì lúc này số cam bằng 1/3 số quýt. Hỏi lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?
Trả lời: Lúc đầu mẹ mua tất cả 264 quả cam và quýt.

Câu 8:
Một cửa hàng bán hoa quả có 1/2 số cam bằng 1/3 số quýt, bằng 1/4 số táo và đều bằng số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu quả cam, quýt và táo?
Trả lời: Cửa hàng đó có tất cả 8874 quả cam, quýt và táo.

Câu 4:
Một cửa hàng có 4 sọt đựng cam, mỗi sọt có 195 quả. Nếu đem số cam đó chứa đều vào 6 sọt thì mỗi sọt có bao nhiêu quả cam?
Trả lời: Mỗi sọt có 130 quả cam.

Câu 3:
Một cửa hàng nhập về 4600 hộp mứt tết. Cửa hàng đã bán được 1/4 số mứt đó và 30 hộp. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu hộp mứt?
Trả lời: Cửa hàng đã bán được 1180 hộp.

Câu 1:
Một cửa hàng nhập về 6240 tấn thóc. Cửa hàng đem số thóc đó chia đều vào 6 kho. Như vậy mỗi kho chứa được 1040 tấn thóc.

Câu 2:
Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 1346m đường. Ngày thứ hai sửa được gấp 5 lần ngày thứ nhất. Như vậy ngày thứ hai đội công nhân đã sửa được 6730 mét đường

Câu 6:
Một đội công nhân sửa đường ngày thứ nhất sửa được 1260m. Như vậy ngày thứ nhất sửa được nhiều hơn ngày thứ hai là 34m nhưng ít hơn ngày thứ ba là 22m. Ngày thứ tư sửa được quãng đường bằng 1/4 tổng quãng đường của ba ngày đầu sửa được. Hỏi cả 4 ngày đội công nhân đã sửa được bao nhiêu mét đường?
Trả lời: Cả 4 ngày đội công nhân sửa được 4710 m

Câu 9:
Một trại chăn nuôi có 1476 con gà. Biết 1/3 số con gà bằng 1/4 số con vịt. Số con ngan bằng nửa tổng số con gà và con vịt. Hỏi trại chăn nuôi đó có tất cả bao nhiêu con gà, vịt và ngan?
Trả lời: Trại chăn nuôi đó có tất cả 5166 con

Câu 5:
Một trại chăn nuôi có 2986 con gà. Biết số con ngan ít hơn một nửa số con gà là 263 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?
Trả lời: Trại chăn nuôi đó có 1230 con ngan

Câu 7:
Nam có 154 viên bi. Biết 1/7 số bi của Nam bằng 1/8 số bi của Việt và bằng 1/9 số bi của Cường. Hỏi cả 3 bạn có bao nhiêu viên bi?
Trả lời: Cả 3 bạn có 528 viên bi.

Câu 2:
Quãng đường AB dài 1153km. Quãng đường BC dài gấp 3 lần quãng đường AB. Như vậy quãng đường BC dài 3459 km

Câu 4:
Thùng thứ nhất có 2400 lít dầu. Biết số dầu thùng 2 nhiều hơn 1/3 số dầu thùng thứ nhất là 475 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Thùng thứ hai có 1275 lít.

Câu 8:
Tìm x: 7450 - x : 5 = 765 x 8
Trả lời: x = 6650

Câu 2:
Tìm x: x x 4 + 2003 = 8931
Trả lời: x = 1732

Câu 3:
Tìm x: x : 5 + 2015 = 917 + 2015
Trả lời: x = 4585

Câu 9:
Tìm x: x x 6 - 5138 = 970 x 4  
Trả lời: x = 1503

Câu 4:
Tìm x: x : 7 + 1094 = 1963
Trả lời: x = 6083

Câu 5:
Tìm x: x x 7 + 1394 = 9507
Trả lời: x = 1159

Câu 1:
Tìm x: x x 7 + 1996 = 6041 + 1996
Trả lời: x = 863

Câu 2:
Tính giá trị biểu thức: (143 + 357) x 3 = 1500

Câu 5:
Tính giá trị biểu thức: (356 + 823) x 7 = 8253

Câu 5:
Tính giá trị biểu thức: (1339 + 4613) : 6 = 992

Câu 3:
Tính giá trị biểu thức: (1774 + 1226) : 2 = 1500

Câu 3:
Tính giá trị biểu thức: 3965 + 4102 : 7 = 4551

Câu 8:
Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Biết số thứ nhất lớn hơn 1/3 tổng của 3 số là 15 và lớn hơn số thứ hai là 85. Tìm số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là 388

Câu 9:
Trong phép chia hết có thương là 12. Nếu số chia không thay đổi và cộng thêm vào số bị chia 15 đơn vị thì thương mới là 14 và số dư là 3. Tìm số bị chia lúc đầu.
Trả lời: Số bị chia lúc đầu là: 72

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé!

Câu 10:
So sánh A và B biết:A = 3649 + 1478 và B = 2584 + 5830
Trả lời: A < B

Câu 9:
So sánh C và D biết: C = 5324 - 1586 và D = 1024 x 3
Trả lời: C > D

Câu 8:
So sánh E và G biết: E = 9675 : 3 và G = 1075 x 3
Trả lời: E = G
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 15 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 6:
Có ba thùng dầu. Thùng 1 có số dầu kém 8 lít thì tròn 8 chục lít. Thùng 2 có số dầu ít hơn thùng 1 đúng bằng 1/8 số dầu thùng 1. Thùng 3 có số dầu ít hơn thùng 2 đúng bằng 1/9 số dầu thùng 2. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Cả 3 thùng có 191 lít

Giải:
Thùng 1 có số dầu là: 80 - 8 = 72 (lít)
1/8 số dầu của thùng 1 là: 72 : 8 = 9 (lít)
Thùng 2 có số dầu là: 72 - 9 = 63 (lít)
1/9 số dầu của thùng 2 là: 63 : 9 = 7 (lít)
Thùng 3 có số dầu là: 63 - 7 = 56 (lít)
Số dầu cả 3 thùng có là: 72 + 63 + 56 = 191 (lít)

Câu 6:
Hoa có số vở kém 9 quyển thì tròn 9 chục quyển. Hoa cho Hồng   số vở và 3 quyển. Hoa cho Huệ ít hơn cho Hồng là 5 quyển thì lúc này ba bạn có số vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoa có nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở?
Trả lời: Lúc đầu Hoa có nhiều hơn Huệ là 26 quyển vở.

Giải:
Số vở Hoa có là: 90 - 9 = 81 (quyển)
1/9 số vở Hoa có là: 81 : 9 = 9 (quyển)
Số vở Hoa cho Hồng là: 9 + 3 = 12 (quyển)
Số vở Hoa cho Huệ là: 12 - 5 = 7 (quyển)
Số vở Hoa còn lại sau khi cho Hồng và Huệ là: 81 - 12 - 7 = 62 (quyển)
Số vở Huệ có lúc đầu là: 62 - 7 = 55 (quyển)
Lúc đầu Hoa có nhiều hơn Huệ số vở là: 81 - 55 = 26 (quyển)

Câu 4:
Lan mua 2 quyển vở, mỗi quyển giá 6000 đồng và 3 cái bút, mỗi cái giá 5000 đồng. Hỏi Lan đã mua vở và bút hết bao nhiêu tiền?
Trả lời: Lan đã mua vở và bút hết 27000 đồng

Giải:
Số tiền Lan mua vở là: 6000 x 2 = 12000 (đồng)
Số tiền Lan mua bút là: 5000 x 3 = 15000 (đồng)
Lan đã mua vở và bút hết số tiền là: 12000 + 15000 = 27000 (đồng)

Câu 7:
Mẹ đi chợ mua 24 gói bánh và một số gói kẹo. Sau đó mẹ mua thêm 12 gói bánh và 30 gói kẹo thì lúc này số gói bánh bằng 1/3 số gói kẹo. Hỏi lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu gói bánh và gói kẹo?
Trả lời: Lúc đầu mẹ mua tất cả 102 gói bánh và gói kẹo.

Giải:
Số gói bánh mẹ mua là: 24 + 12 = 36 (gói)
Số gói kẹo mẹ mua là: 36 x 3 = 108 (gói)
Số gói kẹo mẹ mua lúc đầu là: 108 - 30 = 78 (gói)
Số bánh kẹo mẹ mua lúc đầu là: 24 + 78 = 102 (gói)

Câu 5:
Mẹ mua 1 túi gạo hết 96000 đồng và 1 thùng sữa hết 120000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 300000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
Trả lời: Cô bán hàng phải trả lại mẹ 84000 đồng

Giải:
Tổng số tiền mẹ phải trả là: 96000 + 120000 = 216000 (đồng)
Số tiền cô bán hàng phải trả lại mẹ là: 300000 - 216000 = 84000 (đồng)

Câu 6:
Một cửa hàng có 7404kg gạo. Sau khi bán đi một số gạo thì số gạo còn lại bằng   số gạo lúc đầu. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Cửa hàng đã bán đi 6170 kg gạo

Giải:
1/6 số gạo lúc đầu là: 7404 : 6 = 1234 (kg)
Số gạo cửa hàng đã bán là: 7404 - 1234 = 6170 (kg)

Câu 7:
Một cửa hàng có một sọt đựng cam và một sọt đựng quýt. Sọt đựng cam có 68 quả. Sau khi bán đi 14 quả cam và 26 quả quýt thì lúc này số cam còn lại bằng 1/3 số quýt còn lại. Hỏi lúc đầu cửa hàng có tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?
Trả lời: Lúc đầu cửa hàng có tất cả 256 quả cam và quýt.

Giải:
Số quả cam còn lại là: 68 - 14 = 54 (quả)
Số quả quýt còn lại là: 54 x 3 = 162 (quả)
Số quả quýt lúc đầu là: 162 + 26 = 188 (quả)
Số quả cam và quýt cửa hàng có lúc đầu là: 68 + 188 = 256 (quả)

Câu 5:
Một trại chăn nuôi có 8715 con gà. Sau khi bán đi một số con gà thì số gà còn lại bằng 1/7 số gà lúc đầu. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu con gà?
Trả lời: Cửa hàng đã bán đi 7470 con gà.

Giải:
1/7 số gà lúc đầu là: 8715 : 7 = 1245 (con)
Số gà cửa hàng đã bán đi là: 8715 - 1245= 7470 (con)

Câu 8:
Năm nay con 8 tuổi. Sang năm thì tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai bố con là bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Trước đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi

Giải:
Sang năm tuổi con là: 8 + 1 = 9 (tuổi)
Sang năm tuổi bố là: 9 x 5 = 45 (tuổi)
Trước đây 3 năm tuổi con là: 9 - 1 - 3 = 5 (tuổi)
Trước đây 3 năm tuổi bố là: 45 - 1 - 3 = 41 (tuổi)
Trước đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai bố con là: 41 + 5 = 46 (tuổi)

Câu 4:
Năm nay mẹ 42 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi 4 năm nữa thì tổng số tuổi của 2 mẹ con là bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Bốn năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 60 tuổi

Giải:
Tuổi mẹ trước đây 2 năm là: 42 - 2 = 40 (tuổi)
Tuổi con trước đây 2 năm là: 40 : 5 = 8 (tuổi)
Tuổi con sau 4 năm nữa là: 8 + 2 + 4 = 14 (tuổi)
Tuổi mẹ sau 4 năm nữa là: 40 + 2 + 4 = 46 (tuổi)
Bốn năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là: 46 + 14 = 60 (tuổi)

Câu 8:
Tìm giá trị lớn nhất của x sao cho:
34 < x x 5 + 15 <46.
Trả lời: x = 6

Giải:
Ta có:
x x 5 + 15 < 46
x x 5 < 46 - 15
x x 5 < 31
x < 31 : 5
Suy ra: x = 6

Câu 4:
Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu đem số đó chia cho 4 thì được kết quả đúng bằng số lớn nhất có 3 chữ số.
Trả lời: Số đó là 3996

Giải:
Số phải tìm là: 999 x 4 = 3996

Câu 4:
Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu đem số đó chia cho 6 thì được kết quả đúng bằng số chẵn lớn nhất có 3 chữ số.
Trả lời: Số đó là 5988

Giải:
Số phải tìm là: 998 x 6 = 5988

Câu 6:
Tìm x biết: 5 < 432 : 8 : x < 7
Trả lời: x = 9

Câu 2:
Tìm x biết: x x 4 = 724x3.
Trả lời: x = 543

Câu 2:
Tìm x biết: x : 4 = 1378.
Trả lời: x = 5512

Câu 1:
Tìm x biết: x : 5 = 1259
Trả lời: x = 6295

Câu 5:
Tìm x biết: x : 6 = 6620 : 5
Trả lời: x = 7944

Câu 3:
Tìm x biết: x x 6 = 4344.
Trả lời: x = 724

Câu 3:
Tìm x biết: x x 7 = 4396.
Trả lời: x = 628

Câu 8:
Tính tổng độ dài của các đoạn thẳng có trên hình vẽ, biết độ dài đoạn thẳng AB là 15cm và ba đoạn thẳng AM, MN và NB có độ dài bằng nhau.
Trả lời: Độ dài của các đoạn thẳng là 50 cm.


Giải:
Độ dài của các đoạn thẳng là: AB + AM + MN + NB + AN + MB
Theo bài ra ta có:
AM = MN = NB = AB : 3 = 15 : 3 = 5 (cm)
AN = AM + MN = 5 + 5 = 10 (cm)
MB = MN + NB = 5 + 5 = 10 (cm)
AB = AM + MN + NB = 15 (cm)
Vậy: Độ dài của các đoạn thẳng là: 15 + 15 + 10 + 10 = 50 (cm)

Câu 7:
Trong phép chia một số tự nhiên cho 6. Vì đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục của số bị chia cho nhau nên thương tìm được là 356. Tìm thương đúng của phép chia đã cho.
Trả lời: Thương đúng của phép chia là 386

Giải:
Số bị chia khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là: 356 x 6 = 2136
Số bị chia đúng là: 2316
Thương đúng của phép chia là: 2316 : 6 = 386

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:
Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
758 x 4 + 1689 > 4720

Câu 9:
Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
1236 x 3 < 3710

Câu 10:
Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
4984 : 4 > 1240

Câu 10:
Điền dấu <; =; > vào chỗ chấm:
5274 : 3 + 1965 < 3725

Bài 3: Đi tìm kho báu

An có 150 viên bi. Bình có nhiều hơn An đúng bằng 1/6 số bi của An. Như vậy Bình có … viên bi. Trả lời: 175

Giải:
1/6 số bi của An là: 150 : 6 = 25 (viên)
Số bi của Bình là: 150 + 25 = 175 (viên)

Có 2 sọt cam, sọt thứ nhất có 168 quả. Nếu bỏ thêm vào sọt thứ hai 132 quả và bớt đi ở sọt thứ nhất 26 quả thì lúc này số cam ở sọt thứ hai gấp 3 lần số cam ở sọt thứ nhất. Hỏi lúc đầu cả hai sọt có bao nhiêu quả cam? Trả lời: 462

Giải:
Số cam có ở sọt thứ nhất lúc sau là: 168 - 26 = 142 (quả)
Số cam có ở sọt thứ hai lúc sau là: 142 x 3 = 426 (quả)
Số cam có ở sọt thứ hai lúc đầu là: 426 - 132 = 294 (quả)
Số cam có ở hai sọt lúc đầu là: 168 + 294 = 462 (quả)

Có 10 bao gạo đựng số gạo như nhau. Nếu lấy ra ở mỗi bao 12kg thì số gạo còn lại của 10 bao đúng bằng số gạo trong 8 bao nguyên. Hỏi 4 bao nguyên có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 240

Giải:
Số gạo lấy ra là: 12 x 10 = 120 (kg)
Số gạo lấy ra tương ứng với số bao là: 10 - 8 = 2 (bao)
Số gạo có trong 1 bao nguyên là: 120 : 2  = 60 (kg)
Số gạo có trong 4 bao nguyên là: 60 x 4  = 240 (kg)

Hiện nay tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp mấy lần tuổi em? Trả lời: 3

Giải:
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Tuổi em hiện nay:  !-----!
Tuổi anh hiện nay: !-----!-----!-----!-----!-----!
Tuổi em khi tuổi em tăng lên gấp đôi:  !-----!-----!
Tuổi anh khi tuổi em tăng lên gấp đôi: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!
Suy ra: Khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp số lần tuổi em là: 6 : 2 = 3 (lần)

Hoa có 68 cái nhãn vở. Hồng có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Hoa. Như vậy cả hai bạn có … cái nhãn vở. Trả lời: 272

Giải:
Số nhãn vở Hồng có là: 68 x 3 = 204 (cái)
Cả hai bạn có số nhãn vở là: 68 + 204 = 272 (cái)

Mẹ đi chợ mua 3 gói bánh, mỗi gói giá 36000 đồng và 5 gói kẹo, mỗi gói giá 13000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 200000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho mẹ bao nhiêu tiền? Trả lời: 27000

Giải:
Giá tiền 3 gói bánh là: 36000 x 3 = 108000 (đồng)
Giá tiền 5 gói kẹo là: 13000 x 5 = 65000 (đồng)
Tổng số tiền mẹ phải trả là: 108000 + 65000 = 173000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại cho mẹ số tiền là: 200000 - 173000 = 27000 (đồng)

Mẹ vào cửa hàng mua 4 hộp bánh và 5 gói kẹo hết 172000 đồng. Sau đó mẹ lại mua thêm 4 hộp bánh và 8 gói kẹo như vậy hết 208000 đồng. Hỏi giá tiền của một hộp bánh nhiều hơn một gói kẹo là bao nhiêu? (Biết rằng giá tiền của một hộp bánh hay một gói kẹo trong hai lần mua là như nhau). Trả lời: 16000

Giải:
Giá tiền 3 gói kẹo là: 208000 - 172000 = 36000 (đồng)
Giá tiền 1 gói kẹo là: 36000 : 3 = 12000 (đồng)
Giá tiền 5 gói kẹo là: 12000 x 5 = 60000 (đồng)
Giá tiền 4 hộp bánh là: 172000 - 60000 = 112000 (đồng)
Giá tiền 1 hộp bánh là: 112000 : 4 = 28000 (đồng)
Giá tiền của một hộp bánh nhiều hơn một gói kẹo là: 28000 - 12000 = 16000 (đồng)

Một cửa hàng có 3164kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/7 số gạo. Như vậy cửa hàng đã bán đi …kg? Trả lời: 452

Giải:
Số gạo đã bán là: 3164 : 7 = 452 (kg)

Một hình vuông có cạnh là 268cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông và ấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu? Trả lời: 268

Giải:
Vì hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông, suy ra: Chu vi hình chữ nhật là: 268 x 4 = 1072 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 1072 : 8 = 134 (cm)
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 1072 : 2 = 536 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 536 - 134 = 402 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật là: 402 - 134 = 268 (cm)

Một hình vuông có chu vi là 104cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và bằng 1/5 chiều dài. Hỏi chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông là bao nhiêu? Trả lời: 208

Giải:
Cạnh hình vuông là: 104 : 4 = 26 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 26 x 5 = 130 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (130 + 26) x 2 = 312 (cm)
Chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông là: 312 - 104 = 208 (cm)

Một thùng dầu có 964 lít. Ngày thứ nhất bán được 1/4 số dầu, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 57 lít. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu lít dầu? Trả lời: 539

Giải:
Số dầu bán ngày thứ nhất là: 964 : 4 = 241 (lít)
Số dầu bán ngày thứ hai là: 241 + 57 = 298 (lít)
Số dầu bán được trong 2 ngày là: 241 + 298 = 539 (lít)

Một thùng dầu có 8469 lít. Người ta đổ thêm vào 1/9 số dầu trong thùng. Như vậy người ta đã đổ thêm vào … lít. Trả lời: 941

Giải:
Số dầu đã đổ thêm vào là: 8469 : 9 = 941 (lít)

Một xe ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ, 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 50km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki lô mét? Trả lời: 235

Giải:
2 giờ đầu đi được quãng đường là: 50 x 2 = 100 (km)
3 giờ sau đi được quãng đường là: 45 x 3 = 135 (km)
Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài là: 100 + 135 = 235 (km)

Nam đọc một quyển sách dày 1584 trang. Ngày thứ nhất đọc được 1/6 quyển sách. Ngày thứ hai đọc được 1/6 số trang còn lại. Hỏi ngày thứ hai Nam được đọc được bao nhiêu trnag của quyển sách? Trả lời: 220

Giải:
Số trang sách đọc trong ngày thứ nhất là: 1584 : 6 = 264 (trang)
Số trang sách chưa đọc là: 1584 - 264 = 1320 (trang)
Số trang sách đọc ngày thứ hai là: 1320 : 6 = 220 (trang)

Quãng đường AB dài 380km. Một ô tô đi từ A đến B, 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 46000m, 4 giờ sau mỗi giờ đi được 42000m. Hỏi ô tô còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét? Trả lời: 74

Giải:
Đổi: 46000m = 46km; 42000m = 42km
3 giờ đầu đi được quãng đường là: 46 x 3 = 138 (km)
4 giờ sau đi được quãng đường là: 42 x 4 = 168 (km)
Tổng quãng đường đi được trong 7 giờ là: 138 + 168 = 306 (km)
Ô tô còn cách B số km là: 380 - 306 = 74 (km)

Số 1170 gấp lên 6 lần thì được kết quả là… Trả lời: 7020

Số 2185 gấp lên 4 lần thì được kết quả là… Trả lời: 8740

Số 4600 chia cho 8 có thương là… Trả lời: 575

Số 5538 chia cho 6 được thương là… Trả lời: 923

Tìm một số biết rằng nếu đem số đó cộng với 4 lần số đó rồi lấy tổng đó trừ đi 2 lần số phải tìm sau đó cộng với 1303 thì được kết quả là số chẵn có 4 chữ số giống nhau lớn hơn 4000 và nhỏ hơn 5000. Trả lời: 1047

Giải:
Số chẵn có 4 chữ số giống nhau lớn hơn 4000 và nhỏ hơn 5000 là 4444
Ta có: 1 + 4 - 2 = 3
Suy ra: Số phải tìm là: (4444 – 1303) : 3 = 1047

Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu đem số đó chia cho 6 rồi cộng với 261 thì được kết quả là 1500. Trả lời: 7434

Giải:
Số phải tìm là: (1500 - 261) x 6 = 7434

Tìm x biết: x : 5 = 4302 – 3168. Trả lời: 5670

Tìm x biết: x x 5 = 6785. Trả lời: 1357

Tìm x biết: x : 6 = 126 x 3. Trả lời: 2268

Tìm x biết: x : 6 = 7015 : 5. Trả lời: 8418

Tìm x biết: x x 6 = 7404 : 5. Trả lời: 1234

Tìm x biết: x x 7 = 4033 + 2358. Trả lời: 913
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 16 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp theo giá trị tăng dần


1176:4=2941580:5=3162160:6=3602632:7=376
3424:8=428109x4=43688x6=5282304:4=576
98x7+104=7901364-1653:3=8131546x4-5328=856(3959-1349):3=870
3120:6+370=8901/4 của 3580=8951347:3+451=9001/5 của 4620 = 924
Số nhỏ nhất có 4 chữ số = 1000Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau = 1023Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và 69 = 10681512:3+2384:4=1100
Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau = 1101Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 2 = 1188Lấy hiệu của số bé nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau gấp lên 2 lần = 1796845x5-709x3=2098
 
Gấp số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau lên 5 lần rồi trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau = 3906   

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

1/5 của 6580m là …m? Trả lời: 1316

1/6 của 7548kg là …kg? Trả lời: 1258

Chu vi hình tứ giác ABCD là 29cm. Biết độ dài cạnh AB = BC = 6cm và ngắn hơn độ dài cạnh CD là 2cm. Tính độ dài cạnh AD? Trả lời: 9

Dũng có số bi kém 8 viên tròn 8 chục viên. Sau khi Dũng cho Hùng một số viên bi ít hơn 1/8 số bi của Dũng là 2 viên thì lúc này 2 bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu viên bi? Trả lời: 58

Đem một số nhân với 4 thì được kết quả là 3612. Nếu đem số đó nhân với 6 thì được kết quả là bao nhiêu? Trả lời: 5418

Đem một số nhân với 6 thì được kết quả là 3486. Nếu đem số đó nhân với 7 thì được kết quả là bao nhiêu? Trả lời: 4067

Gấp số 369 lên 5 lần thì được kết quả là ... Trả lời: 1845

Gấp số 576 lên 3 lần thì được kết quả là ... Trả lời: 1728

Một cửa hàng buổi sáng bán được 2156kg gạo. Buổi chiều bán được gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 6468

Một đội công nhân sửa đường, ngày thứ nhất sửa được 2500m đường. Ngày thứ hai sửa được quãng đường gấp 4 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai đội công nhân sửa được bao nhiêu mét đường? Trả lời: 10000

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 26m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi của mảnh đất đó. Trả lời: 208

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 280m và gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài mảnh đất hơn chiều rộng là bao nhiêu mét? Trả lời: 28

Nhà Nam thu hoạch được 384 quả cam. Mẹ đã bán đi 96 quả. Số cam còn lại mẹ đem chia đều vào 6 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu quả cam? Trả lời: 48

Số gồm 6 chục nghìn, 8 nghìn, 5 trăm , 3 chục và 9 đơn vị viết là … Trả lời: 68539

Số tám mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi ba được viết là … Trả lời: 85643

Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 5 thì được thương là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số dư là 3. Trả lời: 4933

Tìm một số có 2 chữ số biết số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó. Trả lời: 35

Bài giải chi tiết:
Gọi số phải tìm là ab (9>=a>0; 0=<b=<9)
Theo bài ra, ta có ab = 7b
Phân tích cấu tạo số, ta được 10a + b = 7b
Hay 10a = 6b
a/b = 6/10 = 3/5
Suy ra a = 3 và b = 5
Vậy số phải tìm là 35

Tìm x biết: x x 2 + x x 3 = 3785. Trả lời: 757

Tìm x biết: x x 3 + x = 4936. Trả lời: 1234

Tìm x biết: x : 5 + 1195 = 2016. Trả lời: 4105

Tìm x biết: x x 5 = 4305. Trả lời: 861

Tìm x biết: x : 6 = 713. Trả lời: 4278

Tìm x biết: x : 7 = 1036 - 257. Trả lời: 5453

Tìm x biết: x : 7 = 1037. Trả lời: 7259

Tìm x biết: x x 8 = 2784. Trả lời: 348

Tính giá trị biểu thức 2415 x 4 + 2380 : 7 = … Trả lời: 10000

Tính giá trị biểu thức (3426 : 6 + 1329) x 7 = … Trả lời: 13300

Tổng của ba số là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Biết số thứ nhất bằng ¼ tổng của ba số và nhỏ hơn số thứ hai là 62. Tìm số thứ ba. Trả lời: 438

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 10:
Bà đi chợ mua một số quả cam và 86 quả quýt. Sau đó bà đổi 6 quả cam lấy 12 quả quýt thì lúc này số quýt gấp 2 lần số cam còn lại. Hỏi lúc đầu bà mua bao nhiêu quả cam?
Trả lời: Lúc đầu bà mua 55 quả cam.

Câu 9:
Đem số A chia cho số có 1 chữ số thì được thương là 236 và số dư lớn nhất là 8. Tìm số A.
Trả lời: Số A là 2132

Câu 10:
Lan có 45 cái nhãn vở. Nếu Lan mua thêm 9 cái nhãn vở và Hồng mua thêm 6 cái nhãn vở nữa thì lúc này số nhãn vở của Lan bằng 1/3  số nhãn vở của Hồng. Hỏi lúc đầu Hồng có bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời: Lúc đầu Hồng có 156 cái nhãn vở.

Câu 10:
Mai đọc một quyển truyện trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Mai đọc được 126 trang. Ngày thứ hai Mai đọc được nhiều hơn 1/3 số trang ngày thứ nhất đã đọc là 68 trang. Ngày thứ ba Mai đọc được ít hơn 1/2 số trang ngày thứ hai đã đọc là 3 trang. Hỏi quyển truyện đó dày bao nhiêu trang?
Trả lời: Quyển truyện đó dày 288 trang.

Câu 2:
Một cửa hàng có 236 gói bánh. Như vậy số bánh bằng 1/5 tổng số bánh và kẹo. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu gói bánh và kẹo?
Trả lời: Cửa hàng có tất cả 1180 gói bánh và kẹo.

Câu 2:
Một cửa hàng có 1860 quả cam và quýt. Trong đó số cam chiếm 1/4 tổng số cam và quýt. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu quả cam?
Trả lời: Cửa hàng có 465 quả cam.

Câu 5:
Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2360 lít dầu, ngày thứ hai bán được gấp 4 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Cả hai ngày cửa hàng bán được 11800 lít dầu.

Câu 6:
Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 4650kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo bằng 1/3 ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
Trả lời: Cả hai ngày cửa hàng bán được 6200 kg

Câu 9:
Một đoàn khách có 92 người đến khu du lịch Tràng An. Đoàn khách đi thuyền để thăm hang động. Biết mỗi thuyền chở được nhiều nhất 6 người (không kể người chèo thuyền). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền để chở hết đoàn khách đó?
Trả lời: Cần ít nhất 16 chiếc thuyền.

Câu 2:
Một trại chăn nuôi có tất cả 1320 con gà. Trong đó số gà trống chiếm 1/6 tổng số gà. Hỏi trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà trống?
Trả lời: Trại chăn nuôi có 220 con gà trống.

Câu 3:
Một hình chữ nhật có chiều rộng là 76cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là 760 cm

Câu 3:
Một hình chữ nhật có chu vi là 380cm. Biết chiều rộng là 70cm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật đó là 120 cm

Câu 1:
Một hình vuông có cạnh dài 64cm. Tính chu vi hình vuông đó.
Trả lời: Chu vi hình vuông đó là 256 cm

Câu 7:
Thứ sáu tuần trước là ngày 13 thì thứ 7 tuần này là ngày 21

Câu 7:
Thứ tư tuần này là ngày 30 thì thứ 2 tuần trước là ngày 21

Câu 9:
Tìm x, biết: 3 < 120 : 6 : x < 5
Trả lời: x = 5

Câu 10:
Tìm x, biết: 100 < x x 4 < 106
Trả lời: x = 26

Câu 7:
Tìm x, biết: x x 3 + 1968 = 9012
Trả lời: x = 2348

Câu 8:
Tìm x, biết: x : 3 + 2345 = 5595
Trả lời: x = 9750

Câu 5:
Tìm x, biết: x x 4 + 1726 = 7274
Trả lời: x = 1379

Câu 6:
Tìm x, biết: x : 6 + 1614 = 3228
Trả lời: x = 9684

Câu 3:
Tính: 1468 x 6 = 8808

Câu 1:
Tính: 2146 x 4 = 8584

Câu 4:
Tính: 9478 : 7 = 1354

Câu 1:
Tính: 9972 : 9 = 1108

Câu 8:
Tính giá trị biểu thức: 3214 x 3 +1352 = 10994

Câu 6:
Tính giá trị biểu thức: 4561 x 2 +2016 = 11138
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 17 (vòng tỉnh) thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Cho 428x5 > 42885. Kết quả của x là … Trả lời: 9

Có 3 sọt cam. Sọt thứ nhất có số cam đúng bằng số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Sọt thứ hai có ít hơn 2 lần số cam sọt thứ nhất là 32 quả. Sọt thứ ba có số cam bằng nửa tổng số cam sọt thứ nhất và sọt thứ hai. Vậy cả 3 sọt có tất cả ... quả cam. Trả lời: 393

Gấp số lớn nhất có 3 chữ số lên 4 lân ta được số mới là … Trả lời: 3996

Mua 3 quyển vở hết 18000 đồng. Vậy nếu mua 5 quyển vở như thế thì hết số tiền là … Trả lời: 30000 đồng

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 1635kg gạo. Ngày thứ hai bán số gạo bằng   số gạo ngày thứ nhất đã bán. Như vậy cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được …kg gạo. Trả lời: 2180

Một hình chữ nhật có chiều rộng là 28m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Như vậy chu vi hình chữ nhật đó là ... Trả lời: 168m

Nam có số bi kém 8 viên thì tròn 8 chục viên. Nam cho Bình số bi nhiều hơn 1/9 số bi của Nam là 4 viên thì lúc này hai bạn có số bi bằng nhau. Như vậy lúc đầu Bình có … Trả lời: 48 viên bi

Số liền trước số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là … Trả lời: 98764

Số nhỏ nhất trong các số 83659; 68953; 58369; 65938 là … Trả lời: 58369

Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là … Trả lời: 1999

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

5 xe ô tô chở được 6300kg gạo. Vậy 7 xe ô tô như thế chở được tất cả …kg gạo? Trả lời: 8820

Chu vi một hình chữ nhật là 3840cm. Biết chiều rộng bằng 1/5 chu vi. Tính chiều dài hình chữ nhật đó. Trả lời: 1152

Có 6880 quyển vở được xếp đều vào 8 thùng. Hỏi 5 thùng như thế thì có bao nhiêu quyển vở? Trả lời: 4300

Một cửa hàng bán gạo có 1658kg gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 5 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ? Trả lời: 8290

Một quyển sách dày 120 trang. Hỏi để đánh số trang của quyển sách đó bằng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 người ta dùng hết bao nhiêu chữ số? Trả lời: 252

Bài giải chi tiết:
Số chữ số ở trang có 1 chữ số là: 9
Số chữ số ở trang có 2 chữ số là: ((99-10)+1)x2=180
Số chữ số ở trang có 3 chữ số là: ((120-100)+1)x3=63
Số chữ số người ta dùng hết là: 9+180+63=252

Một trại chăn nuôi có tất cả 8940 con gà trống và gà mái. Trong đó số gà trống chiếm 1/6 tổng số gà. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà trống? Trả lời: 1490

Nam có 6 tờ giấy bạc 5000 đồng và 13 tờ giấy bạc 2000 đồng. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu tiền? Trả lời: 56000

Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2016 là ngày chủ nhật. Hỏi tháng 5 có mấy ngày chủ nhật? Trả lời: 5

Số liền sau số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là … Trả lời: 1024

Số liền trước số nhỏ nhất có 5 chữ số là … Trả lời: 9999

Tìm x biết 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + … + 19 + x x 3 = 724. Trả lời: 208

Tìm x biết x : 4 = 1238. Trả lời: 4952

Tìm x biết x x 5 + 1407 x 3 = 6361. Trả lời: 428

Tính: 4314cm2 : 6 = …cm2. Trả lời: 719

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 368. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 410. Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 394. Tính tổng của ba số đó? Trả lời: 586

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1:
Khối lớp 3 của trường tiểu học Bình Minh có 240 học sinh, trong đó số bạn nữ chiếm 1/3 số học sinh cả khối. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?
Trả lời: Khối lớp 3 có 160 học sinh nam.

Câu 2:
Tìm giá trị của b, biết: 64593 > 6b593 > 62593  
Trả lời: b = 3

Câu 3:
Tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số với 2016 có kết quả là 3016

Câu 4:
Tính giá trị biểu thức: (1924+2476)x2=8800

Câu 5:
Tìm x biết: 2015 < x x 6 + 720 < 2017
Trả lời: x = 216

Câu 6:
Một quyển sách dày 640 trang. Ngày thứ nhất Hà đọc được 1/5 số trang của quyển sách. Ngày thứ hai Hà đọc được 1/2 số trang còn lại. Hỏi ngày thứ hai Hà đọc được bao nhiêu trang sách?
Trả lời: Ngày thứ hai Hà đọc được 256 trang sách.

Câu 7:
Một sọt cam có 368 quả. Lần đầu bán được 1/4 số cam. Lần thứ hai bán được 1/6 số cam còn lại. Hỏi sọt cam đó còn lại bao nhiêu quả cam?
Trả lời: Sọt cam đó còn lại 230 quả cam.

Câu 8:
Mẹ đi chợ mua 70 quả táo. Mẹ biếu bà 16 quả táo. Số táo còn lại mẹ chia đều vào 6 đĩa. Hỏi 3 đĩa như vậy có bao nhiêu quả táo?
Trả lời: Ba đĩa như vậy có 27 quả táo.

Câu 9:
Cho dãy số: 1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 13 ; 24 ; . . .
Tìm số hạng thứ 10 của dãy số.
Trả lời: Số hạng thứ 10 của dãy số là: 149

Bài giải chi tiết:
Dãy số trên có quy luật là số hạng tiếp theo bằng tổng của ba số hạng trước nó.
Số hạng thứ 8 là: 7+13+24=44
Số hạng thứ 9 là: 13+24+44=81
Số hạng thứ 10 là: 24+44+81=149

Câu 10:
Cho hình vuông ABCD có chu vi là 80 cm. Chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật ABMN và MNDC (như hình vẽ). Tính tổng chu vi của 2 hình chữ nhật ABMN và MNDC.
Trả lời: Tổng chu vi của 2 hình chữ nhật ABMN và MNDC là 120 cm


Bài giải chi tiết:
Cạnh hình vuông ABCD là 80 : 4 = 20 (cm)
Tổng chu vi của 2 hình chữ nhật ABMN và MNDC bằng chu vi hình vuông ABCD cộng với 2 lần cạnh MN, mà MN = AB = CD = 20 (cm).
Vậy tổng chu vi của 2 hình chữ nhật ABMN và MNDC bằng 80 + 20 x 2 = 120 (cm)
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 18 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Đi tìm kho báu

Cô Hoa bán 9 gói bánh và 6 gói kẹo được 396000 đồng, sau đó cô Hoa lại bán tiếp 9 gói bánh và 4 gói kẹo được 372000 đồng. Hỏi cô Hoa bán 1 gói bánh và 1 gói kẹo được bao nhiêu tiền? Biết giá tiền bán bánh hoặc bán kẹo của hai lần bán là như nhau. Trả lời: 48000

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 18m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng cây xung quanh mảnh vườn, cứ 3m trồng 1 cây. Hỏi phải trồng hết bao nhiêu cây? Trả lời: 36

Số lớn nhất trong các số 23463; 37581; 37580; 24575; 30157 là … Trả lời: 37581

Số nhỏ nhất trong các số 14064; 34695;; 34543; 29462 là … Trả lời: 13589

Tìm ab, biết: ab2 - 2ab = 306. Trả lời: 56

Tìm x, biết: x - 16439 = 39578. Trả lời: 56017

Tìm x, biết: x + 32158 = 88512. Trả lời: 56354

Tìm x, biết: x x 6 = 8850. Trả lời: 1475

Tìm x, biết: x : 7 = 984. Trả lời: 6888

Tính chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài là 34cm, chiều rộng là 26cm. Trả lời: 120

Tính chu vi của một hình vuông có cạnh là 15cm, chiều rộng là 26cm. Trả lời: 60

Tính giá trị biểu thức: 2840 x 3 + 3954 x 2 = ... Trả lời: 16428

Tính giá trị biểu thức: 4538 x 2 - 1256 x 5 = ... Trả lời: 2796

Tính giá trị biểu thức: 14268 - 7640 : 5 x 6 = ... Trả lời: 5000

Tính giá trị biểu thức: 20160 + 5608 : 4 x 3 = ... Trả lời: 24366

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Cho 135cm2 x 4 = … cm2. Trả lời: 540

Cho 5388cm2 : 6 = … cm2. Trả lời: 898

Cho (x + 2) +  (x + 4) + (x + 6) +(x + 8) = 4332. Trả lời: 1078

Kho thứ nhất có 480kg gạo. Như vậy kho thứ nhất có số gạo gấp đôi kho thứ hai. Vậy để số gạo ở hai kho bằng nhau ta phải chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai số ki-lô-gam gạo là… Trả lời: 120kg

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 1340cm và bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó. Trả lời: 8040

Một tờ giấy hình vuông cạnh 70mm. Diện tích tờ giấy hình vuông là… Trả lời: 49cm2

Tìm x, biết: 6769 > x x 6 > 6767. Trả lời: 1128

Tìm x, biết: 8024 < x x 5 < 8026. Trả lời: 1605

Tìm x, biết: x x 6 = 9216. Trả lời: 1536

Tính: 1457 x 3 + 629 = … Trả lời: 5000

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 9:
Cho A là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số, B là số lớn nhất có 1 chữ số. Tích của A và B là 8982

Câu 6:
Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là 192 cm2

Câu 10:
Năm nay con 7 tuổi. Hai năm nữa tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay.Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 41 tuổi.

Câu 7:
Tìm giá trị thích hợp của n: 42589 < 42n89 < 42789.
Trả lời: n= 6

Câu 5:
Tìm giá trị thích hợp của n: 87459 > 87n59 > 87259.
Trả lời: n= 3

Câu 1:
Tìm x, biết: x x 5 = 6285
Trả lời: x = 1257

Câu 3:
Tìm x, biết: x : 7 = 1306
Trả lời: x = 9142

Câu 4:
Tính: 14567 + 35433 = 50000

Câu 2:
Tính: 27630 + 24370 = 52000

Câu 8:
Tính diện tích của một hình vuông có chu vi là 36cm.
Trả lời: Diện tích của hình vuông đó là 81 cm2
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 19 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây.

Bài 1: Hoàn thành phép tính


Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Cho ba số, biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 1039, tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 1528, tổng của số thứ nhất và số thứ ba bằng 1467. Khi đó: Số thứ nhất là… Số thứ hai là… Số thứ ba là… Trả lời: 489, 550 và 978

Bài giải chi tiết:
Gọi các số phải tìm là a, b, c (a, b, c >0). Theo bài ra, ta có:
a + b = 1039 (1)
b + c = 1528 (2)
a + c = 1467 (3)
Lấy (2) trừ (1), ta được: c - a = 1528 - 1039 = 489 (4)
Xét (3) và (4), ta được: a = (1467 - 489) : 2 = 489. Suy ra: c = 978
Thế a = 489 vào (1), ta được b = 1039 - 489 = 550
Vậy số thứ nhất là 489, số thứ hai là 550 và số thứ ba là 978

Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ…: 23864 x 3 … 18963 x 4. Trả lời: <

Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ…: 72336 : 6 … 71855 : 7. Trả lời: >

Mẹ có một số quả quýt chia đều vào 8 đĩa. Nếu lấy đi 15 quả thì số quýt còn lại chia đều vào 7 đĩa, mỗi đĩa ít hơn lúc đầu 1 quả. Hỏi lúc đầu mẹ có tất cả bao nhiêu quả quýt? Trả lời: 64

Bài giải chi tiết:
Gọi a và b lần lượt là số quả quýt lúc đầu mẹ có và số quả quýt trên đĩa lúc đầu (a > 15; b > 0). Theo bài ra, ta có:
a : 8 = b (1)
(a - 15) : 7 = b - 1 (2)
Thế (1) vào (2), ta có (a - 15) : 7 = (a : 8) - 1
Giải ra ta được a = 64
Vậy số quả quýt lúc đầu mẹ có là 64 quả

Một chiếc cầu dài 200m, có 5 nhịp, trong đó có 4 nhịp bằng nhau và nhịp chính giữa dài hơn các nhịp kia 20m. Tính độ dài nhịp chính giữa. Trả lời: 56

Bài giải chi tiết:
Chiều dài của chiếc cầu nếu không tính phần dài hơn của nhịp chính là 200 - 20 = 180 (m)
Độ dài của mỗi nhịp nếu không tính phần dài hơn của nhịp chính là 180 : 5 = 36 (m)
Độ dài của nhịp chính là 36 + 20 = 56 (m)

Một cửa hàng có 26870kg gạo, cửa hàng đã bán 1/5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 21496

Bài giải chi tiết:
Số gạo cửa hàng đã bán là 26870 : 5 = 5374 (kg)
Số gạo cửa hàng còn lại là 26870 - 5374 = 21496 (kg)

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Dọc theo chiều dài người ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình chữ nhật nhỏ. Biết tổng chu vi hai hình chữ nhật nhỏ là 250cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu. Trả lời: 150

Bài giải chi tiết:
Chu vi hình chữ nhật nhỏ là 250 : 2 = 125 (cm)
Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ là 125 : 2 = 62,5 (cm)
Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài gấp đôi chiều rộng, suy ra chiều dài hình chữ nhật nhỏ gấp 4 lần chiều rộng hình chữ nhật nhỏ và bằng 62,5 : (4 + 1) x 4 = 50 (cm)
Suy ra chiều rộng hình chữ nhật ban đầu bằng 50 : 2 = 25 (cm)
Vậy chu vi hình chữ nhật ban ban đầu là (50 + 25) x 2 = 150 (cm)

Một hình vuông có chu vi là 32cm. Tính diện tích hình vuông đó. Trả lời: 64

Bài giải chi tiết:
Cạnh của hình vuông là 32 : 4 = 8 (cm)
Diện tích của hình vuông là 8 x 8 = 64 (cm2)

Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau gấp lên 6 lần thì được kết quả là... Trả lời: 61404

Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần rồi giảm tiếp đi 2 lần thì được số mới bằng 1/3 số lớn nhất có 4 chữ số. Trả lời: 19998

Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu đem số đó nhân với 5 rồi trừ đi 38564 thì được kết quả là 26776. Trả lời: 13068

Tìm x biết: x x 5 - 21386 = 37249. Trả lời: 11727

Bài giải chi tiết:
x x 5 - 21386 = 37249
x x 5 = 37249 + 21386
x x 5 = 58635
x = 58635 : 5
x = 11727

Tìm x biết: x : 6 + 38947 = 51305. Trả lời: 74148

Bài giải chi tiết:
x : 6 + 38947 = 51305
x : 6 = 51305 - 38947
x : 6 = 12358
x = 12358 x 6
x = 74148

Tính: 10785 x 4 = … Trả lời: 43140

Tính: 13675 x 5 = … Trả lời: 68375

Tính: 14856 x 6 = … Trả lời: 89136

Tính: 15236 x 3 = … Trả lời: 45708

Tính: 32578 + 46746 = … Trả lời: 79324

Tính: 46753 + 25618 = … Trả lời: 72371

Tính: 51246 - 24508 = … Trả lời: 26738

Tính: 60948 : 4 = … Trả lời: 15237

Tính: 62893 - 34568 = … Trả lời: 28325

Tính: 63452 - 26784 = … Trả lời: 36668

Tính: 65748 : 2 = … Trả lời: 32874

Tính: 67895 : 5 = … Trả lời: 13579

Tính: 71382 - 36547 = … Trả lời: 34835

Tính: 98532 : 3 = … Trả lời: 32844

Tính giá trị biểu thức: (13549 + 24357) x 2 = … Trả lời: 75812

Bài giải chi tiết:
(13549 + 24357) x 2 = 37906 x 2 = 75812

Tính giá trị biểu thức: (52341 - 38567) x 5 = … Trả lời: 68870

Bài giải chi tiết:
(52341 - 38567) x 5 = 13774 x 5 = 68870

Trường tiểu học Bình minh có 1526 học sinh, mỗi em được thưởng 5 quyển vở. Hỏi 1526 em học sinh được thưởng tất cả bao nhiêu quyển vở? Trả lời: 7630

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Ba công nhân dệt được 52860 cái áo. Người thứ nhất dệt được 16540 cái và dệt ít hơn người thứ hai là 6854 cái. Hỏi người thứ ba dệt được bao nhiêu cái áo? Trả lời: 12746

Có 2 hình vuông nhỏ cạnh 8cm và 6cm. một hình vuông lớn có diện tích bằng tổng diện tích hai hình vuông nhỏ ấy. Tìm độ dài cạnh hình vuông lớn. Trả lời: 10

Hai bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn dài 2m. Biết mỗi lần cưa được một đoạn hết 12 phút. Hỏi hai bác cưa cây gỗ đó trong bao lâu? Trả lời: 60

Bài giải chi tiết:
Số lần cưa của hai bác thợ mộc là 12 : 2 - 1 = 5 (lần)
(Giải thích thêm: Ta lấy thương trừ đi 1 là vì ở lần cưa cuối cùng chỉ cưa 1 lần nhưng được 2 đoạn)
Thời gian cần thiết để cưa cây gỗ đó 12 x 5 = 60 (phút)
Vậy hai bác thợ mộc cưa cây gỗ đó thành 6 đoạn (mỗi đoạn dài 2m) trong 60 phút

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số lớn hơn 1982? Trả lời: 8017

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số nhỏ hơn 2013? Trả lời: 506

Hãy cho biết dãy số tự nhiên: 1; 2; 3; 4 … 99; 100 có tất cả bao nhiêu chữ số? Trả lời: 192

Bài giải chi tiết:
Dãy số từ 1 đến 9 có 9 chữ số
Dãy số từ 10 đến 99 có (99 - 10 + 1) x 2 = 180 chữ số
Số 100 có 3 chữ số
Vậy dãy số tự nhiên từ 1 đến 100 có 9 + 180 + 3 = 192 chữ số

Hiện nay An 7 tuổi. Tính tuổi bố An hiện nay, biết sang năm tuổi An bằng 1/5 tuổi bố. Trả lời: 39

Hiện nay Lan 9 tuổi. Tính tuổi mẹ Lan hiện nay, biết 3 năm trước tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ. Trả lời: 39

Lẽ ra bạn An phải nhân số 2046 với 9 nhưng bạn An lại viết nhầm số 9 thành số 6. Như vậy tích giảm đi … đơn vị. Trả lời: 6138

Lẽ ra bạn An phải nhân số 8024 với 3 nhưng bạn An lại viết nhầm số 3 thành số 5. Như vậy tích tăng thêm… đơn vị. Trả lời: 16048

Mẹ đi chợ mua 156 gói bánh và kẹo. Sau đó mẹ đổi 10 gói bánh lấy 34 gói kẹo. Lúc này số gói bánh còn lại bằng 1/5 tổng số gói bánh và kẹo. Hỏi bây giờ mẹ mua bao nhiêu gói kẹo. Trả lời: 144

Bài giải chi tiết:
Khi mẹ đổi 10 gói bánh lấy 34 gói kẹo thì tổng số gói bánh và kẹo là 156 - 10 + 34 = 180 (gói)
Số gói bánh mẹ đã mua là 180 : 5 = 36 (gói)
Số gói kẹo mẹ đã mua là 180 - 36 = 144 (gói)

Mẹ đi chợ mua cam và quýt. Biết số quả quýt mẹ đã mua đúng bằng ½ số quả cam mẹ đã mua và nếu mẹ mua thêm 10 quả quýt nữa thì số quả quýt và số cam bằng nhau. Hỏi lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu quả cam và quýt? Trả lời: 30

Một cửa hàng ngày đầu bán được 27836kg gạo. Ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 55672

Bài giải chi tiết:
Số gạo cửa hàng đã bán là 27836 x 2 = 55672 (kg)

Một cửa hàng có 52860kg gạo, cửa hàng đã bán ¼ số gạo đó và 853kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 38792

Bài giải chi tiết:
Số gạo cửa hàng đã bán là 52860 : 4 + 853 = 14068 (kg)
Số gạo cửa hàng còn lại là 52860 - 14068 = 38792 (kg)

Một đoàn xe ô tô chở gạo có 5 cái. Hai xe ô tô đầu mỗi xe chở 4230kg gạo, 3 xe ô tô sau mỗi xe chở 5640kg. Hỏi cả đoàn xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: 25380

Bài giải chi tiết:
Số gạo hai xe ô tô đầu chở là 4230 x 2 = 8460 (kg)
Số gạo ba xe ô tô sau chở là 5640 x 3 = 16920 (kg)
Số gạo cả đoàn xe chở được là 8460 + 16920 = 25380 (kg)

Một đội công nhân dự định sửa quãng đường dài 62380m. đội công nhân đã sửa được 1/5 quãng đường đó. Hỏi đội công nhân đã sửa được bao nhiêu mét đường? Trả lời: 12476

Một đội công nhân làm đường, đợt đầu làm được 23568m đường. Đợt thứ hai làm được gấp 3 lần đợt đầu. Hỏi cả hai đợt đội công nhân đó đã làm được bao nhiêu đường? Trả lời: 94272

Bài giải chi tiết:
Số mét đường cả hai đợt đội công nhân đó đã làm được là 23568 x 4 = 94272 (m)

Một hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Trả lời: 324

Bài giải chi tiết:
Chiều rộng của hình chữ nhật là 36 : 4 = 9 (m)
Diện tích của hình chữ nhật là 36 x 9 = 324 (m2)

Một hình vuông có chu vi là 36cm. một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Trả lời: 405

Bài giải chi tiết:
Cạnh của hình vuông là 36 : 4 = 9 (cm)
Chiều dài của hình chữ nhật là 9 x 5 = 45 (cm)
Diện tích của hình chữ nhật là 9 x 45 = 405 (cm2)

Một kho chứa 86540kg thóc. Người ta bán đi 3 lần, mỗi lần bán 16078kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc? Trả lời: 38306

Năm nay con 8 tuổi. Hai năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con và lúc đó tuổi bố ít hơn 5 lần tuổi con là 4 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố, mẹ và con hiện nay. Trả lời: 90

Bài giải chi tiết:
Tuổi của con sau 2 năm nữa là 8 + 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của mẹ sau 2 năm nữa là 10 x 4 = 40 (tuổi). Suy ra tuổi của mẹ hiện nay là 38 tuổi
Tuổi của bố sau 2 năm nữa là 10 x 5 - 4 = 46 (tuổi). Suy ra tuổi của bố hiện nay là 44 tuổi
Tổng số tuổi của bố, mẹ và con hiện nay là 44 + 38 + 8 = 90 (tuổi)

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là … Trả lời: 99998

Số lớn nhất có 3 chữ số mà tích của 3 chữ số bằng 60 là … Trả lời: 652

Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là … Trả lời: 10234

Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 19 là… Trả lời: 10279

Tìm một số tự nhiên, biết lấy số đó chia cho 3 rồi nhân với 4 thì bằng 2048. Trả lời: 1536

Tìm một số tự nhiên, biết lấy số đó chia cho 4 rồi lại chia cho 6 thì bằng 846. Trả lời: 20304

Tìm x biết: 72036 - x x 9 = 25362. Trả lời: 5186

Bài giải chi tiết:
72036 - x x 9 = 25362
x x 9 = 72036 - 25362
x x 9 = 46674
x = 46674 : 9
x = 5186

Tính: 13786 x 5 = … Trả lời: 68930

Tính: 15368 x 4 = … Trả lời: 61472

Tính: 35264 + 28759 = … Trả lời: 64023

Tính: 53789 + 28635 = ... Trả lời: 82424

Tính: 61725 : 5 = … Trả lời: 12345

Tính: 81474 : 6 = … Trả lời: 13579

Tính: A = 11568 : 6 + 86. Trả lời: 2014

Tính: E = 1125 : 9 x 7. Trả lời: 875

Tính giá trị biểu thức: 13586 x 3 + 29865 = … Trả lời: 70623

Bài giải chi tiết:
13586 x 3 + 29865 = 40758 + 29865 = 70623

Tính giá trị biểu thức: 19076 x 5 - 56794 = … Trả lời: 38586

Bài giải chi tiết:
19076 x 5 + 56794 = 95380 - 56794 = 38586

Tính giá trị biểu thức: 52134 - 46269 : 3 = … Trả lời: 36711

Bài giải chi tiết:
52134 - 46269 : 3 = 52134 - 15423 = 36711

Tính giá trị biểu thức: 71054 - 13569 x 4 = … Trả lời: 16778

Bài giải chi tiết:
71054 - 13569 x 4 = 71054 - 54276 = 16778

Trên một quãng đường dài 1km, người ta trồng cây ở hai bên đường. Biết rằng 2 cây liên tiếp cách nhau 5m và hai đầu đường đều không trồng cây. Hỏi trên đoạn đường đó trồng được tất cả bao nhiêu cây? Trả lời: 398

Bài giải chi tiết:
Đổi 1km = 1000m
Số khoảng cách 5m trong 1000m là 1000 : 5 = 200 (khoảng cách)
Vì hai đầu đường đều không trồng cây cho nên số cây được trồng ở mỗi một bên đường là 200 - 1 = 199 (cây)
Số cây được trồng ở cả hai bên đường là 199 x 2 = 398 (cây)
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Tài khoản Dropbox của mình là tài khoản miễn phí. Do có nhiều người tải dữ liệu xuống nên Dropbox đã tạm thời khoá các đường link, không cho tải các file chia sẻ của mình nữa. Việc thay thế toàn bộ các đường link trên ở từng bài viết sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy mình xin phép gộp toàn bộ các file trên thành một file duy nhất và chuyển sang sử dụng dịch vụ lưu trữ khác. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Các bạn có thể tải toàn bộ:

- Đề và đáp án từ vòng 1 đến vòng 5 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.

- Đề và đáp án từ vòng 6 đến vòng 19 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 3 năm học 2015 - 2016 tại đây hoặc đây.
Xem lý lịch thành viên

suongpro

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Hay Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation lol! lol! lol! 24.02.2017 Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Embarassed Embarassed Embarassed alien affraid affraid
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết